Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


DĖL UAB „LITCON“ KLIUDYMO ATLIKTI TYRIMĄ

Atgal

Administracinė byla Nr. A502-1693/2014
Procesinio sprendimo kategorija 7.8

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS

SPRENDIMAS

2014 m. lapkričio 06 d.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Ramūno Gadliausko (kolegijos pirmininkas), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „LitCon“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 19 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „LitCon“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai dėl nutarimo panaikinimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „LitCon“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – ir Konkurencijos taryba) 2013 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. 2S-10 “Dėl UAB “LitCon” kliudymo atlikti tyrimą” (toliau – ir Nutarimas).
Skunde (I t., b. l. 1–19) pareiškėjas paaiškino, kad Konkurencijos taryba 2013 m. vasario 15 d. nutarimu Nr. 1S-15 „Dėl UAB „LitCon“ trukdymo atlikti tyrimą“ pradėjo tyrimą, įtarusi, kad pareiškėjas pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – ir Konkurencijos įstatymas) reikalavimus, kliudydamas Konkurencijos tarybos įgaliotiems pareigūnams jo naudojamose patalpose 2012 m. gruodžio 18 d. atliekamo patikrinimo metu paimti dokumentus, turinčius įrodomosios reikšmės atliekamam tyrimui dėl ūkio subjektų draudžiamų susitarimų dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose. Tačiau pareiškėjo darbuotojai patikrinimo metu geranoriškai bendradarbiavo su Konkurencijos taryba. Konkurencijos tarybos pareigūnai pareiškėjo patalpose Viešųjų pirkimų skyriaus kabinete vienoje iš darbo vietų rado UAB „Pireka“ logotipu pažymėtą 2011 metų A. A. darbo knygą (toliau – Darbo knyga). Šioje darbo vietoje taip pat buvo rasta ir A. A. medicininė knygelė. Konkurencijos tarybos darbuotoja L. K. pavartė Darbo knygą ir UAB „LitCon“ Teisės ir administravimo skyriaus direktorei D. D. uždavė klausimus: kas yra rastos Darbo knygos savininkas? Kas toks A. A.? D. D. pirminės Darbo knygos apžiūros metu teigė, kad A. A. nepažįsta ir negali pasakyti, kas jis toks. Po Konkurencijos tarybos atlikto patikrinimo D. D. išsiaiškino, kad A. A. dirbo UAB „LitCon“ įmonėje nuo 2007 m. balandžio 11 d. iki 2010 m. gruodžio 10 d. Kadangi D. D. įsidarbino UAB „LitCon“ tik 2011 m. balandžio 12 d., negalėjo žinoti, kad A. A. anksčiau dirbo UAB „LitCon“. UADBB „VDB“, atstovaujama A. A., 2011 m. sausio 3 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį su UAB „Pireka“ (UAB „Pireka“ įmonės pavadinimas vėliau buvo pakeistas į UAB „LitCon“), kurioje nustatyta, kad UADBB „VDB“  įsipareigoja teikti konsultacines paslaugas vandentvarkos projektų rengimo, administravimo, įrangos paieškos ir pirkimo, subrangovų paieškos ir analizės bei kitais klausimas. Iš UADBB „VDB“ sudarytos paslaugų teikimo sutarties akivaizdu, kad teikiamos paslaugos nėra susijusios su viešaisiais pirkimais. Nors Konkurencijos tarybos darbuotojams buvo pateikta informacija, patvirtinanti, kad A. A. nėra UAB „LitCon“ darbuotojas, tačiau Konkurencijos tarybos darbuotoja L. K. nurodė norinti pasiimti Darbo knygos originalą, todėl buvo nuspręsta padaryti Darbo knygos kopiją. Darbo knygos kopija buvo daroma UAB „LitCon“ Viešųjų pirkimų skyriuje. Prie švietimo aparato nuolat stovėjo UAB „LitCon“ darbuotoja J. K. ir Konkurencijos tarybos pareigūnė I. V.. Pasitarus su Konkurencijos tarybos pareigūne I. V., buvo nuspręsta šviesti tik užpildytus Darbo knygos lapus. Konkurencijos tarybos darbuotoja turėjo galimybę nuosekliai peržiūrėti Darbo knygą. Be to, Darbo knygos kopijavime dalyvavusi Konkurencijos tarybos darbuotoja nenurodė, kad knygą kopijavusi UAB „LitCon“ darbuotoja siekė nuslėpti nuo jos kokią nors Darbo knygoje esančią informaciją arba išplėšti kokius nors lapus iš šios Darbo knygos. Kai Darbo knyga buvo pilnai nukopijuota, D. D. pakartotinai išreiškė abejones, ar Darbo knyga yra susijusi su Konkurencijos tarybos atliekamu tyrimu, ir nusprendė papildomai paklausti UAB „LitCon“ direktoriaus L. P. leidimo, ar galima perduoti A. A. priklausančią knygą Konkurencijos tarybos pareigūnams. D. D. nusprendė kreiptis į įmonės vadovą, kadangi ji manė, kad Darbo knyga yra nesusijusi su Konkurencijos tarybos atliekamu tyrimu, be to, ji norėjo sužinoti oficialią UAB „LitCon“ vadovo poziciją. D. D. nebuvo pasišalinusi su Darbo knyga iš Konkurencijos tarybos tikrinamų patalpų. Be to, D. D. Viešųjų pirkimų skyriuje paliko Darbo knygos kopiją. D. D., paskambinusi direktoriui ir gavusi leidimą atiduoti Darbo knygą Konkurencijos tarybos pareigūnams, sugrįžo atgal į Viešųjų pirkimų skyrių. Grįžusi D. D. pasiūlė Konkurencijos tarybos pareigūnei L. K. sutikrinti Darbo knygą su padaryta Darbo knygos kopija, kuri nebuvo išnešta iš Viešųjų pirkimų skyriaus, kad L. K. galėtų įsitikinti, kad jokia informacija nebuvo pašalinta iš Darbo knygos, tačiau L. K. atsisakė peržiūrėti Darbo knygos kopiją ir pačią Darbo knygą. Pareiškėjo teigimu, Konkurencijos tarybos patikrinimo metu UAB „LitCon“ Teisės ir administravimo skyriaus direktorė D. D. ir kiti UAB „LitCon“ darbuotojai geranoriškai bendradarbiavo su Konkurencijos taryba ir pateikė visus reikalaujamus dokumentus, įskaitant ir Darbo knygą. Kelias minutes trukusi diskusija su Konkurencijos tarybos atstovais dėl to, ar Darbo knyga yra susijusi su Konkurencijos tarybos atliekamu tyrimu, yra normalus reiškinys ir šių D. D. veiksmų negalima laikyti trukdymu Konkurencijos tarybos darbuotojams atlikti patikrinimą. Konkurencijos taryba nepateikė įrodymų, kad pareiškėjo darbuotoja trukdė atlikti patikrinimą ir galėjo išplėšti lapus iš Darbo knygos. Darbuotojos veiksmai, kai 5 minutes buvo uždelsta perduoti Darbo knygą Konkurencijos tarybos pareigūnams, negali būti pripažinti pažeidžiančiais Konkurencijos įstatymą. Nutarimo išvados dėl tariamai pažeisto Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 8 punkto grindžiamos prielaida, kad UAB „LitCon“ darbuotoja Konkurencijos tarybai atidavė ne tokią pačią Darbo knygą, kokią Konkurencijos tarybos darbuotojai iš pradžių surado Viešųjų pirkimų skyriuje. Patikrinimas pareiškėjo patalpose buvo atliktas 2012 m. gruodžio 18 d., o Konkurencijos taryba tik kitą dieną (2012 m. gruodžio 19 d.) ir nedalyvaujant pareiškėjo darbuotojams peržiūrėjo Darbo knygą ir nustatė, kad Darbo knygoje trūksta tam tikrų lapų. Pati Konkurencijos taryba nesiėmė jokių priemonių tam, kad užtikrintų, jog iš Darbo knygos nebūtų išplėšti lapai nuo 2012 m. gruodžio 18 d., kai Darbo knyga buvo paimta iš pareiškėjo patalpų, iki 2012 m. gruodžio 19 d., kai Konkurencijos taryboje buvo peržiūrėta Darbo knyga ir suskaičiuoti Darbo knygos lapai. Kadangi 2012 m. gruodžio 18 d. paimant Darbo knygą iš UAB „LitCon“ patalpų Darbo knygos lapai suskaičiuoti nebuvo, darytina prielaida, kad trūkstamų lapų joje galėjo nebūti dar iki 2012 m. gruodžio 18 d. arba atskiri Darbo knygos lapai galėjo dingti Konkurencijos taryboje. Konkurencijos tarybos atstovai neužfiksavo, kokiam konkrečiai laikui D. D. buvo išėjusi iš Viešųjų pirkimų skyriaus kabineto. Bet kokiu atveju, D. D. buvo išėjusi labai trumpam laikotarpiui. Per kelias minutes D. D. nuėjo iki savo kabineto, paskambino UAB „LitCon“ direktoriui ir sugrįžo atgal. D. D. Darbo knygą laikė savo rankose pirmą