BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VEIKSMŲ ATITIKIMO KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO REIKALAVIMUS NEIŠDUODANT LEIDIMŲ UAB „UNITED MEDIA“ ĮRENGTI NAUJUS REKLAMINIUS STENDUS TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2003 03 06
  • Nutarimo Nr.: 1S-15
  • Nutrauktas tyrimas
Paslaugų skyrius atliko tyrimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus neišduodant leidimų UAB „United media“ įrengti naujus reklaminius stendus. Tyrimas buvo pradėtas gavus UAB „United media“ (Verkių 30b, Vilnius) skundą.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
2001 m. liepos 13 d. UAB „United media“ pirmą kartą Vilniaus miesto plėtros departamentui pristatė savo išorinės vaizdinės reklamos projekto koncepciją. Ji buvo informuota, kad nauji leidimai naujiems reklaminiams skelbimams įrengti nebus išduodami tol, kol bus patvirtintas naujas savivaldybės potvarkis dėl išorinės vaizdinės reklamos, kuris buvo laukiamas 2001 m. rudenį.
2001 m. spalio 18 d. UAB „United media“ pateikė dokumentų paketą naujiems išorinės reklamos vietoms įrengti leidimui iš Vilniaus miesto plėtros departamento gauti. Dar kartą UAB „United media“ buvo pasakyta, kad jokie leidimai naujiems reklaminiams skelbimams įrengti nebus išduodami, kol nebus priimtas naujas savivaldybės potvarkis dėl išorinės vaizdinės reklamos, kuris buvo laukiamas 2002 m. kovo mėn.
2002 m. birželio 13 d. UAB „United media“ pateikė dokumentų paketą naujiems išorinės reklamos vietoms įrengti leidimui iš Vilniaus miesto plėtros departamento gauti. Vilniaus miesto savivaldybė 2002-06-20 raštu Nr.45-24-1049 informavo UAB „United media“, kad jos “…2000-06-13 prašymas dėl reklamos skydų įrengimo ant statinių sienų išnagrinėtas Miesto plėtros departamento Teritorijų planavimo ir urbanistikos skyriuje bei Vilniaus miesto savivaldybės mero 2002-06-19 rengtame pasitarime… Prašome iki Vilniaus miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano patvirtinimo atidėti didelių matmenų išorinės vaizdinės reklamos projektavimo ir projektų derinimo darbus”. UAB „United media“ savo 2002 06 27 rašte Nr.216B nurodo, kad UAB „Unicom baltic“ įrenginėjo naujus išorinės vaizdinės reklamos stendus.
Vilniaus miesto savivaldybės valdyba 2002-03-28 sprendimu Nr. 657V leido Miesto plėtros departamentui rengti Vilniaus miesto išorinės vaizdinės reklamos specialųjį planą bei nustatė specialiojo planavimo tikslą, derinimo tvarką ir rengimo terminą.
Vilniaus miesto savivaldybė nurodo, kad Specialiojo planavimo tikslas – sudaryti reklamos specialiojo reglamentavimo zonas Vilniaus mieste, reklamos tipus ir reglamentus, atsižvelgiant į išorinės vaizdinės reklamos įtaką urbanistinei ir architektūrinei miesto aplinkai.
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos miesto plėtros departamentui nebuvo pateikti UAB „United media“ siūlymai įrengti išorinę vaizdinę reklamą ant Vilniaus miesto savivaldybei priklausančio ar valdytojo teise valdomo turto. UAB „United media“ prašymai dėl leidimų įrengti išorinės vaizdinės reklamos įrenginius įvairiose Vilniaus miesto teritorijose išnagrinėti Vilniaus miesto mero 2001-11-06 ir 2002-01-23 rengtuose pasitarimuose ir prašymams nepritarė. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas 2002-06-20 ir 2002-07-09 raštais UAB „United media“ prašė atidėti didelių matmenų išorinės vaizdinės reklamos projektavimo ir projektų derinimo darbus iki Vilniaus miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano tvirtinimo.
Vilniaus mieste yra veikiančių ūkio subjektų, kurių veikla susijusi su išorinės vaizdinės reklamos įrengimu ant privačių fizinių ar juridinių asmenų turto (ne ant Vilniaus miesto savivaldybei priklausančio ar valdytojo teise valdomo turto): UAB „Unicom baltic“, UAB „Loro prekybos kompanija“, UAB „Tūrio reklama“, UAB „Zoom out“ ir kt.
