Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL CHERRY MEDIA LT, UAB PREKIŲ REKLAMŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO REIKALAVIMAMS

Atgal

Administracinė byla Nr. I-4394-484/2015
Procesinio sprendimo kategorija 1.2; 7.5.1; 74

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS

SPRENDIMAS

2015 m. vasario 17 d.

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Inos Kirkutienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Mariaus Bajoro ir Jolitos Rasiukevičienės, dalyvaujant pareiškėjos atstovams Alvydei Palaimaitei, advokatei Indrei Selvestravičiūtei ir advokato padėjėjui Justinui Kondratui, atsakovo atstovui Justui Margeniui, uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Cherry Media LT“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai dėl nutarimo panaikinimo.
Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

n u s t a t ė:

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba) 2014-06-12 nutarimu Nr. 2S-4/2014 pripažino Cherry Media LT, UAB skleistas įvairiomis priemonėmis lėtaeigės sulčiaspaudės MPM SLOW JUICER ( vertė – 899 Lt ), sulankstomo dviračio „Pininfarina City“ ( vertė – 2 399 Lt), teleskopo „Magnification 525x“ ( vertė – 319 Lt) reklamas laikotarpiais nuo 2013 m. birželio 13 d. iki 2013 m. birželio 27 d. ir nuo 2013 m. rugpjūčio 5 d. iki 2013 m. rugpjūčio 6 d., o taip ir lėtaeigės sulčiaspaudės MPM SLOW JUICER reklamoje nurodytą iki akcijos pabaigos likusį laiką, klaidinančiomis reklamomis, pažeidžiančiomis Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus. Už šių nurodytų klaidinančių reklamų naudojimą skyrė Cherry Media LT, UAB 17 100 (septyniolikos tūkstančių šimto) litų baudą.
UAB „Cherry Media LT“ (toliau – Bendrovė, pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, kuriame prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2014 m. birželio 12 d. nutarimą Nr. 2S-4/2014 „Dėl Cherry Media LT, UAB prekių reklamų atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo reikalavimams“ kaip neteisėtą.
Skunde nurodė, kad ji valdo interneto svetaines www.beta.lt ir www.grupinis.lt. Pagrindinė Bendrovės veikla apima trečiųjų asmenų pasiūlymų įsigyti įvairias jų parduodamas prekes ir teikiamas paslaugas su nuolaida skelbimą Bendrovės valdomose internetinėse svetainėse. Nuo 2013-06-19 iki 2013-06-27 interneto svetainėje www.grupinis.lt buvo skelbiama reklama „Naujiena Lietuvoje! 449 Lt už 899 Lt vertės funkcionalią ir galingą sulčiaspaudę MPM SLOW JUICER“, o nuo 2013-08-05 iki 2013-08-06 interneto svetainėje www.beta.lt buvo skelbiama reklama „Šviežios sultys – ne tik skanu, bet ir sveika! 449 Lt už 899 Lt vertės tyliai veikiančią, funkcionalią ir galingą sulčiaspaudę MPM SLOW JUICER“. Nuo 2013-06-13 iki 2013-06-19 interneto svetainėje www.grupinis.lt buvo skelbiama reklama: „Italijos meistrų sukurtas šedevras! 769 Lt už 2399 Lt vertės itin kokybišką ir stilingą sulankstomą PININFARINA CITY dviratį“. Nuo 2013-06-19 iki 2013-06-27 interneto svetainėje www.grupinis.lt buvo skelbiama reklama“ „119 Lt už 319 Lt vertės teleskopą MAGNIFICATION 525x, priartinantį net 100 kartų, su trikoju stovu“. Prie kiekvienos iš minėtų reklamų buvo tiesiogiai įvardinta ir paaiškinta, ką reiškia ir kokiu būdu yra nurodoma aukštesnioji (referencinė) prekės kaina, o būtent: prie sulčiaspaudės ir dviračio reklamos sąlygų buvo nurodyta, kad įprastinė prekės kaina (vertė) yra kaina, atitinkanti kitose internetinėse parduotuvėse parduodamų analogiškų prekių kainą šio pasiūlymo paskelbimo svetainėje metu, prie teleskopo reklamos sąlygų buvo tiesiogiai nurodyta, kad nurodyta įprastinė prekės kaina (vertė) yra kaina, atitinkanti kitose ES šalių internetinėse parduotuvėse parduodamų analogiškų prekių kainą šio pasiūlymo paskelbimo svetainėje metu.
Pareiškėjo teigimu, aukščiau nurodytos reklamos nėra klaidinančios. Pažymėjo, kad prieš vykdydamas pirkimą, kiekvienas vartotojas turi susipažinti su interneto svetainių www.beta.lt ir www.grupinis.lt taisyklėmis ir konkretaus pasiūlymo sąlygomis, inter alia reklamoje nurodytos aukštesniosios (referencinės) kainos apibūdinimu, ir patvirtinti, kad susipažino bei sutinka su tokiomis taisyklėmis ir sąlygomis. Pareiškėjas laiko neteisingu Konkurencijos tarybos nutarime pateiktą žodžio „vertė“ aiškinimą, kad reklamoje nurodyta prekės vertė turi būti suprantama kaip mažiausia kaina, už kurią vartotojas gali įsigyti tokią prekę rinkoje. Anot pareiškėjo, reklamose terminą „vertė“ jis vartojo kaip termino „kaina“ sinonimą. Būtent taip žodį „vertė“ suprastų vidutinis vartotojas. Aptariamose reklamose termino „vertė“ apibūdinimas nereiškia tik mažiausią rinkoje egzistuojančią konkrečios prekės kainą, nes toks aiškinimas nepagrįstai susiaurina žodžio „vertė“ reikšmę ir prieštarauja Lietuvių kalbos instituto pateiktam išaiškinimui, kad žodis „vertė“ yra daugiareikšmis. Žodį „vertė“ suprantant tik kaip mažiausią rinkoje egzistuojančią kainą, būtų nepagrįstai apribota galimybė vartoti šį žodį, nes tai galėtų daryti tik mažiausią kainą rinkoje taikantis subjektas.
Dėl kainų pagrindimo užfiksavimo prieš reklamos skleidimo pradžią pabrėžė, kad reklamoje buvo tiesiogiai įvardijama, jog reklamoje nurodyta vertė atitiko pasiūlymo paskelbimo metu kituose tinklalapiuose egzistuojančią kainą ir apie tai vartotojai buvo informuojami. Atitinkamai, remiantis Reklamos įstatymo nuostatomis, turėtų būti vertinama, ar paskelbti teiginiai apie prekių vertę jų paskelbimo metu atitiko tikrovę, neklaidino vartotojų. Pareiškėjo teigimu, priešingas Reklamos įstatyme numatyto reikalavimo aiškinimas yra nepagrįstas ir praktiškai neįgyvendinamas, kadangi reklamos parengimas reikalauja tam tikro pasirengimo, t. y. turi būti suformuluojamas atitinkamas tekstas, parengiama vaizdinė medžiaga, inter alia apskaičiuojamas taikomos nuolaidos dydis. Šie veiksmai apima pačios reklamos gamybą, todėl gali būti atliekami tik prieš paskleidžiant reklamą. Pareiškėjo manymu, reikalavimas, kad reklamos skleidėjas jos paskelbimo metu turėtų reklamos teisingumą pagrindžiančių įrodymų, suponuoja, kad reklamos teisingumu turėjo būti įsitikinta ir prieš jos paskleidimą. Vykdydama Reklamos įstatyme numatytas pareigas ir siekdama užtikrinti Reklamos įstatymą atitinkančios reklamos skleidimą, Bendrovė tikrino informaciją ir fiksavo duomenis tokiu būdu, kad paskelbiant reklamas, jose nurodyta vertė atitiktų kitose interneto svetainėse taikomas kainas.