kartą. Ji neturėjo praktinių galimybių per mažiau nei 5 minutes nueiti nuo Viešųjų pirkimo skyriaus iki savo kabineto (atstumas pirmyn-atgal sudaro apie 20 metrų), paskambinti įmonės direktoriui ir pasikalbėti su juo, nuodugniai peržiūrėti Darbo knygą ir nustatyti, kokia informacija Darbo knygoje gali prieštarauti konkurencijos teisės reikalavimams, nepastebimai išplėšti atitinkamus Darbo knygos lapus, sunaikinti išplėštus Darbo knygos lapus ir sugrįžti į Viešųjų pirkimų skyriaus kabinetą. Jeigu UAB „LitCon“ darbuotojai būtų siekę sutrukdyti Konkurencijos tarybos tyrimui, jie tikėtinai būtų nusprendę slėpti UAB „LitCon“ vadovų arba kitų atsakingų UAB „LitCon“ darbuotojų dokumentus. Konkurencijos taryba nepateikė įtikinamo motyvo, kodėl D. D. būtų nusprendusi išplėšti keletą lapų būtent iš Darbo knygos ir kokią naudą tai galėtų suteikti UAB „LitCon“, todėl kiekviena nepašalinta abejonė vertintina pareiškėjo naudai. Pareiškėjo nuomone, neproporcinga skirti sankciją, prilygstančią baudžiamajai atsakomybei, vien už tai, kad UAB „LitCon“ darbuotoja uždelsė 5 minutes atiduoti Darbo knygos originalą Konkurencijos tarybos atstovams. Konkurencijos taryba turi teisę peržiūrėti ir paimti tik tuos dokumentus, kurie reikalingi atliekamam tyrimui ir turi įrodomosios reikšmės tiriant bylą. Remiantis Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 8 punktu, taip pat Europos Sąjungos Bendrojo Teismo (toliau – ir Bendrasis Teismas) 2012 m. lapkričio 14 d. sprendimu byloje Nr. T-140/09 darytina išvada, kad atlikdama patikrinimą Konkurencijos taryba UAB „LitCon“ patalpose turėjo teisę paimti ir peržiūrėti tik tuos UAB „LitCon“ dokumentus, kurie buvo susiję su 2012 m. gruodžio 13 d. nutarime Nr. 1S-171 „Dėl ūkio subjektų veiksmų, dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose statybiniams įrengimo darbams pirkti, atitikties Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“ nurodytu viešųjų pirkimų sektoriumi ir nutarime nurodytais ūkio subjektais. Konkurencijos taryba nevykdė A. A. įmonės UADBB „VDB“ patikrinimo, o Vilniaus apygardos administracinis teismas neišdavė leidimo Konkurencijos tarybai atlikti patikrinimo veiksmų UADBB „VDB“ atžvilgiu, todėl atsakovas neturėjo teisinio pagrindo tikrinti ar paimti UADBB „VDB“ priklausančių dokumentų. Konkurencijos tarybos paimtoje Darbo knygoje yra nemažai asmeninės A. A. informacijos. Nutarime nepagrįstai nurodoma, kad D. D. išnešė Darbo knygą iš Konkurencijos tarybos darbuotojų „tikrinamų patalpų“ ir tokiu būdu UAB „LitCon“ pažeidė Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 8 punkto ir 25 straipsnio 6 dalies reikalavimus. Nagrinėjamoje byloje esantys įrodymai patvirtina, kad Darbo knyga nebuvo išnešta iš Konkurencijos tarybos darbuotojų „tikrinamų patalpų“. Patikrinimas UAB „Litcon“ patalpose 2012 m. gruodžio 18 d. buvo atliekamas Konkurencijos tarybai gavus Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 14 d. nutartį (administracinė byla Nr. I-5182-208/2012), kuri suteikė teisę Konkurencijos tarybos darbuotojams atlikti patikrinimą UAB „LitCon“ patalpose, esančiose (duomenys neskelbtini), Vilniuje, apskritai, o ne tam tikrame kambaryje. Be to, Konkurencijos tarybos 2012 m. gruodžio 18 d. surašytuose patikrinimo ir paėmimo protokoluose „tikrinamos patalpos“ apibrėžtos kaip UAB „LitCon“ patalpos, esančios (duomenys neskelbtini), Vilniuje. Taigi „tikrinamų patalpų“ sąvokai reikėtų suteikti tokią teisinę prasmę, kaip ši sąvoka yra apibrėžiama minėtuose dokumentuose. Konkurencijos taryba, nesurašiusi D. D. protokolo pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 18911 straipsnį, negalėjo pripažinti, kad pareiškėjas pažeidė Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 8 punktą ir 25 straipsnio 6 dalį. Pareiškėjo įsitikinimu, būtent Konkurencijos taryba pažeidė reikalavimus, užtikrinančius tiriamų ūkio subjektų teises ir teisėtus interesus. Konkurencijos tarybos pareigūnai, atlikdami patikrinimą UAB „LitCon“ patalpose, pažeidė Konkurencijos įstatymo 19 straipsnio 10 dalį ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2002 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 129 (toliau – ir Darbo reglamentas), 48 ir 49 punktus, nes nesilaikė tyrimo veiksmų atlikimo tvarkos. Konkurencijos tarybos pareigūnai oficialiai neperžiūrėjo Darbo knygos pareiškėjo patalpose, jie turėjo įdėti Darbo knygą į dėžę ir užklijuoti dėžę kontroline popierine juosta, patvirtinta UAB „LitCon“ spaudu, UAB „LitCon“ atstovo ir Konkurencijos tarybos pareigūno parašais. Be to, šie nurodyti Konkurencijos tarybos veiksmai turėjo būti aprašyti paėmimo protokole. Konkurencijos tarybos pareigūnai privalėjo pakviesti pareiškėjo atstovus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų paėmimo į Konkurencijos tarybos patalpas, kuriose buvo atliekama paimtos Darbo knygos peržiūra. Atsakovas peržiūrėjo Darbo knygą nedalyvaujant pareiškėjo atstovams. Kadangi Konkurencijos tarybos pareigūnai nagrinėjamoje byloje surinko įrodymus (paėmė Darbo knygą), pažeisdami teisės aktų reikalavimus, neužtikrino paimtų įrodymų vientisumo, buvo pažeistos pareiškėjo teisės, kurias užtikrina Lietuvos Respublikos Konstitucija (toliau – ir Konstitucija) ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (toliau – ir Konvencija), todėl Konkurencijos taryba neturi teisės remtis įrodymais (Darbo knyga) nagrinėjamoje byloje. Konkurencijos tarybos pareigūnai nesudarė galimybės susipažinti su faktinių aplinkybių užfiksavimo protokolu UAB „LitCon“ darbuotojai, kuri kopijavo Darbo knygą ir dalyvavo patikrinime. Konkurencijos tarybos pareigūnai, siekdami objektyviai užfiksuoti visas patikrinimo aplinkybes, turėjo užfiksuoti ir J. K. paaiškinimus bei supažindinti J. K. su protokolu. Tačiau J. K. nebuvo sudaryta galimybė susipažinti su faktinių aplinkybių užfiksavimo protokolu ir jį pasirašyti. Į šią aplinkybę taip pat buvo atkreiptas Konkurencijos tarybos pareigūnų dėmesys 2013 m. liepos 4 d. vykusio Konkurencijos tarybos bylų nagrinėjimo posėdžio metu. Konkurencijos taryba apskaičiavo ir paskyrė pareiškėjui 615 000 Lt dydžio baudą, pažeisdama galiojančių teisės aktų reikalavimus ir ignoruodama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, Konstitucinio Teismo ir Europos Sąjungos teismų jurisprudenciją. Bauda pareiškėjui skirta nepagrįstai, neteisingai apskaičiuota, jos dydis akivaizdžiai neatitinka proporcingumo ir teisingumo principų. Nutarime atsakovas nepagrįstai rėmėsi Bendrojo Teismo 2010 m. gruodžio 15 d. sprendimu, nes Europos Komisijos antspaudo pažeidimas iš esmės skiriasi nuo pažeidimo, kuriuo yra kaltinama UAB „LitCon“. Europos Komisija paprastai tiria sunkesnius konkurencijos teisės pažeidimus, nei nacionalinės konkurencijos tarybos, todėl Europos Komisijos sankcijos dažniausiai yra griežtesnės. Konkurencijos tarybos paskirtos sankcijos sukels neigiamas pasekmes UAB „LitCon“ veiklai. Viešųjų pirkimų tarnybos ataskaitoje apie 2012 m. viešuosius pirkimus nurodoma, kad UAB „LitCon“ užima 9 vietą pagal 2012 m. sudarytų sutarčių vertę. Beveik visas savo pajamas pareiškėjas uždirba iš dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose. Tuo atveju, jeigu būtų pripažinta, kad pareiškėjas pažeidė Konkurencijos įstatymą, būtų apribotos jo galimybės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, o tai sukeltų neigiamų pasekmių UAB „LitCon“ veiklai.
