BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL AISTĖS LAURINAITIENĖS ĮMONĖS VEIKŲ, PAŽEIDŽIANČIŲ KONKURENCIJOS ĮSTATYMĄ

Atgal

Administracinė byla Nr. A2-783-01

2001 m. rugsėjo 04 d.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kolegija, susidedanti iš teisėjų B.Janavičiūtės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), N.Piškinaitės ir R.Piličiausko,
sekretoriaujant R.Barysaitei,
dalyvaujant atsakovo atstovui L.Darulienei,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo Aistės Laurinaitienės individualios įmonės apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2001 m. liepos 17 d. sprendimo administracinėje byloje pagal Aistės Laurinaitienės individualios įmonės skundą atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai dėl nutarimo panaikinimo
Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

nustatė:

pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti 2000 07 13 LR konkurencijos tarybos nutarimą Nr.l4/b. Šiuo nutarimu pareiškėjai už Konkurencijos įstatymo 7 str. 1 d. 2 p. pažeidimą buvo skirta 7000 Lt bauda bei ji įpareigota nutraukti reklaminių lankstinukų, kuriuose nurodyti klaidinantys vartotojus teiginiai, platinimą. Pareiškėja su nutarimu nesutinka, nes Konkurencijos įstatyme numatytos sankcijos savo esme yra administracinės nuobaudos, todėl Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio 2 dalis gali būti taikoma tik nustačius šioje teisės normoje įtvirtintą teisės pažeidimo sudėtį, t.y. teisės pažeidimo subjektą, šio subjekto kaltę bei jo veiksmų, pažeidžiančių Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, faktą (Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1998 m. rugsėjo 14 d. nutartis Nr. 3K-53/98). Šiuo atveju nėra surinkta įrodymų, patvirtinančių, kad A.Laurinaitienės įmonė yra nutarime minimų lankstinukų užsakovė ir platintoja. Be to, skiriant baudą neatsižvelgta į padarytos žalos dydį, pažeidimo trukmę, ūkio subjektui dėl pažeidimo tekusių pajamų dydį, kaip to reikalauja LR Konkurencijos įstatymo 42 straipsnis.
Atsakovas su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti.
Vilniaus apygardos administracinis teisinas 2001 m. liepos 17 d. sprendimu skundą atmetė ir išdėstė tokius argumentus ir aplinkybes: skundžiamu nutarimu taryba, konstatavusi, jog Aistės Laurinaitienės įmonė reklaminiuose lankstinukuose apie savo platinamą produkciją- „GRAPES MARC“ kapsules skelbė informaciją, kuri neatitinka informacijos, pateiktos gamintojo instrukcijoje, ir tuo klaidino vartotojus, ir sunkinančiomis aplinkybėmis pripažinusi reikalautų dokumentų nepateikimo ar pateikimo ne laiku faktą, už Konkurencijos įstatymo (1992-09-15 redakcija) 7 str. 1 d. 2 punkto bei Konkurencijos įstatymo (1999-03-23 redakcija) 40 str. 1 d. 1 punkto. 41 str. 2 dalies, 42 str.3 dalies pažeidimą paskyrė įmonei 7000 Lt baudą ir įpareigojo įmonę nutraukti reklaminių lankstinukų, kuriuose nurodyti klaidinantys vartotojus teiginiai, platinimą.
