BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL AISTĖS LAURINAITIENĖS ĮMONĖS VEIKŲ, PAŽEIDŽIANČIŲ KONKURENCIJOS ĮSTATYMĄ

Atgal

Administracinė byla Nr. I5-755-2001

SPRENDIMAS

2001 m. liepos 17 d.

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija iš posėdžio pirmininkės N.Šidagienės, teisėjų H.Sadausko, L.Žukausko, sekretoriaujant I.Adomėnaitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui adv. E.P.Staniukaičiui, atsakovo atstovei L.Darulienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos-Aistės Laurinaitienės individualios įmonės- skundą atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai dėl nutarimo panaikinimo ir

nustatė:

Pareiškėjas skundu prašo panaikinti Konkurencijos tarybos 2000m.liepos 13d. nutarimą Nr.l4/b (toliau-skundžiamas nutarimas), kuriuo įmonei už Konkurencijos įstatymo 7 str. l d. 2 punkto pažeidimą paskirta 7000 Lt bauda ir įmonė įpareigota nutraukti reklaminių lankstinukų su klaidinančiais teiginiais platinimą. Nurodo jog nutarimas neteisėtas, nes, atlikus tyrimą, buvo nustatyta, kad ant reklaminių lankstinukų yra nurodyti įmonei priklausančio grožio salono „Paloma“ rekvizitai ir todėl padaryta neteisinga išvada, kad įmonė yra lankstinukų užsakytoja ir platintoja.Be to, įmonė verčiasi didmenine prekyba ir lankstinukuose, skirtuose eiliniam vartotojui, nurodyti rekvizitus nėra prasmės. Sunkinančiomis aplinkybėmis buvo laikomas dokumentų tarybai nepateikimas ar pateikimas ne laiku, tačiau nebuvo įsitikinta, ar užklausimai pasiekė adresatą, ar realūs įvykdymo terminai. Konkurencijos taryba turėjo atsižvelgti į padarytosios žalos dydį, ūkio subjektui dėl pažeidimo tekusių pajamų dydį.
Atsakovas atsiliepime į skundą nurodė, jog reklamuoto preparato „Grapes Mare“ oficialus importuotojas į Lietuvą yra pareiškėjas, įmonė turi ir minėtą grožio saloną, kurio visi rekvizitai buvo nurodyti ant lankstinuko, tarp jų ir pašto dėžė Nr.2089,per kurią gautas pašto perlaidas atsiimdavo A.Laurinaitienė. Taigi, A.Laurinaitienės įmonė ir gamintojo atstovas Lietuvoje „Paloma“ yra tas pats asmuo. Šį faktą patvirtina ir ūkio subjektų apklausos duomenys, televizijos reklamos, kurią užsakė A.Laurinaitienės įmonė, logotipas yra nurodytasis lankstinukuose. Žurnalo „Vyras ir moteris „ redakcija patvirtino įmonei spausdinusi tokio paties turinio reklamą. Skiriant nuobaudą buvo vadovaujamasi protingumo, adekvatumo, proporcionalumo principais. Atsižvelgta į dokumentų nepateikimo faktą, terminai buvo pakankami, įmonė galėjo kreiptis terminus pratęsti (b.1.50-51).
Pareiškėjo atstovas teisme skundą palaikė, pripažino, jog salonas nėra savarankiškas ūkio subjektas jis yra įmonės struktūrinis padalinys, kitų naujų motyvų nenurodė.
Atsakovo atstovė skundą prašė atmesti kaip nepagrįstą, papildomai paaiškino jog informacijos nepateikimą taryba traktavo kaip kliudymą tyrimui ir šį faktą pripažino sunkinančia aplinkybe. Atsižvelgus į tai jog maksimali bauda-30 tūkst. litų ir daugiau, mano jog paskirtoji atitinka padaryto pažeidimo sunkumą.
Skundas atmestinas.
Skundžiamu nutarimu taryba, konstatavusi jog Aistės Laurinaitienės įmonė reklaminiuose lankstinukuose apie savo platinamą produkciją-“Grapes Mare“ kapsules skelbė informaciją, kuri neatitinka informacijos, pateiktos gamintojo instrukcijoje, ir tuo klaidino vartotojus nurodant neteisingas žinias apie prekės vartojimo savybes ir sunkinančiomis aplinkybėmis pripažinusi reikalautų dokumentų nepateikimo ar pateikimo ne laiku faktą, už Konkurencijos įstatymo (1992-09-15 redakcija) 7 str. 1 d. 2 punkto bei Konkurencijos įstatymo (1999-03-23 redakcija) 40 str.ld.lpunkto,41 str.2dalies,42 str.3 dalies pažeidimą paskyrė įmonei 7000 Lt baudą ir įpareigojo įmonę nutraukti reklaminių lankstinukų, kuriuose nurodyti klaidinantys vartotojus teiginiai, platinimą.