Atsakovas Konkurencijos taryba su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.
Atsiliepime (I t., b. l. 188–199) paaiškino, kad pareiškėjo pažeidimo sudėtį sudaro Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų teisėto nurodymo ūkio subjektui duoti dokumentą, kuriame galėjo būti tuo metu Konkurencijos tarybos atliekamam tyrimui reikšmingos informacijos, nevykdymas. Konkurencijos tarybos pareigūnai nurodė pareiškėjo darbuotojai D. D. pateikti Darbo knygą, tačiau ji atsisakė tai padaryti, be kita ko išnešdama ją iš Viešųjų pirkimų skyriaus, kuriame ir buvo rastas minėtas dokumentas bei atliekamas patikrinimas. Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 3 dalyje įtvirtinti Konkurencijos įstatymo pažeidimai, tarp jų ir kliudymas Konkurencijos tarybos įgaliotiems pareigūnams paimti dokumentus ir daiktus, turinčius įrodomosios reikšmės tiriant bylą, yra procedūriniai, o tai reiškia, kad šie pažeidimai savo sudėtimi yra formalaus pobūdžio. Atsakomybė už tokių pažeidimų padarymą kyla nepriklausomai nuo to, ar tokie ūkio subjekto veiksmai padarė kokią nors realią žalą atliekamam tyrimui. Tam, kad būtų konstatuotas Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 8 punkto, 25 straipsnio 6 dalies pažeidimas, pakanka vien fakto, jog ūkio subjekto atstovas patikrinimo metu atsisakė pateikti Konkurencijos tarybos įgaliotiems pareigūnams dokumentus ar daiktus, turinčius įrodomosios reikšmės tiriant bylą. Aplinkybės dėl Darbo knygos išplėštų lapų buvimas ar nebuvimas niekaip nepaneigia fakto, jog pareiškėjas nevykdė Konkurencijos tarybos teisėtų privalomų vykdyti reikalavimų pateikti dokumentą ir tokiu būdu trukdė atlikti tyrimą. Nutarime konstatuotas pažeidimas, visų pirma, yra Konkurencijos tarybos įgalioto pareigūno paties nurodymo nevykdymas, o ne tiesiog dokumento nepateikimas ar jo išnešimas iš tikrinamų patalpų. Aplinkybė, jog D. D. pateikė Darbo knygą maždaug po 5 minučių sugrįžusi į Viešųjų pirkimų skyrių, nepaneigia to, kad ji atsisakė vykdyti Konkurencijos tarybos pareigūnų privalomus reikalavimus, tuo sukeldama grėsmę patikrinimo ir tyrimo eigai. Atsakovas remiasi Bendrojo Teismo byla, kurioje teismas išaiškino, jog vien aplinkybės, kad ieškovės advokatai iš pradžių atsisakė įleisti Komisijos pareigūnus į vieno iš direktorių kabinetą, pakanka konstatuoti, kad ieškovė atsisakė besąlygiškai vykdyti sprendimą dėl patikrinimų ir tokiu būdu padarė pažeidimą, nepaisant to, kad po minėto atsisakymo Komisijos atstovai vis tiek buvo įleisti į tikrintinas patalpas. 1992 m. spalio 7 d. Komisijos sprendime Nr. 92/500/EC (byla IV/33.791-CSM-exIV/33.638-Sugar) buvo pripažinta, kad ūkio subjektas kliudė atlikti tyrimą, atsisakęs pateikti Komisijos reikalautus dokumentus patikrinimo metu, nors juos vis tiek pateikė kitą dieną. D. D. veiksmai, kai ji pateikė Darbo knygą ne iš karto pareikalavus Konkurencijos tarybos pareigūnams, tačiau tik po kurio laiko, be kita ko po to, kai buvo išnešusi ją iš pareigūnų matymo lauko, negali būti vertinami kaip šalinantys pareiškėjo atsakomybę, nes kitoks vertinimas keltų grėsmę Konkurencijos tarybos atliekamų tyrimų efektyvumui. Konkurencijos taryba Nutarime įvardijo tiesioginius įrodymus, kad pareiškėjas kliudė atlikti tyrimą, atsisakydamas pateikti dokumentus, tuo tarpu pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad neatsisakė pateikti Konkurencijos tarybos reikalautų dokumentų, be kita ko, pripažino, kad atsisakymas vykdyti Konkurencijos tarybos nurodymą dėl Darbo knygos pateikimo buvo. Konkurencijos tarybos patikrinimo metu surašytame faktinių aplinkybių užfiksavimo protokole nurodyta, kad D. D. atsisakė duoti įgaliotų pareigūnų prašytą Darbo knygą bei po pakartotinio įspėjimo dėl galimos sankcijos už atsisakymą pateikti Darbo knygą išnešė ją iš Viešųjų pirkimų skyriaus. Minėtą protokolą pasirašė D. D., pastabose nenurodydama, kad tokių faktinių aplinkybių nebuvo. Šios aplinkybės nebuvo paneigtos nei Konkurencijos tarybos tyrimo metu, nei 2013 m. liepos 4 d. įvykusiame posėdyje, nei pareiškėjo skunde. Kitos pareiškėjo nurodytos aplinkybės (ar iš Darbo knygos buvo išplėšti lapai, kiek laiko ji buvo išnešta iš tikrinamų patalpų, ar buvo padarytos visos Darbo knygos lapų kopijos ir pan.) nėra svarbios vertinant, ar pareiškėjas padarė pažeidimą. Konkurencijos taryba, Nutarime pateikusi visus pažeidimo įrodymus, nepažeidė nekaltumo prezumpcijos, o įrodžius pažeidimo sudėtį, įrodinėjimo pareiga perėjo pareiškėjui, kuris nepateikė įrodymų, paneigiančių Konkurencijos tarybos nutarimu nustatytų faktų. Tai, ar A. A. buvo pareiškėjo darbuotojas, niekaip nepaneigia fakto, kad pareiškėjo atstovė D. D. atsisakė pateikti tokią Darbo knygą, kokia buvo rasta Viešųjų pirkimų skyriuje. Konkurencijos tarybos nutarimas dėl tyrimo pradėjimo ir teismo nutartis dėl leidimo atlikti ūkio subjekto patikrinimą nustato patikrinimo veiksmų ribas, kurių Konkurencijos tarybos pareigūnai negali peržengti. Konkurencijos tarybos pareigūnai, 2012 m. gruodžio 18 d. atlikdami patikrinimą, savo įgaliojimų neviršijo. Konkurencijos tarybos pareigūnai turėjo teisę tikrinti UAB „LitCon“ patalpas, esančias (duomenys neskelbtini), o tai reiškia, kad turėjo teisę peržiūrėti visus tose patalpose rastus dokumentus, kurie Konkurencijos tarybos pareigūnų manymu yra reikšmingi atliekamam tyrimui, nepriklausomai nuo to, ar šie dokumentai ar kitokie įrodymai priklauso UAB „LitCon“ (darbuotojams) ar ne. Todėl pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad Konkurencijos tarybos pareigūnai tikrino pareiškėjo veiklą, nesusijusią su tyrimu. Konkurencijos tarybos pareigūnai turėjo teisę nuspręsti, ar Darbo knygoje buvo tyrimui reikšmingos informacijos, ir toks reikalavimas pateikti Darbo knygą jau savaime buvo privalomas pareiškėjui įvykdyti. Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai turėjo pagrindo manyti, kad Darbo knygoje esanti informacija yra reikšminga tyrimui, nes: 1) Darbo knyga buvo rasta Viešųjų pirkimų skyriuje (tyrimas 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1S-171 buvo pradėtas dėl galimų susitarimų viešuosiuose pirkimuose); 2) Darbo knygoje buvo įvairaus pobūdžio užrašų apie viešuosius pirkimus, t. y. įmonių pavadinimai, pasiūlymų kainos, kitų įmonių kontaktiniai duomenys, užrašai apie kvalifikacinius reikalavimus bei subrangovų sąžiningumo deklaracijas dalyvaujant viešajame pirkime. Vien Darbo knygos data nesudaro pakankamo pagrindo teigti, kad visi joje esantys užrašai vėliausiai buvo padaryti 2011 m. Aplinkybė, jog Darbo knyga nuo 2011 m. iki 2012 m. gruodžio mėn., t. y. iki pat patikrinimo momento, vis dar buvo UAB „LitCon“ Viešųjų pirkimų skyriaus vienoje iš darbo vietų, sudaro pakankamą pagrindą teigti, jog Darbo knyga galėjo būti naudojama ir vėlesniems, t. y. 2012 m., užrašams daryti. Be to, kaip nurodyta 2012 m. gruodžio 13 d. nutarime Nr. 1S-171 UAB „LitCon“ buvo įtariama dalyvavusi ne tik draudžiamame susitarime viešajame pirkime, kuris vyko 2012 m., bet ir kituose viešuosiuose pirkimuose, kurie galėjo vykti ir ankstesniais metais. Pagal Konkurencijos įstatymą, kliudymas atlikti tyrimą gali pasireikšti įvairiais veiksmais: atsisakymu vykdyti Konkurencijos tarybos pareigūnų teisėtus nurodymus, dokumentų išnešimu iš pareigūnų matymo lauko, neįleidimu (net ir laikinu) į tikrinamas patalpas. Konkurencijos taryba neturi pareigos įrodinėti, kad ūkio subjekto veiksmais, kuriais buvo kliudoma atlikti tyrimą, buvo padaryta kokia nors žala tyrimui. Taip pat Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio ir 36 straipsnio 3 dalies turinys rodo, kad Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai neturi pareigos ar teisės imtis bet kokių priemonių (pavyzdžiui, panaudoti fizinę jėgą prieš ūkio subjekto darbuotojus), kad būtų užtikrinta, jog iš Darbo knygos nebūtų išplėšti lapai, nes siekiant apsaugoti įrodymų vientisumą minėti Konkurencijos įstatymo straipsniai suformuoja ūkio subjektams pareigą pateikti informaciją ir dokumentus Konkurencijos tarybos pareigūnams pareikalavus ir nekliudyti jiems efektyviai atlikti patikrinimą. Patikrinime dalyvaujantys asmenys, įskaitant D. D., patikrinimo pradžioje buvo supažindinti su Konkurencijos tarybos nutarimu pradėti tyrimą ir Vilniaus apygardos administracinio teismo leidimu patikrinimo veiksmams atlikti. Atsižvelgiant į tai, kad šiuose dokumentuose buvo nurodyti pagrindiniai įtarimai dėl UAB „LitCon“ veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo reikalavimams, patikrinime dalyvaujantys asmenys, įskaitant D. D., galėjo identifikuoti, kokių įrodymų ieško Konkurencijos taryba. Jeigu D. D. norėjo pasikonsultuoti su UAB „LitCon“ direktoriumi ar kitu personalu, galėjo tai padaryti pareigūnų akivaizdoje, Viešųjų pirkimų skyriuje esančiais telefonais, neišeidama iš kabineto, ar bent jau atsiklausti Konkurencijos tarybos pareigūnų, ar gali Darbo knygą išnešti į kitas patalpas, kuriose pareigūnai negalėtų matyti, kas yra daroma su dokumentu. Dėl protokolo pagal ATPK 18911 straipsnį nesurašymo įtakos pareiškėjo atsakomybei atsakovas paaiškino, kad pirma, ūkio subjektams taikomos sankcijos pagal Konkurencijos įstatymą yra ekonominės sankcijos, bet ne baudžiamosios sankcijos. Be to, priešingai, nei teigia pareiškėjas, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nėra išaiškinęs, jog baudžiamojoje teisėje taikomi teisiniai principai taikomi ir konkurencijos teisėje. Nutarime konstatuotas pažeidimas turi būti įrodinėjamas vadovaujantis Konkurencijos įstatymu, o ne kitais įstatymais. Darbo reglamento 48 ir 49 punktuose nurodyta procedūra taikoma ne visais atvejais, bet tik tuo atveju, kai dokumentas yra neperžiūrimas patikrinimo metu. Tačiau Darbo knyga buvo peržiūrėta patikrinimo metu ir Konkurencijos tarybos pareigūnams įsitikinus, kad ji turi įrodomosios reikšmės tyrimui, nuspręsta Darbo knygą paimti. Pareiškėjo darbuotojai taip pat peržiūrėjo Darbo knygą, kai ją švietė. Atitinkamai dėl to, kad Darbo knyga buvo peržiūrėta, Konkurencijos tarybos pareigūnams nereikėjo atlikti Darbo reglamento 48 ir 49 punktuose nurodytos procedūros. Pareiškėjas, siekdamas pagrįsti, kad Nutarimas turi būti panaikintas dėl procedūrinio pažeidimo, privalo įrodyti, kad jeigu nebūtų pažeista procedūra, t. y. šiuo atveju Darbo knyga būtų įdėta į dėžę pagal Darbo reglamento reikalavimus ir suteikta pareiškėjo atstovams teisė peržiūrėti Darbo knygą Konkurencijos tarybos patalpose, būtų buvęs priimtas visai kito turinio nutarimas (būtų pripažinta, kad pareiškėjas nepadarė Konkurencijos įstatymo 25 str. 1 d. 8 p. ir 25 str. 6 d. pažeidimo). Pareiškėjas taip pat nurodė, jog Konkurencijos tarybos pareigūnai patikrinimo metu nepaėmė J. K. paaiškinimų bei nesupažindino jos su protokolu. Tačiau Konkurencijos tarybos pareigūnai nesant poreikiui neprivalo paimti visų tikrinamo ūkio subjekto darbuotojų, dalyvavusių patikrinimuose, paaiškinimų. Be to, J. K. neišreiškė noro pateikti paaiškinimus patikrinimo metu ar susipažinti su protokolu. Pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir ESTT) formuojamą praktiką, baudos turi nebūti per didelės siekiamų tikslų atžvilgiu, t. y. konkurencijos teisės nuostatų laikymosi atžvilgiu, ir baudos, kuri skiriama įmonei už pažeidimus konkurencijos srityje, dydis turi būti proporcingas pažeidimui kaip visumai, atsižvelgiant, be kita ko, į jo sunkumą. Nustatydama baudų dydį Komisija (taigi, ir Konkurencijos taryba) gali atsižvelgti į būtinybę užtikrinti pakankamai atgrasomąjį jų poveikį, o tai ypač svarbu atsisakymo pateikti Konkurencijos tarybos prašomus dokumentus ir jų išnešimui iš tikrinamų patalpų atveju, siekiant, kad įmonės negalėtų manyti, kad joms naudingiau slėpti, naikinti įrodymus ar kitu būdu kliudyti tyrimui. Įvertinus tai, kad Konkurencijos tarybos 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1S-171 UAB „LitCon“ buvo pradėtas tyrimas dėl ūkio subjektų veiksmų, dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose statybiniams įrengimo darbams pirkti, atitikties Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams, o tuo atveju, jeigu būtų nustatytas Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimas, UAB „LitCon“ būtų skirta bauda iki 10 procentų jos bendrųjų