Byloje surinkti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog atlikusi tyrimą Konkurencijos taryba nustatė, kad firmos Svensson duodamas preparato „GRAPES MARC“ aprašymas skiriasi nuo nurodytojo reklaminiuose lankstinukuose ir skelbto žurnale „Vyras ir moteris“. Šis preparatas Lietuvoje registruotas kaip maisto papildas, gamintojo instrukcija po preparato įregistravimo buvo pakeista. Kūno masę koreguojančios priemonės yra vaistai ir toks vaistas nėra įregistruotas kaip lieknėjimo, kūno masę koreguojanti priemonė. Klinikiniai tyrimai, patvirtinantys šias savybes, neatlikti. Dėl to taryba padarė pagrįstą išvadą, jog šie teiginiai klaidina vartotoją, ir jis patiki preparato veiksmingumu. Tokie veiksmai atitinka pažeidimo padarymo metu galiojusio Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punkto objektyvinę pusę-draudimą klaidinti vartotojus, nurodant neteisingas žinias apie prekės kokybę, vartojimo savybes ir pan.
Teismo nuomone, taryba surinko pakankamus įrodymus, jog vartotojus klaidinančią informaciją (lankstinukuose ir žurnale „Vyras ir moteris) platino pareiškėja. Tai patvirtina minėtojo žurnalo vyr. redaktorės M.Jančiorienės pranešimai Konkurencijos tarybai, jog žurnalo 1999m. 10 numeryje preparato reklama su klaidinančiu aprašymu buvo spausdinama pareiškėjos prašymu, susitarus apie tai žodžiu ir logiškas paaiškinimas, kodėl tai buvo padaryta (tyrimo bylos 1.40-46). Pareiškėja nepateikė teismui argumentų, kodėl minėtoji redakcija turėtų teikti tarybai neteisingą informaciją apie reklamos spausdinimo aplinkybes.
Pareiškėja neneigia, kad užsiima preparato didmeniniu pardavimu vaistinėms, kitiems ūkio subjektams. K.Bačkevičiaus įmonė „Korys“, savivaldybės įmonė „Ukmergės vaistinė“, UAB „Vilties vaistinė“, komercinė įmonė „Darija“ patvirtino, kad jos būtent iš A.Laurinaitienės įmonės pirko preparatą ir pardavinėjo arba perpardavė smulkesniems prekiautojams („Korys“, „Darija“ ) ir kartu su preparatu gavo reklaminių lankstinukų. Pridėjo teiginius patvirtinančius sąskaitas faktūras, gautų lankstinukų kopijas (b. 1.59-95). Šių ir kitų surinktų įrodymų pagrindu teismas nusprendė, kad taryba surinko pakankamus įrodymus apie tai, kad būtent pareiškėja yra klaidinančių lankstinukų platintoja. Be to, leidybinė veikla yra įrašyta į įmonės veiklos rūšių sąrašą (b. 1.14).
Kolegija taip pat manė, jog tarybos paskirtos baudos dydis atitinka Konkurencijos įstatymo 40 str. l d. l punkto, 41 str. 2 dalies, 42 str.3 dalies reikalavimus, pažeidimo sunkumą, teisingumo bei protingumo kriterijus ir nustatytuosius tyrimo kliudymo faktus. Dėl šių aplinkybių pareiškėjos skundą atmetė.
Apeliaciniu skundu pareiškėja prašo panaikinti Konkurencijos tarybos 2000 07 13 d. nutarimą Nr.l4/b ir bylą nutraukti. Nurodo tas pačias aplinkybes ir argumentaciją, kaip ir pirmosios instancijos teismui. Tvirtina, kad atliktas tyrimas neišsamus, tyrėjai nesiaiškino, kas naudojosi lankstinuke nurodyta pašto dėžute bei telefono numeriais. Tyrimas iš esmės paremtas nuomone, jog lankstinukų platinamas gali būti naudingas tik pareiškėjai kaip preparato „GRAPES MARC“ importuotojai ir didmeninei platintojai.
Vertinant žurnalo „Vyras ir moteris“ vyr. redaktorės M.Jančiorienės paaiškinimus dėl išspausdintos reklamos kaip nuoseklius ir logiškus neatsižvelgta į ekonominę šios reklamos spausdinimo pusę - kad reklama atspausdinta nemokamai. Dalis įmonių negalėjo paaiškinti lankstinukų atsiradimo pas jas aplinkybių. Pareiškėja vykdo preparato „Grapes Mare“ didmeninę prekybą ir jį parduoda įmonėms, kurios taip pat verčiasi didmenine prekyba, todėl nurodyti savo adresą lankstinuke, skirtame eiliniam vartotojui, nėra prasmės.