Pažymėjo ir tai, kad pareiškėjo valdomose interneto svetainėse pasiūlymai įsigyti prekes teikiami ribotą laiką, dažnu atveju vos vieną ar kelias dienas ir tai lemia, kad prekių vertė paprastai neturi galimybės pakisti. Atsižvelgiant į tai, kad buvo skleidžiami reklaminiai teiginiai apie prekių vertę pasiūlymo paskelbimo metu, Bendrovė laiko, kad turi būti išsaugomi įrodymai būtent apie pasiūlymo paskelbimo metu kituose tinklalapiuose buvusios kainos realumą. Prieš reklamos skleidimą tikrino rinkoje buvusias kainas ir išsaugojo atitinkamus įrodymus, kad kitose interneto parduotuvėse buvo taikoma reklamoje nurodyta sulčiaspaudės kaina. Be to, papildomai rinko ir išsaugojo įrodymus apie panašių prekių kainas. Anot pareiškėjo, reklamos teisingumą pagrindžia ir Konkurencijos tarybos tyrimo metu surinkti duomenys iš UAB „Shoppy LT“ ir UAB „Katilų centras“. Siekdama išvengti bet kokio vartotojų suklaidinimo, tais atvejais, kai pasiūlymai įsigyti prekes galiojo ilgesnį laiką, akcijos vykdymo metu Bendrovė papildomai tikrindavo, ar rastame šaltinyje nurodyta prekių kaina nepakito. Jei kitose interneto svetainėse kaina nepakisdavo, ji papildomai nebuvo fiksuojama (nebuvo papildomai išsaugomi įrodymai ). Kadangi Bendrovės nurodyta prekės vertė buvo reali ir aktuali, vartotojai nebuvo klaidinami dėl pasiūlymo naudos.
Pareiškėjas nesutinka su Konkurencijos tarybos nutarimo išvadomis, kad 2013 m. rugpjūtį skleistoje sulčiaspaudės reklamoje buvo klaidingai nurodytas pasiūlymo galiojimo laikas. Pareiškėjo teigimu, reklamoje buvo nurodyta, jog laikas iki akcijos pabaigos gali būti pratęstas. Apie tai, kad akcijos laikas bus pratęstas, iš anksto nėra žinoma. Poreikis pratęsti akcijos laiką gali kilti dėl skirtingų priežasčių, pavyzdžiui, tretieji asmenys, kurių prekės yra parduodamos, pateikia prašymą pratęsti akcijos galiojimą, gaunami vartotojų prašymai/pageidavimai. Pažymėjo, kad situacija, kuomet iš anksto yra žinoma, kad akcijos laikas bus pratęstas, būtų laikomas nesąžiningu veiksmu vartotojų atžvilgiu, nes taip sutrumpinamas akcijos laikotarpis, nors iš anksto žinoma, kad ji bus vykdoma. Aptarta situacija, pareiškėjo vertinimu, pažeistų sąžiningumo ir teisingumo principus.
Dėl dviračio reklamos nurodė, kad skelbdama šią reklamą, Bendrovė rėmėsi tinklapyje www.sunsshop.lt nurodyta tokio paties dviračio kaina. Mano, kad atsakovas nepagrįstai suabsoliutino jos pateiktų tinklapių išrašų fiksavimo datą kaip įrodymą, kad ji nebuvo įsitikinusi skleidžiamų reklaminių teiginių teisingumu. Vien tai, kad nebuvo išsaugota atitinkamos dienos tinklapių išrašų, savaime nereiškia, kad Bendrovė visiškai netikrino ir nebūtų galėjusi, esant poreikiui, pateikti dviračio vertę kituose interneto svetainėse pagrindžiančių duomenų. Anot pareiškėjo, dviračio kainos realumą patvirtina UAB „Sunsshop“ Konkurencijos tarybai 2013-09-16 pateikta informacija apie to paties dviračio kainą ir, kad ši kaina nuo 2013 m. birželio buvo pastovi, t. y. nekito.
Taip pat nurodė, kad nustatydama teleskopo kainą, rėmėsi interneto svetainėse www.amazon.co.uk ir www.astrotelescopes.co.uk nurodytomis teleskopo kainomis, t.y. 79,99 svaro sterlingų. Prieš skelbdamas teleskopo reklamą, pareiškėjas užfiksavo skelbiamą teleskopo kainą tinklapyje www.amazon.co.uk. Kadangi buvo užfiksuota vienoje iš rastų interneto svetainių taikoma kaina, kitoje interneto svetainėje rasta teleskopo kaina papildomai nebuvo užfiksuota. Kadangi interneto svetainėje www.astrotelescopes.co.uk rasta kaina sutapo su interneto svetainėje www.amazon.co.uk nurodyta rekomenduojama rinkoje kaina, pareiškėjas laikė, kad tai yra įrodymas, jog būtent ta kaina yra taikoma mažmeninėje prekyboje ir todėl šią kainą laikė realia prekės kaina.
Anot pareiškėjo, aukščiau nurodytos aplinkybės patvirtina, kad Bendrovė sąžiningai vykdė pareigą įsitikinti skleidžiamos reklamos teisingumu ir taip išvengti vartotojų klaidinimo. Bendrovė nesiekė vadovautis išimtinai didžiausia rasta analogiškos prekės kaina, o tuo labiau – taikyti bet kokias kainas ir taip dirbtinai padidinti reklamose pateiktų pasiūlymų patrauklumą.
Atsakovas Konkurencijos taryba su pareiškėjo skundu nesutiko. Atsiliepime į skundą nurodė, kad pareiškėjo valdomose interneto svetainėse skelbiamoje reklamoje nurodyta prekės vertė vidutinio vartotojo galėjo būti suprantama kaip mažiausia tokios prekės kaina. Pažymėjo, kad pareiškėjo reklamose nėra paaiškinta, kokias kainas (jų dydžio prasme) konkrečiai žymi „įprastinė prekės kaina (vertė)“. Nurodoma tik, kad ji atitinka kitose interneto parduotuvėse parduodamų analogiškų prekių kainą šio pasiūlymo paskelbimo svetainėje metu. Esant skirtingoms tokios pačios prekės kainoms, vidutinio vartotojo požiūriu, t. y. žiūrint iš jo kaip pirkėjo pozicijos, jam yra svarbu galimybė pakeisti ne kuo didesnę, o kuo mažesnę pinigų sumą į vertinamą prekę, tuo siekiant gauti kuo didesnės naudos. Kitoks nagrinėjamoje reklamoje pateikiamos prekės vertės aiškinimas, atsakovo nuomone, būtų nesuderinamas su Reklamos įstatymo tikslu – gerinti vartotojų informavimą apie prekes ir paslaugas, ginti vartotojų teises ir teisėtus interesus.
Pažymėjo, kad rinkoje veikiantis ūkio subjektas gali įvertinti savo parduodamą prekę iš esmės bet kokio dydžio kaina, kuri gali neatspindėti realios prekės vertės rinkoje, t. y. gali būti didesnė ar mažesnė. Reklamos skleidėjui pasirinkus aukščiausią analogiškos prekės kainą, būtų iš esmės iškreipiama informacija vartotojams apie realias nuolaidas ir galimybes iš tikrųjų sutaupyti.
Atsakovas akcentavo, kad pareiga užtikrinti reklamos teiginių teisingumą kyla ne vartotojui, o reklamos davėjui. Vartotojas turi teisę pasitikėti reklaminiais teiginiais ir neturi pareigos dar papildomai tikrinti, kuri parduotuvė rinkoje tiekia prekes mažesne kaina. Pareiškėjo reklamoje esantis vertės (kainos) paaiškinimas, atsakovo nuomone, nepanaikina reklamos neteisingumo. Reklamoje nebuvo pateikta informacija, kuri būtų leidusi vartotojui aiškiai suprasti, kada buvo paskelbtas pasiūlymas. Reklamoje buvo nurodytas tik laikas, kiek liko iki pasiūlymo galiojimo pabaigos (o ne kada pasiūlymas paskelbtas). Taigi, bet kurią pasiūlymo galiojimo (reklamos skleidimo) dieną vartotojas iš reklamoje pateiktos informacijos objektyviai negalėjo numanyti, kokio aktualumo prekės vertė, kuri pateikta kaip palyginimas greta realiai taikytos pasiūlymo kainos, yra nurodyta.