pajamų praėjusiais ūkiniais metais, manytina, jog Nutarimu skirta bauda, sudaranti 0,6 procento pareiškėjo 2012 m. bendrųjų pajamų, nėra per didelė, siekiant ne tik baudžiamojo, bet ir atgrasomojo poveikio. Baudų dydžiai už kliudymą atlikti tyrimą nustatomi pagal kiekvienos valstybės narės nacionalinius teisės aktus. Konkurencijos taryba pareiškėjui baudą skyrė vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 3 dalimi, leidžiančia Konkurencijos tarybai skirti baudą iki 1 procento ūkio subjekto bendrųjų pajamų. Argumentai, kad kitos valstybės skiria mažesnes baudas už kliudymą atlikti tyrimą, nereiškia, kad Nutarimu pareiškėjui skirta per didelė bauda. Ūkio subjekto veiksmai, kai atsisakoma duoti Konkurencijos tarybos pareigūnų reikalaujamus dokumentus jų nepažeidžiant, nors šie privalo būti pateikti, visuomet vertintini kaip pavojingi procedūriniai pažeidimai. Baudų, skiriamų už Konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 64 (toliau – ir Aprašas), yra įtvirtintos taisyklės, kuriomis remiantis skiriamos baudos ūkio subjektams. Apraše nenurodyta, kad skiriant sankciją už kliudymą atlikti tyrimą turi būti atsižvelgiama į tai, kokia ūkio subjekto per viešuosius pirkimus sudarytų sutarčių vertė.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. vasario 19 d. sprendimu pareiškėjo UAB „LitCon“ skundą atmetė (II t., b. l. 39–56).
Teismas, ištyręs rašytinę bylos medžiagą ir išklausęs liudytojos D. D. parodymus, padarė išvadą, kad liudytojos nurodytos faktinės aplinkybės iš dalies atitinka tas aplinkybes, kurios aprašomos kaip nustatytos Nutarime, išskyrus tai, kad, liudytojos teigimu, jai nebuvo aiškinamos jos veiksmų pasekmės. Liudytoja tikrinimo metu buvo administracijos atstovė, jai buvo teikiama informacija apie atliekamą tyrimą, ji žinojo jo temą, jai buvo teikiama informacija apie ūkio subjekto teises ir pareigas tokio patikrinimo atveju. Taigi liudytoja veikė kaip bendrovės atstovė ir turėjo galimybę žinoti apie savo veiksmų pasekmes. Liudytoja iš esmės neneigia, kad ilgokai diskutavo su Konkurencijos tarybos pareigūne, ar ji gali duoti Darbo knygą, pripažino, kad pagal pirmą pareikalavimą jos nedavė, o vėliau ir išnešė iš Viešųjų pirkimų skyriaus. Už tokius veiksmus pareiškėjas ir buvo nubaustas. Kaip pripažino pats pareiškėjas, UADBB „VDB“, atstovaujama A. A., 2011 m. sausio 3 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį su UAB „Pireka“, kurios pavadinimas vėliau pasikeitė į UAB „LitCon“. Darbo knyga rasta Viešųjų pirkimų skyriuje, darbo vietoje, kuria naudojosi A. A., nes, priešingu atveju, ant darbo stalo nebūtų jo asmeninių dokumentų (tarp jų ir medicininių). Susipažinus su Darbo knygoje esančiais įrašais matyti, kad joje nurodomi ūkio subjektai, kainos. Tik pervertus Darbo knygą neįmanoma nustatyti, ar joje nėra Konkurencijos tarybos atliekamam tyrimui įrodomąją reikšmę turinčių įrašų, nes knyga yra didelės apimties, joje nemažai informacijos, kuri surašyta glaustai, sutrumpintai, ją reikia tirti, iššifruoti. Patikrinimai, kuriuos atlieka bet kokia kontroliuojanti institucija, turi būti trumpi ir aiškūs, atliekami kaip galint mažiau sutrukdant ūkio subjekto veiklai. Todėl Konkurencijos tarybos pareigūnai neturi galimybės patikrinimo vietoje pradėti rasto sudėtingo dokumento tyrimo. Tačiau šios Darbo knygos turinys, toks, koks jis buvo, leido padaryti išvadą, kad Darbo knyga gali turėti įrodomosios reikšmės atliekamam tyrimui. Atliekamas tyrimas buvo specifinis (dėl draudžiamų susitarimų). Paprastai oficialiuose dokumentuose tokios informacijos rasti beveik neįmanoma. Tokio pobūdžio informacija dažnai randama darbuotojų užrašuose, ūkio subjekto partnerių dokumentuose ar pan. Konkurencijos įstatyme (25 str. 1 d. 8 p.) nepasakyta, kam priklausančius dokumentus ir daiktus galima paimti, svarbu tik tai, kad dokumentas turi įrodomosios reikšmės tiriant bylą. Darbo knyga buvo rasta Viešųjų pirkimų skyriaus darbo vietoje, ant darbo stalo, kur paprastai nelaikomi nereikalingi, seni, nenaudojami darbui dokumentai. Todėl Darbo knygoje, nepaisant jos pavadinimo, galėjo būti ir įrašai, daryti 2012 metais. UAB „LitCon“ buvo įtariama dalyvavusi ir kituose viešuosiuose pirkimuose, kurie galėjo būti organizuojami ir 2011 metais. Tokia informacija buvo nurodyta nutarime pradėti tyrimą, su kuriuo D. D. supažindinta. Todėl vien 2011 metų nurodymas nereiškė, kad Darbo knyga jokiu būdu neturės įrodomosios reikšmės atliekamam tyrimui dėl galimų draudžiamų susitarimų. Be to, UAB „LitCon“ nesuteikiama teisė spręsti, ar Darbo knyga turės įrodomosios reikšmės. Teismo įsitikinimu, atidavęs Darbo knygą be diskusijų ir aiškinimosi vietoje, pareiškėjas (ar knygos savininkas) turėjo teisę iš karto tokius Konkurencijos tarybos pareigūnų veiksmus skųsti, nurodydamas tuos pačius motyvus (Konkurencijos įstatymo 32 str. 1 d.), taip pat ir asmens duomenų apsaugos aspektą. Šio pažeidimo sudėčiai visai neturi reikšmės faktas, ar D. D. parnešė atgal tokią pačią Darbo knygą, kokią išsinešė. Ir pagal Nutarimą, ir pagal Konkurencijos įstatymą, pažeidimo sudėčiai nustatyti nereikia įrodyti, ar pagal reikalavimą iš karto nepateiktas dokumentas buvo kaip nors pakeistas. Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 8 punktas suteikia teisę Konkurencijos tarybos pareigūnams paimti dokumentus ir daiktus, kurie tiriant bylą turi įrodomosios reikšmės, o 6 dalyje nustatyta, kad atliekant veiksmus, nurodytus šio straipsnio 1 dalyje, įgaliotų pareigūnų reikalavimai yra privalomi. D. D. nevykdė reikalavimo pateikti Darbo knygą. Nutarime nėra pripažinta, jog Darbo knygos vientisumas buvo pažeistas būtent dėl D. D. veiksmų, to nereikalauja ir nustatyto pažeidimo sudėtis. Nutarime tik konstatuojama, kokių lapų trūksta Darbo knygoje, taip pat pasisakoma dėl galimos rizikos. Todėl pareiškėjo argumentai, kad šios aplinkybės nebuvo įrodytos, teisiškai nereikšmingi. Konkurencijos tarybos pareigūnai turi pareigą kaip galima greičiau atlikti patikrinimą ir kuo mažiau trukdyti darbui. Jie reikalavo duoti originalą, o ne kopiją, ir toks reikalavimas turėjo būti įvykdytas nedelsiant.
Byloje nustatyta, kad Konkurencijos tarybos pareigūnai, atvykę į UAB „LitCon“ patalpas, esančias (duomenys neskelbtini), Vilniuje, neužėjo ir netikrino jokių kitų bendrovės skyrių ar padalinių, darbuotojų darbo vietų, o tiesiai nuėjo į Viešųjų pirkimų skyrių, kuris susijęs su atliekamu patikrinimu. Pareiškėjas nenurodė, kad Konkurencijos tarybos pareigūnai būtų tikrinę kokį nors kitą skyrių ar padalinį, būtų ėmę iš jo dokumentus, tikrinę darbuotojų kompiuterius. 2012 m. gruodžio 18 d. patikrinimo protokole aiškiai nurodyta, kokios darbo vietos patikrintos (protokolo 2-as lapas), protokolą pasirašė ir D. D.. Todėl pareiškėjas pernelyg formaliai reikalauja, kad tikrinamomis patalpomis būtų laikomos visos UAB „LitCon“ patalpos, esančios adresu (duomenys neskelbtini), Vilniuje. Faktiškai patikrinimas buvo atliekamas viename skyriuje, konkrečiose darbo vietose ir tai nurodyta protokole. Patalpos, kuriose ir yra tos darbo vietos, ir laikytinos patalpomis, kuriose atliekamas tyrimas. Todėl Darbo knygos išnešimas iš to skyriaus, kuriame realiai buvo atliekamas patikrinimas, kai Konkurencijos tarybos darbuotoja mažiausiai du kartus perspėjo, kad to daryti negalima, prieš tai reikalavo pateikti knygos originalą, yra pažeidimas, apie kurį kalbama Konkurencijos įstatymo 25 straipsnyje. Pareiškėjo darbuotoja turėjo galimybę, palikusi Darbo knygos originalą pareigūnams, pasikonsultavimui išnešti Darbo knygos kopiją, kuri jau buvo padaryta, turėjo galimybę atsinešti iš savo kabineto mobilų telefoną ir paskambinti direktoriui iš Viešųjų pirkimų skyriaus matant ir girdint Konkurencijos tarybos pareigūnams, nes po perspėjimų išnešti Darbo knygą tuo atveju, jeigu nebuvo siekiama pakeisti jos turinio, nebuvo jokio reikalo ir būtinumo. D. D. neneigia, kad ji girdėjo reikalavimą atiduoti Darbo knygos originalą, tik ji teigia, kad jai nebuvo paaiškintos galimos pasekmės. Tačiau patikrinimo pradžioje ji buvo supažindinta su pareiškėjo teisėmis ir pareigomis (tai pažymėta 2012 m. gruodžio 18 d. patikrinimo protokolo pirmame lape), nurodant būtent tuos Konkurencijos įstatymo straipsnius, kurie ir nustato atsakomybę už pareigūnų reikalavimų nevykdymą. Kita vertus, D. D. yra suinteresuota aiškinti aplinkybes savo naudai, todėl jos paaiškinimai, kad jai nebuvo paaiškintos galimos pasekmės, vertintini kritiškai. Bet kuriuo atveju, ši darbuotoja negalėjo įtikinamai ir logiškai paaiškinti, kodėl ji nepasikonsultavo paėmusi knygos kopiją ar atsinešusi mobilų telefoną į Viešųjų pirkimų skyrių. Teismas pabrėžė, kad Nutarime pažeidimo sudėtis apibrėžiama taip, kaip nustato Konkurencijos įstatymas: pareiškėjo darbuotoja D. D. nevykdė įgaliotų pareigūnų teisėto reikalavimo duoti Darbo knygą, kurioje galėjo būti tyrimui reikšmingos informacijos. Todėl tokios aplinkybės, kaip Darbo knygos išnešimas iš tikrinamų patalpų, galimas jos pakeitimas, pažeidimo sudėčiai neturi reikšmės, o rodo tik pažeidimo pobūdį – kokiu būdu nebuvo vykdomas teisėtas reikalavimas, jos ir formuluojamos kaip papildomos aplinkybės (nurodant tuos veiksmus po žodžių „be kita ko“). Šios aplinkybės gali turėti reikšmės tik nustatant pažeidimo pobūdį bei baudos dydį. Pažeidimo sudėtis nereikalauja pasekmių (yra formalioji), todėl visų šių galimybių įrodinėjimas nėra privalomas, o tai, kad buvo galimybė atsirasti Nutarime nurodytoms pasekmėms, yra akivaizdu. Be to, Darbo knygoje nustatytas lapų trūkumas. Pareiškėjas dėl šio fakto nėra kaltinamas. Jeigu pareiškėjas būtų kaltinamas, kad realiai jo darbuotoja sunaikino įrodymus, jam būtų taikoma visai kito lygio atsakomybė. Pareiškėjas įrodinėja, kad pagal Konkurencijos įstatymą taikomos sankcijos prilygsta baudžiamajai atsakomybei, remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio 10 d. nutarties nuostatomis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-95/2012. Tačiau nurodytos bylos faktinės ir teisinės aplinkybės yra visai kitos nei nagrinėjamoje byloje. Nurodytoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo byloje nėra pasakyta, kad baudžiamoji atsakomybė negali būti taikoma tuo atveju, jeigu juridinio asmens darbuotojui netaikyta administracinė atsakomybė. Pareiškėjui taikyta ekonominė sankcija pagal Konkurencijos įstatymo nuostatas, dėl šios sankcijos taikymo buvo atliekamas didelės apimties ir laiko atžvilgiu ilgas tyrimas – įvykis (pažeidimas padarytas) buvo 2012 m. gruodžio 18 d., o tyrimas dėl kliudymo atlikti patikrinimą pradėtas 2013 m. vasario 15 d. nutarimu, vėliau pareiškėjui buvo teikiama susipažinti tyrimo medžiaga, nustatytas laikas savo nuomonei pateikti, ir tik po to pradėta bylos nagrinėjimo ir Nutarimo priėmimo procedūra (Konkurencijos įstatymo 28, 29, 30, 31 str.). Kaip matyti iš bylos nagrinėjimo protokolo, D. D. davė paaiškinimą, jos neribojo aplinkybės, kurios galėtų būti nustatytos administracinio teisės pažeidimo byloje. Nei Konkurencijos įstatymo nuostatos, nei ATPK nesieja šių dviejų skirtingiems subjektams taikomų atsakomybės formų.
