Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL TEO AB, LT VEIKSMŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 15 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS

Atgal

Administracinė byla Nr. I-1471-815/2013
Procesinio sprendimo kategorija 7.5.1; 7.5.4; 7.6; 59; 74

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS

SPRENDIMAS

2013 m. balandžio 08 d.

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mefodijos Povilaitienės, Rasos Ragulskytės-Markovienės ir Ernesto Spruogio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), dalyvaujant pareiškėjų – Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos ir Lietuvos telekomunikacijų operatorių asociacijos atstovui – advokatui Mantui Rimkevičiui, atsakovės – Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovams – šios institucijos Nesąžiningos komercinės veiklos skyriaus vyriausiajam specialistui Aurimui Jankauskui ir Teisės ir konkurencijos politikos skyriaus vyriausiajai specialistei Dainorai Anulytei, trečiojo suinteresuoto asmens – Teo LT, AB atstovams – šios bendrovės Korporatyvinio administravimo ir teisės reikalų skyriaus Reguliavimo reikalų sektoriaus vyriausiajam juriskonsultui Dariui Štitiliui ir juriskonsultei Laurai Sirvydienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų – Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos ir Lietuvos telekomunikacijų operatorių asociacijos skundą atsakovei – Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui – Teo LT, AB dėl nutarimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.
Teismas, išnagrinėjęs bylą,
n u s t a t ė :
I
1. Pareiškėjos – Lietuvos kabelinės televizijos asociacija (toliau – ir LKTA) ir Lietuvos telekomunikacijų operatorių asociacija (toliau – ir LTOA) (toliau abi kartu – ir pareiškėjos), atstovaujamos advokato Manto Rimkevičiaus (2009 m. birželio 1 d. susitarimas dėl atstovavimo (b. l. 50) ir 2012 m. liepos 19 d. perįgaliojimas (b. l. 51); 2012 m. liepos 19 d. susitarimas dėl atstovavimo (b. l. 52)) su skundu (b. l. 1–10) kreipėsi į teismą, prašydamos:
1.1. panaikinti atsakovės – Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – ir atsakovė, ir Taryba) 2012 m. spalio 31 d. nutarimą Nr. 1S-150 „Dėl atsisakymo pradėti tyrimą dėl Teo AB, LT veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnio ir Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 15 straipsnio reikalavimams“ (toliau – ir nutarimas Nr. 1S-150);
1.2 įpareigoti Tarybą atlikti tyrimą dėl Teo LT, AB (toliau – ir Bendrovė) veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo ir Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo reikalavimams;
1.3. priteisti pareiškėjoms jų turėtas bylinėjimosi išlaidas, jas pagrindžiantys įrodymai bus pateikti iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos.
2. Pareiškėjos skunde, nurodo, jog: 2012 m. liepos 20 d. skunde jos prašė Tarybos pradėti tyrimą dėl Teo LT, AB veiksmų atitikties Reklamos ir Konkurencijos įstatymams, kadangi Bendrovė savo interneto tinklalapyje http://www.gala.lt/nauijenos/3568, kituose interneto tinklalapiuose (pavyzdžiui, http://www.lvk.lt/lt/nariu-naujienos/eurovizijos-ir-olimpiados-transliacijos-lietuvoje-bus-rodomos-ir-hd-formatu, http://youtu.be/bfiEHePQECO ir http://youtu.be/bC0TReCLdbg), taip pat radijuje, spaudoje ir televizijoje įvairiais reklaminiais teiginiais, pavyzdžiui: „Ypatingi metų įvykiai HD formatu tik su televizija GALA: „Eurovizija“, Europos futbolo čempionatas, Olimpinė krepšinio atranka, Olimpinės žaidynės!“; „Tik Jums raiškiuoju HD formatu „Eurovizija“, Europos futbolo čempionatas, Olimpinė krepšinio atranka, Olimpiada“; „Neturite galimybės svarbiausiuose Europos ir pasaulio įvykiuose dalyvauti patys? Dabar tai ne problema! Su džiaugsmu pranešame, kad televizijos „Interaktyvioji GALA“ vartotojai vieninteliai Lietuvoje galės žiūrėti 2012 m. tiesiogines transliacijas HD formatu“; „Maksimalūs įspūdžiai iš Londono olimpiados raiškiuoju HD formatu tik per televiziją GALA“; „Tik „Interaktyvioji GALA“ klientai „Euroviziją“ ir Olimpiadą matys HD formatu!“ ir pan. (toliau – ir Reklaminiai teiginiai) skleidė informaciją, kurioje neteisingai teigta, kad tik per Bendrovei priklausančią televiziją „Interaktyvioji GALA“ (toliau – ir GALA TV) žiūrovai galės matyti Olimpiados tiesiogines transliacijas raiškiuoju HD formatu. Kiti LKTA ir LTOA nariai, pavyzdžiui, UAB „Druskininkų televizija“, UAB „Rygveda“, UAB „Penkių kontinentų“ komunikacijų centras, UAB „Elekta“, UAB „Init“ ir kt., Olimpiados metu savo klientams (vartotojams) taip pat retransliavo „EuroSport“ televizijos programą, per kurią HD formatu buvo transliuojamos Olimpinės žaidynės, todėl Bendrovės skleidžiama GALA TV reklama galėjo neigiamai paveikti vidutinio reklamos vartotojo ekonominį elgesį, nes galėjo sudaryti klaidingą įspūdį, kad tik vienintelė Teo LT, AB Lietuvoje galėjo pasiūlyti stebėti Olimpines žaidynes HD formatu; Reklaminiai teiginiai neatitiko Reklamos įstatymo reikalavimų, t. y. juose skleista klaidinanti reklama; Bendrovė, skleisdama Reklaminius teiginius dideliu mastu ir ilgą laiką, atliko Konkurencijos įstatymo15 straipsnio 1 dalies 7 punkte draudžiamus nesąžiningos konkurencijos veiksmus; Taryba 2012 m. rugpjūčio 20 d. rašte Nr. (5.5-26)6V-1791 „Dėl gauto skundo“ (toliau – ir raštas Nr. (5.5-26)6V-1791) nurodė, kad nėra pagrindo pradėti svarstyti klausimą dėl tyrimo pradėjimo; pareiškėjos 2012 m. rugsėjo 3 d. Tarybai pateikė papildomus paaiškinimus ir argumentus bei įrodymus, pagrindžiančius, kad Bendrovės Reklaminiai teiginiai laikytini klaidinančia reklama, kad Bendrovė, skleisdama reklamą, pažeidė Konkurencijos įstatymą; pareiškėjos su skundu ir papildomais paaiškinimais pateikė Tarybai visus joms prieinamus įrodymus, pagrindžiančius, kad Bendrovė, skleisdama klaidinančią reklamą, galimai pažeidė daugelio vartotojų interesus ir pakenkė daugelio ūkio subjektų galimybėms konkuruoti, ir kuriais remdamasi Taryba galėjo pradėti tyrimą, tačiau Taryba 2012 m. spalio 3 d. rašte Nr. (5.5-26)6V-2087 „Dėl gauto skundo“ (toliau – ir raštas (5.5-26)6V-2087) pareiškėjų dar kartą paprašė pateikti papildomus įrodymus, kad Bendrovė iš tikrųjų atliko Konkurencijos įstatyme draudžiamus nesąžiningos konkurencijos veiksmus; pareiškėjos 2012 m. spalio 11 d. pateikė Tarybai papildomą motyvuotą atsakymą; Taryba 2012 m. lapkričio 7 d. rašte Nr. (2.1-26)6V-2409 informavo pareiškėjas, kad nutarime Nr. 1S-150 atsisakė pradėti tyrimą dėl Bendrovės veiksmų atitikties Reklamos įstatymo 5 straipsnio ir Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio reikalavimams, remdamasi Konkurencijos įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 7 punktu (nėra duomenų, kurie leistų pagrįstai įtarti Reklamos įstatymo ir Konkurencijos įstatymo pažeidimus); nutarime Nr. 1S-150 atsisakymas pradėti tyrimą dėl Bendrovės veiksmų iš esmės grindžiamas šiais argumentais: Bendrovė, skleisdama Reklaminius teiginius, informavo vartotojus apie išskirtinę galimybę stebėti Teo LT, AB retransliuojamų renginių didesnį ar mažesnį rinkinį, o ne apie išskirtinę galimybę matyti Olimpiadą HD formatu; Reklaminis teiginys „Maksimalūs įspūdžiai iš Londono olimpiados raiškiuoju HD formatu tik per televiziją GALA“nereiškia, kad vartotojas informuojamas, jog Londono olimpines žaidynes HD formatu gali žiūrėti tik per GALA TV, ir kad Olimpiados transliacijų HD formatu negali pasiūlyti kiti paslaugų teikėjai; dėl Bendrovės veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo reikalavimams: pareiškėjos nepateikė duomenų, kad dėl Teo LT, AB skleistų reklaminių teiginių būtų kilęs toks plataus masto socialinis konfliktas, kuris sudarytų pagrindą Tarybai įtarti galimai padarytus nesąžiningos konkurencijos veiksmus, pažeidžiančius daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesus. Pasak pareiškėjų, nutarimas Nr. 1S-150 yra nepagrįstas, todėl turi būti panaikintas, o Taryba turi būti įpareigota pradėti tyrimą dėl Teo LT, AB veiksmų atitikties Reklamos ir Konkurencijos įstatymų reikalavimams. Pareiškėjų skundas grindžiamas tokiais argumentais.
2.1. Taryba nutarime Nr. 1S-150 konstatavo, kad Reklaminiai teiginiai neklaidino vartotojų, kadangi Bendrovė reklamavo ne atskirus renginius, o mažesnį ar didesnį renginių transliacijų rinkinį, tačiau ši išvada nepagrįsta, padaryta neatsižvelgiant į aplinkybių ir įrodymų, pateiktų Tarybai, visumą.
2.1.1. Reklaminiuose teiginiuose, skirtuose GALA TV reklamai, kurie skleisti įvairiose interneto svetainėse, per radiją ir televiziją, nebuvo nurodyta, kad tai yra šių keturių renginių tiesioginių transliacijų HD formatu rinkinys. Tai, kad Bendrovė reklamavo neva išskirtinę galimybę Lietuvoje stebėti atskirų renginių tiesiogines transliacijas HD formatu rodo, pavyzdžiui, interneto tinklapyje www.teo.lt skleistas informacinis pranešimas „Tik „Interaktyvioji GALA“ klientai „Euroviziją“ ir Olimpiadą matys HD formatu!“ arba reklaminis vaizdo klipas, kuriame reklamuojamos tik Olimpiados tiesioginės transliacijos HD formatu. Tik pradėjusi skelbti šią reklaminę akciją (2012 m. balandžio 30 d.), Bendrovė Olimpiados transliacijas HD formatu išskyrė iš visų kitų HD formatu stebėti siūlomų renginių, interneto tinklapyje pabrėždama „ir patį didžiausią pasaulio sportinį renginį – Londono olimpines žaidynes“, nors ir žinojo, kad pakankamai daug kabelinės televizijos operatorių „Eurosport“ programą retransliuos HD formatu.
2.1.2. Aplinkybę, kad Bendrovė Reklaminiais teiginiais siekė informuoti reklamos vartotojus dėl neva išskirtinės galimybės matyti atskirų renginių retransliacijas HD formatu, patvirtina tai, kad visi Bendrovės HD formatu siūlyti stebėti renginiai vyko skirtingu laiku, tačiau Taryba šią aplinkybę įvertino netinkamai. Taryba nutarime Nr. 1S-150 pažymėjo, kad nėra pagrindo įtarti, jog vidutinis vartotojas, kuris yra pakankamai atidus, protingai apdairus ir pakankamai informuotas, žinodamas, kad jau tam tikri renginiai yra pasibaigę, galėtų būti suklaidintas ir užsisakydamas GALA TV tikėtųsi, kad per ją HD formatu pamatys visas reklamoje nurodytų renginių tiesiogines transliacijas, nepaisant fakto, kad dalis renginių jau bus pasibaigusi. Taryba nevertino aplinkybės, kad nuo 2012 m. liepos 8 d., pasibaigus vyrų krepšinio atrankos į Olimpiadą rungtynėms, Bendrovės reklamose pateikiama informacija apie tiesiogines renginių transliacijas HD formatu reklamos vartotojams faktiškai buvo aktuali tik dėl Olimpiados tiesioginių transliacijų, o ne dėl kitų jau pasibaigusių renginių tiesioginių transliacijų, kas ir buvo akcentuojama Bendrovės reklamose, skleistose po 2012 m. liepos 8 d. Net traktuojant, kad Reklaminių teiginių išdėstymas buvo tinkamas ir negalėjo klaidinti reklamos vartotojų, nes Bendrovė neva pabrėžė tik savo išskirtinumą pasiūlyti visų keturių renginių tiesioginių transliacijų HD formatu rinkinį, toks išdėstymas galėjo neklaidinti reklamos vartotojų tik iki 2012 m. liepos 8 d. Tai reiškia, kad likus beveik mėnesiui iki Olimpiados (mažiausiai mėnesį) reklamos vartotojai nuolat buvo klaidinami, kad tik su GALA TV galės stebėti Olimpiados tiesiogines transliacijas HD formatu. Natūralu, kad vidutinis reklamos vartotojas Bendrovės skleidžiamą reklamą pasibaigus Eurovizijai, Europos futbolo čempionatui ir Olimpinei krepšinio atrankai, būtų supratęs tik kaip vienintelės galimybės Olimpiadą matyti HD formatu tik per GALA TV reklamą. Tačiau į šią aplinkybę, kuri pagrindžia, kad skleisdama Reklaminius teiginius Bendrovė klaidino vartotojus, Taryba neatsižvelgė.
2.1.3. Aplinkybę, kad Teo Lt, AB siekė pabrėžti savo teikiamų paslaugų išskirtinumą dėl kiekvieno iš retransliuojamų renginių ir taip pritraukti naujus klientus, patvirtina reklaminių klipų transliavimo apimtys ir laikas (b. l. 44–45). Be to, Bendrovė, siųsdama elektroninius laiškus, klaidino ir savo vartotojus (b. l. 46–49). Bendrovė vartotojus apie galimybę matyti skirtingus renginius informavo atskirais (pavieniais) elektroniniais laiškais, be to, tam tikras elektroninis laiškas dėl konkretaus retransliuojamo renginio buvo siunčiamas atitinkamu laiku, t. y. prieš tam tikrą renginį, pavyzdžiui, elektroninis laiškas dėl Eurovizijos retransliavimo HD formatu vartotojams išsiųstas 2012 m. gegužės 21 d., o Eurovizijos tiesioginės transliacijos vyko 2012 m. gegužės 22 d., 2012 m. gegužės 24 d. (pusfinaliai) ir 2012 m. gegužės 26 d. (finalas).
Taigi, pareiškėjos Tarybai nurodė pakankamai aplinkybių ir pateikė visus turimus įrodymus, patvirtinančius, kad Bendrovė Reklaminiais teiginiais nesiekė pabrėžti visų renginių retransliacijų HD formatu rinkinio išskirtinumą, o reklamavo atskirų renginių tiesiogines retransliacijas šiuo formatu. Dėl šios priežasties ir atsižvelgiant į tai, kad kiti ūkio subjektai taip pat retransliavo Olimpiadą HD formatu, Reklaminiai teiginiai neatitiko reklamos teisingumo kriterijaus, įtvirtinto Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte, todėl galėjo suklaidinti šios reklamos vartotojus ir paskatinti juos priimti sprendimą dėl sandorio, kurio jie kitomis aplinkybėmis nebūtų priėmę, t. y. žinodami visą teisingą informaciją, kad ne tik Bendrovė, bet ir kiti ūkio subjektai Lietuvoje retransliuos Olimpiadą HD formatu, šios reklamos vartotojai galbūt būtų užsisakę kitų ūkio subjektų paslaugas arba apskritai jų nebūtų užsisakę.
2.2. Dėl reklaminio teiginio „Maksimalūs įspūdžiai iš Londono olimpiados raiškiuoju HD formatu tik per televiziją GALA “ nepagrįsto pripažinimo neklaidinančiu reklaminiu teiginiu
Taryba nutarime Nr. 1S-150 nurodė, kad per televiziją skleistu Bendrovės reklaminiu teiginiu „Maksimalūs įspūdžiai iš Londono olimpiados raiškiuoju HD formatu tik per televiziją GALA“ vartotojas buvo informuojamas ir šiuo reklaminiu teiginiu jam buvo pabrėžiamas ne Bendrovės paslaugos išskirtinumas kitų ūkio subjektų atžvilgiu, bet neva maksimalių įspūdžių, stebint Olimpiadą HD formatu per GALA TV išskirtinumas.