Atkreipė dėmesį, kad pagal teismų praktiką kainų palyginimas turi žymėti realią galimybę sutaupyti. Atsakovo teigimu, pareiškėjas nepagrindė, kad šaltiniuose nurodyta prekių kaina nekisdavo, kadangi pati pripažino, kad tokių įrodymų neišsaugojo. Konkurencijos taryba tyrimo metu gavo duomenų iš įmonės LN trade, MB, kad 2013 m. birželio 19-27 d. ir 2013 m. rugpjūčio 5-6 d. sulčiaspaudei ji taikė 510 Lt kainą. Vien jau ši aplinkybė savaime nereiškia, kad šie duomenys paneigia pareiškėjo sulčiaspaudės reklamoje nurodytą 899 Lt kainą. Pareiškėjas nepateikė sulčiaspaudės reklamos skleidimo laikotarpio, t. y. 2013 m. birželio 19-27 d. ir 2013 m. rugpjūčio 5-6 d., įrodymų, kurie pagrįstų reklamoje nurodytą prekės vertę reklamos skleidimo metu. Pareiškėjo pateikti įrodymai rodo tik, kokios tokių pačių ar panašių sulčiaspaudžių kainos kitur buvo prieš skleidimą. Pareiškėjo rinktuose įrodymuose apie panašių sulčiaspaudžių kainą nėra reklamos skleidimo laikotarpio, todėl nepagrindžia sulčiaspaudės vertės.
Dėl sulčiaspaudės reklamoje nurodyto akcijos galiojimo laikotarpio klaidingumo paaiškino, kad Cherry Media LT, UAB 2013 m. rugpjūtį skleistoje reklamoje iš pradžių buvo nurodžiusi, kad akcija truks vieną dieną – 2013-08-05, tačiau ši akcija buvo pratęsta dar ir 2013-08-06. Tokiu būdu vartotojas buvo skatinamas nedelsiant priimti sprendimą, nesuteikiant vartotojui galimybės ar pakankamai laiko priimti informacija paremtą sprendimą. Esant reklamoje nuorodai, kad laikas iki akcijos pabaigos gali būti pratęstas, vartotojas negali būti tikras dėl akcijos trukmės pabaigos, t. y. ar akcija truks ilgiau nei nurodyta reklamoje, ar bus pratęsta, bei žinoti, nuo ko priklauso toks sprendimas.
Dėl dviračio reklamos atitikties Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkto reikalavimams atsakovas paaiškino, kad pareiškėjas neturėjo jokių duomenų apie reklamos teiginių teisingumą reklamos naudojimo metu. Tyrimo metu buvo nustatyta, jog kiti subjektai rinkoje taikė kur kas mažesnes kainas tokiam pačiam dviračiui nei pareiškėjas dviračiui reklamos skleidimo metu.
Dėl teleskopo reklamos nurodė, kad pats pareiškėjas pripažįsta, jog šios prekės vertei apibūdinti naudojo ne realiai taikomas, o referencines (nubrauktas) kainas, t.y. 79,99 svaro sterlingų (apie 325 Lt). Todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad tokia kaina žymėjo įprastą teleskopo kainą, tokių įrodymų pareiškėjas nepateikė. Tai rodo, kad pareiškėjo skleista teleskopo reklama neatitiko teisingumo kriterijaus.
Atsakovas taip pat pažymėjo, kad informacija, susijusi su prekės kaina, internetinėje prekyboje tampa itin reikšmingu vartotojų elgsenai darančiu įtaką veiksniu, nes vartotojams yra prieinama ribotos apimties informacija apie prekę, pavyzdžiui, vartotojai negali prekės realiai įvertinti (pamatyti, paliesti) ir įsitikinti jos funkcine kokybe. Atsakovo manymu, pareiškėjo valdomose interneto svetainėse paskleista klaidinančio pobūdžio informacija apie prekės vertę galėjo paveikti vartotojų ekonominį elgesį. Tai patvirtina ir įsigytų reklamuotų prekių kupinų skaičius.
Pareiškėjo atstovai teismo posėdyje prašė pareiškėjo skundą tenkinti remdamiesi jame nurodytais motyvais.
Atsakovo atstovas teismo posėdyje prašė skundą atmesti remdamasis atsiliepime išdėstytais motyvais.
Skundas tenkintinas iš dalies.
Nustatyta, kad pareiškėjas, būdamas reklamos davėju (Reklamos įstatymo 2 straipsnio 8 dalis), nuo 2013-06-19 iki 2013-06-27 jo valdomoje interneto svetainėje www.grupinis.lt skelbė reklamą „Naujiena Lietuvoje! 449 Lt už 899 Lt vertės funkcionalią ir galingą sulčiaspaudę MPM SLOW JUICER“ (17-21 b. l., I t., Konkurencijos byla). Pasiūlymo sąlygose nurodė, kad „nurodyta įprastinė prekės kaina (vertė) yra kaina, atitinkanti kitose internetinėse parduotuvėse parduodamų analogiškų prekių kainą šio pasiūlymo paskelbimo svetainėje metu“. Sulčiaspaudės reklama interneto svetainėse www.grupinis.lt ir www.beta.lt buvo skleidžiama ir nuo 2013-08-05 00 val. 00 min. iki 2013-08-06 00 val. 00 min.
Nuo 2013-06-13 iki 2013-06-19 pareiškėjo valdomoje interneto svetainėje www.grupinis.lt buvo skelbiama reklama: „Italijos meistrų sukurtas šedevras! 769 Lt už 2399 Lt vertės itin kokybišką ir stilingą sulankstomą PININFARINA CITY dviratį“ (22-26 b. l., I t., Konkurencijos byla). Šio pasiūlymo sąlygose buvo nurodyta, kad „ nurodyta įprastinė prekės kaina (vertė) yra kaina, atitinkanti kitose internetinėse parduotuvėse parduodamų analogiškų prekių kainą šio pasiūlymo paskelbimo svetainėje metu“.
Nuo 2013-06-19 iki 2013-06-27 pareiškėjo valdomoje interneto svetainėje www.grupinis.lt buvo skelbiama reklama „119 Lt už 319 Lt vertės teleskopą MAGNIFICATION 525x, priartinantį net 100 kartų, su trikoju stovu“ (27-30 b. l., I t., Konkurencijos byla).. Šio pasiūlymo sąlygose buvo nurodyta, kad „nurodyta įprastinė prekės kaina (vertė) yra kaina, atitinkanti kitose ES šalių internetinėse parduotuvėse parduodamų analogiškų prekių kainą šio pasiūlymo paskelbimo svetainėje metu“.
Konkurencijos taryba 2013-06-28 gavo vartotojo skundą dėl internetinėje svetainėje www.grupinis.lt 2013-06-19 skleidžiamos galimai klaidinančios reklamos. Vartotojas nurodė, kad minėtame tinklalapyje esančių prekių: lėtaeigės sulčiaspaudės MPM SLOW JUICER akcijos kaina sudarė 449 Lt, tuo tarpu minėtame pasiūlyme nurodyta prekės vertė – 899 Lt, sulankstomo dviračio „Pininfarina City“ akcijos kaina siekė 769 Lt, o nurodyta prekės vertė - 2 399 Lt, teleskopo „Magnification 525x“ akcijos kaina sudarė 119 Lt, o prekės vertė – 319 Lt. Vartotojui nėra aišku, kaip internetiniame tinklapyje www.grupinis.lt yra nustatoma šių prekių vertė, nuo kurios taikoma nuolaida. Vartotojas abejojo nuolaidų tikrumu (1 b. l., I t., Konkurencijos byla).
Konkurencijos taryba 2013-07-02 raštu „Dėl informacijos pateikimo“ Nr. (5.5-26)6V-1125 kreipėsi į Beta.lt, UAB, prašydama pateikti dokumentus ir informaciją, kas yra paminėtų prekių reklamų davėjas, kokiu mastu bei kokį laikotarpį skleidžiamos vartotojos skunde nurodytos prekių reklamos, pateikti paaiškinimus, kuo pagrįsta reklamose nurodytų prekių aukštesnioji kaina, nurodyti siūlytų prekių akcijų pradžios ir pabaigos datą, nurodyti, ar prieš skelbiant pasiūlymus įsigyti paminėtas prekes, įmonė vartotojams siūlė jas įsigyti už nurodytą aukštesnę kainą (5-7 b. l., I t., Konkurencijos byla)..