Dėl procedūrinių pažeidimų teismas nurodė, kad Darbo reglamento 48 ir 49 punktų reikalavimai nebuvo pažeisti, nes Konkurencijos tarybos pareigūnai Darbo knygą peržiūrėjo pareiškėjo patalpose kartu su pareiškėjo darbuotojomis J. K. ir D. D., buvo daroma Darbo knygos kopija taip, kaip nusprendė ją daryti J. K., tokiu būdu Konkurencijos tarybos pareigūnai nustatė, kad Darbo knyga gali turėti įrodomosios reikšmės atliekamam tyrimui. D. D. gan ilgai diskutavo su Konkurencijos tarybos pareigūnais apie šią Darbo knygą, aiškinosi, kas yra jos savininkas, turėjo gerai žinoti knygos turinį, kai klausė direktoriaus, ar galima ją pateikti pareigūnams. J. K. dalyvavo kopijuojant šią knygą ir sprendė, kuriuos lapus kopijuoti. Iš pareiškėjo nurodomų Darbo reglamento nuostatų darytina išvada, kad jose kalbama apie atvejį, kai paimamas visai neperžiūrėtas dokumentas ir kai jo turinys nežinomas nei tikrintojams, nei ūkio subjekto darbuotojams, o nustatomas vėliau Konkurencijos tarybos patalpose. Šiuo atveju taip nebuvo, pareiškėjo darbuotojos ilgai aiškinosi Darbo knygos turinį, jį žinojo, dėl jo diskutavo su Konkurencijos tarybos pareigūnais. Konkurencijos taryba ir jos pareigūnai negali būti įtarinėjami sąmoningai pažeidę šią Darbo knygą, nes jie tuo visiškai nesuinteresuoti, priešingai, jie suinteresuoti patikrinimą atlikti greitai ir objektyviai.
Konkurencijos tarybos 2013 m. liepos 17 d. nutarime Nr. 2S-10 baudos skyrimas aptartas 5 skyriuje. Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad už kliudymą peržiūrėti ar paimti dokumentus ir daiktus, turinčius įrodomosios reikšmės tiriant bylą, Konkurencijos taryba gali skirti piniginę baudą iki 1 procento bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais. Nutarime pateikiami argumentai, kad atsižvelgiant į tai, jog už draudžiamus susitarimus ūkio subjektui gali būti skiriama bauda iki 10 procentų nuo bendrųjų pajamų, tai už kliudymą surinkti įrodymus paskirta bauda turi atgrasyti ūkio subjektą nuo tokių procedūrinių pažeidimų darymo. Iš tiesų, jeigu paskirta bauda už procedūrinį pažeidimą neturėtų atgrasomojo poveikio, ūkio subjektui būtų naudinga neleisti Konkurencijos tarybos pareigūnams susipažinti su įrodomąją reikšmę turinčiais dokumentais, neteikti jų ir gauti palyginus nereikšmingą baudą, bet tokiu būdu ūkio subjektas išvengtų iki 10 procentų baudos už tiriamą pažeidimą. Nutarimo nuostatos, susijusios su baudos dydžio nustatymu, atitinka Konkurencijos įstatymo 37 straipsnio ir Aprašo reikalavimus. Pažeidimas motyvuotai įvertintas kaip pavojingas procedūrinis pažeidimas, kuris trukdo atliekamo tyrimo efektyvumui ir jam kenkia. Konkurencijos tarybos pareigūnų atliekami tyrimai įtariamų ūkio subjektų patalpose leidžia surinkti įrodymus, kurie dažnai yra vieninteliai įrodymai dėl galimo Konkurencijos įstatymo pažeidimo, ypatingai, kai tiriami konkurenciją ribojantys susitarimai. Nutarime pasakyta, kad vertinamas procedūrinis pažeidimas, kai atsisakoma duoti pareigūnų reikalaujamus dokumentus jų nepažeidžiant, ir tai įvertinta kaip pavojingas procedūrinis pažeidimas. Tačiau Nutarime nurodoma ir tai, kad pažeidimo pavojingumą didina tas faktas, kad dokumentas buvo išneštas iš pareigūnų akiračio, nes toks veiksmas galėjo lemti įrodymų sunaikinimą. Toks motyvas patvirtina, kad nurodyta aplinkybė naudojama tik kaip pažeidimo pavojingumą apibūdinanti aplinkybė, o ne kaip pats pažeidimas. Akivaizdu, kad Darbo knygos išnešimas ir 5 min. galėjo įtakoti jos turinio pakeitimus, todėl pagrįstai ši aplinkybė nurodyta kaip didinanti pažeidimo pavojingumą iki itin pavojingo. Atsižvelgiant į tokias aplinkybes ir buvo nustatytas 0,6 procentų baudos dydis. Kadangi už procedūrinius pažeidimus galima skirti iki 1 procento dydžio nuo bendrųjų pajamų baudą, paskirta kiek didesnė nei vidutinė galima bauda. Pareiškėjo dalyvavimo pažeidimo daryme trukmė nevertinta, nes pažeidimas buvo vienkartinio pobūdžio. Pareiškėjo nurodomi palyginimai su kitais atvejais šiuo atveju nėra reikšmingi, nes nurodyti pavyzdžiai nėra identiški, skiriasi ir pažeidimų pobūdis, ir ūkio subjektų finansinė padėtis, ir teisinė bazė. Pareiškėjas neįrodinėjo, jog yra kokios nors konkrečios atsakomybę lengvinančios aplinkybės, kurias nustato Konkurencijos įstatymo 37 straipsnio 2 dalis, todėl dėl šio klausimo teismas pripažino teisingomis Konkurencijos tarybos išvadas.
III.
Pareiškėjas UAB „LitCon“ padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 19 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – jo skundą tenkinti arba sumažinti Nutarimu paskirtą baudą.
Apeliaciniame skunde (II t., b. l. 60–84) pareiškėjas iš esmės pakartoja savo skundo pirmosios instancijos teismui argumentus, papildomai nurodydamas, kad:
1. Atsakovas paėmė 16 dokumentų, iš kurių 15 buvo sunumeruoti, suskaičiuoti jų lapai, išskyrus Darbo knygą.
2. Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato Konkurencijos tarybos pareigūnų teisę paimti tik tikrinamos bendrovės darbuotojų užrašų kopijas, o pagal 25 straipsnio 1 dalies 8 punktą Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai gali paimti tik tuos tikrinamos bendrovės dokumentus, kurie turi įrodomosios reikšmės tiriant bylą.
3. Konkurencijos tarybai atliekant patikrinimą diskusija kilo tik dėl UAB „LitCon“ nepriklausančios Darbo knygos, o kiti dokumentai buvo geranoriškai ir delsiant perduoti.
4. Atsakovas ir pirmosios instancijos teismas pažeidė UAB „LitCon“ nekaltumo prezumpciją – įrodinėjimo naštą perkėlė kaltinamajai šaliai, o nepašalintas abejones vertino Konkurencijos tarybos naudai.
5. Ginčijamas nurodymas atiduoti Darbo knygą buvo įvykdytas patikrinimo metu, kuris vyko nuo 9.00 val. iki 14.00 val., o ne po patikrinimo. Be to, D. D. nebuvo uždrausta išeiti iš Viešųjų pirkimų skyriaus.
6. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė yra išvestinė iš fizinio asmens atsakomybės, todėl D. D. veiksmų nekvalifikavus pagal ATPK 18911 straipsnį, nėra teisinio pagrindo pripažinti, kad UAB „LitCon“ trukdė atsakovo tyrimui.
7. Pirmosios instancijos teismas nepagrindė savo sprendimo ESTT ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo bylomis.
8. Konkurencijos taryba netinkamai aiškina Europos Sąjungos teisminių institucijų poziciją ir siekia UAB „LitCon“ skirti griežtesnę sankciją, nei yra įprasta Europos Komisijos praktikoje.
9. D. D. savo valia nutraukė tariamą pažeidimą, kas yra pareiškėjo atsakomybę lengvinanti aplinkybė (Konkurencijos įstatymo 37 str. 2 d.). Be to, analizuojamas pažeidimas neturėtų būti laikomas pavojingu. 2012 m. gruodžio 19 d. buvo nustatyta, kad Darbo knygoje trūksta tik 4 lapų.
Atsakovas Konkurencijos taryba atsiliepime prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą (II t., b. l. 127–138).
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
Apeliacinis skundas tenkintinas.