Byloje surinkti rašytiniai įrodymai tvirtina, jog atlikusi tyrimą, Konkurencijos taryba nustatė jog firmos Svensson duodamas preparato „Grapes Mare“ aprašymas skiriasi nuo nurodytojo reklaminiuose lankstinukuose ir skelbto žurnale „Vyras ir moteris“ tekste. Šis preparatas Lietuvoje registruotas kaip maisto papildas, gamintojo instrukcija po preparato įregistravimo buvo pakeista. Kūno masę koreguojančios priemonės yra vaistai ir toks vaistas nėra įregistruotas kaip lieknėjimo, kūno masę koreguojanti priemonė. Klinikiniai tyrimai, patvirtinantys šias savybes neatlikti. Dėl to taryba padarė pagrįstą išvadą, jog šie teiginiai klaidina vartotoją ir jie patiki preparato veiksmingumu. Tokie veiksmai atitinka pažeidimo padarymo metu galiojusio Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punkto objektyvinę pusę-draudimą klaidinti vartotojus, nurodant neteisingas žinias apie prekės kokybę, vartojimo savybes ir pan. (tyrimo b.Nr.00/00/1/1/07/06/003 1.47-55,99-103).
Kolegija taip pat mano, jog taryba surinko pakankamus įrodymus, jog vartotojus klaidinančią informaciją (lankstinukuose ir žurnale „Vyras ir moteris) platino pareiškėja. Tai patvirtina minėtojo žurnalo vyr. Redaktorės M.Jančiorienės pranešimai Konkurencijos tarybai, jog žurnalo 1999m. 10 numeryje preparato reklama su klaidinančiu aprašymu buvo spausdinama pareiškėjos prašymu, susitarus apie tai žodžiu ir logiškas paaiškinimas, kodėl tai buvo padaryta (tyrimo bylos 1.40-46). .Pareiškėja nepateikė teismui argumentų, kodėl minėtoji redakcija turėtų teikti tarybai neteisingą informaciją apie reklamos spausdinimo aplinkybes.
Pareiškėja neneigia, jog užsiima preparato didmeniniu pardavimu vaistinėms, kitiems ūkio subjektams. K.Bačkevičiaus įmonė „Korys“, savivaldybės įmonė „Ukmergės vaistinė“, UAB „Vilties vaistinė“, komercinė įmonė „Darija“ patvirtino jog jos būtent iš A.Laurinaitienės įmonės pirko preparatą ir pardavinėjo arba perpardavė smulkesniems prekiautojams („Korys“, „Darija“ ) ir kartu su preparatu gavo reklaminių lankstinukų. Pridėjo teiginius patvirtinančius sąskaitas faktūras, gautų lankstinukų kopijas (b.1.59-95).Šių ir kitų surinktų įrodymų visetas leidžia kolegijai teigti, jog taryba surinko pakankamus įrodymus, jog būtent pareiškėja yra klaidinančių lankstinukų platintoja. Be to, leidybinė veikla yra įrašyta į įmonės veiklos rūšių sąrašą (b. 1.14).
Kolegija taip pat mano jog tarybos paskirtos baudos dydis atitinka Konkurencijos įstatymo 40 str.ld.lpunkto,41 str.2dalies,42 str.3 dalies reikalavimus, pažeidimo sunkumą teisingumo bei protingumo kriterijus ir nustatytuosius tyrimo kliudymo faktus (b.l. 19-20,22-23,26-29,32-33,36-39
Įvertinusi tai, kas išdėstyta, kolegija mano jog A.Laurinaitienės individualios įmonės skundas atmestinas.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str.,88 str. l d. l p, 127 str,

nusprendė:

Konkurencijos tarybos 2000m.liepos 13d. nutarimą Nr.l4/b palikti nepakeistą, o skundą-atmesti.
Dėl šio sprendimo per 14 dienų Vyriausiajam administraciniam teismui gali būti paduotas apeliacinis skundas.
 
Kolegijos pirmininkė N.Šidagienė
Teisėjai
H.Sadauskas
L.Žukauskas