Beta.lt, UAB (po pavadinimo pakeitimo Cherry Media LT, UAB) atstovaujanti advokatų profesinė bendrija MAQS LAW FIRM patvirtino, kad Beta.lt, UAB yra minėtų reklamų davėja bei nurodytų prekių pardavėja. Pareiškėjas pateikė Konkurencijos tarybai paaiškinimus apie reklamos sklaidos trukmę, mastą bei kitas reikšmingas aplinkybes. Bendrovė pabrėžė, kad reklamose buvo nurodyta, kad vertė yra kaina, atitinkanti kitose internetinėse parduotuvėse parduodamų analogiškų prekių kainą šio pasiūlymo paskelbimo svetainėje metu, todėl turi būti vertinama, ar paskelbti teiginiai apie prekių vertę jų paskelbimo metu atitiko tikrovę. Nurodė, kad paprastai interneto svetainėse www.beta.lt ir www.grupinis.lt pasiūlymai įsigyti prekes teikiami ribotą laiką, neretai vos vieną ar kelias dienas, todėl prekių vertė paprastai neturi galimybės pakisti. Teigė, kad jos taikytos kainos sutapo ar buvo panašios į kitose interneto svetainėse analogiškoms prekėms taikomas kainas, todėl nėra pagrindo išvadai, kad reklamose nurodyta prekių vertė nebuvo reali. Atitinkamai nurodė, kad Bendrovės skleistos reklamos neprieštaravo Reklamos įstatymo reikalavimams (12-15 b. l., I t., Konkurencijos byla).
Konkurencijos taryba 2013-08-05 raštu Nr. (5.5-26)6V-1364 kreipėsi į Lietuvių kalbos institutą paaiškinti žodžio „vertė“ reikšmę, kaip reikėtų suprasti junginį „xxx Lt už xxx Lt vertės prekę“, pateikti nuomonę, kaip reikėtų suprasti junginį „xxx Lt už xxx Lt vertės prekę“, atsižvelgus į pasiūlyme pateikiamą informaciją apie tai, kas yra įprastinė kaina (vertė).
Konkurencijos taryba 2013 m. rugpjūčio 5-6 d. interneto svetainėje www.beta.lt užfiksavo skleidžiamą sulčiaspaudės MPM SLOW JUICER reklamą, kurioje buvo skelbiama reklama „Šviežios sultys – ne tik skanu, bet ir sveika! 449 Lt už 899 Lt vertės tyliai veikiančią, funkcionalią ir galingą sulčiaspaudę MPM SLOW JUICER“ (68-72 b. l., I t., Konkurencijos byla). Šio pasiūlymo sąlygose buvo nurodyta, kad nurodyta įprastinė prekės kaina (vertė) yra kaina, atitinkanti kitose internetinėse parduotuvėse parduodamų analogiškų prekių kainą šio pasiūlymo paskelbimo interneto svetainėje metu. 2013-08-05 taip pat buvo skelbiama, kad iki šios prekės akcijos pabaigos liko 12 val. 7 min. 34 s. Patikrinus šį reklaminį pasiūlymą 2013-08-06, jame buvo nurodyta, kad iki šios prekės įsigijimo pabaigos liko 12 val. 56 min. 18 s.
Pareiškėjas pateikė papildomus paaiškinimus į Konkurencijos tarybos 2013-08-02 raštą (50-53 b. l., I t., Konkurencijos byla).
Konkurencijos taryba 2013-08-30 nutarimu „Dėl Beta.lt, UAB prekių reklamos atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo reikalavimams nagrinėjimo procedūros pradėjimo“ Nr. 1S-121 nutarė pradėti Beta.lt, UAB prekių reklamos atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo reikalavimams nagrinėjimo procedūrą (102-103 b. l., I t., Konkurencijos byla).
Pareiškėjas 2013-09-23 pateikė Konkurencijos tarybai informaciją, susijusią su interneto tinklapiuose www.beta.lt ir www.grupinis.lt skelbtais pasiūlymais įsigyti prekes ir pelno (nuostolio) ataskaitą (55-71 b. l., II t., Konkurencijos byla).
Lietuvių kalbos institutas 2013-10-01 rašte „Dėl žodžio reikšmės aiškinimo“ Nr. 01-12-475 nurodė, kad žodis „vertė“ daugiareikšmis. Pagal „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ šešto leidimo (2006) internetinę versiją (2011 – http://dz.lki.lt) ir septintajame jo leidime (2012) viena iš teiginio „vertė“ reikšmių yra „piniginė daikto išraiška, kaina“. Remdamasis „Lietuvių kalbos žodyno“ elektroniniu variantu (2005, atnaujinta versija 2008 – www.lkz.lt) ir antruoju jo leidimu (2013), Lietuvių kalbos institutas nurodė, kad žodis „vertė“ reiškia „kiekį ko, kuo vienas daiktas keičiamas į kitą; perkamąją (pinigų) galią“. Lietuvių kalbos instituto teigimu, daiktavardį „vertė“ būtų galima apibrėžti kaip piniginę (t. y.) vertės išraišką – „tam tikrą apskaičiuotą pinigų sumą, kuri gali būti pakeistas vertinamasis daiktas“ (65-67 b. l., I t., Konkurencijos byla).
Konkurencijos taryba savo iniciatyva interneto svetainėje www.beta.lt 2013-10-29 užfiksavo pasirinktų prekių ir paslaugų reklamas, kuriose nurodytas iki akcijos pabaigos likęs laikas bei ženklas „*“žymintis nuorodą, kad „Laikas iki akcijos pabaigos gali būti pratęstas“ (164-176 b. l., I t., Konkurencijos byla). Tokias pačias pasirinktų prekių ir paslaugų reklamas minėtoje svetainėje atsakovas užfiksavo 2013 m. spalio 30-31 d. bei lapkričio 4 d. Konkurencijos taryba 2013-11-18 taip pat užfiksavo tam tikrų prekių ir paslaugų reklamas, kuriose nurodytas iki akcijos pabaigos likęs laikas bei ženklas „*“, žymintis nuorodą, kad „Laikas iki akcijos pabaigos gali būti pratęstas“. Tokios pačios pasirinktų prekių ir paslaugų reklamos buvo užfiksuotos ir 2013 m. lapkričio 19-22, 25-27 d. (1-120 b. l., I t., Konkurencijos byla).
Pareiškėjas 2013-11-22 raštu Nr. B/05-1116 patikslino ginčo prekių pasiūlymų peržiūrėjimų skaičių, 2013 m. rugpjūčio 5-6 d. įsigytų sulčiaspaudės kuponų skaičių (79-81, 82-83, 84-116 b. l., II t., Konkurencijos byla).
Konkurencijos tarybos 2014-02-25 nutarimu Nr. 1S-34/2014 tyrimas pratęstas (136 b. l., III t., Konkurencijos byla).
Konkurencijos taryba 2014-04-16 interneto svetainėje www.laikasnamams.lt užfiksavo lėtaeigės sulčiaspaudės MPM">138-140 b. l., III t., Konkurencijos byla). Taip pat 2014-04-16 interneto svetainėje www.facebook.com Konkurencijos taryba užfiksavo dviračio „Pininfarina City“ reklamą, kur šios prekės kaina - 789 Lt (146-147 b. l., III t., Konkurencijos byla). Tą pačią dieną Konkurencijos taryba interneto svetainėje www.akcijatau.lt užfiksavo ir dviračio „Pininfarina City“ reklamą, kur šio dviračio kaina - 799 Lt (152-154 b. l., III t., Konkurencijos byla). Siekdama išsiaiškinti, ar minėtos prekės buvo pardavinėjamos pareiškėjo prekių reklamos skleidimo metu ir už kokią kainą, Konkurencijos taryba kreipėsi į minėtų reklamų davėjus.
LN Trade, MB Konkurencijos tarybai nurodė, kad 2013 m. birželio 19-27 d. ir 2013 m. rugpjūčio 5-6 d. sulčiaspaudė interneto svetainėjewww.laikasnamams.lt buvo parduodama ir jos kaina sudarė 510 Lt (144-145 b. l., III t., Konkurencijos byla). UAB „Margin“ Konkurencijos tarybą informavo, kad 2013 m. birželio 13-19 d. prekiavo nurodytu dviračiu ir jo kaina interneto svetainėje www.zemakaina.lt siekė 789 Lt (823 Lt su pristatymu) (150-151 b. l., I t., Konkurencijos byla). UAB „Akcija Tau“ Konkurencijos tarybai raštu nurodė, kad interneto svetainėjewww.akcijatau.lt 2013-06-13 buvo prekiauta dviračiu „Pininfarina City“, kurio pardavimo kaina - 739 Lt (155-156 b. l., I t., Konkurencijos byla).
Konkurencijos tarybos Nesąžiningos komercinės veiklos skyrius 2014-05-08 parengė Pranešimą apie atliktą tyrimą dėl Beta.lt, UAB prekių reklamos atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo reikalavimams nagrinėjimo procedūros Nr. 5S-8/2014 (117-141 b. l., II t., Konkurencijos tarybos byla). Apie tyrimo išvadas informuotas pareiškėjas.