2.2.1. Dalelytės „tik“ vartojimo vieta reklaminiame teiginyje akivaizdžiai suponuoja, kad Bendrovė, pasirinkdama tokią reklaminio teiginio konstrukciją, siekė reklamos vartotoją klaidinančiai informuoti apie Bendrovę, kaip neva vienintelį ūkio subjektą, galintį pasiūlyti Olimpiados transliacijas HD formatu, ir šios kalbos dalies vartojimo nesiejo su žodžiais „maksimalūs įspūdžiai“, kurių turinys ir reikšmė iki Bendrovės paaiškinimų pateikimo Tarybai niekam nebuvo žinomi. Tik po to, kai Taryba kreipėsi į Teo LT, AB, prašydama paaiškinti reklaminių teiginių vartojimą, Bendrovė nurodė ir dėl to Taryba visiškai nepagrįstai padarė išvadą, kad reklaminiame teiginyje vartoti žodžiai „maksimalūs įspūdžiai“ reiškia, kad Bendrovė galėjo žiūrovams pasiūlyti tam tikromis savybėmis pasižyminčią Olimpiados transliaciją, kuri savo turiniu ar informacijos pateikimo būdu galėjo skirtis nuo kitų televizijų transliuotos Olimpiados HD formatu, pavyzdžiui, suteikė vartotojams galimybę stebėti Olimpiadą lietuvių kalba, buvo retransliuojami visi Lietuvos sportininkų pasirodymai. Dėl šių priežasčių, pasak Bendrovės, būtent GALA TV vartotojai galėjo patirti maksimalius įspūdžius. Pareiškėjos nesutinka su šia Tarybos išvada, nes Taryba netinkamai ištyrė pareiškėjų argumentus ir pateiktus įrodymus bei nesilaikė Lietuvos administracinių teismų praktikoje bei reklamos teisės doktrinoje suformuotų klaidinančios reklamos vertinimo taisyklių.
2.2.2. Viena vertus, daugiskaita vartojamas būdvardis „maksimalūs“ gali būti laikomas patenkančiu į subjektyvių aukščiausiojo būdvardžio laipsnio vartojimo atvejų grupę, todėl tam tikrais atvejais gali būti laikomas nekeliančiu vartotojams kokių nors aiškių lūkesčių ar nelemiantis reklamos vartotojų ekonominio elgesio; kita vertus, kaip nurodoma užsienio šalių ir Lietuvos reklamos teisės doktrinoje, negalima visiškai ignoruoti atvejų, kai subjektyvių būdvardžių (estetinių, emocinių ar kitokių panašių teiginių) naudojimas reklamoje gali lemti ar prisidėti prie reklamos vartotojų suklaidinimo, nes bendras reklamos pateikimas, kartu naudojant subjektyvią reikšmę turinčius žodžius ar teiginius, gali paskatinti vidutinį vartotoją priimti sprendimą dėl sandorio, kurio jis kitomis aplinkybėmis nebūtų priėmęs.
Negali būti toleruojami atvejai, kai prisidengiant į Reklamos įstatymo reguliavimo sritį nepatenkančių subjektyvaus pobūdžio būdvardžių vartojimu, reklamos vartotojai būtų klaidinami. Remiantis teisės doktrina, reikšdamas subjektyvaus pobūdžio savo siūlomų prekių ar paslaugų apibūdinimus, reklamos davėjas negali klaidinti reklamos vartotojų ir pasiremdamas, pavyzdžiui, nuomonės reiškimo laisve ar į Reklamos įstatymo sritį nepatenkančių subjektyvaus pobūdžio būdvardžių vartojimu, išvengti atsakomybės už klaidinančios reklamos skleidimą, . Priešingu reklamos teisinio reguliavimo aiškinimu būtų iškreipti klaidinančios reklamos draudimo tikslai – kiekvienas reklamos davėjas, reklaminiame teiginyje pavartodamas subjektyvaus pobūdžio būdvardį, galėtų išvengti atsakomybės už klaidinančią reklamą.
2.2.3. Net laikant, kad reklaminiame teiginyje vartotas žodžių junginys „maksimalūs įspūdžiai“ negali būti vertinamas reklamos teisingumo kriterijaus požiūriu, toks šio reklaminio teiginio vartojimas vis tiek neatitiktų kito reklamos vertinimo klaidinimo požiūriu kriterijaus – reklamos išsamumo. Pagal Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 2 punktą prima, reklamoje pateikiama informacija yra neišsami, jeigu praleista tam tikra informacijos dalis, kurios pateikimas, atsižvelgiant į kitą toje reklamoje pateikiamą informaciją, būtinai reikalingas reklamos vartotojų suklaidinimui išvengti, antra, reklamoje pateikiama informacija taip pat yra neišsami, jeigu neatskleidžiama esminė informacija, kuri vidutiniam reklamos vartotojui reikalinga tam, kad jis galėtų priimti informacija paremtą sprendimą dėl sandorio, ir tuo vidutinis vartotojas skatinamas / gali būti paskatintas priimti tokį sprendimą dėl sandorio, kurio jis kitomis aplinkybėmis nebūtų priėmęs. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT), tai, ar reklamoje pateikta informacija vidutiniam vartotojui yra esminė, priklauso nuo to, ar tokia informacija konkrečiu atveju daro įtaką vartotojo ekonominiam elgesiui (pavyzdžiui, 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1184/2010)
Bendrovė, skleisdama šį reklaminį teiginį, niekur nenurodė ar kitaip nepateikė papildomos informacijos, ar požymių, kurie atskleistų, kad reklaminis teiginys „Maksimalūs įspūdžiai iš Londono olimpiados raiškiuoju HD formatu tik per televiziją GALA“ informuoja tik apie maksimalius įspūdžius per Teo LT, AB, o ne apie Teo LT, AB, kaip ūkio subjektą, kuris neva vienintelis Lietuvoje siūlo Olimpiados HD formatu paslaugą. Priešingai, aplinkybę, kad Bendrovė, reklaminiame teiginyje vartodama žodžių junginį „maksimalūs įspūdžiai“, jį siejo su Bendrovės paslaugos išskirtinumu kitų rinkoje veikiančių ūkio subjektų atžvilgiu, pagrindžia elektroniniuose laiškuose vartotojams pateikit kiti reklaminiai teiginiai, pavyzdžiui, „Mes suteiksime Jums maksimalių įspūdžių, nes svarbiausias sporto akimirkas stebėsite raiškiuoju HD formatu!“.
2.2.4. Taigi, Bendrovė, skleisdama reklaminį teiginį „Maksimalūs įspūdžiai iš Londono olimpiados raiškiuoju HD formatu tik per televiziją GALA“, siekė neteisingai pabrėžti savo teikiamų paslaugų išskirtinumą kitų ūkio subjektų atžvilgiu. Net laikant, kad šis reklaminis teiginys išreiškė tik maksimalių įspūdžių savybę, remiantis Reklamos įstatyme įtvirtintais reikalavimais reklamai bei suformuota Tarybos bei Lietuvos administracinių teismų praktika klaidinančios reklamos bylose, pripažintina, kad ši reklama buvo neišsami, nes turėjo vartotojus informuoti, dėl kokių savybių Bendrovės HD formatu retransliuojama Olimpiada suteiks jiems maksimalių įspūdžių, t. y. kodėl Bendrovės retransliacijos yra išskirtinės, lyginant su kitų ūkio subjektų vykdomomis Olimpiados retransliacijomis HD formatu. Šios vartotojo ekonominiam elgesiui aktualios informacijos Bendrovė tikslingai neatskleidė, taigi, skleisdama paminėtą teiginį, klaidino reklamos vartotojus.
2.2.5. Sunkiai tikėtina, kad per televiziją ar radiją išgirdęs ar elektroniniu paštu gavęs Bendrovės reklamą dėl neva išskirtinės galimybės matyti Olimpiados tiesiogines transliacijas HD formatu, vidutinis reklamos vartotojas suvoktų pareigą šią informaciją dar papildomai patikrinti ir išsiaiškinti, dėl kokių savybių Bendrovės retransliacijos laikytinos išskirtinėmis arba maksimalių įspūdžių retransliacijomis. Ypač tais atvejais, kai šalia šio reklamos teiginio Bendrovė pateikė vienareikšmius papildomus reklaminius teiginius apie Bendrovės paslaugos išskirtinumą tik dėl jų stebėjimo raiškiuoju HD formatu. Pagal Tarybos ir teismų praktiką sąlygų sukūrimas, galintis lemti vartotojo nepasitikėjimą reklama, prieštarauja Reklamos įstatymo tikslams ir principams, o vartotojas turi teisę iš reklamos gauti teisingą, išsamią informaciją apie prekę ar paslaugą, t. y. pasitikėti reklama, o ne pareigą ją tikrinti. Vadinasi, Bendrovė, kartu su reklaminiu teiginiu „Maksimalūs įspūdžiai iš Londono olimpiados raiškiuoju HD formatu tik per televiziją GALA“ nepateikdama informacijos, nurodančios jos vykdomų Olimpiados retransliacijų HD formatu kokybinį išskirtinumą kitų ūkio subjektų teiktų Olimpiados HD formatu paslaugų kokybės atžvilgiu, neabejotinai vidutiniam reklamos vartotojui sudarė įspūdį, kad minėtu reklaminiu teiginiu buvo pabrėžiamas ne Bendrovės siūlomos paslaugos išskirtinumas, o Bendrovės, kaip neva vienintelio ūkio subjekto, teikiančio šią paslaugą Lietuvoje, išskirtinumas.
Nesuprantama., kodėl Taryba, vertindama Teo Lt, AB reklaminius teiginius, nepaisė jos pačios sukurtos klaidinančios reklamos vertinimo taisyklės, į kurią atsižvelgusi Bendrovės reklaminį teiginį „Maksimalūs įspūdžiai iš Londono olimpiados raiškiuoju HD formatu tik per televiziją GALA“ būtų pripažinusi neatitinkančiu reklamos išsamumo ir teisingumo kriterijų. Taryba, netinkamai įvertinusi pareiškėjų pateiktus argumentus ir juos pagrindžiančius įrodymus, nesiremdama savo pačios ir administracinių teismų praktika, nepagrįstai pripažino, jog Bendrovės reklaminis teiginys „Maksimalūs įspūdžiai iš Londono olimpiados raiškiuoju HD formatu tik per televiziją GALA“ negali klaidinti reklamos vartotojų.
2.3. Taryba, nutarime Nr. 1S-150 konstatavo, kad nesant pagrindo įtarti, jog Bendrovės reklama galėjo būti klaidinanti, nėra pagrindo vertinti Bendrovės veiksmų, skleidžiant skundžiamas reklamas, atitikties Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 7 punktui, nurodė, jog pareiškėjos nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, kad skleisdama galimai klaidinančią reklamą Bendrovė pažeidė daugelio vartotojų interesus ir (ar) pakenkė LKTA ir LTOA narių galimybėms konkuruoti. Pareiškėjos nesutinka su minėtomis Tarybos išvadomis, kadangi Reklaminiai teiginiai laikytini klaidinančia reklama, o pareiškėjos nurodė visas jiems žinomas aplinkybes ir pateikė visus turimus įrodymus, akivaizdžiai pagrindžiančius, kad Bendrovė, dideliu mastu ir ilgą laiką skleisdama klaidinančią reklamą, pažeidė ne tik daugelio vartotojų, bet ir daugelio ūkio subjektų, teikiančių televizijos HD formatu paslaugas, teises ir teisėtus interesus. Be to, aplinkybė, kad kreipdamasis į Tarybą dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmo, ūkio subjektas Tarybai neįrodė šio veiksmo, negali būti laikoma pagrindu atsisakyti pradėti tokį tyrimą, nes būtent Taryba turi atlikti tyrimą, kai pareiškėjas jai pateikia visus jo turimus įrodymus, pagrindžiančius skunde nurodytas aplinkybes.
2.3.1. Remiantis LVAT praktika, teisiškai nėra reikšminga, kuriuos konkrečiai ūkio subjektus kreipdamiesi į Tarybą dėl galimo Konkurencijos įstatymo pažeidimo siekia apginti konkretūs pareiškėjai; reikšminga tai, ar iš turimos informacijos galima daryti prielaidą, kad gali būti pažeistasviešasis interesas (pavyzdžiui, LVAT 2011 m. birželio 13 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A858-2288/2011); jeigu konkretaus pareiškimo nagrinėjimo metu gaunami įrodymai, leidžiantys įtarti galimą Konkurencijos įstatymo pažeidimą, tyrimas turėtų būti pradėtas (LVAT 2008 m. rugsėjo 11 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-1555/2008). Vadinasi, Taryba turėjo įvertinti, ar ji iš tikrųjų neturėjo jokių duomenų, kurie pagrįstai leistų įtarti, kad dėl Bendrovės skleidžiamos klaidinančios reklamos galėjo būti pažeisti daugelio ūkio subjektų ir / arba vartotojų interesai ir kurie leistų pagrįstai įtarti Konkurencijos įstatymo pažeidimą.
2.3.2. Pareiškėjos tarybai pateikė visus argumentus ir turimus įrodymus, kurie laikytini pakankamais duomenimis tyrimo dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimo, pradėjimui: 1) Bendrovės skleistus Reklaminius teiginius (Bendrovės interneto tinklalapio su Reklaminiais teiginiais kopiją, kitų interneto tinklalapių su Reklaminiais teiginiais kopijas, interneto portaluose esančių Bendrovės reklaminių vaizdo klipų su Reklaminiais teiginiais įrašus, elektroninių laiškų, kuriuos Bendrovė siuntė vartotojams, kopijas; 2) TNS LT ataskaitas, pagrindžiančias ne tik atskirų renginių, taip pat ir Olimpiados, tiesioginių transliacijų HD formatu reklamavimo faktą, bet taip pat įrodančias, kad Bendrovė aktyviais veiksmais ypač dideliu mastu (per televiziją, radiją, interneto tinklalapiuose, elektroniniais laiškais) ir pakankamai ilgą laiką (3,5 mėn.) klaidino vartotojus, kad neva tik su Bendrovės GALA TV jie galės stebėti Olimpiados tiesiogines transliacijas HD formatu. Šie įrodymai neabejotinai pagrindžia, jog Bendrovė, dideliu mastu ir ilgą laiką skleisdama klaidinančią reklamą galėjo pažeisti daugelio vartotojų ir daugelio ūkio subjektų, teikiančių Olimpiados retransliacijų HD formatu paslaugas, interesus.
2.3.3. Tyrimo dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimo pradėjimui pakanka alternatyvaus pobūdžio pažeidimo, tą patvirtina LVAT praktika, pagal kurią pradėti tyrimą dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų pakanka, kad ūkio subjektas, skleisdamas klaidinančią reklamą ir tokiu būdu atlikdamas nesąžiningos konkurencijos veiksmus, alternatyviai pažeistų arba daugelio ūkio subjektų, arba vartotojų interesus (2011 m. birželio 13 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A858-2288/2011). Nors pareiškėjos pateikė paminėtus įrodymus, tačiau Taryba nutarime Nr. 1S-150 nurodyto alternatyvaus pažeidimo pobūdžio neanalizavo.
2.3.4. Didelis klaidinančios reklamos skleidimo mastas ir ilgas laikotarpis laikytini pakankamais argumentais, jog klaidinanti reklama pasiekė / galėjo pasiekti labai didelį vartotojų skaičių, todėl galėjo neigiamai paveikti daugumos reklamos vartotojų ekonominį elgesį, pirmiausia reklamos vartotojų, žiūrėjusių antžeminę analoginę televiziją ir žinojusių apie jos išjungimą 2012 m. spalio 29 d.: jie neišvengiamai turėjo pasirinkti skaitmeninės televizijos retransliacijų paslaugų teikėją. Atsižvelgiant į tai, Teo Lt, AB skleidė klaidinančią reklamą likus labai mažai laiko iki analoginės antžeminės televizijos išjungimo, vartotojai galėjo sudaryti sutartis su Teo LT, AB tik dėl tariamo Bendrovės teikiamų paslaugų išskirtinumo. Antra, Reklaminiuose teiginiuose akcentuotas Bendrovės išskirtinumas kitų televizijos retransliavimo paslaugas teikiančių ūkio subjektų atžvilgiu teikti Olimpiados ir kitų reikšmingų renginių transliacijas HD formatu galėjo lemti ir kabelinės televizijos vartotojų perėjimą į Teo Lt, AB. Skundo pateikimo metu pareiškėjos vienija 48 įmones, iš jų 45 - kabelinės televizijos operatoriai, teikiantys televizijos programų retransliavimo ir kitas papildomas paslaugas; pareiškėjų nariams priklauso 111 tinklų 73 Lietuvos miestuose ir miesteliuose, pareiškėjų narių kabelinės televizijos abonentų skaičius viršija 440 000. Vertinant vidutinę Lietuvos šeimą, teigtina, kad pareiškėjų narių retransliuojamas programas stebi per 700 000 Lietuvos gyventojų (apie 62 procentai Lietuvos mokamos kabelinės televizijos paslaugų rinkos). Taigi, Bendrovės klaidinanti reklama suklaidino / galėjo suklaidinti didelį skaičių Teo LT, AB vartotojų, kuriems Bendrovė aktyviais veiksmais nuolatos skleidė neteisingą komercinę informaciją (elektroniniais laiškais, pagrindiniame savo interneto tinklapyje). Klaidinančios reklamos skleidimo mastas per televiziją, spaudą ir t. t. pagrindžia, kad Bendrovė taip pat galėjo suklaidinti ir didelį skaičių ne Teo Lt, AB, o LKTA ir LTOA narių vartotojų, kurie klaidinančią reklamą ilgą laiką ir per įvairius šios reklamos skleidimo šaltinius pakankamai dažnai galėjo matyti ir / ar girdėti.
Pareiškėjų žiniomis, Olimpiados tiesiogines transliacijas HD formatu be Teo LT, AB galėjo teikti dar 5 kiti ūkio subjektai – LKTA ir LTOA nariai. Teo LT, AB, vienam iš šešių šios paslaugos rinkos dalyvių, skleidžiant klaidinančią reklamą, buvo pažeisti likusių penkių šios rinkos (Olimpiados retransliacijų HD formatu paslaugos teikėjų) dalyvių interesai, todėl bendrovės klaidinančių reklaminių teiginių skleidimas vertintinas kaip nesąžiningos konkurencijos veiksmas, pažeidžiantis ne tik vartotojų interesus, bet ir daugelio ūkio subjektų interesus.
2.3.5. Taryba nutarime Nr. 1S-150 neanalizavo asmenų, kurie kreipiasi į ją dėl tyrimo pradėjimo, pareigos pateikti pareiškėjams žinomus įrodymus apimties. Jeigu Taryba būtų tinkamai nustačiusi minėtos pareigos apimtį, kuri nustatyta būtent Tarybos praktikoje, ji nutarime Nr. 1S-150 nebūtų padariusi nepagrįstos išvados, jog pareiškėjos nepateikė pakankamų įrodymų tyrimo pradėjimui. Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta skundą pateikiančio asmens pareiga Tarybai pateikti jam žinomus įrodymus dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmo atlikimo daugelio ūkio subjektų atžvilgiu nėra ir negali būti suprantama kaip pareiškėjo pareiga įrodyti Tarybai konkrečių asmenų teisės į sąžiningą konkurenciją pažeidimą ir tai, kad būtent šių asmenų teisės į sąžiningą konkurenciją pažeidimas reiškia daugelio ūkio subjektų interesų pažeidimą. Nei pareiškėjos, kaip asociacijos, nei jų nariai neturi ir negali turėti, todėl patikti Tarybai informacijos apie tai, kiek konkrečiai sutarčių Bendrovė sudarė su naujais vartotojais dėl klaidinančios reklamos skleidimo. Tik Taryba, kaip vienintelė Lietuvoje kompetentinga institucija tirti nesąžiningos konkurencijos veiksmus, skleidžiant klaidinančią reklamą, tais atvejais, kai jie pažeidžia daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesus, atlikdama teisės aktuose nustatyta tvarka tyrimą, gali išreikalauti iš Bendrovės šią informaciją ir konstatuoti nesąžiningos konkurencijos veiksmų atlikimą / neatlikimą. Tokios praktikos išreikalaujant tam tikrą informaciją / dokumentus iš pažeidimo padarymu įtariamo asmens laikytasi kitose Tarybos nagrinėtose nesąžiningos konkurencijos veiksmų tyrimo bylose. Priešingu Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 4 dalies aiškinimu būtų nepagrįstai perkelta Tarybos kompetencija tirti nesąžiningos konkurencijos veiksmus, skleidžiant klaidinančią reklamą, skundą pateikiantiems asmenims (šiuo atveju – pareiškėjoms).
2.3.6. Taryba, apsiribodama nepagrįstu konstatavimu, kad pareiškėjos nepateikė įrodymų, pagrindžiančių galimą Konkurencijos įstatymo pažeidimą, neatsižvelgė į tai, jog nesąžiningos konkurencijos, kaip ir klaidinančios reklamos, sudėtis yra formalioji, reiškianti, kad tiek skundą pateikiantys asmenys, tiek nesąžiningos konkurencijos veiksmus / klaidinančią reklamą tiriančios institucijos (Taryba, administraciniai teismai) reklamos pripažinimui klaidinančia ir / ar ūkio subjekto veiksmų kvalifikavimui nesąžiningos konkurencijos veiksmais neprivalo įrodyti suklaidintų vartotojų ar konkurentų interesų pažeidimo nesąžiningos konkurencijos veiksmais fakto, visais atvejais pakanka nustatyti, kad skleidžiant klaidinančią reklamą galėjo būti neigiamai paveiktas vartotojų ekonominis elgesys ir / ar galėjo būti pakenkta kitų ūkio subjektų galimybėms konkuruoti (pavyzdžiui, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 10 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-4100-815/2008).
2.3.7. Remiantis LVAT praktika, su vartotojų apsauga, konkurencija, prekių ženklais susijusių ginčų sprendimui esminę reikšmę turi rinkos situacijos analizė, esamų ir potencialių vartotojų pozicijos ir galimos elgsenos vertinimas, todėl tokios bylos ne visada gali ir turi būti sprendžiamos vien tik materialių įrodymų (empirinių tyrimų, specialistų išvadų, ekspertizių ir pan.) pagrindu; tokiais atvejais ne mažiau svarbus pagrįstų galimybių ir apibendrintų tikimybių kartu su nustatytomis konkrečiomis aplinkybėmis visumos vertinimas (2005 m. lapkričio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1-930/2005). Minėta praktika suponuoja pareigą Tarybai atsižvelgti ne tik į pareiškėjų nurodytus argumentus bei pateiktus įrodymus, bet ir į paminėtas aplinkybes sprendžiant, ar pradėti tyrimą dėl Reklamos įstatymo ir / ar Konkurencijos įstatymo pažeidimo, tačiau Taryba į jas neatsižvelgė (žr. nutarimą Nr. 1S-150).
II
Atsakovė – Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba atsiliepime į pareiškėjų skundą (b. l. 74–83) nurodo, kad su pareiškėjų skundu nesutinka, kad tiek reklamos, kuriose nurodomos visos 2012 m. transliacijos, tiek reklamos, kuriose nurodoma tik jų dalis ar viena reklama apie Olimpines žaidynes, nesudarė pagrindo įtarti, jog šiomis reklamomis vartotojas galėjo būti suklaidintas dėl Bendrovės pateikto pasiūlymo, t. y. kad Bendrovė vienintelė suteikė galimybę matyti Olimpines žaidynes raiškiuoju HD formatu ir to negalėjo pasiūlyti kiti paslaugų teikėjai, kad nėra pagrindo teigti, jog per televiziją skleista reklama „Maksimalūs įspūdžiai iš Londono olimpiados raiškiuoju HD formatu tik per televiziją GALA“ galėjo suklaidinti vartotojus ir paveikti jų ekonominį elgesį, kad Taryba, visapusiškai įvertinusi pareiškėjų nurodytas aplinkybes bei pateiktą informaciją, pagrįstai atsisakė pradėti tyrimą dėl galimo Reklamos įstatymo 5 straipsnio ir Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio pažeidimo, todėl nutarimas Nr. 1S-150 yra teisėtas ir pagrįstas, prašo pareiškėjų skundo netenkinti, pateikia tokius argumentus.
1. Dėl, pareiškėjų teigimu, nepagrįstos Tarybos išvados, jog Teo LT, AB reklaminiais teiginiais informavo vartotojus apie galimybę matyti HD formatu retransliuojamų renginių rinkinį
1.1. Taryba nesutinka su pareiškėjų argumentais, kad Bendrovė, skleisdama reklamas apie 2012 m. tiesiogines transliacijas („Eurovizijos“ pusfinalių ir finalo koncertai, Europos futbolo čempionato pusfinaliai ir finalas, Olimpinė krepšinio atranka, Londono olimpinės žaidynės), kiekvieną transliaciją reklamavo individualiai, akcentuodama, kad tik Bendrovė gali suteikti išskirtinę galimybę kiekvieną iš jų stebėti raiškiuoju HD formatu, nors, kaip nurodo pareiškėjos, Olimpiadą transliavo HD formatu ne tik Bendrovė, bet ir kitos kabelinės televizijos, todėl pareiškėjų teigimu, reklama yra neteisinga bei galėjo suklaidinti vartotojus bei paveikti jų ekonominį elgesį.
1.2. Pagal Reklamos įstatymo 17 straipsnio 2 dalį Taryba kontroliuoja, ar reklama nėra klaidinanti, ir lyginamąją reklamą; pagal šio įstatymo 19 straipsnio 1 dalį Tarybos teises ir pareigas kontroliuojant, ar reklama nėra klaidinanti, ir lyginamąją reklamą nustato šis įstatymas ir Konkurencijos įstatymas. Reklamos įstatymo 5 straipsnyje įtvirtintas draudimas ūkio subjektams naudoti klaidinančią reklamą, kuri pagal šio įstatymo 2 straipsnio 4 dalį yra reklama, bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidinanti arba galinti suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti. Pagal Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalį, kai sprendžiama, ar reklama yra klaidinanti, atsižvelgiama į jos teisingumo, išsamumo ir pateikimo kriterijus. Vertinant, ar reklama yra klaidinanti, atsižvelgiama, kaip reklamą suvokia vidutinis vartotojas. Vidutinis vartotojas turi būti suvokiamas kaip vartotojas, kuris yra pakankamai informuotas, protingai atidus ir apdairus, atsižvelgiant į socialinius, kultūrinius ir kalbinius veiksnius (Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 2 straipsnio 13 dalis).
Pagal Konkurencijos įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 7 punktą Taryba priima nutarimą atsisakyti pradėti tyrimą, jeigu nėra duomenų, kurie leistų pagrįstai įtarti šio įstatymo pažeidimą. Šis punktas taikomas ir tada, kai atsisakoma pradėti tyrimą dėl galimo Reklamos įstatymo pažeidimo.
1.3. Įvairiomis sklaidos priemonėmis, kaip ir nurodė pareiškėjos, skleisti šie reklaminiai teiginiai, pavyzdžiui, interneto tinklalapiuose skleisti reklaminiai teiginiai:www.gala.lt buvo teigiama „Ypatingi metų įvykiai HD formatu tik su televizija GALA: „Eurovizija“, Europos futbolo čempionatas, Olimpinė krepšinio atranka, Olimpinės žaidynės!“, „Tik Jums raiškiuoju HD formatu „Eurovizija“, Europos čempionatas, Europos futbolo čempionatas, Olimpinė krepšinio atranka, Olimpiada“, „Neturite galimybės svarbiausiuose Europos ir pasaulio įvykiuose dalyvauti patys? Dabar tai ne problema! Su džiaugsmu pranešame, kad televizijos „Interaktyvioji GALA“ vartotojai vieninteliai Lietuvoje galės žiūrėti 2012 m. tiesiogines transliacijas HD formatu: „Eurovizijos“ pusfinalius bei finalo koncertus, Eurovizijos futbolo čempionato pusfinalius ir finalą, Olimpinę krepšinio atranką, ir patį didžiausią pasaulio sportinį renginį – Londono olimpines žaidynes“; www.teo.lt skelbta „Tik „Interaktyvioji GALA“ klientai „Euroviziją“ ir Olimpiadą matys HD formatu!“; www.youtube.com skleistas pranešimas „Eurovizija“ ir Olimpiada Lietuvoje bus rodoma HD formatu!“; www.teo.lt ir www.youtube.com buvo pateiktas prierašas „Tik išmaniosios televizijos „Interaktyvioji GALA“ žiūrovai Lietuvoje galės matyti „Euroviziją“, Europos futbolo čempionato pusfinalius ir finalą, Lietuvos krepšinio rinktinės kovas Venesueloje, Londono vasaros olimpines žaidynes raiškiuoju (HD) formatu. Paskubėkite įsigyti televiziją „Interaktyvioji GALA“ ir svarbiausius sporto renginius matykite dvigubai ryškiau“; www.teo.lt taip pat buvo prierašas „Paskubėkite įsigyti televiziją „Interaktyvioji GALA“ ir „Euroviziją" bei svarbiausius sporto renginius matykite dvigubai ryškiau“; www.teo.lt ir www.youtube.com pateiktuose vaizdo įrašuose minimi renginiai: Eurovizijos koncertas (pusfinaliai ir finalas), Europos futbolo čempionato pusfinaliai ir finalas, Lietuvos krepšinio rinktinės kovos Venesueloje ir Londono vasaros olimpinės žaidynės; www.lvk.lt skleistas pranešimas „Eurovizijos“ ir Olimpiados transliacijos Lietuvoje bus rodomos ir HD formatu“, taip pat nurodoma „Interaktyvioji GALA“ klientai turės galimybę raiškiuoju (angl. HD) formatu matyti svarbiausius metų sporto ir muzikos įvykius: „Eurovizijos“ pusfinalius ir finalinį koncertą, Londono vasaros olimpines žaidynes, dėl kelialapių į jas Venesueloje susirungsiančių vyrų krepšinio rinktinių kovas bei lemiamas Europos futbolo čempionato kovas. Transliacijos, kurias Lietuvoje galės matyti tik TEO klientai, bus rodomos specialiai joms sukurtais TV kanalais „LTV HD“ ir ,,Lietuvos ryto TV HD“. Pasak pareiškėjų, per radiją, spaudoje ir televizijoje skleisti įvairūs reklaminiai teiginiai, pavyzdžiui: „Ypatingi metų įvykiai HD formatu tik su televizija GALA: „Eurovizija“, Europos futbolo čempionatas, Olimpinė krepšinio atranka, Olimpinės žaidynės!“, „Tik Jums raiškiuoju HD formatu „Eurovizija“, Europos futbolo čempionatas, Olimpinė krepšinio atranka, Olimpiada“, „Neturite galimybės svarbiausiuose Europos ir pasaulio įvykiuose dalyvauti patys? Dabar tai ne problema! Su džiaugsmu pranešame, kad televizijos „Interaktyvioji GALA“ vartotojai vieninteliai Lietuvoje galės žiūrėti 2012 m. tiesiogines transliacijas HD formatu“, „Maksimalūs įspūdžiai iš Londono olimpiados raiškiuoju HD formatu tik per televiziją GALA“, „Tik „Interaktyvioji GALA“ klientai „ Euroviziją“ ir Olimpiadą matys HD formatu!“.
Pasak pareiškėjų, vartotojas skleistomis reklamomis galėjo būti suklaidintas tuo aspektu, jog Bendrovė jam sudarė įspūdį, kad tik ji gali pasiūlyti stebėti Olimpiadą HD formatu, tuo tarpu Olimpiadą HD formatu transliavo ne tik Bendrovė, bet ir kiti paslaugų teikėjai, o tai galėjo paveikti vartotojo apsisprendimą, kurios bendrovės paslaugas rinktis, tačiau Taryba, įvertinusi skirtingomis sklaidos priemonėmis paminėtus reklaminius teiginius, nenustatė, kad būtų pagrindo įtarti, jog vidutinis vartotojas suvoktų Bendrovės skleistą reklamą būtent taip, kaip nurodo pareiškėjos. Esminė žinutė, pasiekusi vartotojus, buvo susijusi su galimybe matyti svarbiausias 2012 m. tiesiogines transliacijas, kurių buvo net keturios, raiškiuoju HD formatu per televiziją „Interaktyvioji GALA“, tačiau nė vienoje iš sklaidos priemonių skleistoje reklamoje neakcentuota tik tai, kad tik Bendrovė gali suteikti galimybę stebėti Olimpiadą HD formatu.
1.4. Reklamose, kuriose buvo nurodytos visų (keturių) 2012 m. renginių tiesioginės transliacijos, vartotojai buvo informuojami apie galimybę stebėti visus įvardytus renginius raiškiuoju HD formatu, bet nėra pagrindo teigti, jog vartotojas galėjo suvokti, kad Bendrovė reklamoje informuoja apie galimybę stebėti atskirų renginių tiesiogines transliacijas, kaip teigia pareiškėjos. Pavyzdžiui, reklamose, be kitų teiginių, buvo nurodomi teiginiai „Ypatingi metų įvykiai HD formatu“, „Neturite galimybės svarbiausiuose Europos ir pasaulio įvykiuose dalyvauti patys?“, „vartotojai vieninteliai Lietuvoje galės žiūrėti 2012 m. tiesiogines transliacijas HD formatu“, „Interaktyvioji GALA“ klientai turės galimybę raiškiuoju (angl. HD) formatu matyti svarbiausius metų sporto ir muzikos įvykius“, kurie iš esmės suponuoja, jog kalbama ne apie kiekvieną konkrečią transliaciją, tačiau šie teiginiai žymi transliacijų visumą (jų rinkinį). Taigi, ir vartotojas reklamose, kuriose buvo nurodytos 4 transliacijos, matė visą paslaugų rinkinį, be to, matė ir kitus paminėtus teiginius, apibūdinančius transliacijas, todėl galėjo vertinti pateiktą pasiūlymą kaip visumą bei žinoti, ko gali tikėtis, užsisakęs Bendrovės paslaugas, t. y. galimybę matyti visas 2012 m. tiesiogines transliacijas, net jei reklamoje nebuvo tiesiogiai nurodyta, kad tai keturių renginių tiesioginių transliacijų HD formatu paketas ar rinkinys.
Net jeigu tam tikra dalis renginių jau buvo pasibaigę, ir buvo likusi tik vienintelė transliacija – Olimpiada, ir prieš ją buvo skleista reklama, tai nekeičia reklamos esmės, kadangi vidutinis vartotojas galėjo suvokti, jog Bendrovė siūlė paslaugų rinkinį (buvo nurodomos visos (keturios) transliacijos, o likus tik vienai transliacijai vartotojas pats galėjo įvertinti, ar jam dėl vienos likusios tiesioginės transliacijos tikslinga užsisakyti Bendrovės paslaugas, ar galbūt naudinga užsisakyti kito paslaugų teikėjo paslaugas. Tačiau nėra pagrindo manyti, kad vartotojas galėjo suprasti, kad tik Bendrovė gali pasiūlyti stebėti Olimpiadą raiškiuoju HD formatu ir to jam negalėtų pasiūlyti kiti paslaugų teikėjai. Jeigu bendrovė reklamuoja visą transliacijų paketą ir ta reklama trunka, kol baigiasi paskutinis joje nurodytas renginys, nėra pagrindo manyti, kad vartotojas, spręsdamas, ar užsisakyti Teo LT, AB paslaugas, nesupras ir neįvertins, kelių renginių transliacijas jis dar gali pamatyti. Be to, vidutinis vartotojas, būdamas pakankamai informuotas ir atidus, turėtų suvokti, jog kalbama būtent apie tiesiogines renginių transliacijas, todėl taip pat nėra pagrindo manyti, kad jis galėtų būti suklaidintas dėl galimybės matyti visas transliacijas net joms pasibaigus.
Faktiniai duomenys taip pat patvirtina, kad tik Teo LT, AB galėjo suteikti galimybę stebėti visas reklamose nurodytas 2012 m. transliacijas, kadangi įsigijo licencijas iš VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos bei UAB „Lietuvos ryto“ televizijos retransliuoti visus minėtus renginius („Euroviziją“, Europos futbolo čempionatą Olimpinę krepšinio atranką Olimpines žaidynes) (Tarybos byla (b. l. 23–24)).
Taryba nutarime Nr. 1S-150 nurodė, jog nėra pagrindo įtarti, kad Bendrovė, reklamose nurodydama, kad tik GALA TV vartotojai gali matyti reklamoje nurodytus renginių rinkinius HD formatu, galėjo skleisti klaidinančią reklamą, nes nėra pagrindo manyti, kad ne tik GALA TV, bet ir kitų (pavyzdžiui, kabelinių) televizijų žiūrovai taip pat galėjo matyti visus šiuos renginius („Euroviziją“, Europos futbolo čempionatą, Olimpinę krepšinio atranką ir Olimpiadą).
1.5. Nėra pagrindo sutikti su pareiškėjų argumentais, jog Olimpiada buvo išskirtinai akcentuojama ir išskiriama, lyginant su kitomis transliacijomis. Nors, kaip nurodo pareiškėjos, vienoje iš reklamų, skleistoje www.gala.lt (Tarybos byla (b. l. 11)), Olimpiada buvo apibūdinta kaip pats didžiausias pasaulio sportinis renginys, tačiau toks apibūdinimas nekeičia reklamos prasmės, kadangi vartotojas mato, jog yra nurodytos ir kitos transliacijos, todėl vien tokio prierašo buvimas negali sudaryti vartotojui įspūdžio, kad tik Bendrovė gali pasiūlyti stebėti būtent Olimpiadą raiškiuoju HD formatu. Nesuprantama, kodėl, pareiškėjų teigimu, Bendrovė negalėjo naudoti minėto teiginio, nes žinojo, kad pakankamai daug kabelinės televizijos operatorių „Eurosport“ programą retransliuos HD formatu. Vien tai, kad Bendrovė apibūdino Olimpines žaidynes kaip didžiausią pasaulio sporto renginį, kas iš esmės yra tiesa, ir apskritai nurodė Olimpines žaidynes kaip vieną iš transliacijų, kurias ji gali pasiūlyti vartotojams, neužkirto kelio kabelinės televizijos operatoriams taip pat siūlyti savo paslaugas vartotojams (stebėti Olimpiadą raiškiuoju HD formatu per „Eurosport“ kanalą), pasitelkiant reklamos ar kitas priemones. Jeigu Olimpiada buvo viena iš Bendrovės rinkinio rodomų transliacijų, natūralu, kad Bendrovė ją nurodė reklamoje.
1.6. Dėl reklamų, kuriose, pareiškėjų teigimu, buvo nurodoma tik dalis transliacijų, pavyzdžiui, interneto tinklalapyje www.teo.lt skleistas informacinis pranešimas, kurio antraštėje nurodoma „Tik „Interaktyvioji GALA“ klientai „Euroviziją“ ir Olimpiadą matys HD formatu“, pažymėtina, kad tai nebuvo vieninteliai teiginiai, nurodyti reklamoje. Nors jie buvo nurodyti didesniu šriftu, kadangi tai buvo antraštė, vis dėlto šių teiginių taip pat negalima vertinti atsietai nuo visos reklamos konteksto. Vidutinis vartotojas, kuris yra pakankamai atidus ir apdairus, tikėtina perskaitys ne tik antraštę, tačiau įvertins visą reklamoje pateiktą informaciją, kad galėtų priimti atitinkamą sprendimą dėl sandorio.
Taigi, reklama turi būti suvokiama kaip visuma, o ne kiekviena detalė vertinama atskirai. Remiantis LVAT 2005 m. lapkričio 17 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-01-931-05, vidutinio (paprasto) vartotojo ekonominis elgesys paprastai siejamas su bendru įspūdžiu apie prekę (jos pakuotė, prekės ženklas, bendro pobūdžio informacija apie prekės savybes, prekės kaina), neanalizuojant kiekvienos detalės; šis principas taikytinas ir prekės reklamai.
Reklamose, kurių antraštėse nurodomos tik kelios transliacijos, vertinant visą reklamos turinį, galima pamatyti, kad yra pateikiama ir papildomos informacijos apie Bendrovės pasiūlymą, t. y. nurodomos visos 2012 m. transliacijos, kurias gali / galėjo pamatyti vartotojas, užsisakęs GALA TV.
Taryba nutarime Nr. 1S-150, be kita ko, nurodė, jog tinklalapyje www.youtube.com skleisto pranešimo„Eurovizija“ ir Olimpiada Lietuvoje bus rodoma HD formatu!“ ir tinklalapyje www.lvk.lt skleisto pranešimo „Eurovizijos“ ir Olimpiados transliacijos Lietuvoje bus rodomos ir HD formatu“ antraštėse apskritai nebuvo nurodyta, kad tik GALA TV klientai matys minėtus renginius HD formatu, jog šiose reklamose buvo pateikta daugiau informacijos apie GALA TV paslaugas, be kita ko, nurodžius ir visus per GALA TV HD formatu retransliuotus renginius, t. y. „Euroviziją“, Europos futbolo čempionatą, Olimpinę krepšinio atranką ir Olimpiadą.
1.7. Dėl siunčiamų elektroninių laiškų vartotojams
Nors, pasak pareiškėjų, elektroniniai laiškai siųsti prieš kiekvieną tiesioginę transliaciją, vis dėlto elektroniniai laiškai, kuriuose buvo nurodomos tik Olimpinės žaidynės, negalėjo sudaryti įspūdžio vartotojui, kad tik Bendrovė gali pasiūlyti jas stebėti raiškiuoju HD formatu. Elektroniniais laiškais skleistoje reklamoje, kurioje buvo nurodoma „Įspūdingos Olimpiados akimirkos raiškiuoju HD formatu!“ nebuvo nurodoma, kad tik GALA TV vartotojai matys minėtą renginį HD formatu, taigi, vartotojas neturi pagrindo manyti, kad Bendrovė yra vienintelis tokios paslaugos teikėjas.
Net per televiziją skleista reklama „Maksimalūs įspūdžiai iš Londono olimpiados raiškiuoju HD formatu tik per televiziją GALA“, t. y. kur atskirai minima tik Olimpiada, taip pat nesudaro prielaidų manyti, kad vartotojai ją supras, kaip teigiančią, jog apskritai Olimpines žaidynes HD formatu vartotojai gali stebėti tik per GALA TV, kadangi šiuo atveju akcentuojama, ne galimybė matyti Olimpiadą raiškiuoju HD formatu tik per GALA TV, o tai, kad vartotojas, žiūrėdamas Olimpiadą per GALA TV, turės maksimalius įspūdžius, ko galbūt jam negalėtų suteikti kiti paslaugos teikėjai, kurie taip pat rodė Olimpiadą raiškiuoju HD formatu.
2. Dėl, pareiškėjų teigimu, Tarybos nepagrįsto nepripažinimo klaidinančia reklama per televiziją skleisto reklaminio teiginio „Maksimalūs įspūdžiai iš Londono olimpiados raiškiuoju HD formatu tik per televiziją GALA“
2.1. Per televiziją skleista reklama vartotojas buvo informuojamas, jog galės patirti maksimalius įspūdžius, žiūrėdamas Olimpines žaidynes HD formatu per GALA TV, bet nėra pagrindo teigti, jog toks teiginys vartotojui gali sudaryti įspūdį, kad Olimpines žaidynes jis galės matyti HD formatu tik per GALA TV. Pati sakinio konstrukcija nesieja „maksimalių įspūdžių“ būtent su HD formatu, akivaizdu, kad tai du skirtingi kriterijai. Kitaip tariant, HD formatu žiūrėti Olimpines žaidynes galima užsisakius ir kitų paslaugų teikėjų paslaugas, vis dėlto maksimalius įspūdžius galima patirti tik užsisakius GALA TV. Tokia pagrindinė reklamos davėjo žinutė. Priešingai negu teigia pareiškėjos, „maksimalių įspūdžių“ sąvoka yra individuali ir priklauso nuo kiekvieno vartotojo subjektyvaus požiūrio, šis teiginys jokios aiškiai apibrėžtos objektyvios prasmės nesuteikia. Taigi, vartotojas šiuo konkrečiu atveju neturi pagrįsto lūkesčio, ko jis konkrečiai gali tikėtis iš skleistos reklamos, taigi, tokios reklamos teisingumo objektyviai negalima patikrinti; tačiau taip pat nėra pagrindo savaime abejoti, jog vartotojas iš GALA TV gali tikėtis ko nors daugiau, negu tik Olimpiados transliacijos HD formatu, t. y. tikėtis „maksimalių įspūdžių“. Atitinkamai GALA TV vis dėlto galėjo žiūrovams pasiūlyti tokį Olimpiados transliacijos turinį, kokio kitos televizijos savo žiūrovams negalėjo pateikti.
2.2. Taryba nesutinka su pareiškėjų teiginiu, kad jeigu reklamoje nurodomas žodžių junginys „maksimalūs įspūdžiai“ negali būti vertinamas reklamos teisingumo kriterijaus požiūriu, vis tiek toks reklaminis teiginys neatitiktų kito – reklamos išsamumo – kriterijaus.
Pagal reklamos išsamumo kriterijų reklama vartotoją suklaidintų tuo atveju, jeigu joje, pavyzdžiui, būtų nurodytas konkretus pasiūlymas, nors paaiškėtų, kad tas pasiūlymas turi dar kokių nors išlygų, kurias žinodamas vartotojas tikėtina būtų priėmęs kitokį sprendimą dėl sandorio (pavyzdžiui, vartotojas informuojamas, jog už tam tikrą prekę turės mokėti reklamoje nurodytą sumą ir įsivaizduoja, jog nurodyta suma yra galutinė, o faktiškai vartotojas turi sumokėti papildomus mokesčius, sudaryti sutartį ir t. t., taigi, vartotojas suklaidinamas dėl tam tikrų sąlygų nenurodymo, kurias nurodžius, pasiūlymas gali tapti vartotojui nepatrauklus). Atsižvelgiant į tai, kad vartotojas negali turėti konkrečių lūkesčių dėl nagrinėjamos reklamos, neaišku, kokios reklamoje nenurodytos išlygos / sąlygos jį galėtų suklaidinti, dėl ko jis galėtų priimti kitokį sprendimą dėl sandorio. Atsižvelgiant į faktines aplinkybes, Teo LT, AB Olimpinių žaidynių transliacijos raiškiuoju HD formatu turinio ar pateikimo apimties prasme skyrėsi nuo kitų paslaugų teikėjų Olimpinių žaidynių transliacijų HD formatu, dėl ko Bendrovės paslauga gali būti vertinama kaip patrauklesnė vartotojui.
GALA TV galėjo žiūrovams pasiūlyti tam tikromis savybėmis pasižyminčią Olimpiados transliaciją, kuri savo turiniu ar informacijos pateikimo būdu galėjo skirtis nuo kitų televizijų rodytos per kanalą „Eurosport“ Olimpiados transliacijos, pavyzdžiui, GALA TV suteikė galimybę HD formatu stebėti Olimpiadą lietuvių kalba, transliavo visus Lietuvos sportininkų pasirodymus HD formatu, todėl nėra pagrindo įtarti, jog žiūrovams, priklausomai nuo jų individualaus vertinimo, maksimalūs įspūdžiai negalėtų asocijuotis būtent su galimybe matyti Lietuvos sportininkų pasirodymų transliacijas, komentuojamas nacionaline kalba, o ne Olimpiados transliacijomis apskritai.
Pasak pareiškėjų, Bendrovė, skleisdama minėtą reklaminį teiginį, niekur nenurodė / kitaip nepateikė papildomos informacijos ar požymių, kurie atskleistų, kad reklaminis teiginys „Maksimalūs įspūdžiai iš Londono olimpiados raiškiuoju HD formatu tik per televiziją GALA“ informuoja tik apie maksimalius įspūdžius per Teo LT, AB, o ne apie Teo LT, AB, kaip ūkio subjektą, kuris neva vienintelis Lietuvoje siūlo Olimpiados HD formatu paslaugą, tipapat pareiškėjos nurodo elektroniniuose laiškuose skleistus reklaminius teiginius, kurie pareiškėjų teigimu, pagrindžia, jog Bendrovė pristato save kaip vienintelį paslaugų teikėją, galintį pasiūlyti stebėti Olimpiados transliacijas raiškiuoju HD formatu. Tačiau dėl jau nurodytų aplinkybių nėra pagrindo teigti, jog vidutinis vartotojas minėtą reklaminį teiginį suvoktų būtent taip, kaip nurodo pareiškėjos.
2.3. Pasak pareiškėjų, elektroniniuose laiškuose buvo nurodoma, kad „Mes suteiksime Jums maksimalių įspūdžių, nes svarbiausias sporto akimirkas stebėsite raiškiuoju PID formatu“, tačiau negalima minėto teiginio vertinti kaip ir per televiziją skleistos reklamos. Kiekviena reklama turi būti vertinama atskirai. Šiuose elektroniniuose laiškuose buvo nurodomos trys sporto renginių transliacijos, o per televiziją skleistoje reklamoje buvo nurodyta kitokio pobūdžio reklama, joje neakcentuojamas žodis „nes“, per televiziją skleistas reklaminis teiginys buvo skirtingos konstrukcijos, todėl negalima teigti, kad vartotojas ją suvoktų taip, kaip teigia pareiškėjos, besiremdamos informacija, skleista visiškai kita sklaidos priemone.