Administracinis ginčas kilo dėl Konkurencijos tarybos 2013 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. 2S-10 „Dėl UAB „LitCon“ kliudymo atlikti tyrimą“, kuriuo pripažinta, kad UAB „LitCon“, kliudydama Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos įgaliotiems pareigūnams paimti dokumentus, turinčius įrodomosios reikšmės tuo metu Konkurencijos tarybos atliekamam tyrimui, pažeidė Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 8 punkto ir 25 straipsnio 6 dalies reikalavimus, ir už šį pažeidimą UAB „LitCon“ skirta 615 000 litų bauda. Nutarime konstatuota, kad pareiškėjo darbuotoja atsisakė pateikti nepakeistą Darbo knygą, galimai turinčią įrodomąją reikšmę tyrimui Konkurencijos tarybos įgaliotiems pareigūnams reikalaujant, o darbuotojos veiksmais UAB „LitCon“ kliudė Konkurencijos tarybos įgaliotiems pareigūnams paimti dokumentus, turinčius įrodomosios reikšmės Konkurencijos tarybos atliekamam tyrimui ir taip pažeidė Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 8 punkto ir 25 straipsnio 6 dalies reikalavimus (Nutarimo 52, 53, 62, 65, 84 punktai).
Pažymėtina, kad ginčo dėl esminių faktinių aplinkybių tarp šalių nėra, skiriasi tik jų teisinis vertinimas.
Pagal atsakomybę už procedūrinius pažeidimus numatančią Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 3 dalį už informacijos, reikalingos tyrimui atlikti ar koncentracijai nagrinėti, nepateikimą, taip pat neteisingos ar ne visos informacijos pateikimą šiame įstatyme numatytais atvejais, už kliudymą Konkurencijos tarybos pareigūnams įeiti ir patikrinti ūkio subjekto patalpas, teritoriją ir transporto priemones, peržiūrėti ar paimti dokumentus ir daiktus, turinčius įrodomosios reikšmės tiriant bylą, už antspaudo, Konkurencijos tarybos pareigūnų uždėto pagal šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 4 punktą, sugadinimą ar nuplėšimą ūkio subjektams gali būti skiriama piniginė bauda iki 1 procento bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais. Tiriant ir vertinant čia aptartus pažeidimus, visuomet sistemiškai aiškintinos ir taikytinos Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio, nustatančio Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų teises ir pareigas atliekant tyrimą, nuostatos.
Nutarime nurodytame Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatyta Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų, atliekančių tyrimą, teisė paimti dokumentus ir daiktus, kurie tiriant bylą turi įrodomosios reikšmės. To paties straipsnio 6 dalyje numatyta, kad Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų reikalavimai, atliekant šio straipsnio 1 dalyje nurodytus veiksmus, yra privalomi, o už šių reikalavimų nevykdymą taikomos įstatymų nustatytos sankcijos.
Kaip minėta, Nutarime kiek prieštaringai nurodoma, kad atsakovo darbuotojams pareikalavus pareiškėjo darbuotoja atsisakė pateikti (nedavė) nepakeistą Darbo knygą, kartu teigiant kad tais pačiais veiksmais buvo kliudoma Konkurencijos tarybos įgaliotiems pareigūnams paimti dokumentus, vienu atveju tvirtinant juos turint įrodomosios reikšmės Konkurencijos tarybos atliekamam tyrimui, kitu atveju pripažįstant tik galimai turint įrodomąją reikšmę tyrimui.
Teisėjų kolegija pažymi, kad byloje surinkti įrodymai nepatvirtina atsakovo ir pirmosios instancijos teismo padarytos išvados, kad pareiškėjo darbuotoja nevykdė Konkurencijos tarybos pareigūnų reikalavimo pateikti jiems Darbo knygą ir jos nedavė.
Priešingai, kaip užfiksuota 2012 gruodžio 18 d. paėmimo protokole, Darbo knyga paimta aptariamo patikrinimo (procesinio veiksmo), vykusio nuo 9. 40 val.  iki 13. 51 val., metu, kuomet tikrinamose pareiškėjo patalpose pareiškėjo darbuotoja ją atidavė pareigūnams.
Tam, kad būtų galima nustatyti, ar kyla ūkio subjekto atsakomybė pagal Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 3 dalį už kliudymą Konkurencijos tarybos pareigūnams atlikti savo pareigas ir įgyvendinti teises, būtina remiantis aptartu reguliavimu tiksliai apibrėžti, kokią teisės akto numatytą Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų teisę kliudyta realizuoti. Pažymėtina, kad viešojoje teisėje netaikytinas plečiamasis normų aiškinimas, ir ypač – atsakomybės taikymo ir sankcijų skyrimo subjektams atvejais.
Aptartas Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 8 punktas numato Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų, atliekančių tyrimą, teisę paimti dokumentus ir daiktus, tačiau tik tuos, kurie tiriant bylą turi įrodomosios reikšmės. Šios normos pažeidimas nurodomas atsakovo Nutarime, nors, kaip minėta, dėl Darbo knygos įrodomosios reikšmės tyrimui atsakovas nenuoseklus, įrodymai pagrįsti šią reikšmingą aplinkybę nerinkti ir neteikti. Sutiktina su Nutarimo nuostata, kad dokumentų įrodomosios vertės vertinimas – pareigūnų prerogatyva (38 punktas), tačiau teisinio ginčo atveju ir sprendžiant atsakomybės klausimus ši aplinkybė įrodinėtina.
Pripažintina, kad nagrinėjamam ginčui aktualus Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 3 punktas, numatantis Konkurencijos tarybos pareigūnų teisę susipažinti su ūkio subjekto darbuotojų užrašais, susijusiais su darbo veikla, ir juos kopijuoti. Net jei plačiąja prasme darbuotojų užrašai galėtų būti laikomi dokumentais (Dokumentų ir archyvų įstatymo 2 straipsnio 5 dalis), akivaizdu, jog įstatymų leidėjas tikrinamo ūkio subjektų darbuotojų užrašus išskiria iš kitų dokumentų, suteikdamas jų atžvilgiu siauresnes teises Konkurencijos tarybos pareigūnams, t.y. numatydamas jų teisę tik susipažinti su užrašais, susijusiais su darbo veikla, ir juos kopijuoti.
Nagrinėjamu atveju nekyla ginčas, kad atsakovo įgalioti pareigūnai siekė paimti buvusio pareiškėjo darbuotojo užrašus, nors tokia teisė įstatymu jiems nesuteikta. Todėl pareigūnų reikalavimai įgyvendinant tariamą teisę negali būti pripažįstami teisėtais ir privalomais, o už šių reikalavimų nevykdymą negali būti taikomos įstatymų nustatytos sankcijos (Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 6 dalis). Byloje nustatyta, kad Darbo knyga buvo pateikta Konkurencijos tarybos pareigūnams, padėta daryti jos kopiją. Dėl trukdymo susipažinti ar kopijuoti darbo užrašus pareiškėjas nekaltinamas ir sankcija už tai nepaskirta.
Konstatavus, jog nėra ūkio subjekto padaryto procedūrinio teisės pažeidimo fakto, pripažįstama, kad nebuvo pagrindo pareiškėjui skirti baudą, todėl Nutarimas turi būti panaikintas kaip neteisėtas ir nepagrįstas (ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Dėl to paties nelieka teisinės reikšmės aptarti kitus šalių pernelyg išplėtotus ginčo aspektus.
Teisėjų kolegija pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė teisę, vertino bylai reikšmingas faktines aplinkybes, todėl naikina teismo sprendimą, o nauju sprendimu pareiškėjo skundą tenkina.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pareiškėjo UAB „LitCon“ apeliacinį skundą tenkinti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 19 d. sprendimą panaikinti.
Pareiškėjo UAB „LitCon“ skundą tenkinti. Panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2013 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. 2S-10 „Dėl UAB „LitCon“ kliudymo atlikti tyrimą“.
Sprendimas neskundžiamas.
 
Teisėjai
Laimutis Alechnavičius
Artūras Drigotas
Ramūnas Gadliauskas