Pareiškėjas 2014-05-28 pateikė Konkurencijos tarybai paaiškinimus dėl tyrimo išvadų (13-18 b. l., IV t., Konkurencijos byla).
Konkurencijos taryba 2014-06-12 priėmė nutarimą Nr. 2S-4/2014, kuriuo pripažino toliau nurodytas Cherry Media LT, UAB laikotarpiais nuo 2013 m. birželio 13 d. iki 2013 m. birželio 27 d. ir nuo 2013 m. rugpjūčio 5 d. iki 2013 m. rugpjūčio 6 d. įvairiomis priemonėmis skleistas reklamas klaidinančiomis, pažeidžiančiomis Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus: 1.1. lėtaeigės sulčiaspaudės MPM SLOW JUICER vertė – 899 Lt; sulankstomo dviračio „PininfarinaCity“ vertė – 2 399 Lt; teleskopo „Magnification 525x“ vertė – 319 Lt; 1.2. lėtaeigės sulčiaspaudės MPM SLOW JUICER reklamoje nurodytas iki akcijos pabaigos likęs laikas. Už šio nutarimo rezoliucinės dalies 1 punkte nurodytų klaidinančių reklamų naudojimą skyrė Cherry Media LT, UAB 17 100 (septyniolikos tūkstančių šimto) litų baudą (23-38 b. l., IV t., Konkurencijos byla).
Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl to, ar Konkurencijos taryba reklamos davėjo UAB „Cherry media LT“ valdomose interneto svetainėse www.grupinis.lt ir www.beta.lt paskelbtas lėtaeigės siulčiaspaudės MPM SLOW JUICER, sulankstomo dviračio Pininfarina City“ ir teleskopo „Magnification 525x“ reklamas pagrįstai pripažino klaidinančia reklama.
Bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Konkurencijos tarybos atlikto tyrimo rezultatai įforminti šios institucijos Nesąžiningos komercinės veiklos skyriaus 2014-05-09 pranešime apie atliktą tyrimą Nr. 5S-8/2014. Pranešime konstatuota, kad interneto svetainėse www.grupinis.lt, www.beta.lt ir elektroniniais naujienlaiškiais skleistose reklamose nurodyta lėtaeigės sulčiaspaudės MPM SLOW JUICER vertė - 899 Lt, sulankstomo dviračio „Pininfarina City“ vertė - 2399 Lt ir teleskopo „Magnification 525x“ vertė - 319 Lt, neatitiko Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyto teisingumo kriterijaus ir dėl savo klaidinančio pobūdžio galėjo paveikti vartotojų ekonominį elgesį, todėl šie teiginiai laikytini klaidinančiomis reklamomis. Išvada padaryta atsižvelgus į tai, kad reklamų davėjas Cherry Media LT, UAB nepagrindė reklaminių teiginių, o tyrimo metu buvo surinkti duomenys, paneigiantys reklamoje nurodytas prekių vertes.
Taip pat Pranešime padaryta išvada, kad interneto svetainėje www.beta.lt skleista informacija apie sulčiaspaudės akcijos galiojimo laiką, atsižvelgiant į tai, kad jis buvo pratęstas vienai parai, t. y. iki 2013 m. rugpjūčio 6 d. 24 vai. 00 min., turi Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 7 straipsnio 7 punkte nustatytų klaidinančios komercinės veiklos požymių (pasireiškė kaip apgaulingas tvirtinimas, kad produktą bus galima įsigyti tik per ypač trumpą laikotarpį arba kad tik tuo laikotarpiu jį bus galima įsigyti nustatytomis sąlygomis, taip siekiant paskatinti vartotoją nedelsiant priimti sprendimą, nesuteikiant vartotojui galimybės ar pakankamai laiko priimti informacija paremtą sprendimą). Atsižvelgiant į Reklamos įstatymo 5 straipsnio 6 dalies nuostatas, buvo padaryta išvada, kad Cherry Media LT, UAB pažeidė Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus.
Reklamos naudojimo reikalavimus, reklaminės veiklos subjektų atsakomybę bei reklamos naudojimo kontrolės Lietuvos Respublikoje teisinius pagrindus nustato Reklamos įstatymas (Įstatymo 1 straipsnio 2 dalis). Reklamos įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad reklama - bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens ūkine komercine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimą, turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmimą. Šio įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2013-08-01 iki 2013-11-22) 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas draudimas naudoti klaidinančią reklamą, o 2 straipsnio 3 dalyje apibrėžta klaidinančios reklamos sąvoka, t. y. reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti. Analogiškos nuostatos buvo nurodytos ir ankstesnėse Reklamos įstatymo redakcijose.
Kriterijai, kuriais remiantis nustatoma, ar reklama yra klaidinanti, yra įtvirtinti Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje. Šioje teisės normoje nurodyta, kad kai sprendžiama, ar reklama yra klaidinanti, būtina atsižvelgti į jos teisingumo, išsamumo ir pateikimo kriterijus.Kaip savo praktikoje yra pažymėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, darant išvadą, ar tam tikrais veiksmais buvo pažeista Reklamos įstatymo 5 straipsnio 1 dalis, būtina nustatyti bent vieną Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą kriterijų, apibūdinantį klaidinančią reklamą, ir įvertinti tą kriterijų paprasto (vidutinio) reklamos vartotojo požiūriu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. liepos 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-997/2008).
Teisingumo kriterijus, įtvirtintas Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte, numato, jog reklamoje pateikiami teiginiai yra neteisingi, jeigu reklamos davėjas negali pagrįsti šių teiginių teisingumo jos naudojimo metu. Ar pakanka reklamoje pateikiamų teiginių teisingumą pagrindžiančių duomenų, sprendžiama atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį. Pateikiamų teiginių teisingumą pagrindžiančiais duomenimis nepripažįstami liudijimai ir rekomendacijos asmenų, kurių kompetencija nėra susijusi su pateikiamos informacijos turiniu. Taigi, ši įstatymo nuostata įpareigoja reklaminės veiklos subjektą turėti pakankamus duomenis dėl reklamos teiginių teisingumo reklamos naudojimo metu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-777-14).
Pagal Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatas pareiga pagrįsti skleidžiamos reklamos teiginį objektyviais duomenimis tenka ūkio subjektui – reklamos davėjui (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-806/2010). Subjektas, tiriantis klaidinančios reklamos buvimo faktą, turi patikrinti, ar reklamos davėjas turi pakankamai duomenų faktams pagrįsti (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. balandžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-576-09).
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad tam, jog būtų konstatuotas Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkto pažeidimas, būtina nustatyti, kad reklaminės veiklos subjektas UAB „Cherry Media LT“ reklamos skleidimo metu neturėjo duomenų dėl reklamos teiginių teisingumo arba turimi duomenys nebuvo pakankami.
Byloje nėra ginčo dėl to, kad pareiškėjas, būdamas reklamos davėju, jo valdomose interneto svetainėse www.grupinis.lt ir www.beta.lt laikotarpiais nuo 2013 m. birželio 13 iki birželio 27 d. ir nuo 2013 m. rugpjūčio 5 d iki rugpjūčio 6 d. skleidė prekių lėtaeigės siulčiaspaudės MPM SLOW JUICER, sulankstomo dviračio „PininfarinaCity“ ir teleskopo  „Magnification 525x“ reklamas, kuriose buvo nurodyta šių prekių vertė, kainos su akcija, iki akcijos pabaigos likęs laikas bei nupirktų prekių kiekis, bei prekiavo šiomis prekėmis. Tokie Cherry Media LT, UAB veiksmai skleidžiant nagrinėjamas reklamas laikytini komercine veikla Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo prasme, kadangi šio įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad komercine veikla vartotojams laikomi komercinės veiklos subjekto veiksmai, neveikimas, elgesys arba pareiškimas, įskaitant reklamą ir rinkodarą, tiesiogiai susiję su produkto pirkimo skatinimu, pardavimu arba teikimu vartotojams.