Be to, elektroniniuose laiškuose, kuriuose reklamuota tik Olimpiada, be kita ko, buvo nurodoma „televizija „Interaktyvioji GALA“ kviečia patirti maksimalių įspūdžių iš Londono vasaros olimpinių žaidynių. Palaikykite Lietuvos sportininkus, žiūrėdami Olimpiados transliacijas raiškiuoju HD formatu be jokių papildomų mokesčių“. Akivaizdu, kad šioje reklamoje, skleistoje elektroniniuose laiškuose, taip pat buvo minimi maksimalūs įspūdžiai, po kurių vartotojams siūloma palaikyti Lietuvos sportininkus. Tuo tarpu Teo LT, AB šioje reklamoje neakcentavo, kad maksimalius įspūdžius galima patirti būtent tik dėl to, kad vartotojas gali stebėti Olimpiadą raiškiuoju HD formatu, juolab kad minėtoje reklamoje nenurodoma, kad tik Bendrovė Olimpiadą gali pasiūlyti stebėti raiškiuoju HD formatu. Kita vertus, primintina, kad kiekvienoje sklaidos priemonėje reklamos vertinamos atskirai pagal jose pateiktą informaciją ir savaime negali būti susietos.
3. Dėl, pareiškėjų teigimu klaidingos Tarybos išvados, kad pareiškėjos nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, jog Bendrovė, skleisdama reklaminius teiginius, pažeidė Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 7 punktą
3.1. Taryba nenustatė pagrindo įtarti, kad Bendrovės reklama, susijusi su 2012 m. tiesioginėmis transliacijomis, galėjo suklaidinti vidutinį vartotoją. Pagal Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 4 dalį Taryba tiria nesąžiningos konkurencijos veiksmus tik tais atvejais, jeigu šie veiksmai pažeidžia daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesus; už šiuos veiksmus Taryba taiko įstatymuose nustatytas sankcijas. Remiantis LVAT 2011 m. birželio 13 d. sprendimu Nr. A858-2288/2011, Taryba turi pareigą pradėti tyrimą tik tuo atveju, kai viešasis interesas yra akivaizdžiai išreikštas, t. y. kilęs socialinis konfliktas yra plataus masto, tokiu atveju teisiškai nėra reikšminga tai, ką kreipdamiesi į Tarybą siekia apginti konkretūs pareiškėjai, o tai, ar iš turimos informacijos galima daryti prielaidą, kad gali būti pažeistas viešasis interesas. Pagal Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 7 punktą ūkio subjektams draudžiama atlikti bet kuriuos veiksmus, prieštaraujančius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams, kai tokie veiksmai gali pakenkti kito ūkio subjekto galimybėms konkuruoti, įskaitant reklamos, kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymus laikoma klaidinančia ar neleistina lyginamąja reklama, naudojimą. Pirmiausia turėtų būti vertinama, ar reklama gali būti klaidinanti, ir tik nustačius minėtą aplinkybę, vertinant pareiškėjų pateiktus įrodymus bei kitą informaciją, spręsti, ar dėl klaidinančios reklamos skleidimo gali būti pažeisti daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesai. Šiuo konkrečiu atveju Taryba aplinkybės dėl galimo reklamos klaidinimo nenustatė, todėl neturėjo pareigos vertinti, ar skleista reklama galėjo pažeisti daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesus.
Kita vertus, Taryboje ar iš kitų institucijų nebuvo gauta nė vieno vartotojo skundo ar kitos pagrįstos informacijos, jos nepateikė ir pareiškėjos, kuri leistų teigti, jog dėl skleistos Bendrovės reklamos galėjo būti pažeisti daugelio vartotojų interesai. Net jeigu ir buvo sudaryta daugiau sutarčių su Teo LT, AB, tai nėra pagrindo teigti, jog šias sutartis vartotojai sudarė, nes juos suklaidino reklamoje pateikti teiginiai, ir dėl to patyrė neigiamas pasekmes ar kitaip buvo pažeisti jų teisėti lūkesčiai, kadangi tokių faktinių duomenų nėra.
Aplinkybė, jog Bendrovė reklamavo turinti galimybę pasiūlyti stebėti Olimpiadą HD formatu, savaime nelemia, kad ji vienintelė tokią paslaugą gali teikti, taigi, nėra pagrindo įtarti, jog tokiais Bendrovės veiksmais, kai pasinaudojama reklama, norint pasiūlyti paslaugą, ypač kai kiti paslaugų teikėjai taip pat galėjo pasinaudoti tokia galimybe, savaime nepažeidžia ir daugelio ūkio subjektų interesų. Net jeigu Taryba būtų nustačius, kad Bendrovės reklama galimai buvo klaidinanti, savaime nebūtų galima teigti, jog tai sudaro pagrindą įtarti, kad galėjo būti pažeisti daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesai.
3.2. Remiantis LVAT praktika (2004 m. gruodžio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11-1055/2004, 2010 m. balandžio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-822-517/2010, 2011 m. vasario 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-444-634-11), prašymas ištirti Konkurencijos įstatymo nuostatų laikymąsi negali būti tik abstraktaus pobūdžio, t. y. pateikiami įrodymai dėl daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesų turi būti ne teoriniai, pagrįsti prielaidomis, o paremti faktais.
Pareiga įrodyti, kad galimai buvo pažeisti daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesai, bei Taryba turėtų pagrįstą pagrindą tai įtarti, perkeliama pareiškėjoms. Pareiškėjos nurodo, jog siekdamos pagrįsti, kad galimai buvo pažeisti daugelio ūkio subjektų ir vartotojų interesai pateikė: Bendrovės skleistus reklaminius teiginių pavyzdžius, TNS LT ataskaitas, kurios pasak pareiškėjų, pagrindžia ne tik atskirų renginių, taip pat ir Olimpiados, tiesioginių transliacijų HD formatu reklamavimo faktą, bet įrodo ir tai, kad Bendrovė aktyviais veiksmais ypač dideliu mastu ir pakankamai ilgą laiką klaidino vartotojus, kad neva tik su GALA TV jie galės stebėti Olimpiados tiesiogines transliacijas HD formatu; šie įrodymai, pasak pareiškėjų, neabejotinai pagrindžia, jog Bendrovė, dideliu mastu ir ilgą laiką skleisdama klaidinančią reklamą, galėjo pažeisti daugelio ūkio subjektų, teikiančių Olimpiados transliacijų HD formatu paslaugas, interesus.
Iš esmės pareiškėjų pateikti duomenys, susiję su skleistos reklamos pobūdžiu, trukme, mastu, Tarybos yra vertinami, kai sprendžiama dėl klaidinančios reklamos pagal Reklamos įstatymą. Pavyzdžiui, Reklamos įstatymo 22 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad skiriamos baudos dydis už Reklamos įstatymo pažeidimą nustatomas pagal baudos minimumo ir maksimumo vidurkį ir priklauso nuo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, pažeidimo pobūdžio, pažeidimo trukmės ir masto. Taigi, šiuos kriterijus Taryba vertina kiekvieną kartą, spręsdama dėl reklamos davėjo atsakomybės pagal Reklamos įstatymą. Minėti kriterijai savaime nelemia, jog yra pagrindas įtarti, kad galėjo būti pažeisti daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesai, kai nėra pateikta kitų faktinių duomenų. Paminėti kriterijai sprendžiant, ar reklama galėjo pažeisti daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesus, būtų reikšmingi: jeigu būtų nustatyta, kad reklama yra klaidinanti; jeigu būtų kitų faktinių duomenų, leidžiančių pagrįstai įtarti, jog galėtų būti pažeisti daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesai, t. y. minėti kriterijai (trukmė, mastas, pobūdis) laikytini fakultatyviais, vertinant aplinkybę, jog dėl klaidinančios reklamos galėjo būti pažeisti daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesai.
Taigi, nėra pagrindo sutikti su pareiškėjomis, jog skleistos reklamos pobūdis, trukmė ir mastas visais atvejais įpareigoja Tarybą pradėti tyrimą dėl Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio pažeidimo.
III
Trečiasis suinteresuotas asmuo – AB „Teo LT“ atsiliepime į pareiškėjų skundą (b. l. 56–60) nurodo, kad su pareiškėjų skundu nesutinka, prašo skundą atmesti kaip visiškai nepagrįstą, pateikia tokius argumentus.
1. Dėl Tarybos išvados, kad Bendrovės reklaminiai teiginiai neklaidino vartotojų
1.1. Dėl Tarybos išvados, jog Bendrovė reklaminiais teiginiais informavo vartotojus apie galimybę matyti HD formatu retransliuojamų renginių rinkinį
1.1.1. Teo LT, AB 2012 m. įsigijo išskirtines teises iš VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – ir LRT) bei UAB „Lietuvos ryto televizija“ retransliuoti „Euroviziją 2012“, Europos futbolo čempionatą, Olimpinę krepšinio atranką ir Olimpines žaidynes raiškiuoju HD formatu. LRT ir Teo LT, AB 2012 m. balandžio 24 d. pasirašė sutartį Nr. 2012/LKT-23, pagal kurią LRT suteikė Bendrovei išimtinę teisę (licenciją) retransliuoti sutartyje nurodytas programas HD formatu abonentams Lietuvos Respublikos teritorijoje, o 2012 m. birželio 13 d. UAB „Lietuvos ryto televizija“ ir Teo LT, AB pasirašė sutartį Nr. 2012/LPA-40, pagal kurią UAB „Lietuvos ryto televizija“ suteikė Bendrovei išimtinę teisę (licenciją) retransliuoti sutartyje nurodytas programas HD formatu abonentams Lietuvos Respublikos teritorijoje; remdamasi šiomis sutartimis, Bendrovė retransliavo jose nurodytą programų rinkinį ir nė vienas kitas paslaugų teikėjas negalėjo savo žiūrovams pasiūlyti tokio rinkinio. Savaime suprantama, jog Bendrovė turėjo teisę reklamuoti ir įvairiomis formomis reklamavo mažesnį ar didesnį renginių transliacijų rinkinį ir nė viena iš šių renginių transliacijų rinkinio reklama nepažeidė nei Reklamos įstatymo, nei Konkurencijos įstatymo. Bendrovė vienintelė turėjo išskirtinę teisę retransliuoti visą renginių rinkinį („Euroviziją 2012“, Europos futbolo čempionatą, Olimpinę krepšinio atranką ir Olimpines žaidynes) raiškiuoju HD formatu, todėl šis Bendrovės išskirtinumas buvo reklamuojamas.
1.1.2. Pareiškėjų nurodomi teiginiai „Ypatingi metų įvykiai HD formatu tik su televizija GALA: „Eurovizija“, Europos futbolo čempionatas, Olimpinė krepšinio atranka ir Olimpinės žaidynės!”, „Tik Jums raiškiuoju HD formatu „Eurovizija“, Europos futbolo čempionatas, Olimpinė krepšinio atranka, Olimpiada“, „Neturite galimybės svarbiuose Europos ir pasaulio įvykiuose dalyvauti patys? Dabar tai ne problema! Su džiaugsmu pranešame, kad televizijos „Interaktyvioji GALA“ vartotojai vieninteliai Lietuvoje galės žiūrėti 2012 m. tiesiogines transliacijas raiškiuoju HD formatu“ buvo informacinė žinutė, paskelbta kaip naujiena interneto tinklapyje www.gala.lt, o vėliau patalpinta šio tinklapio archyve (senos naujienos yra archyvuojamos). Tiek šios informacinės žinutės teiginiai, tiek kita su pareiškėjų skundu pateikta Bendrovės skleista informacija nebuvo klaidinanti reklama, nes tik GALA TV žiūrovai raiškiuoju HD formatu galėjo žiūrėti visą išvardytą renginių rinkinį, tuo tarpu „Eurosport“ kanalas viso šio renginių rinkinio netransliavo, todėl kitų kabelinės televizijos operatorių vartotojai neturėjo galimybės viso minėtų renginių rinkinio stebėti raiškiuoju HD formatu. Tiek informacinėse žinutėse, tiek kitoje skleistoje reklamoje Bendrovė informavo apie išskirtinę galimybę stebėti visą renginių rinkinį, kurį transliuoti išskirtinę teisę turėjo tik Bendrovė.
Reklaminis teiginys „Tik „Interaktyvioji GALA“ klientai „Euroviziją“ ir Olimpiadą matys HD formatu“ taip pat nėra klaidinanti reklama, nes reklamuotas mažesnis Bendrovės transliuojamų programų rinkinys, tačiau jokia kita televizija ir joks kitas operatorius netransliavo šių abiejų renginių HD formatu.
Teiginiai, kad tik GALA TV žiūrovai turi galimybę matyti visų minėtų programų transliacijų didesnį ar mažesnį rinkinį HD formatu yra visiškai teisingi, nepaisant to, kada jie reklamuoti. Taryba logiškai ir pagrįstai konstatavo, kad nėra pagrindo įtarti, jog vidutinis vartotojas, kuris yra pakankamai atidus, protingai apdairus ir pakankamai informuotas, žinodamas, kad tam tikri renginiai yra pasibaigę, galėtų būti suklaidintas ir užsisakydamas GALA TV tikėtųsi, kad per ją HD formatu pamatys visas reklamoje nurodytų renginių tiesiogines transliacijas, nepaisant fakto, kad dalis renginių yra pasibaigusi.
Tai, kad prieš kiekvieną renginį Bendrovė papildomais laiškais primindavo savo vartotojams apie galimybę transliacijų rinkinį arba atskirą renginį stebėti HD formatu, nesudaro pagrindo įtarti, jog Bendrovė klaidino savo vartotojus ar siųsdama priminimus tik esamiems vartotojams siekė pritraukti naujų vartotojų.
GALA TV klientai elektroniniu būdu užsisakydami HD formatu transliuojamus kanalus, jų negalėjo pasirinkti po vieną, o turėjo užsisakyti visą HD programų rinkinį, į kurį įeina ir atitinkamų reklamoje minimų programų transliacija raiškiuoju HD formatu.
Akivaizdu, kad pareiškėjos Tarybai nepateikė jokių pagrindžiančių įrodymų, kad Teo LT, AB neturėjo teisės didesne ar mažesne apimtimi reklamuoti transliuojamo HD programų rinkinio. Taryba nutarime Nr. 1S-150 visiškai pagrįstai konstatavo, jog minėti Teo Lt, AB reklaminiai teiginiai neklaidino vartotojų, nes Teo LT, AB reklamavo ne atskirus renginius, o mažesnį ar didesnį renginių transliacijų rinkinį.
1.2. Dėl reklaminio teiginio „Maksimalūs įspūdžiai iš Londono olimpiados raiškiuoju HD formatu tik per televiziją GALA“ pripažinimo neklaidinančiu reklaminiu teiginiu
1.2.1. Bendrovė pritaria nutarimo Nr. 1S-150 išvadai, kad reklaminiu teiginiu „Maksimalūs įspūdžiai iš Londono olimpiados raiškiuoju HD formatu tik per televiziją GALA“ vartotojui buvo pabrėžiamas ne Bendrovės paslaugos išskirtinumas kitų ūkio subjektų atžvilgiu, bet maksimalių įspūdžių, stebint Olimpiadą HD formatu per GALA TV, išskirtinumas. Minėtu teiginiu vartotojai nebuvo klaidinančiai informuojami, kad Londono olimpiadą HD formatu gali žiūrėti tik per GALA TV ir kad Bendrovė yra vienintelis ūkio subjektas, galintis pasiūlyti šias transliacijas HD formatu; šiuo teiginiu vartotojai buvo informuojami, kad GALA TV žiūrovai, žiūrėdami Londono olimpiados transliacijas raiškiuoju HD formatu, gali patirti maksimalius įspūdžius. Dalelytė „tik“ reklaminiame teiginyje priskiriama prie maksimalių įspūdžių, o ne prie raiškiojo HD formato, tai akivaizdžiai girdėti minėtos reklamos garso takelyje, kur žodžiai „maksimalūs įspūdžiai“ tariami pabrėžtinai.
GALA TV žiūrovai, žiūrėdami Londono olimpiados transliacijas raiškiuoju HD formatu, galėjo patirti maksimalius įspūdžius todėl, kad vienintelė GALA TV suteikė galimybę stebėti Olimpiadą lietuvių kalba, taip pat GALA TV vienintelė transliavovisus Lietuvos sportininkų pasirodymus HD formatu („Eurosport“ kanalas netransliavo Olimpiados lietuvių kalba, taip pat visų Lietuvos sportininkų pasirodymų). Taigi, kitų televizijų, kurios retransliavo „Eurosport“ kanalą, žiūrovai minėtų išskirtinių galimybių, kokias turėjo GALA TV žiūrovai, neturėjo. Taigi, reklamos teiginys „Maksimalūs įspūdžiai iš Londono olimpiados raiškiuoju HD formatu tik per televiziją GALA“ yra teisingas, išsamus ir nepažeidžia nei Reklamos įstatymo, nei kitų teisės aktų reikalavimų, šiame reklaminiame teiginyje nėra praleista ar kitaip nuslėpta jokia informacijos dalis, kurios pateikimas, atsižvelgiant į kitą toje reklamoje pateikiamą informaciją, būtinai reikalingas reklamos vartotojų suklaidinimui išvengti, šio reklaminio teiginio informacija yra aiški ir puikiai suprantama vidutiniam vartotojui tam, kad jis galėtų priimti informacija paremtą sprendimą dėl sandorio sudarymo.
1.2.2. Dėl to, kad Bendrovė žodį „maksimalūs“ naudojo ir kituose reklaminiuose teiginiuose, reklamuodama transliacijų rinkinį, neleidžia daryti išvados, jog reklaminis teiginys „Maksimalūs įspūdžiai iš Londono olimpiados raiškiuoju HD formatu tik per televiziją GALA“ yra neteisingas ar klaidinantis.
Bendrovė taip pat nesutinka su pareiškėjų nuomone, kad būdvardžio „maksimalūs“ vartojimas reklaminiame teiginyje galėjo lemti ar prisidėti prie reklamos vartotojų suklaidinimo. Žodis „maksimalūs“ neteigia, kad tik per GALA TV žiūrovas patirs maksimalių HD formato įspūdžių. Žodis „įspūdis“ – stiprus jausmų ir minčių paveikimas – yra abstraktus, todėl teigiant, jog žiūrovas patirs maksimalių įspūdžių, neapeliuojama į televizijos ar raiškiojo formato įspūdžius. Žodžių junginys, pagrindinė žinutė „maksimalūs įspūdžiai“ apima bendrinius pojūčius, o toliau pateikiama informacija apie įvykį ir raiškųjį HD formatą yra tik žiūrovui naudinga paaiškinanti informacija.
2. Taryba nutarime Nr. 1S-150 pagrįstai ir teisingai konstatavo, kad nesant pagrindo įtarti, jog Bendrovės reklama galėjo būti klaidinanti, nėra pagrindo vertinti Bendrovės veiksmų, skleidžiant skundžiamas reklamas, atitikties Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 7 punktui. Bendrovė pritaria šiai Tarybos išvadai, taip pat išvadai, jog pareiškėjos nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, kad skleisdama galimai klaidinančią reklamą, Bendrovė pažeidė daugelio vartotojų interesus ir (ar) pakenkė LKTA ir LTOA narių galimybėms konkuruoti.
IV
1. Teismo posėdyje pareiškėjų – Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos ir Lietuvos telekomunikacijų operatorių asociacijos atstovas – advokatas Mantas Rimkevičius, remdamasis pareiškėjų skunde pateiktais argumentais, prašė skundą tenkinti.
2. Teismo posėdyje atsakovės – Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovai – šios institucijos Nesąžiningos komercinės veiklos skyriaus vyriausiasis specialistas Aurimas Jankauskas (2013 m. kovo 19 d. įgaliojimas dėl atstovavimo Nr. 5D-5 (b. l. 96)) ir Teisės ir konkurencijos politikos skyriaus vyriausioji specialistė D. A. (2012 m. spalio 15 d. įgaliojimas dėl atstovavimo Nr. 5D-16 (b. l. 95)), remdamiesi atsiliepime į pareiškėjų skundą pateiktais argumentais, prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.
3. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens – Teo LT, AB atstovai – Bendrovės Korporatyvinio administravimo ir teisės reikalų skyriaus Reguliavimo reikalų sektoriaus vyriausiasis juriskonsultas Darius Štitilis (2013 m. kovo 18 d. įgaliojimas Nr. KATRS-22 (b. l. 98)) ir juriskonsultė Laura Sirvydienė (2012 m. gruodžio 18 d. įgaliojimas Nr. KATRS-31 (b. l. 99)), remdamiesi atsiliepime į pareiškėjų skundą pateiktais argumentais, prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimų motyvus, įvertinęs rašytinius, vaizdo ir garso bylos įrodymus, teismo posėdyje pateiktus paaiškinimus, išanalizavęs ginčo teisinį santykį reglamentuojančius teisės aktus,
k o n s t a t u o j a :
I
Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:
1. Pareiškėjos, atstovaujamos advokato M. Rimkevičiaus, pateikė Tarybai 2012 m. liepos 20 d. prašymą „Pradėti tyrimą dėl Teo LT, AB veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo ir Konkurencijos įstatymo reikalavimams“ (b. l. 11–13; Tarybos byla (b. l. 1–6)), kuriame prašė pradėti tyrimą dėl Teo LT, AB reklaminių teiginių – „Ypatingi metų įvykiai HD formatu tik su televizija GALA: „Eurovizija“, Europos futbolo čempionatas, Olimpinė krepšinio atranka, Olimpinės žaidynės!“; „Tik Jums raiškiuoju HD formatu „Eurovizija“, Europos futbolo čempionatas, Olimpinė krepšinio atranka, Olimpiada“; „Neturite galimybės svarbiausiuose Europos ir pasaulio įvykiuose dalyvauti patys? Dabar tai ne problema! Su džiaugsmu pranešame, kad televizijos „Interaktyvioji GALA“ vartotojai vieninteliai Lietuvoje galės žiūrėti 2012 m. tiesiogines transliacijas HD formatu“; „Tik „Interaktyvioji GALA“ klientai „Euroviziją“ ir Olimpiadą matys HD formatu!“ – atitikties Reklamos ir Konkurencijos įstatymų reikalavimams.
2. Taryba 2012 m. liepos 24 d. rašte Nr. (5.5-26)6V-1559 „Dėl informacijos pateikimo“ (Tarybos byla (b. l. 20–21)) informavo Teo LT, AB apie gautą pareiškėjų skundą ir Bendrovės iki 2012 m. rugpjūčio 1 d. pateikti šiuos dokumentus ir informaciją: kas yra skunde minimos reklamos davėjas, jeigu Bendrovė – patiekti skleistų reklamų pavyzdžius bei atsakyti į šiuos klausimus: kokiu mastu (kur) ir kokį laikotarpį (nuo kada iki kada) buvo skleidžiama nurodyta reklama; patiekti minėtos reklamos teisingumą pagrindžiančius įrodymus.
3. Teo LT, AB 2012 m. rugpjūčio 1 d. rašte Nr. 01-1-03-199 „Dėl informacijos patiekimo (Tarybos byla (b. l. 23–24)) Tarybai, be kita ko, nurodė:
3.1. Nurodytos informacinės žinutės davėjas yra Teo LT, AB. Šios informacinės žinutės teiginiai („Ypatingi metų įvykiai HD formatu tik su televizija GALA: „Eurovizija“, Europos futbolo čempionatas, Olimpinė krepšinio atranka, Olimpinės žaidynės!“, „Tik Jums raiškiuoju HD formatu „Eurovizija“, Europos čempionatas, Europos futbolo čempionatas, Olimpinė krepšinio atranka, Olimpiada“, „Neturite galimybės svarbiausiuose Europos ir pasaulio įvykiuose dalyvauti patys? Dabar tai ne problema! Su džiaugsmu pranešame, kad televizijos „Interaktyvioji GALA“ vartotojai vieninteliai Lietuvoje galės žiūrėti 2012 m. tiesiogines transliacijas HD formatu“) nėra klaidinanti reklama, nes tik GALA TV žiūrovai raiškiuoju HD formatu galėjo žiūrėti visą žinutėje išvardytą renginių rinkinį, tuo tarpu kanalas „Eurosport“ viso šių renginių rinkinio netransliavo, todėl kitų kabelinės televizijos operatorių vartotojai negalėjo viso minėtų renginių rinkinio stebėti raiškiuoju HD formatu. Bendrovė minėtoje informacinėje žinutėje informavo apie išskirtinę galimybę stebėti visų renginių rinkinį.
3.2. GALA TV klientai, elektroniniu būdu užsisakydami HD formatu transliuojamus kanalus, jų negali pasirinkti po vieną, o turi užsisakyti visą HD programų rinkinį, kurį sudaro ir atitinkamų reklamoje minimų programų transliacija raiškiuoju HD formatu.
3.3. Teo LT, AB įgijo išskirtines teise iš LRT ir UAB „Lietuos ryto televizija“ retransliuoti visus minėtus renginius (programas) raiškiuoju HD formatu pagal atitinkamai 2012 m. balandžio 24 d. sutartį Nr. 2012/LKT-23 ir 2012 m. birželio 13 d sutartį Nr. 2012/LPA-40; remdamasi šiomis sutartimis Bendrovė transliuoja jose nurodytą programų rinkinį ir nė vienas kitas paslaugų teikėjas negali savo žiūrovams pasiūlyti tokio rinkinio.
4. Taryba 2012 m. rugpjūčio 20 d. rašte Nr. (5.5-26)6V-1791 „Dėl gauto skundo“ (b. l. 23–24; Tarybos byla (b. l. 27–28)) LKTA, be kita ko, nurodė (rašto kopija pateikta advokatui M. Rimkevičiui):
4.1. Įvertinus Teo LT, AB pateiktus įrodymus bei paaiškinimus, manytina, jog preliminariai vertinant Bendrovės reklamą, kurioje teigiama „Ypatingi metų įvykiai HD formatu tik su televizija GALA: „Eurovizija“, Europos futbolo čempionatas, Olimpinė krepšinio atranka, Olimpinės žaidynės!“, „Tik Jums raiškiuoju HD formatu „Eurovizija“, Europos futbolo čempionatas, Olimpinė krepšinio atranka, Olimpiada“, „Neturite galimybės svarbiausiuose ir pasaulio įvykiuose dalyvauti patys? Dabar tai ne problema! Su džiaugsmu pranešame, kad televizijos „Interaktyvioji GALA“ vartotojai vieninteliai Lietuvoje galės žiūrėti 2012 m. tiesiogines transliacijas HD formatu“, laikytina, jog minėta reklama neturi klaidinančios reklamos požymių, nes reklamoje neišskiriama, kad tik GALA TV vartotojai galės matyti HD formatu būtent Olimpiadą, o nurodoma, kad tik GALA TV vartotojai galės matyti HD formatu visus reklamoje minimus renginius. Be to, šiuo atveju Bendrovė, kaip reklamos davėja, pateikdama įrodymus apie įsigytas teises iš LRT bei UAB „Lietuvos ryto televizija“ retransliuoti visus reklamoje minimus renginius raiškiuoju HD formatu, pagrindė reklamoje nurodytų teiginių teisingumą.
4.2. Vadovaujantis Tarybos 2011 m. gegužės 25 d. nutarime Nr. 1S-98 patvirtintų Tarybos paaiškinimų dėl mažareikšmiškumo Reklamos įstatymo bylose (toliau – ir Paaiškinimai) 2.1 papunkčiu, Taryba vertindama, ar faktai, nurodyti pareiškime dėl galimo Reklamos įstatymo pažeidimo, yra mažareikšmiai, atsižvelgs į reklamos sklaidos mastą ir trukmę. Nagrinėjamu atveju Bendrovė informavo, kad nagrinėjama reklama paskelbta 2012 m. balandžio 30 d. kaip naujiena interneto tinklalapyje www.gala.lt, o vėliau patalpinta šio tinklalapio archyve, t. y. reklama skleista labai mažu mastu bei trumpą laikotarpį, todėl jeigu reklama galimai ir būtų pripažinta kaip galinti suklaidinti vartotojus, galimas pažeidimas būtų laikomas mažareikšmiu. Taigi, Tarybai nėra pagrindo svarstyti klausimą dėl tyrimo pradėjimo.
4.3. Šiame rašte pateikta pozicija nagrinėjamu klausimu neužkerta kelio pateikti savo argumentus, jeigu LKTA nesutinka su rašte išdėstytais motyvais; jeigu LKTA taptų žinomos naujos aplinkybės, parodančios galimai esant esminį Reklamos įstatymo pažeidimą, ji prašoma kreiptis į Tarybą, pateikiant tai patvirtinančius įrodymus.
5. LKTA ir LTOA, atstovaujamos advokato M. Rimkevičiaus, pateikė Tarybai 2012 m. rugsėjo 3 d. raštą „Dėl Konkurencijos tarybos atsakymo Nr. (5.5-26)6V-1791 į LKTA ir LTOA vardu pateiktą skundą dėl Teo LT, AB reklamos Olimpiada HD formatu atitikties Reklamos įstatymo ir Konkurencijos įstatymo reikalavimams“ (b. l. 25–28; Tarybos byla (b. l. 29–32, 40–43)), kuriame pakarotinai prašė Tarybą pradėti tyrimą dėl Bendrovės reklaminių teiginių dėl Olimpiados tiesioginių transliacijų HD formatu atitikties Reklamos ir Konkurencijos įstatymų reikalavimams. Pareiškėjos šiame rašte, be kita ko, nurodė, jog: nesutinka su rašte Nr. (5.5-26)6V-1791 pateikta Tarybos išvada, kad nėra pagrindo svarstyti klausimo dėl tyrimo pradėjimo; atsižvelgdamos į šiame pareiškėjų rašte, 2012 m. liepos 20 d. skunde nurodytus argumentus ir papildomai pateikiamus įrodymus, pareiškėjos mano, kad Teo LT, AB reklaminiai teiginiai, kuriais Bendrovė pabrėžė Olimpiados tiesioginių transliacijų HD formatu stebėjimo galimybę išimtinai tik su GALA TV, laikytini klaidinančia reklama dėl jos neatitikimo reklamos teisingumo ir pateikimo kriterijams.
6. Taryba 2012 m. rugsėjo 19 d. rašte Nr. (5.5-26)6V-1984 „Dėl informacijos pateikimo“ (Tarybos byla (b. l. 51–52)) prašė Bendrovės iki 2012 m. rugsėjo 26 d. pateikti papildomus įrodymus ir informaciją dėl pareiškėjų skunde nurodytų teiginių.
7. Teo LT, AB 2012 m. rugsėjo 26 d. rašte Nr. 01-1-03-230 „Dėl informacijos pateikimo“ (Tarybos byla (b. l. 53–54, 56–57)) Tarybai, be kita ko, nurodė:
7.1. Tarybos rašte minimas tekstas „Maksimalūs įspūdžiai iš Londono olimpiados raiškiuoju HD formatu tik per televiziją GALA“ skleistas vaizdo reklamoje per LTV kanalą nuo 2012 m. gegužės 28 d. iki 2012 m. liepos 27 d., šios reklamos davėjas – Teo LT, AB.
7.2. Minėtas teiginys nėra klaidinanti reklama, nes GALA TV žiūrovai, žiūrėdami Londono olimpiados transliacijas raiškiuoju HD formatu, galėjo patirti maksimalius įspūdžius todėl, kad vienintelė GALA TV suteikė galimybę stebėti Olimpines žaidynes lietuvių kalba ir vienintelė transliavo visus Lietuvos sportininkų pasirodymus HD formatu, tuo tarpu kanalas „Eurosport“ netransliavo Olimpinių žaidynių lietuvių kalba bei visų Lietuvos sportininkų pasirodymų. Taigi, kitų televizijų, kurios retransliavo „Eurosport“ kanalą, žiūrovai minėtų išskirtinių galimybių, kokias turėjo GALA TV žiūrovai, neturėjo.
7.3. Nurodytame teiginyje žodis „maksimalūs“ neteigia, kad tik per GALA TV žiūrovas patirs maksimalių HD formato įspūdžių; žodis „įspūdis“ – stiprus jausmų ir minčių paveikimas – yra abstraktus, todėl teigiant, kad žiūrovas patirs maksimalių įspūdžių, neapeliuojama į televizijos ar raiškiojo formato įspūdžius. Žodžių junginys, pagrindinė žinutė „maksimalūs įspūdžiai“, apima bendrinius pojūčius, o toliau pateikiama informacija apie įvykį ir raiškųjį HD formatą yra tik žiūrovui naudinga paaiškinanti informacija. Todėl pagrindiniuose reklamos klipuose žodis „tik“ priskiriamas prie maksimalių įspūdžių, o ne prie raiškiojo HD formato.
8. Taryba 2012 m. spalio 3 d. rašte Nr. (5.5-26)6V-2087 „Dėl gauto skundo“ (b. l. 29–31; Tarybos byla (b. l. 58–60)) LKTA, be kita ko, nurodė (rašto kopija pateikta advokatui M. Rimkevičiui), kad prašymas ištirti Konkurencijos įstatymo (įskaitant 15 straipsnio) ir Reklamos įstatymo nuostatų laikymąsi negali būti abstraktus, t. y. pateikiami įrodymai dėl daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesų turi būti ne teoriniai, pagrįsti prielaidomis, o paremti faktais, tačiau LKTA pateiktos prielaidos, jog skleisdama galimai klaidinančią reklamą Teo LT, UAB atliko galimai nesąžiningos konkurencijos veiksmus, pažeidžiančius daugelio ūkio subjektų bei vartotojų interesus, nėra paremta jokiais faktiniais duomenimis bei įrodymais, taip pat prašė iki 2012 m. spalio 10 d. pašalinti pareiškimo trūkumus, t. y.: pateikti įrodymus, jog skleisdama galimai klaidinančią reklamą Teo LT, AB pažeidė daugelio vartotojų interesus; pateikti įrodymus, jog minėti Bendrovės veiksmai pakenkė daugelio ūkio subjektų, nagrinėjamu atveju LTKA narių, galimybėms konkuruoti, nes tokie veiksmai lėmė nemažo skaičiaus kabelinės televizijos vartotojų perėjimą į Teo LT, AB.
9. LKTA ir LTOA, atstovaujamos advokato M. Rimkevičiaus, pateikė Tarybai 2012 m. spalio 11 d. raštą „Dėl Konkurencijos tarybos rašto Nr. (5.5-26)6V-2087 į LKTA ir LTOA vardu 2012-09-03 pateiktą raštą dėl Teo LT reklamos Olimpiada HD formatu atitikties Reklamos įstatymo ir Konkurencijos įstatymo reikalavimams“ (b. l. 32–35; Tarybos byla (b. l 61–64)), kuriame nesutiko su Tarybos pozicija, jog 2012 m. liepos 20 d. skundas ir 2012 m. rugsėjo 3 d. raštas grindžiami prielaidomis, juose nurodytos niekuo nepagrįstos aplinkybės, bei pakartotinai prašė Tarybą pradėti tyrimą dėl Teo LT, AB klaidinančios reklamos atitikties ne tik Reklamos įstatymo, bet ir Konkurencijos įstatymo reikalavimams.
10. Taryba 2012 m. spalio 31 d. nutarime Nr. 1S-150 „Dėl atsisakymo pradėti tyrimą dėl Teo AB, LT veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnio ir Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 15 straipsnio reikalavimams“ (b. l. 37–43; Tarybos byla (b. l. 67–73)) nutarė atsisakyti pradėti tyrimą dėl Teo LT, AB veiksmų atitikties Reklamos įstatymo 5 straipsnio ir Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio reikalavimams. Nutarime Nr. 1S-150 Taryba, be kita ko, konstatavo:
10.1. Nagrinėjant įvairiomis sklaidos priemonėmis skleistą reklamą, kurioje buvo teigiama, kad tik GALA TV vartotojai vieninteliai Lietuvoje galės žiūrėti 2012 m. Eurovizijos pusfinalių ir finalo koncertų, Europos futbolo čempionato pusfinalių ir finalo, Olimpinės krepšinio atrankos ir Londono olimpinių žaidynių tiesiogines transliacijas raiškiuoju formatu, pastebėtina, kad vartotojai ja buvo informuojami, jog tik GALA TV vartotojai galės matyti HD formatu visus reklamoje minimus renginius, o ne kiekvieną renginį atskirai, t. y. vartotojas buvo informuojamas apie išskirtinę galimybę stebėti šių renginių didesnį ar mažesnį rinkinį. Dėl šios priežasties nėra pagrindo įtarti, kad Teo LT, AB reklamose nurodydama, kad tik GALA TV vartotojai gali matyti reklamoje nurodytus renginių rinkinius HD formatu, galėjo skleisti klaidinančią reklamą, nes nėra pagrindo manyti, kad ne tik GALA TV, bet ir kitų (pavyzdžiui, kabelinių) televizijų žiūrovai taip pat galėjo matyti visus šiuos renginius, t. y. ir „Euroviziją“, ir Europos futbolo čempionatą, ir Olimpinę krepšinio atranką, ir Olimpiadą. Dėl analogiškos priežasties nėra pagrindo sutikti su pareiškėjų nuomone, kad reklama: „Tik Interaktyvioji GALA“ klientai „Eųroviziją“ ir Olimpiadą matys HD formatu!“ siūlė vartotojams žiūrėti atskirus renginius (pavyzdžiui, „Euroviziją“ ar Olimpiadą), ir dėl to galėjo būti klaidinanti, kadangi reklamoje taip pat nurodomi du renginiai – ir „Eurovizija“, ir Olimpiada. Reklamoje be antraštėje nurodomų renginių vartotojams buvo siūloma žiūrėti taip pat ir kitus renginius (Europos futbolo čempionato pusfinalius ir finalą, Olimpinę krepšinio atranką), be to, buvo pateikiamas ir vaizdo įrašas apie visus minėtus GALA TV retransliuojamus renginius. Tuo tarpu tinklalapyje www.youtube.com skleisto pranešimo „Eurovizija“ ir Olimpiada Lietuvoje bus rodoma HD formatu!“ ir tinklalapyje www.lvk.lt skleisto pranešimo „Eurovizijos“ ir Olimpiados transliacijos Lietuvoje bus rodomos ir HD formatu“ antraštėse apskritai nebuvo nurodyta, kad tik GALA TV klientai matys minėtus renginius HD formatu.
Reklamose buvo pateikta daugiau informacijos apie GALA TV paslaugas, be kita ko, nurodžius ir visus per GALA TV HD formatu retransliuotus renginius, t. y. „Euroviziją“, Europos futbolo čempionatą, Olimpinę krepšinio atranką ir Olimpiadą.
10.2. Remiantis LVAT 2005 m. lapkričio 17 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-01-931-05, vidutinio (paprasto) vartotojo ekonominis elgesys paprastai siejamas su bendru įspūdžiu apie prekę (jos pakuotė, prekės ženklas, bendro pobūdžio informacija apie prekės savybes, prekės kaina), neanalizuojant kiekvienos detalės; šis principas taikytinas ir prekės reklamai. Taigi, reklama turi būti vertinama, atsižvelgiant į jos visumą, o ne į kiekvieną detalę atskirai, todėl nėra pagrindo įtarti, jog vartotojas aptartas reklamas suvoks taip, jog tik Teo LT, AB gali pasiūlyti konkretaus atskiro renginio (Olimpiados), o ne ir kitų reklamose nurodytų renginių rinkinio, transliaciją HD formatu.
10.3. Pareiškėjų argumentas, jog minėtų reklamų, kuriose buvo teigiama, jog tik GALA TV vartotojai vieninteliai Lietuvoje galės žiūrėti 2012 m. transliacijas raiškiuoju formatu: Eurovizijos pusfinalių ir finalo koncertus, Europos futbolo čempionato pusfinalius ir finalą, Olimpinę krepšinio atranką ir Londono olimpines žaidynes, klaidingumą patvirtina tai, jog visi HD formatu siūlyti stebėti renginiai vyko skirtingu laiku, kai kurie iš jų reklamos skleidimo metu jau buvo praėję, taip pat nesudaro pagrindo įtarti, kad minėtos reklamos galėjo būti klaidinančios, kadangi nors ir tam tikri renginiai konkrečiu reklamos skleidimo laikotarpiu jau buvo pasibaigę, tačiau GALA TV reklamoje vidutinis vartotojas matydavo visą GALA TV siūlomą renginių rinkinį. Nėra pagrindo įtarti, kad vidutinis vartotojas, kuris yra pakankamai atidus, protingai apdairus ir pakankamai informuotas, žinodamas, kad tam tikri renginiai jau pasibaigę, galėtų būti suklaidintas, kad užsisakydamas GALA TV tikėtųsi, per ją HD formatu pamatyti visus reklamoje nurodytus, tiesiogiai transliuojamus renginius, nepaisydamas to, kad faktiškai dalis renginių jau pasibaigę.
10.4. Remiantis LVAT 2011 m. sausio 3 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A858-1702/2010, kiekviena reklama vertinama atskirai. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, laikytina, jog nėra pagrindo susieti atskirų reklamų, kuriose buvo nurodyti transliuojamų renginių rinkiniai, su reklamomis, kuriose buvo reklamuojami tik pavieniai ar konkretūs keli renginiai ir tokiu būdu vertinti šių reklamų klaidingumą. Taigi, nėra pagrindo įtarti, jog reklamos, kuriose buvo reklamuojamos tik Londono olimpinės žaidynės, turėtų klaidinančios reklamos požymių. Pavyzdžiui, elektroniniuose laiškuose skleistoje reklamoje, kurioje buvo nurodoma „Įspūdingos Olimpiados akimirkos raiškiuoju HD formatu!“ nebuvo teigiama, kad tik GALA TV vartotojai matys minėtą renginį HD formatu.
10.5. Per televiziją skleistoje Teo LT, AB reklamoje „Maksimalūs įspūdžiai iš Londono olimpiados raiškiuoju HD formatu tik per televiziją GALA“ vartotojas buvo informuojamas, kad maksimalius įspūdžius jis patirs tik žiūrėdamas HD formatu transliuojamas Londono olimpines žaidynes per GALA TV, tačiau šioje reklamoje vartotojas nebuvo informuojamas, kad Londono olimpines žaidynes HD formatu gali žiūrėti tik per GALA TV ir kad transliacijų HD formatu negali pasiūlyti kiti paslaugų teikėjai. Šioje reklamoje naudojamas žodžių junginys „maksimalūs įspūdžiai“ jokios aiškiai apibrėžtos objektyvios prasmės nesuteikia, t. y. vertinant minėtą žodžių junginį vidutinio vartotojo požiūriu atsižvelgiama į tai, kad jis yra bendro pobūdžio, šio žodžių junginio supratimas priklausys nuo kiekvieno vartotojo individualaus vertinimo. Todėl nėra pagrindo įtarti, kad ši reklama, kurioje pateikiamas bendro pobūdžio ir individualiai suvokiamas paslaugos apibūdinimas „maksimalūs įspūdžiai“, gali būti klaidinanti, ypač, kai vis dėlto GALA TV galėjo žiūrovams pasiūlyti tam tikromis savybėmis pasižyminčią Olimpiados transliaciją, kuri savo turiniu ar informacijos pateikimo būdu galėjo skirtis nuo kitų televizijų rodytos per kanalą „Eurosport“ Olimpiados transliacijos (pavyzdžiui, GALA TV suteikė galimybę HD formatu stebėti Olimpiadą lietuvių kalba, transliavo visus Lietuvos sportininkų pasirodymus HD formatu, o kanalas „Eurosport“ netransliavo Olimpinių žaidynių lietuvių kalba, nebuvo orientuotas transliuoti Lietuvos sportininkų pasirodymus). Todėl nėra pagrindo įtarti, jog žiūrovams, priklausomai nuo jų individualaus vertinimo, maksimalūs įspūdžiai negalėtų asocijuotis būtent su galimybe matyti Lietuvos sportininkų pasirodymų transliacijas, komentuojamas nacionaline kalba, o ne Olimpiados transliacijomis apskritai.
10.6. Nagrinėjamu atveju nesant pagrindo įtarti, kad reklama galėjo būti klaidinanti, nėra pagrindo vertinti Teo LT, AB veiksmų, skleidus skundžiamas reklamas, atitikties ir Konkurencijos statymo 15 straipsnio 1 dalies 7 punktui. Be to, Taryba tiria nesąžiningos konkurencijos veiksmus tik tais atvejais, jeigu šie veiksmai pažeidžia daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesus. Remiantis LVAT praktika: Tarybos teisei ir pareigai tirti nesąžiningos konkurencijos veiksmus realizuoti reikia nustatyti vieną iš alternatyvių aplinkybių, leidžiančių daryti prielaidą, kad gali būti pažeistas viešasis interesas: nesąžiningos konkurencijos veiksmai pažeidžia daugelio ūkio subjektų interesus; nesąžiningos konkurencijos veiksmai pažeidžia daugelio vartotojų interesus; Tarybos, kaip institucijos, vykdančios Konkurencijos įstatymo kontrolę, tikslas yra apsaugoti viešąjį interesą (sąžiningą konkurencijos laisvę), o ne ginti ir atkurti dėl nesąžiningos konkurencijos pažeistas pavienių ūkio subjektų ar vartotojų teises; vertinant, ar konkretūs ūkio subjekto veiksmai pažeidė daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesus, laikoma, kad Taryba turi pareigą pradėti tyrimą tik tuo atveju, kai minėtas viešasis interesas yra akivaizdžiai išreikštas, t. y. kilęs socialinis konfliktas yra plataus masto, be to, teisiškai nėra reikšminga tai, ką kreipdamiesi į Tarybą siekia apginti konkretūs pareiškėjai, o tai, ar iš turimos informacijos galima daryti prielaidą, kad gali būti pažeistas viešasis interesas.
Taigi, net jeigu ir būtų galima nagrinėjamu atveju įtarti pareiškėjų nurodytus nesąžiningos konkurencijos veiksmus, Taryba nesąžiningos konkurencijos veiksmus galėtų tirti tik esant daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesų pažeidimui, t. y. jeigu viešasis interesas būtų akivaizdžiai išreikštas.
10.7. Pareiškėjos nepateikė duomenų, kad dėl Teo LT, AB veiksmų, skleidus nurodytą GALA TV reklamą, būtų kilęs toks plataus masto socialinis konfliktas, kuris sudarytų pagrindą Tarybai įtarti galimai padarytus nesąžiningos konkurencijos veiksmus, pažeidžiant daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesus. Pažymėtina, kad pateikiami įrodymai dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimų turi būti ne teoriniai, pagrįsti prielaidomis, o paremti faktais. Prašymas ištirti Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio nuostatų laikymąsi negali būti abstraktus, tą patvirtina ir LVAT praktika.
Nutarime Nr. 1S-150 taip pat nurodyta jo apskundimo tvarka.
II
1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje pagal pareiškėjų – Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos ir Lietuvos telekomunikacijų operatorių asociacijos skundą sprendžiama, ar Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2012 m. spalio 31 d. nutarimas Nr. 1S-150 „Dėl atsisakymo pradėti tyrimą dėl Teo AB, LT veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnio ir Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 15 straipsnio reikalavimams“ (b. l. 37–43; Tarybos byla (b. l. 67–73)) yra teisėtas ir pagrįstas. Pabrėžtina, kad šiame skundžiamame nutarime atsakovė atsisakė atlikti tyrimą dėl Teo LT, AB veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnio ir Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 15 straipsnio reikalavimams.
2. Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčo nėra dėl faktinių aplinkybių, t. y. šioje byloje yra nustatyta ir visos proceso šalys pripažįsta, jog Teo LT, AB savo interneto tinklalapyje http://www.gala.lt/nauijenos/3568, kituose interneto tinklalapiuose (pavyzdžiui, http://www.lvk.lt/lt/nariu-naujienos/eurovizijos-ir-olimpiados-transliacijos-lietuvoje-bus-rodomos-ir-hd-formatu, http://youtu.be/bfiEHePQECO ir http://youtu.be/bC0TReCLdbg), taip pat radijuje, spaudoje ir televizijoje platino reklaminius teiginius: „Ypatingi metų įvykiai HD formatu tik su televizija GALA: „Eurovizija“, Europos futbolo čempionatas, Olimpinė krepšinio atranka, Olimpinės žaidynės!“; „Tik Jums raiškiuoju HD formatu „Eurovizija“, Europos futbolo čempionatas, Olimpinė krepšinio atranka, Olimpiada“; „Neturite galimybės svarbiausiuose Europos ir pasaulio įvykiuose dalyvauti patys? Dabar tai ne problema! Su džiaugsmu pranešame, kad televizijos „Interaktyvioji GALA“ vartotojai vieninteliai Lietuvoje galės žiūrėti 2012 m. tiesiogines transliacijas HD formatu“; „Maksimalūs įspūdžiai iš Londono olimpiados raiškiuoju HD formatu tik per televiziją GALA“; „Tik „Interaktyvioji GALA“ klientai „Euroviziją“ ir Olimpiadą matys HD formatu!“ ir pan. Tačiau šioje administracinėje byloje ginčas kyla dėl šių faktinių aplinkybių teisinio vertinimo teisės aktų nuostatų kontekste. Iš esmės pareiškėjos mano, kad minėti reklaminiai teiginiai neatitinka tikrovės, yra klaidinantys, pažeidžia Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnio ir Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 15 straipsnio reikalavimus. Todėl teismas, remdamasis savo vidiniu įsitikinimu ir sąžine, turi pareigą įvertinti reklaminių teiginių, kurių išraiška yra nustatyta ir nekelia abejonių niekam šiame procese, korektiškumą, pagrįstumą teisės aktų kontekste.
3. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnyje nustatyta:
„1. Draudžiama naudoti klaidinančią reklamą.
2. Kai sprendžiama, ar reklama yra klaidinanti, atsižvelgiama į jos teisingumo, išsamumo ir pateikimo kriterijus:
1) reklamoje pateikiami teiginiai yra neteisingi, jeigu reklamos davėjas negali pagrįstišių teiginių teisingumo jos naudojimo metu. Ar pakanka reklamoje pateikiamųteiginiųteisingumą pagrindžiančių duomenų, sprendžiama atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį. Pateikiamų teiginiųteisingumą pagrindžiančiais duomenimisnepripažįstami liudijimai ir rekomendacijos asmenų, kurių kompetencija nėra susijusisu pateikiamos informacijos turiniu;
2) reklamoje pateikiamainformacija yra neišsami, jeigu praleista tam tikra informacijos dalis, kurios pateikimas, atsižvelgiant į kitą toje reklamoje pateikiamą informaciją, būtinai reikalingas reklamos vartotojų suklaidinimui išvengti. Reklamoje pateikiama informacija taip pat yra neišsami, jeigu neatskleidžiama, nuslepiama arba neaiškiai, nesuprantamai, dviprasmiškai ar ne laiku pateikiama esminė informacija, kuri vidutiniam vartotojui reikalinga tam, kad jis galėtų priimti informacija paremtą sprendimą dėl sandorio, ir tuo vidutinis vartotojas skatinamas arba gali būti paskatintas priimti tokį sprendimą dėl sandorio, kurio jis kitomis aplinkybėmis nebūtų priėmęs. Jeigu reklamos perteikimo priemonės apimties arba laiko požiūriu yra ribotos, tai sprendžiant, ar informacija neišsami, turi būti atsižvelgiama į šį ribotumą, konkretaus atvejo ypatumus, aplinkybes ir bet kokias kitas priemones, kurių reklamos davėjas ėmėsi tam, kad informacija būtų vartotojams prieinama kitais būdais;
3) reklamos pateikimo būdas ar forma yra tokie, kad reklamos vartotojas gali suvokti numanomą neteisingą (klaidinantį) reklamos teiginį.
3. Jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktuose yra nustatytas privalomas tam tikros informacijos reklamoje pateikimas, tai tokia informacija laikoma esmine.
4. Kai reklamoje vartotojui pateikiamas komercinis pasiūlymas, tai joje esmine laikoma Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nustatyta informacija.
5. Kai sprendžiama, ar reklama yra klaidinanti, ypač reikia atsižvelgti į joje esančią informaciją apie:
1) reklamos davėją ar kitą asmenį, jų veiklą, buveinę, pavadinimą (jei fizinis asmuo, – šio asmens vardą ir pavardę), teisinę formą, turtą, pramoninės ar intelektinės nuosavybės teises, licencijas (leidimus), kvalifikaciją, narystę, apdovanojimus ir nuopelnus;
2) prekes ar paslaugas, jų gamybos vietą ar kilmę, pagaminimo datą, gamybos būdą, paskirtį, kiekį, sudėtį, energetinę vertę, vartojamąsias savybes, pavojingumą, kaip atitinka paskirtį ir vartojimo (naudojimo) tinkamumą, patikros laiką, vietą, būdą bei įvertinimus, vartojimo (naudojimo) būdą, ar atitinka nustatytą standartą, sertifikavimą, oficialų prekės ar paslaugos pripažinimą ir apdovanojimą mugėse, parodose;
3) prekių (paslaugų) įsigijimo ir vartojimo (naudojimo) sąlygas – kainą ar jos apskaičiavimo būdą, ar ypatingo kainos pranašumo buvimą, mokėjimo, pristatymo, grąžinimo sąlygas, garantijas, keitimo, remonto, aptarnavimo sąlygas ir poreikį;
4) reklamos davėjo įsipareigojimus, ūkinės komercinės, finansinės ar profesinės veiklos motyvus ir prekės ar paslaugos pardavimo būdą, bet kokį pareiškimą arba žymenį, susijusį su reklamos davėjo arba prekės ar paslaugos tiesioginiu arba netiesioginiu rėmimu arba patvirtinimu;
5) vartotojo teises, riziką, su kuria jis gali susidurti, ir skundų nagrinėjimą.
6. Reklama bet kuriomis aplinkybėmis laikoma klaidinančia, jeigu ji turi Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 7 straipsnio 1–21 punktuose nustatytų klaidinančios komercinės veiklos požymių.
7. Kai sprendžiama, ar reklama yra klaidinanti, laikoma, kad vartotojai susidaro nuomonę apie reklamoje pateikiamų teiginių teisingumą, reklamos išsamumą ir reklamos pateikimo būdą ar formą ir priima tokius sprendimus, kurių galima tikėtis iš vidutinio vartotojo.
8. Kai reklama yra skirta tam tikrai reklamos vartotojų grupei, sprendžiant, ar reklama yra klaidinanti, vertinamas jos poveikis vidutiniam tos grupės nariui.“
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 15 straipsnyje nustatyta:
„1. Ūkio subjektams draudžiama atlikti bet kuriuos veiksmus, prieštaraujančius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams, kai tokie veiksmai gali pakenkti kito ūkio subjekto galimybėms konkuruoti, įskaitant:
1) savavališką naudojimą žymens, kuris yra tapatus ar panašus į kito ūkio subjekto pavadinimą, registruotą prekės ženklą ar neregistruotą plačiai žinomą prekės ženklą, ar kitą pirmumo teise naudojamą žymenį su skiriamuoju požymiu, jeigu tai sukelia ar tikėtina, kad gali sukelti painiavą su šiuo ūkio subjektu ar jo veikla, arba jeigu siekiama nesąžiningai pasinaudoti šio ūkio subjekto (jo ženklo ar žymens) reputacija, arba jeigu dėl to gali nukentėti šio ūkio subjekto (jo ženklo ar žymens) reputacija, arba jeigu dėl to gali susilpnėti šio ūkio subjekto naudojamo ženklo ar žymens skiriamasis požymis;
2) ūkio subjektų klaidinimą pateikiant jiems neteisingą ar nepagrįstą informaciją apie savo ar kito ūkio subjekto prekių kiekį, kokybę, sudedamąsias dalis, vartojimo savybes, pagaminimo vietą, būdą, kainą ar nutylint apie riziką, susijusią su šių prekių vartojimu, perdirbimu ar kitokiu naudojimu;
3) informacijos, kuri yra kito ūkio subjekto komercinė paslaptis, naudojimą, perdavimą, skelbimą be šio subjekto sutikimo, taip pat tokios informacijos gavimą iš asmenų, neturinčių teisės šios informacijos perduoti, turint tikslą konkuruoti, siekiant naudos sau arba padarant žalą šiam ūkio subjektui;
4) siūlymą konkuruojančio ūkio subjekto darbuotojams nutraukti darbo sutartį ar neatlikti visų ar dalies savo darbo pareigų siekiant naudos sau ar padarant žalą šiam ūkio subjektui;
5) kito ūkio subjekto gaminio ar jo pakuotės imitavimą, to gaminio ar pakuotės formos, spalvos ar kitų skiriamųjų požymių kopijavimą, jeigu tai gali klaidinti dėl gaminio tapatybės arba jeigu šiais veiksmais siekiama pasinaudojant kito ūkio subjekto reputacija gauti nesąžiningos naudos;
6) pateikimą neteisingos ar nepagrįstos informacijos apie savo ar kito ūkio subjekto vadovaujančius asmenis, darbuotojų kvalifikaciją, teisinę, finansinę ar kitokią ūkio subjekto padėtį, jeigu dėl to gali būti padaryta žalos kitam ūkio subjektui;
7) reklamos, kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymus laikoma klaidinančiaar neleistina lyginamąja reklama, naudojimą.
2. Šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu tapataus ar panašaus pavadinimo, prekės ženklo ar kito žymens naudojimu nelaikoma, kai pavadinime, prekės ženkle ar žymenyje naudojamas įmonininko, kontrolinio akcijų paketo savininko ar steigėjo vardas ar pavardė ir kai ūkio subjektai, naudojantys tokį pavadinimą, prekės ženklą ar žymenį, ėmėsi priemonių klaidinimui dėl ūkio subjekto ar prekės tapatybės išvengti.
3. Šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyta informacija apie prekės pagaminimo vietą laikoma visokiais būdais pateikiamos geografinės nuorodos, kurios apibūdina prekę kaip pagamintą kurios nors valstybės teritorijoje arba tam tikrame tos teritorijos regione ar vietovėje, kuri siejama su tos prekės kokybe, reputacija ar kitomis savybėmis.
4. Asmenys, kuriems komercinė paslaptis tapo žinoma dėl jų darbo ar kitokių sutartinių santykių su ūkio subjektu, gali naudoti šią informaciją praėjus ne mažiau kaip vieniems metams nuo darbo ar kitokių sutartinių santykių pasibaigimo, jeigu įstatymuose ar sutartyje nenumatyta kitaip.
5. Prekės išorės ar pakuotės formos imitavimu nelaikomi tokie veiksmai, kuriais norima pasiekti tam tikrų prekės ar jos pakuotės funkcinių savybių, jeigu šiuos veiksmus atliekantis asmuo imasi priemonių išvengti kitų ūkio subjektų ar vartotojų klaidinimo dėl gamintojo ar prekės tapatybės.“
Pabrėžtina, kad šiai bylai aktualus tik Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 7 punkto reguliavimas, kuriame įtvirtinta, jog ūkio subjektams draudžiama atlikti bet kuriuos veiksmus, prieštaraujančius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams, kai tokie veiksmai gali pakenkti kito ūkio subjekto galimybėms konkuruoti, įskaitant reklamos, kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymus laikoma klaidinančia, naudojimą.
Teismas įvertins konkrečių reklaminių teiginių prasmę jų klaidingumo / neatitikimo tikrovei aspektu. Be to, teismas pirmiausia atkreipia dėmesį, kad minėti reklaminiai teiginiai adresuoti tik labai ypatingam vartotojų ratui – techniškai išsilavinusiam ir reikliam vartotojui, kuriam reikia vaizdo būtent HD formatu ir kuris apskritai supranta, kas tai per techninė telekomunikacinė paslauga: šiuo aspektu nagrinėjamoje administracinėje byloje vidutinis vartotojas yra ypatingas, techniškai išsilavinęs (bent žinantis kas tai yra HD formatas) asmuo (atkreiptinas dėmesys į visuotinai žinomą aplinkybę, kad Lietuvoje iki 2012 m. spalio mėn. pabaigos vyravo analoginė televizija, žr., pavyzdžiui, www.skaitmenine2012.lt).
3.1. Teismas, įvertinęs reklaminį teiginį „Ypatingi metų įvykiai HD formatu tik su televizija GALA: „Eurovizija“, Europos futbolo čempionatas, Olimpinė krepšinio atranka, Olimpinės žaidynės!“ daro išvadą, kad jis nėra klaidinantis, nes šioje administracinėje byloje dokumentais (sutartimis (b. l. 61–71)) įrodyta, kad Teo LT, AB turėjo išskirtines teises HD formatu transliuoti visas teiginyje paminėtas laidas, t. y. „Euroviziją“, Europos futbolo čempionatą, Olimpinę krepšinio atranką, Olimpines žaidynes. Be to, teismas atkreipia dėmesį, kad šioje byloje vidutinis vartotojas yra ypatingas, techniškai išsilavinęs (bent žinantis kas tai yra HD formatas) asmuo, kuris turėjo ir galėjo žinoti tai, kad minėti įvykiai nevyko vienu metu („Eurovizija“ – 2012 m. gegužės mėn. pabaigoje (b. l. 65), vasaros olimpinės žaidynės – 2012 m. liepos mėn.–rugpjūčio mėn. (b. l. 65), Europos futbolo čempionatas – 2012 m. birželio mėn.–liepos mėn. (b. l. 66), Olimpinė krepšinio atranka – 2012 m. liepos mėn. (b. l. 71)).
3.2. Dėl tų pačių argumentų iš esmės analogiškas pirmajam reklaminiam teiginiui teiginys „Tik Jums raiškiuoju HD formatu „Eurovizija“, Europos futbolo čempionatas, Olimpinė krepšinio atranka, Olimpiada“ negali būti pripažintas klaidinančiu.
3.3. Pareiškėjų skunde nurodytas reklaminis teiginys „Neturite galimybės svarbiausiuose Europos ir pasaulio įvykiuose dalyvauti patys? Dabar tai ne problema! Su džiaugsmu pranešame, kad televizijos „Interaktyvioji GALA“ vartotojai vieninteliai Lietuvoje galės žiūrėti 2012 m. tiesiogines transliacijas HD formatu“ yra labai abstraktus, nenurodantis, kokių konkrečių įvykių tiesiogines transliacijas vartotojai galės žiūrėti HD formatu. Šis nekonkretumas (ypač nenurodant įvykių) niekaip negali paneigti sąžiningos konkurencijos ir / ar klaidinti vartotoją, nes šioje byloje vidutinis vartotojas yra ypatingas, techniškai išsilavinęs (bent žinantis kas tai yra HD formatas) asmuo, kuriam, teismo vertinimu, formuluotė „svarbiausi Europos ir pasaulio įvykiai“ gali pasirodyti nekonkreti, o todėl reklama visiškai neviliojanti, net sukelianti priešingą efektą.
3.4. Pareiškėjų argumentai dėl reklaminio teiginio „Maksimalūs įspūdžiai iš Londono olimpiados raiškiuoju HD formatu tik per televiziją GALA“ taip pat nėra pagrįsti, nes byloje yra įrodyta dokumentais (sutartimis (b. l. 61–71)), jog tik Teo LT, AB HD formatu galėjo retransliuoti LRT lietuvių kalba vykdomas olimpinių žaidynių transliacijas, orientuotas į Lietuvos sportininkų pasirodymus. Kartu teismas pabrėžia, jog, įvertinus tą aplinkybę, jog šioje byloje vidutinis vartotojas yra ypatingas, techniškai išsilavinęs (bent žinantis kas tai yra HD formatas) asmuo, subjektyvus ir nekorektiškas šūkis „Maksimalūs įspūdžiai“ gali būti pateisinamas ir be papildomos informacijos apie Teo LT, AB atliktą būtent LRT programų retransliavimą; juolab, nėra teisinio pagrindo teigti, kad šis reklaminis teiginys reiškia klaidinančią reklamą.
3.5. Reklaminis teiginys „Tik „Interaktyvioji GALA“ klientai „Euroviziją“ ir Olimpiadą matys HD formatu!“ atitinka tikrovę, nes niekas be Teo LT, AB šių abiejų renginių negalėjo transliuoti, todėl nėra klaidinantis. Be to, teismas pakartoja, jog šioje byloje vidutinis vartotojas yra ypatingas, techniškai išsilavinęs (bent žinantis kas tai yra HD formatas) asmuo, kuris turėjo ir galėjo žinoti tai, kad minėti įvykiai nevyko vienu metu („Eurovizija“ – 2012 m. gegužės mėn. pabaigoje (b. l. 65), Olimpinės žaidynės – 2012 m. liepos mėn.–rugpjūčio mėn. (b. l. 65), Europos futbolo čempionatas – 2012 m. birželio mėn.–liepos mėn. (b. l. 66), Olimpinė krepšinio atranka – 2012 m. liepos mėn. (b. l. 71)).
4. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, teisinius vertinimus konstatuotina, jog Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2012 m. spalio 31 d. nutarimas Nr. 1S-150 „Dėl atsisakymo pradėti tyrimą dėl Teo AB, LT veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnio ir Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 15 straipsnio reikalavimams“ yra teisėtas ir pagrįstas, jo naikinti nėra teisinio pagrindo.
5. Pareiškėjų reikalavimas įpareigoti Tarybą atlikti tyrimą dėl Teo LT, AB veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo ir Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo reikalavimams tėra išvestinis iš reikalavimo panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2012 m. spalio 31 d. nutarimą Nr. 1S-150 „Dėl atsisakymo pradėti tyrimą dėl Teo AB, LT veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnio ir Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 15 straipsnio reikalavimams“, todėl jis, netenkinus pirmojo, taip pat atmestinas kaip nepagrįstas.
6. Pareiškėjos prašo atlyginti bylinėjimosi išlaidas. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalį proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Pareiškėjų skundas atmestas kaip nepagrįstas, todėl jų prašymas atlyginti bylinėjimosi išlaidas netenkinamas.
Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 127 ir 129 straipsniais,
n u s p r e n d ž i a:
Pareiškėjų – Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos ir Lietuvos telekomunikacijų operatorių asociacijos skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.
Teisėjai
Mefodija Povilaitienė
Rasa Ragulskytė-Markovienė
Ernestas Spruogis
KT nutarimas liko galioti nepakeistas