Atsakovas LR konkurencijos taryba pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašo skundą atmesti, o skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsakovo manymu, tyrimo metu surinkta medžiaga įrodo, kad Aistės Laurinaitienės įmonė, parduodama nurodytą preparatą „GRAPES MARC“, kartu su prekėmis platino ir aukščiau nurodyto turinio reklaminius lankstinukus.
Preparatą „GRAPES MARC“ į Lietuvą importuoja Aistės Laurinaitienės įmonė (įmonės kodas 3305095, registruota Kumelių g. 12, LT 3000 Kaunas). Tiekėjas - Belgijos firma „POSTLAND“. Aistės Laurinaitienės įmonė yra oficialus šios firmos atstovas Baltijos šalims. Tyrimo metu nustatyta, kad Aistės Laurinaitienės įmonė turi grožio saloną „PALOMA“, kurio adresas yra Kumelių g. 12, Kaune. Taip pat nustatyta, kad ant minėto vartotojus klaidinančio reklaminio lankstinuko nurodytas adresas, telefono numeriai ir pašto dėžutės numeris yra Aistės Laurinaitienės įmonės. Kauno m. centrinis paštas savo 2000 m. gegužės 17 d. raštu Nr. 13-1/1190 (b. 1.17) nurodė, kad pašto dėžutę Nr. 2089 nuomoja p. Aistė Laurinaitienė ir pašto piniginiai pervedimai, gauti į nurodytą pašto dėžutę, išmokėti p. Aistei Laurinaitienei. Reklaminiuose lankstinukuose nurodyta: „šiuos produktus galima įsigyti vaistinėse arba paštu, pervedus pinigus adresu: „PALOMA“ p. d. 2089 Kaunas LT-3000“. Aukščiau nurodyti faktai, atsakovo manymu, įrodo, kad Aistės Laurinaitienės įmonė ir reklaminiuose lankstinukuose nurodytas oficialus atstovas Pabaltijo šalims „PALOMA“, yra vienas asmuo.
Tai, kad reklaminių lankstinukų platintoja yra Aistės Laurinaitienės įmonė, patvirtina ir ūkio subjektų, kurie pirko iš Aistės Laurinaitienės įmonės „GRAPES MARC“ preparatą, pateikti dokumentai. K.Bačkevičiaus įmonė „Korys“, savivaldybės įmonė „Ukmergės vaistinė“, UAB „Vilties vaistinė“, komercinė įmonė „Darija“ patvirtino, jog būtent iš A.Laurinaitienės įmonės pirko preparatą (pridėtos sąskaitos faktūros: b. 1.68-69, 72-73, 75-76, 77-95), kurį pardavinėjo arba perpardavė smulkesniems prekiautojams („Korys“ b. 1.59-66, '„Darija“ b. 1.77-94), ir kartu su preparatu gavo reklaminių lankstinukų (b.l. 70-71, 74). Apeliantas teigia, kad dalis apklaustų įmonių negali nurodyti šių lankstinukų atsiradimo pas jas aplinkybių, tačiau 3 iš 5 apklaustų įmonių („Ukmergės vaistinė“ (b.l. 68), „Darija“ (b. 1.77), Korys (b.l. 66)) aiškiai nurodė, kad juos gavo perkant nurodytas kapsules.
Tyrimo metu taip pat buvo nustatyta, kad Aistės Laurinaitienės įmonė klaidino vartotojus pateikdama jiems neteisingą informaciją ne tik platindama reklaminius lankstinukus, bet ir užsakydama bei skleisdama prekės reklamą žurnale. Tai, kad žurnalas „VYRAS IR MOTERIS“ Aistės Laurinaitienės individualiai įmonei spausdino reklamą, savo raštu Konkurencijos tarybai patvirtino UAB „VAIKAS“ žurnalo „VYRAS IR MOTERIS“ vyr. redaktorė Meilė Jančorienė (b.l. 40-46). Nors apeliantas teigia, M. Jančorienės paaiškinimas dėl išspausdintos reklamos (kodėl reklama nebuvo apmokėta ir sudaryta raštiška reklamos užsakymo minėtame žurnale, b.l. 40) yra nelogiškas, tai nėra pakankamas argumentas, kad M.Jančorienė pateikė neteisingą informaciją Konkurencijos tarybai apie tai, kad minėtą reklamą žurnale užsakė Aistė Laurinaitienė. Jokių įrodymų, paneigiančių M.Jančorienės teiginius ar įrodančių, kad ji būtų suinteresuota pateikti neteisingą informaciją, apeliantas nepateikė.
Kadangi reklaminiuose lankstinukuose nurodyta, kad „šiuos pro lankstinukus galima įsigyti vaistinėse arba paštu, pervedus pinigus adresu: „PALOMA“ p. d. 2089 Kaunas LT-3000“, pareiškėjo tvirtinimas, kad Aistės Laurinaitienės įmonė preparatą parduoda įmonėms, kurios verčiasi didmenine prekyba ir reklaminiuose lankstinukuose, pasiekiančiuose eilinį vartotoją, nurodyti savo rekvizitus nėra prasmės, yra nepagrįstas.
Taip pat apeliantas apeliaciniame skunde teigia, kad Konkurencijos tarybos tyrėjai nenustatė, ar pinigai, siunčiami į A.Laurinaitmės pašto dėžutę Nr. 2089, yra už preparatą „GRAPES MARC“, taip pat kuri spaustuvė ir kada spausdino minėtus lankstinukus. Tačiau Konkurencijos įstatymo 7 str. 2 dalimi nustatytas draudimas ūkio subjektams klaidinti vartotojus, todėl ūkio subjektas, atlikęs veiksmus, klaidinančius vartotojus, yra šio straipsnio pažeidimo subjektas. Konkurencijos tarybos nuomone, tyrimo medžiagoje surinkta pakankamai įrodymų, kuriais remiantis buvo konstatuota, kad individuali Aistės Laurinaitienės įmonė pažeidė Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio 2 dalį.
Teismo posėdyje apeliantė nedalyvavo, atsakovo atstovė prašė apeliacinį skundą atmesti atsiliepime nurodytais motyvais.
Kolegija konstatuoja:
Apeliacinis skundas atmetamas, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2001 m. liepos 17 d. sprendimas paliekamas nepakeistas.
Teismas sutiko su Konkurencijos tarybos išvada, jog preparato „GRAPES MARK“ reklama yra klaidinanti vartotojus, nes joje nurodytos neteisingos žinios apie prekės kokybę, vartojimo savybes ir pan. ir savo išvadą motyvavo. Kolegija pritaria šiai išvadai ir pirmosios instancijos teismo motyvams. Pareiškėja šios išvados taip pat neginčija, tik neigia, kad ji reklamos užsakovė ir platintoja. Tačiau tai įrodyta byloje esančiais įrodymais: žurnalo „Vyras ir moteris“ vyr. redaktorės M.Jančiorienčs raštu, įmonių, platinusių preparatą, raštais. Ta aplinkybė, jog žurnalui ekonomiškai neapsimoka spausdinti nemokamos reklamos, visiškai neįrodo, kad reklamos užsakovė buvo ne A.Laurinaitienės IĮ. Nors ne visos įmonės galėjo nurodyti, iš kur gavo reklaminius lankstinukus, tačiau tai ir natūralu, kadangi dėl didelio prekių kiekio ir asortimento to galima ir neprisiminti, tačiau daugelis įmonių patvirtino lankstinukų gavimo iš pareiškėjos faktą. Reklaminiame lankstinuke nurodytas telefono numeris, adresas, pašto dėžutės numeris priklauso A.Laurinaitienei bei jos individualiai įmonei, ši įmonė yra oficialus preparato „GRAPES MARK“ tiekėjo - Belgijos firmos „Postland“ atstovas Baltijos šalims. Teismas tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus ir padarė pagrįstą išvadą, kad preparato „GRAPES MARK“ reklaminius lankstinukus užsakė ir platino ir reklamą žurnale „Vyras ir moteris“ užsakė Aistės Laurinaitienės individuali įmonė. Apeliantė nepateikė teismui naujų argumentų ir įrodymų, patvirtinančių, kad klaidinančią reklamą platino ne ji.
Ginčijama bauda pareiškėjai paskirta pagrįstai, jos dydis parinktas tinkamai ir atitinka padarytą pažeidimą.
Kolegija, vadovaudamasi LR ABTĮ 140 str. 1 d. 1 p.,

nutarė:

apeliacinį skundą atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2001 m. liepos 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.
Nutartis kasacine tvarka neskundžiama.
 
Teisėjai
B.Janavičiūtė
N.Piškinaitė
R.Piličiauskas