Dėl sulčiaspaudės reklamos
Pareiškėjo 2013 m. birželio 19-27 d. ir 2013 m. rugpjūčio 5-6 d. skleistoje sulčiaspaudės MPM SLOW JUICER reklamoje buvo nurodyta, kad jos vertė yra 899 Lt, o ši vertė paaiškinta teiginiu: „nurodyta įprastinė prekės kaina (vertė) yra kaina, atitinkanti kitose internetinėse parduotuvėse parduodamų analogiškų prekių kainą šio pasiūlymo paskelbimo svetainėje metu. Pareiškėjas tiek Konkurencijos tarybai, tiek teismui nurodė, kad žodį „vertė“ vartojo kaip žodžio „kaina“ sinonimą. Pareiškėjas aukštesnę (referencinę) šios prekės kainą (vertę) grindė interneto svetainėje www.shoppy.lt 2013-06-18 užfiksuota tokios pačios prekės kaina, kuri buvo 899 Lt. Pareiškėjo teigimu, Lietuvoje daugiau identiškų lėtaeigių sulčiaspaudžių nebuvo parduodama nei mažmeninės prekybos parduotuvėse, nei lietuviškose interneto svetainėse. Grįsdamas tokios pačios prekės reklamoje, paskelbtoje 2013 m. rugpjūčio 5-6 d., vertę (899 Lt), pareiškėjas rėmėsi interneto svetainėje www.myjuicer.eu 2014-08-04 duomenimis, pagal kuriuos šios prekės kaina buvo 899 Lt. Pareiškėjas pažymėjo, kad jo skelbiamose reklamose nurodyta aukštesnė prekių kaina (vertė) nereiškia mažiausios rinkoje realiai egzistuojančios tokių pačių prekių vertės.
Lietuvių kalbos institutas išaiškino, kad daiktavardis „vertė“ gali būti suprantamas kaip piniginė daikto išraiška, kiekis ko, kuo vienas daiktas keičiamas į kitą arba pinigų suma, kuria gali būti pakeistas vertinamasis daiktas. Sutiktina su Konkurencijos tarybos  nutarime nurodyta pozicija, kad reklamoje nurodyta prekės vertė turi būti suprantama kaip mažiausia kaina, už kurią vartotojas gali įsigyti tokią prekę rinkoje. Esant skirtingoms tokios pačios prekės kainoms, akivaizdu, kad vidutinis vartotojas siektų galimybės sumokėti už prekę kuo mažiau ir atitinkamai sietų prekės vertę su mažiausia tokios prekės kaina.
Bendrovė pateikė Konkurencijos tarybai duomenis, kokios tokių pačių ar panašių sulčiaspaudžių kainos kituose interneto tinklapiuose buvo ne reklamos naudojimo metu, kaip to reikalauja Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punktas, o prieš jos skleidimą. Cherry Media LT, UAB pateikė duomenis apie panašių sulčiaspaudžių kainas, užfiksuotas 2013-06-18 interneto svetainėse www.mediashop.lt, www.pigu.lt, bei 2013-04-04 užfiksuotas interneto svetainėje www.manovirejas.lt. Jokių duomenų apie pareiškėjo reklamuotos sulčiaspaudės vertę reklamos naudojimo metu pareiškėja nei Konkurencijos tarybai, nei teismui nepateikė.
Sulčiaspaudės reklamos pasiūlymo sąlygose esantis paaiškinimas, kad sulčiaspaudės vertė atitinka kitose internetinėse parduotuvėse parduodamų prekių kainą šio pasiūlymo paskelbimo svetainėje metu nepatvirtina reklamos teisingumo. Kaip matyti iš tokio prekės vertės paaiškinimo, reklamos davėjas savo reklamoje naudoja konkuruojančių ūkio subjektų iki ginčo reklamos skleidimo taikytas kainas analogiškai ar panašiai prekei. Tai reiškia, kad šios kainos nėra aktualios ir neatspindi realiosios prekės vertės rinkoje. Pažymėtina ir tai, kad aptariamame reklaminiame pasiūlyme nėra nurodytas reklamos paskelbimo laikas, nurodytas tik laikas, kiek liko iki pasiūlymo galiojimo pabaigos. Dėl šių priežasčių vartotojui nagrinėjamu atveju nebuvo suteikta informacija apie objektyvią ir realią naudą, kurią jis galėtų gauti įsigydamas prekę būtent iš pareiškėjos. LVAT savo praktikoje yra pažymėjęs, kad lyginant tokią prekių savybę kaip jos kaina, lyginamojo laikotarpio (laiko) kriterijus yra vienas iš svarbiausių užtikrinant atliekamo palyginimo objektyvumą, o aktualių kainų lyginimas su nesamomis (neaktualiomis), net ir nurodant laikotarpį, su kurio kaina yra lyginama, yra neobjektyvus (žr. LVAT 2012-04-02 nutartį adm. byloje Nr. A520-2098-2012). Nagrinėjamu gi atveju, nesant informacijos, kokio laikotarpio kainos yra lyginamos reklamoje, leidžia suabejoti, ar nurodyta didesnė prekės kaina yra reali, ar reklamos davėjas nesiekė dirbtinai padidinti taikomą nuolaidą, tuo paskatindamas pirkėją priimti sprendimą įsigyti prekę. Kaip matyti, būtent toks reklamos pateikimas ir sukėlė vartotojui abejonių dėl nurodytos didesnės prekės vertės realumo.
Tai, kad pareiškėjo reklamoje sulčiaspaudės  nurodyta prekės vertė nėra reali, patvirtina ir LN trade, MB Konkurencijos tarybai pateikti duomenys, kad 2013 m. birželio 19-27 d. ir 2013 m. rugpjūčio 5-6 d. šiai prekei ji taikė 510 Lt kainą.
Taigi, pareiškėjo pateikti duomenys neįrodo, kad reklamoje nurodyta sulčiaspaudės vertė (899 Lt) iš tikrųjų buvo tokia reklamos skleidimo metu, todėl Konkurencijos taryba šios prekės reklamą pagrįstai pripažino neatitinkančia Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyto teisingumo kriterijaus.
Iš ginčijamo nutarimo turinio matyti, kad sulčiaspaudės reklama pripažinta klaidinančia ir todėl, kad joje klaidingai nurodytas pasiūlymo galiojimo laikas. Šis klaidinimas buvo nustatytas atsižvelgus į Reklamos įstatymo 5 straipsnio 6 dalį ir Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 7 straipsnio nuostatas.
Minėta, kad sulčiaspaudės reklama interneto svetainėje www.beta.lt buvo skelbiama 2013 m. rugpjūčio 5-6 d. reklamoje buvo nurodytas iki akcijos pabaigos likęs laikas ir ženklas „*“ žymintis nuorodą, kad „Laikas iki akcijos pabaigos gali būti pratęstas“. Konkurencijos taryba tyrimo metu 2013-08-05 užfiksavo, kad reklamoje buvo skelbiama, jog iki akcijos pabaigos liko „12 val. 7 min. 34 s“, o 2013-08-06 – „ 12 val. 56 min 18 s“.
Reklamos įstatymo 5 straipsnio 6 dalis nurodo, kad reklama bet kuriomis aplinkybėmis laikoma klaidinančia, jeigu ji turi Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 7 straipsnio 1-21 punktuose nustatytų klaidinančios komercinės veiklos požymių. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, sistemiškai ir lingvistiškai aiškindamas Reklamos įstatymo 5 straipsnio 1, 2, 4 ir 6 dalis, padarė išvadą, kad nustačius, jog vertinama reklama turi nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 7 straipsnio 1–21 punktuose nustatytų klaidinančios komercinės veiklos požymių, nėra teisinio pagrindo ir faktinio poreikio byloje aptariamos reklamos turinį papildomai vertinti Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų teisingumo, išsamumo ir pateikimo kriterijų požiūriu, nes įstatymo leidėjas, priimdamas Reklamos įstatymo 5 straipsnio 6 dalį expressis verbis nurodė, kad šioje teisės normoje nurodyta reklama bet kuriomis aplinkybėmis laikoma klaidinančia. Ši nuostata taip pat reiškia, kad tokiu atveju preziumuojama, jog ekonominis vartotojo elgesys yra paveiktas (žr. 2012-03-16 nutartį adm. byloje Nr. A858-370/2012).
Pagal Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 7 straipsnio 7 punktą preziumuojama, kad komercinė veikla yra klaidinanti, jeigu ji pasireiškia kaip apgaulingas tvirtinimas, kad produktą bus galima įsigyti tik per ypač trumpą laikotarpį arba kad tik tuo laikotarpiu jį bus galima įsigyti nustatytomis sąlygomis, taip siekiant paskatinti vartotoją nedelsiant priimti sprendimą, nesuteikiant vartotojui galimybės ar pakankamai laiko priimti informacija paremtą sprendimą.
Įvertinus 2013-08-05 užfiksuotą sulčiaspaudės reklamos turinį, paskelbta informacija apie akcijos galiojimo pabaigos laiką leido daryti išvadą, kad sulčiaspaudę vartotojai galėjo įsigyti apytiksliai iki 2013 m. rugpjūčio 6 d. 00 val. 00 min., t. y. pasiūlymas truko vieną dieną. Tai reiškia, kad sprendimą, ar įsigyti prekę, nurodytą pasiūlyme, vartotojas buvo skatinamas priimti per ypač trumpą laiką ir neturėjo pakankamai laiko įsitikinti pasiūlymo nauda. Tačiau kaip matyti, pasiūlymo galiojimas atsakingo vadybininko sprendimu 2013-08-05 vakare buvo pratęstas dar vienai dienai, todėl 2013-08-06 buvo užfiksuota, kad iki pasiūlymo pabaigos liko „12 val. 56 min 18 s“. Jokių motyvų apie sprendimo pratęsti akciją, kurie galėtų pagrįsti sąžiningus reklamos davėjo ketinimus, pareiškėjas nepateikė. Nuoroda į tai, kad pasiūlymo galiojimo laikas gali būti pratęstas yra neinformatyvi. Neaišku, kokiu atveju akcija gali būti pratęsta ir kokiam laikui ir, apskritai, ar ji iš viso bus pratęsta. Nesant konkretumo, vartotojas yra skatinamas priimti sprendimą tuoj pat.
Taigi, aptartu būdu reklamoje nurodytas pasiūlymo pabaigos galiojimo laikas, laikytinas nesąžininga komercine veikla (Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 7 str. 7 p.), kadangi vartotojas buvo skatinamas nedelsiant priimti sprendimą, nesuteikiant jam galimybės ir pakankamai laiko priimti informacija paremtą sprendimą. Dėl šių priežasčių atsakovas padarė pagrįstą išvadą, kad pareiškėjo skleista sulčiaspaudės reklama ir šiuo aspektu yra klaidinanti, pažeidžianti Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus.
Dėl dviračio reklamos
Remiantis bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad pareiškėjo valdomoje interneto svetainėje 2013 m. birželio 13-19 d. skleistoje dviračio „PininfarinaCity“ reklamoje nurodyta prekės vertė - 2399 Lt, kuri pasiūlymo sąlygose paaiškinta taip: „Nurodyta įprastinė prekes kaina (vertė) yra kaina, atitinkanti kitose internetinėse parduotuvėse parduodamų analogiškų prekių kainą šio pasiūlymo paskelbimo svetainėje metu“.  Pareiškėjas Konkurencijos tarybai paaiškino, kad reklamos skleidimo metu kiti ūkio subjektai analogiškų dviračių neplatino, todėl pagrįsdamas reklamoje nurodytą didesnę prekės vertę jis rėmėsi 2013-07-03 interneto svetainėje www.pininfarinacity.com užfiksuota įprasta sulankstomo dviračio „PininfarinaCity“ kaina, t.y. 699 EUR (2 412 Lt). Kaip matyti iš pateiktų įrodymų, nurodyta įprastinė dviračio kaina realiai taikyta nebuvo, kadangi tikrinamu laikotarpiu ši prekė vartotojui buvo siūloma už specialią kainą – 199 EUR. Pareiškėjas taip pat paaiškino, kad toks pats sulankstomas dviratis buvo parduodamas interneto svetainėje www.sunsshop.lt, kurio kaina 2013-07-04 buvo 2 399 Lt. Kaip matyti, abiem atvejais pareiškėjas rėmėsi kitų ūkio subjektų nurodytomis kainomis, kurios užfiksuotos 2014-07-03 ir 2013-07-04, o dviračio reklama buvo skleidžiama 2013 m. birželio 13-19 d. Be to, Konkurencijos tarybos tyrimo metu surinkti duomenys patvirtina, kad dviračio reklamos skleidimo metu kitose interneto svetainėse tokie patys dviračiai buvo parduodami už 789 Lt (823 Lt su pristatymu) ir 739 Lt. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad pareiškėjas sulankstomo dviračio reklamoje informaciją apie šios prekės vertę nurodė neteisingai, nes kiti ūkio subjektai šią prekę pardavė daug mažesne kaina. Kaip jau minėta, prekės vertė vidutinio vartotojo požiūriu nusako mažiausią kainą rinkoje.
UAB „Sunsshop” Konkurencijos tarybai pateikti duomenys, kad tokio paties dviračio kaina jo valdomoje interneto svetainėje nekito ir nuo 2013 m. birželio mėn. pradžios buvo 2399 Lt, teismo įsitikinimu, nepaneigia pareiškėjo skelbtos dviračio reklamos neteisingumo. Kaip matyti, šis ūkio subjektas nurodė tik apytikslį reklamos skleidimo laikotarpį. Be to, pateikti įrodymus, pagrindžiančius reklamoje nurodytų teiginių teisingumą privalo pats reklamos davėjas. Įrodymus apie reklamoje nurodytų teiginių teisingumą reklamos davėjas turi turėti reklamos naudojimo metu.
Taigi, pareiškėjui nepagrindus jos skleistoje reklamoje nurodytos dviračio vertės, darytina išvada, kad  tokia reklama neatitinka Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyto reklamos teisingumo kriterijaus.
Dėl teleskopo reklamos
Pareiškėjas savo valdomoje interneto svetainėje www.grupinis.lt 2013 m. birželio 19-27 d. skleidė teleskopo reklamą, kurioje buvo nurodyta, kad prekės vertė yra 319 Lt, o akcijos metu ši prekė parduodama už 119 Lt. Didesnė prekės vertė (kaina) paaiškinta pasiūlymo sąlygose teiginiu: „nurodyta įprastinė prekės kaina (vertė) yra kaina, atitinkanti kitose ES šalių internetinėse parduotuvėse parduodamų tokių prekių kainą šio pasiūlymo paskelbimo mūsų svetainėje metu.
Nustatyta, kad pareiškėjas reklamoje nurodytą teleskopo vertę (319 Lt) grindė interneto svetainėse www.amazon.co.uk, www.astrotelescopes.co.uk ir www.trendtimes.com užfiksuotomis teleskopo kainomis. Iš pareiškėjo pateiktų įrodymų matyti, kad šiose interneto svetainėse teleskopo kainos, kuriomis rėmėsi pareiškėjas, buvo pateiktos ne kaip realiai taikytos, o kaip palyginimas nurodytoms vartotojams skirtoms mažesnėms kainoms. Pavyzdžiui, interneto svetainėje www.amazon.co.uk, teleskopą buvo siūloma įsigyti už 34,99 svaro sterlingų, o ne už įprastinę 79,99 svaro sterlingų kainą. Taigi, reali taikyta kaina buvo 34,99 svaro sterlingų.
Pareiškėjo aiškinimu, interneto svetainėje www.astrotelescopes.co.ukem>skelbta teleskopo kaina atitiko interneto svetainėje www.amazon.co.uk skelbtą, todėl duomenų apie šioje svetainėje užfiksuotą kainą pareiškėjas neišsaugojo. Tai rodo, kad reklamos davėjas nevykdė pareigos reklamos naudojimo metu disponuoti įrodymais, pagrindžiančiais reklamos teiginius (šiuo atveju prekės didesnę vertę).
Pareiškėjo pateikti duomenys apie teleskopo kainas užsienio interneto svetainėse negali būti laikomi įrodymais, pagrindžiančiais reklamoje nurodytą prekės vertę ir todėl, kad jie atspinti ne reklamos naudojimo metu buvusią realią rinkoje taikomą prekės kainą, o surinkti iki arba po reklamos naudojimo,
Vertintina ir tai, kad, kaip ir sulčiaspaudės reklamos atveju, teleskopo reklamoje nebuvo pateikta informacija, kuri būtų leidusi vartotojui aiškiai suprasti, kada buvo paskelbtas pasiūlymas. Reklamoje nurodyto pasiūlymo kaina yra lyginama ne su reklamos skleidimo metu aktualia kita kaina, todėl ir šiuo atveju vartotojas negavo objektyvios informacijos apie realią prekės naudą, kurią būtų gavęs įsigydamas reklamuojamą prekę. Tokiu būdu paskelbtas reklamos turinys galėjo suklaidinti vartotoją.
Apibendrinus tai, kas išdėstyta aukščiau, darytina išvada, kad pareiškėjas ir šiuo atveju neįrodė, kad reklamoje nurodyta teleskopo vertė (319 Lt) atitiko tikrovę reklamos skleidimo metu, todėl reklama pagrįstai pripažinta neatitinkančia Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyto reklamos teisingumo kriterijaus.
Dėl reklamos poveikio vartotojų ekonominiam elgesiui
Reklamos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad ekonominis elgesys - reklamos vartotojų sprendimai ar veiksmai, susiję su prekių ar paslaugų įsigijimu, ūkine komercine, finansine ar profesine veikla. Pagal Reklamos įstatymo 5 straipsnio 7 dalies nuostatas, kai sprendžiama, ar reklama yra klaidinanti, laikoma, kad vartotojai susidaro nuomonę apie reklamoje pateikiamų teiginių teisingumą, reklamos išsamumą ir reklamos pateikimo būdą ar formą ir priima tokius sprendimus, kurių galima tikėtis iš vidutinio vartotojo.
Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 2 straipsnio 13 dalis nurodo, kad vidutinis vartotojas yra vartotojas, kuris yra pakankamai informuotas, protingai apdairus, atsižvelgiant į socialinius, kultūrinius ir kalbinius veiksnius.
Pagal Reklamos įstatymo 5 straipsnio 5 dalies 3 punktą, kai sprendžiama, ar reklama yra klaidinanti, ypač reikia atsižvelgti į joje esančią informaciją apie prekių (paslaugų) įsigijimo ir vartojimo (naudojimo) sąlygas - kainą ar jos apskaičiavimo būdą ar ypatingo kainos pranašumo buvimą. Informacija apie prekės (paslaugos) kainą yra esminė, daranti įtaką vartotojo ekonominiam elgesiui. Ginčijamame nutarime atsakovas pagrįstai įvertino tai, kad nagrinėjamu atveju prekių reklama buvo skleidžiama internetinėje erdvėje, kurioje vartotojas neturi galimybės realiai įsitikinti prekės (paslaugos) savybėmis, funkcine kokybe ir pan. Dėl šių priežasčių prekės (paslaugos) kaina yra tas reikšmingas faktorius, kuris lemia vartotojo apsisprendimą pirkti.
Pažymėtina, kad Reklamos įstatymas neįpareigoja rinkti informacijos, kiek vartotojų ir kokie vartotojai buvo suklaidinti skleidžiant teisingumo kriterijaus neatitinkančią reklamą. Minėta Reklamos įstatymo 2 straipsnio 3 dalis, numatanti, kad klaidinanti reklama ta, kuri klaidina arba gali suklaidinti.
Aptariama reklama galėjo suklaidinti vidutinį vartoją dėl jos pobūdžio (akcijos laikas, akcijos prekių kaina, akcijos sąlygų aprašymas ir kt.). Pareiškėjo skelbiamose reklamose prekių kainos buvo lyginamos su aukštesnėmis kainomis, reklamoje įvardintomis prekių verte. Iš tokio reklamos turinio pateikimo vartotojas galėjo pagrįstai suvokti, kad reklamoje yra skelbiamos realiai rinkoje egzistuojančios tokių pačių prekių kainos, todėl pasinaudojęs reklamose pateiktais pasiūlymais, jis sutaupys ir reklamuojamas prekes įsigis žymiai mažesnėmis kainomis nei kitose interneto parduotuvėse. Tačiau šiuo atveju nustatyta, kad pareiškėjo reklamose skelbiama įprastinė prekės vertė (kaina) yra nepagrįsta jokiais objektyviais įrodymais. Priešingai, skleistomis reklamomis buvo sudarytas klaidingas pareiškėjo taikytų kainų, kaip žymiai mažesnių nei kitur, įspūdis, tuo dirbtinai padidinant reklamose pateiktų pasiūlymų patrauklumą vartotojams. Šią aplinkybę patvirtina ir vartotojo skunde adresuotame Konkurencijos tarybai nurodyti teiginiai, kad jis nėra matęs tokių pačių prekių, parduodamų kitose interneto svetainėse už pareiškėjo reklamose nurodytą didesnę jų kainą, bei manantis, kad nuolaida yra dirbtinai „išpūsta“.
Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad laikotarpiu nuo 2013-06-13 iki 2013-06-27 interneto svetainėje www.grupinis.lt pardavė 53 sulčiaspaudžių, 47 dviračių, 34 teleskopų kuponus, o 2013 m. rugpjūčio 5-6 d. skleistos sulčiaspaudės reklamos metu buvo įsigyti 29 minėtos sulčiaspaudės kuponai. Pagrįsta manyti, kad nagrinėjamos prekių reklamos, jose nurodžius nepagrįstas jų vertes kitose interneto parduotuvėse, yra neteisingos ir galėjo paveikti vartotojų ekonominį elgesį, todėl yra klaidinančios (Reklamos įstatymo 5 str. 2 d. 1 p.).
Dėl sankcijų
Reklamos įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad reklamos davėjas atsako už šiame įstatyme nustatytų reikalavimų neatitinkančios reklamos naudojimą, jeigu jis neįrodo, kad šiame įstatyme nustatyti reikalavimai buvo pažeisti ne dėl jo kaltės. Pagal Reklamos įstatymo 24 straipsnio 1 dalį už šio įstatymo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 ir 18 straipsniuose nustatytų reikalavimų nesilaikymą reklaminės veiklos subjektams gali būti skiriama bauda nuo vieno tūkstančio iki trisdešimties tūkstančių litų. Tais atvejais, kai šio įstatymo 5 ar 6 straipsnyje nustatyti reikalavimai pažeidžiami pakartotinai per vienus metus nuo baudos paskyrimo, reklaminės veiklos subjektams gali būti skiriama didesnė, iki vieno šimto dvidešimties tūkstančių litų, bauda. To paties įstatymo straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad skiriamos baudos dydis nustatomas pagal mažiausios ir didžiausios baudos vidurkį ir atsižvelgiant į šio straipsnio 7 ir 8 dalyse nustatytas atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, pažeidimo pobūdį, pažeidimo trukmę ir mastą. Atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis laikoma tai, kad reklaminės veiklos subjektas, padaręs šiame įstatyme nustatytų reikalavimų pažeidimą, savo noru užkirto kelią žalingiems pažeidimo padariniams, pripažino padaręs pažeidimą, padėjo priežiūros institucijoms tyrimo metu, atlygino nuostolius ar pašalino padarytą žalą. Atsakomybę lengvinančia aplinkybe gali būti pripažįstama ir tai, kad reklaminės veiklos subjektas yra prisiėmęs kodekse nustatytus įsipareigojimus, jų laikėsi iki šiame įstatyme nustatytų reikalavimų pažeidimo padarymo ir pateikė tai patvirtinantį reklamos savitvarkos institucijos dokumentą (Reklamos įstatymo 24 str. 7 p.). Atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis laikoma tai, kad reklaminės veiklos subjektas kliudė vykdyti tyrimą, šiame įstatyme nustatytų reikalavimų reklamos vartotojams ar kitiems asmenims buvo padaryta žala arba pažeidimas padarytas pakartotinai per metus nuo šiame įstatyme numatytos baudos paskyrimo (Reklamos įstatymo 24 str. 8 p.).
Bylos duomenimis neginčytinai nustatyta, kad pareiškėjas, būdamas reklamos davėju ir skleisdamas reklamą, pažeidė Reklamos įstatymo 5 straipsnio nuostatas. Pažeidimas truko nuo 2013-06-13 iki 2013-06-27 ir nuo 2013-08-05 iki 2013-08-06, iš viso 17 dienų. Pareiškėjo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių byloje nenustatyta. Todėl pareiškėjui paskirta bauda mažintina iki sankcijoje numatyto baudos vidurkio, t. y. iki 15 500 litų, kas atitinka 4489,11 eurų.
Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 ir 4 punktais, 
n u s p r e n d ė:
Pareiškėjo UAB „Cherry Media LT“ skundą tenkinti iš dalies.
Pakeisti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2014-06-12 nutarimą Nr. 2S-4/2014 ir už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą UAB „Cherry Media LT“ skirti 4489,11 (keturių tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų ir 11 euro ct) baudą.
Kitą skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.
Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
 
Teisėjai
Marius Bajoras
Ina Kirkutienė
Jolita Rasiukevičienė
KT nutarimas pakeistas - sumažinta bauda.