Kaip teigia Vilniaus miesto savivaldybė, bendrovės Vilniaus mieste įrenginėja išorinės vaizdinės reklamos stendus ant savivaldybei priklausančio ar valdytojo teise valdomo turto remiantis anksčiau sudarytomis sutartimis bei sutartyse nurodytomis konkrečiomis vietomis.
Vilniaus miesto savivaldybė 2002-09-12 rašte Nr. 15-24-1494 nurodė, kad „…išorinės vaizdinės reklamos plėtros ribojimo nuostatas (išskyrus kelių nesisteminių skydų įrengimą) taikė ir kitiems ūkio subjektams – UAB „Unicom baltic“, UAB „VP reklama“, UAB „Ekovalda“, UAB „Vilniaus laikrodžiai“, SP UAB „Vilniaus troleibusai“, UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo tinklai“ ir kt.“. Vilniaus miesto savivaldybė savo raštuose UAB „Baltijos vaizdinės reklamos agentūra“, UAB „ETN-Baltic“, UAB „Actual city media“ ir kt. prašė iki Vilniaus miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano tvirtinimo atidėti didelių matmenų išorinės vaizdinės reklamos video ekranų projektų rengimo darbus.
Į Konkurencijos tarybos prašymą paaiškinti, „…kokiais teisiniai pagrindais vadovaujantis buvo nepritarta UAB „United media“ prašymams įrengti išorinės vaizdinės reklamos įrenginius Vilniaus miesto teritorijoje bei prašoma atidėti didelių matmenų išorinės vaizdinės reklamos projektavimo ir projektų derinimo darbus iki Vilniaus miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano tvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybė nurodė, kad buvo „…vadovautasi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Investicijų plėtros komisijos 2001-10-24 narių posėdžio, Vilniaus miesto savivaldybės mero 2001-11-06 ir 2002-01-23 rengtų pasitarimų nutarimais.
Vilniaus miesto savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr.107-2391; 1997, Nr.65-1548) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 2, 17, 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu (Žin., 2000, Nr.42-1195), 2003 m. vasario 2 sprendimu Nr. 786 patvirtino Vilniaus miesto išorinės vaizdinės reklamos specialųjį planą pagal pridedamą brėžinį ir įpareigojo Miesto plėtros departamentą išduodant sąlygas naujiems reklaminiams įrenginiams projektuoti, vadovautis patvirtintu išorinės vaizdinės reklamos specialiuoju planu. Protokoliniu įrašu dėl Vilniaus miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano tvirtinimo įpareigojo Miesto plėtros departamentą: iki 2003 m. gegužės 1 d. parengti išorinės vaizdinės reklamos taisykles; iki 2003 m. gegužės 1 d. parengti programą dėl išorinės vaizdinės reklamos įrenginių išdėstymo mieste projektų parengimo; iki 2003 m. liepos 1 d. parengti registro nuostatus ir įgyvendinimo programą. Kaip informavo savivaldybė, šiuo metu sąlygos naujiems reklaminiams įrenginiams projektuoti išduodamos vadovaujantis Statybos įstatymu.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Atsižvelgiant į tai, kad 2003 m. vasario 2 sprendimu Nr. 786 patvirtino Vilniaus miesto išorinės vaizdinės reklamos specialųjį planą pagal pridedamą brėžinį ir įpareigojo Miesto plėtros departamentą išduodant sąlygas naujiems reklaminiams įrenginiams projektuoti, vadovautis patvirtintu išorinės vaizdinės reklamos specialiuoju planu, Konkurencijos tarybai tęsti tyrimą dėl 4 straipsnio pažeidimo netikslinga.
Vienintelė priemonė, kurią Konkurencijos taryba pagal Konkurencijos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 4 punktą galėtų taikyti nustačiusi, kad savivaldybė pažeidė 4 straipsnio nuostatas, yra pareikalavimas nagrinėti ūkio subjektų prašymus ir išduoti leidimus reklamai įrengti, jei prašymai atitinka galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus. Kadangi savivaldybė 2003 m. vasario 2 sprendimu Nr. 786 patvirtino Vilniaus miesto išorinės vaizdinės reklamos specialųjį planą pagal pridedamą brėžinį ir įpareigojo Miesto plėtros departamentą išduodant sąlygas naujiems reklaminiams įrenginiams projektuoti, Konkurencijos taryba neturi pagrindo kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę su reikalavimais pagal Konkurencijos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 4 punktą.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 1 dalimi,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Tyrimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės veiksmų neišduodant leidimų UAB „United media“ įrengti naujus reklaminius stendus atitikimo Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus nutraukti.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas