Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

DĖL CHERRY MEDIA LT, UAB PREKIŲ REKLAMOS ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO REIKALAVIMAMS

Atgal

Administracinė byla Nr. I-10010-463/2015
Procesinio sprendimo kategorija 1.7.5.1; 1.7.6; 3.21.

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS

SPRENDIMAS

2015 m. gruodžio 07 d.

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jolantos Malijauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Ivetos Pelienės ir Donato Vansevičiaus, dalyvaujant pareiškėjos atstovei advokatei Indrei Selvestravičiūtei, atsakovės atstovei Elenai Navickaitei-Zalieckienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Cherry Media LT, UAB skundą atsakovei Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai dėl nutarimo panaikinimo.
Išnagrinėjęs bylą, teismas
n u s t a t ė :
Pareiškėja Cherry Media LT, UAB (toliau – ir pareiškėja, Bendrovė) elektroninių ryšių priemonėmis kreipėsi į teismą su skundu, prašydama pripažinti neteisėtu ir panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – ir Konkurencijos taryba) 2015-06-08 nutarimą Nr. 2S-6/2015 „Dėl „Cherry Media LT, UAB prekių reklamų atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo reikalavimams“ (toliau – ir Nutarimas), kuriuo atsakovė pareiškėjos skleistą reklamą pripažino klaidinančia ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo (toliau – ir Reklamos įstatymas) 21 straipsnio 1 dalies 7 punktu, 24 straipsnio 1 ir 5 dalimis, 25 straipsnio 17 dalimi, skyrė 17 522 Eur dydžio baudą. Teismui nusprendus taikyti atsakomybę, pareiškėja prašė pakeisti Nutarimo dalį dėl paskirtos baudos dydžio ir sumažinti pareiškėjai paskirtą baudą.
Pareiškėja skunde nurodė, kad Nutarimas yra neteisėtas ir nepagrįstas dėl to, kad Konkurencijos taryba neatsižvelgė į esminę reikšmę turėjusias faktines aplinkybes, nepagrįstai sutapatino esminių skirtumų turinčias situacijas, grindė savo sprendimą prielaidomis, todėl netinkamai aiškino ir taikė teisės aktų nuostatas bei priėmė neteisėtą Nutarimą. Netinkamai vertino reklamose paskleistus teiginius ir reikalavo pateikti įrodymus apie teiginius, kurie nebuvo pateikti, nepagrįstai nevertino pareiškėjos pateiktų įrodymų.
Pareiškėja dėl kvepalų „Lacoste Pour Femme EDP 50 ml“ reklamos atitikties Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkto reikalavimams nurodė, kad atsakovė nepagrįstai remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio 2014-04-03 nutartimi administracinėje byloje Nr. A502-777/2014, kadangi bylose skiriasi faktinė situacija, t. y. minėtoje byloje perbraukta kaina buvo sugalvota paties reklamos davėjo, o šioje byloje perbraukta kaina nebuvo sugalvota paties  reklamos davėjo, bet, priešingai, pati pareiškėja paskelbdama reklamą užfiksavo kitame interneto tinklalapyje taikomą analogiškų kvepalų kainą ir ja rėmėsi. Pareiškėjos teigimu, nurodyta kvepalų nubrauktoji kaina realiai egzistavo, t. y. buvo galima įsigyti atitinkamą prekę ir taikomo  pasiūlymo nauda buvo reali. Pabrėžė, kad (referencinės) nubrauktos kainos paaiškinimo nepateikimas savaime nereiškia, jog  reklama klaidina vartotojus.
Nesutiko su Konkurencijos tarybos vertinimu, kad pareiškėjos reklamoje nurodyta palyginamoji kvepalų „Lacoste Pour Femme EDP 50 ml“ kaina 219 Lt (63,43 Eur) yra nereali (neteisinga) ir dėl to perteikia neteisingą informaciją apie vartotojų gaunamą naudą. Teigė, kad pareiškėja reklamos paskelbimo dieną, t. y. 2014-12-30, užfiksavo interneto tinklalapyje www.akcija.tau taikytą kvepalų kainą, t. y. 219 Lt (63,43 Eur). Vien ta aplinkybė, kad Konkurencijos taryba rado tinklalapių, kuriuose taikoma mažesnė analogiškų kvepalų kaina, negali paneigti, kad tinklalapyje www.akcija.tau nurodyta kvepalų kaina realiai buvo taikoma. Pareiškėja teigė, kad pasiūlymas teikė realią naudą ir nebuvo apsimestinis.  Pabrėžė, kad vienas iš didžiausią rinkos dalį užimančių kvepalų pardavėjų www.douglas.lt taikė 63,43 Eur kainą, o kiti atsakovės nurodyti internetinių parduotuvių tinklalapiai vykdo panašią veiklą kaip ir pardavėja bei yra mažiau žinomi vartotojams.
Pareiškėja nesutiko su atsakovės argumentais, kad ji turėjo įrodyti, jog visose interneto svetainėse kvepalų „Lacoste Pour Femme EDP 90 ml“ kaina buvo 229 Lt (66,32 Eur) ir teigė, kad toks reikalavimas yra nepagrįstas ir nelogiškas. Minėtų kvepalų pasiūlyme buvo pateiktas nubrauktosios kainos paaiškinimas. Šiuos teiginius atsakovė neteisingai įvertino.
Pareiškėja skunde nesutiko su atsakovės pateiktu „vertės“ paaiškinimu. Teigė, kad atsakovė nepagrindė, kodėl vidutinis vartotojas nubrauktą prekės kainą turėtų suprasti kaip jos „vertę“, o ne kaip prekės kainą, atitinkančią kitoje internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių kainą, kaip nurodyta pasiūlyme pateiktame paaiškinime. Reklamoje nebuvo nurodyta žodžio „vertė“, buvo nurodyta tik  nubraukta prekės kaina. Pareiškėja, remdamasi Lietuvių kalbos instituto išvada, teigė, kad nubraukta kaina neturėtų būti laikoma verte, žodis „vertė“ gali būti vartojamas kaip prekės kainos sinonimas.
Pareiškėja nesutinka su atsakovės teiginiais, kad jos pateikti įrodymai nepagrindžia kvepalų „Lacoste Pour Femme EDP 90 ml“, „Lacoste eau de Lacoste Sensuelle EDP 90 ml“  kainos realumo. Pasak pareiškėjos, reklamoje tiesiogiai įvardijama, kad joje nurodyta palyginamoji kaina atitiko pasiūlymo paskelbimo metu kituose tinklalapiuose egzistuojančią kainą ir apie tai vartotojai buvo informuoti.  Pabrėžė, kad pareiškėja rėmėsi didžiųjų didžiausią rinkos dalį užimančių kvepalų pardavėjų (www.douglas.lt, www.kristiana.lt) kainomis, o atsakovė mažesnę rinkos dalį užimančių ir  mažiau žinomų pardavėjų kainomis. Teigė, kad atsakovė neobjektyviai kainas palygino. Pažymėjo, kad jos skleista reklama neklaidino vartotojų.
Konkurencijos taryba, nustatydama baudos dydį, turėjo vertinti tik unikalių vartotojų, apsilankiusių konkrečios kvepalų reklamos interneto puslapyje, skaičių. Pareiškėja teigia, kad per visą reklamų skleidimo laikotarpį jas peržiūrėjo vos 73 reklamos vartotojai. Teigė, kad reklamos mastas yra nedidelis. Atsakovė netinkamai įvertino reklamos mastą ir nepagrįstai pareiškėjai skyrė didelę baudą. Prašė sumažinti paskirtą baudą.
Pareiškėjos atstovė teismo posėdyje palaikė skunde išdėstytas aplinkybes ir prašė jį tenkinti.
Atsakovė Konkurencijos taryba atsiliepime į skundą prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Atsiliepime nurodė, kad Konkurencijos tarybai kaip įrodymas buvo pateiktas vienos interneto svetainės – www.akcijatau.lt 2014-12-30 užfiksuotas ekranvaizdis, kurį įvertinusi  Konkurencijos taryba konstatavo, jog vienos dienos ekranvaizdis negali patvirtinti, kad  reklamos skleidimo metu – t. y. septynias reklamos skleidimo dienas – kitose interneto svetainėse iš tiesų buvo taikoma 63,43 Eur kvepalų „Lacoste Pour Femme EDP 50 ml“ palyginamoji kaina. Akcentavo, kad Nutarimo 44 pastraipoje, mažiausiai penkiose interneto svetainėse (www.b-a.eu, www.parfum24.lt, www.akcijumuge.lt, www.kvepalupasaulis.lt, www.akcijatau.lt) reklamos skleidimo metu „Lacoste Pour Femme EDP 50 m“ buvo parduodami už mažesnę kainą nei Bendrovės reklamoje nurodyta šių kvepalų palyginamoji kaina. Konkurencijos taryba teigė, kad Nutarime pagrįstai konstatavo, jog pareiškėja neįrodė skelbtų reklaminių teiginių teisingumo.
Pabrėžė, kad vien ta aplinkybė, jog pareiškėja savo reklamoje nenurodė papildomos informacijos apie palyginamąją kvepalų kainą jau laikoma vartotojų klaidinimu, nepaisant to, kokius įrodymus gali pateikti Bendrovė norėdama pagrįsti skelbtos reklamos teisingumą, Konkurencijos taryba Nutarime papildomai vertino, ar palyginamoji kaina gali būti laikoma teisinga, remdamasi  pareiškėjos pateiktais paaiškinimais ir įrodymais. Nutarimo 52 pastraipoje konstatavo, kad pareiškėjos paaiškinimai ir pateikti įrodymai taip pat nepagrindė reklamos teisingumo jos skleidimo metu.
Konkurencijos tarybos vertinimu, pareiškėja nepagrindė savo teiginių, kuo remdamasi ji teigė, kad vidutinis reklamos vartotojas  lygintų su rinkoje didžiulę dalį užimančių parduotuvių kainomis. Pasak atsakovės, nepagrįsti pareiškėjos teiginiai, kad norėdamas palyginti kainas, vidutinis vartotojas turėtų išmanyti ir žinoti įvairių interneto parduotuvių užimamą rinkos dalį. Pareiškėja turėjo atsakovei pateikti įrodymus, pagrindžiančius jos teiginius.
Konkurencijos taryba surinko pakankamai įrodymų, jog mažiausiai penkiose interneto svetainėse: www.b-a.eu, www.parfum24.lt, www.akcijumuge.lt, www.kvepalupasaulis.lt, www.akcijatau.lt, reklamos skleidimo metu „Lacoste Pour Femme EDP 50 ml“ buvo parduodami už kainą, kuri buvo mažesnė nei Bendrovės reklamoje nurodyta šių kvepalų palyginamoji kaina.
Atsakovė dėl kvepalų „Lacoste Pour Femme EDP 90 ml“ reklamos nurodė, kad nors reklamoje nebuvo tiesiogiai įvardinta, jog palyginamoji kaina atitinka visose interneto svetainėse taikomą kainą, tačiau nesant pakankamos informacijos, kur ir kokiu laikotarpiu kitose interneto svetainėse buvo taikoma palyginamoji kaina, pareiškėja turėjo pagrįsti, kad palyginamoji kaina buvo taikoma visose ar bent jau daugumoje interneto svetainių. Tokį reikalavimą grindė tuo, kad tuo atveju, jei reklamoje nėra nurodyta, kuriose konkrečiai interneto svetainėse buvo taikoma palyginamoji kaina – ne visi reklamos vartojai gali įsitikinti reklamos teisingumu ir priimti sau naudingą sprendimą įsigyjant ar atsisakant įsigyti kvepalus. Atsakovė, atsižvelgdama į tai, kad reklamos vartotojo ekonominis elgesys gali būti suprantamas gana plačiai, teigė, kad pareiškėja turėjo įrodyti, jog kvepalų „Lacoste Pour Femme EDP 90 ml“ reklamos skleidimo laikotarpiu iš esmės visose kitose interneto svetainėse kvepalų kaina buvo  66,32 Eur. Pareiškėja turėjo pateikti įrodymus, kurie atspindėtų kvepalų „Lacoste Pour Femme EDP 90 ml“ kainą ne tik keliose interneto parduotuvėse, o realiai rinkoje konkretaus laikotarpio kvepalų vertę – t. y. reklamos skleidimo metu rinkoje taikytą nurodytų kvepalų kainą.
Pareiškėja reklamos skleidimo metu turėjo turėti ir Konkurencijos tarybai pateikti įrodymus, kad reklamoje nurodyta palyginamoji kaina (vertė) buvo mažiausia kaina, už kurią vartotojai galėjo įsigyti kvepalus kitose internetinėse parduotuvėse. Teigė, kad pareiškėja nepateikė įrodymų, jog palyginamoji kaina (vertė) buvo žemiausia nei bet kurioje kitoje internetinėje parduotuvėje taikoma kvepalų kaina reklamos skleidimo metu.
Akcentavo, kad pareiškėjos teiginys, jog reklamoje nurodyta nubraukta kaina neturėtų būti laikoma verte neturi pagrindo. Atsakovė teigė, kad pagrįstai reikalavo pagrįsti mažiausios  kainos (vertės) dydį kitose interneto svetainėse reklamos skleidimo metu.
Konkurencijos tarybos nuomone, reklamos masto sumažinimas ir su reklama galimai susipažinusių vartotojų rato susiaurinimas nėra pagrįstas, o Konkurencijos tarybos pozicija grindžiama teismų praktika, susijusia su poveikiu vartotojų ekonominiam elgesiui bei tikimybe, kiek vartotojų galėjo susipažinti su klaidinančia reklama jos skleidimo metu. Konkurencijos taryba, atsižvelgusi į tai, kad susipažinusių su reklama vartotojų ratas galėjo būti žymiai platesnis, nei teigia pareiškėja, reklamos mastą vertino kaip vidutinį, o ne mažą.
Konkurencijos tarybos atstovė teismo posėdyje palaikė atsiliepime į skundą išdėstytas aplinkybes ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Skundas netenkinamas.
Byloje kilęs ginčas dėl Nutarimo, kuriuo atsakovė pareiškėjos skleistą reklamą pripažino klaidinančia ir vadovaudamasi Reklamos įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 7 punktu, 24 straipsnio 1 ir 5 dalimis, 25 straipsnio 17 dalimi, skyrė 17 522 Eur dydžio baudą, teisėtumo ir pagrįstumo.
Remiantis Konkurencijos tarybos elektroninėje byloje esančiais duomenimis, nustatyta, kad Konkurencijos taryba 2015-02-10 nutarimu Nr. 1S-13/2015 „Dėl Cherry Media LT, UAB prekių reklamų atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo reikalavimams nagrinėjimo procedūros pradėjimo”, savo iniciatyva, įtardama, jog Bendrovės skleidžiama kvepalų reklama, kurioje pateikiamos kvepalų palyginamosios kainos ir nuolaidos, turi klaidinančios reklamos požymių.
Konkurencijos taryba Faktinių aplinkybių užfiksavimo protokoluose (2014-12-30, 2014-12-31, 2015-01-02, 2015-01-05), vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 7 punktu, 2014-12-30–2015-01-05 užfiksuotuose ekranvaizdžiuose interneto svetainėje www.beta.lt užfiksavo trijų rūšių „Lacoste“ kvepalų pasiūlymus: 2014-12-30–2014-12-31 buvo skelbiama: „Lacoste Pour Femme EDP 50 ml“ <...> 119 Lt (34,63 €) už 219 Lt (63,43 €). Sutaupai 46 % <...>“; 2015-01-05 nurodoma: „Lacoste Pour Femme EDP 50 ml“ <...> 34,46 € (118,98 Lt) už 63,43 € (219,01 Lt) Sutaupai 46 % <...>“.  2014-12-30–2014-12-31 buvo skelbiama: „Lacoste Pour Femme EDP 90 ml“ <...> 139 Lt (40,26 €) už 229 Lt (66,32 €). Sutaupai 39 % <...>“; 2015-01-05 nurodoma: „Lacoste Pour Femme EDP 90 ml“ <...> 40,26 € (139,01 Lt) už 66,32 € (228,99 Lt) Sutaupai 39 % <...>“. Šioje reklamoje taip pat buvo teigiama: „Nurodyta įprastinė prekės kaina (vertė) yra kaina, atitinkanti kitoje (-ose) internetinėje (-ėse) parduotuvėje (-ėse) parduodamų tokių prekių kainą šio pasiūlymo paskelbimo mūsų svetainėje metu“. 2014-12-30–2014-12-31 ekranvaizdžiuose užfiksuota: „Lacoste Eau de Lacoste Sensuelle EDP 90 ml“ <...> 169 Lt (48.95 €) už 239 Lt (69,22 €). Sutaupai 29 % <...>“. 2015-01-02 ir 2015-01-05 reklamose nurodoma: „Lacoste Eau de Lacoste Sensuelle EDP 90 ml“ <...> 48,95 € Lt (169,01 Lt) už 69,22 € (239,00 Lt). Sutaupai 29 % <...>“. Be to, reklamoje buvo nurodoma: Nurodyta įprastinė prekės kaina (vertė) yra kaina, atitinkanti kitoje (-ose) internetinėje (-ėse) parduotuvėje (-ėse) parduodamų tokių prekių kainą šio pasiūlymo paskelbimo mūsų svetainėje metu“.
Konkurencijos taryba tyrimo metu nustatė, kad Cherry Media LT, UAB kvepalų reklama buvo skleidžiama interneto svetainėje www.beta.lt įvairiais laikotarpiais nuo 2014-12-23 iki 2015-01-06, t. y. kvepalų „Lacoste Pour Femme EDP 50 ml“ reklama buvo skleidžiama nuo 2014-12-30 iki 2015-01-05; kvepalų „Lacoste Pour Femme EDP 90 ml“  nuo 2014-12-23 iki 2015-01-06; kvepalų „Lacoste Eau de Lacoste Sensuelle EDP 90 ml“ nuo 2014-12-24 iki 2015-01-06“. Nustatė, kad kvepalų reklamos skleidimo metu kitose interneto svetainėse tokių pačių kvepalų kainos buvo mažesnės nei Nutarimo 3 pastraipoje nurodytoje reklamoje nurodytos kainos.
Bendrovė 2015-02-24 rašte Nr. 2, siekdama pagrįsti Nutarimo 3 pastraipoje nurodytų reklaminių teiginių teisingumą, pateikė įrodymus apie kvepalų kainas, kurios buvo užfiksuotos prieš skleidžiant reklamą ir teigė, kad kainos reklamų skleidimo metu nekito, todėl įrodymai apie kvepalų kainas buvo užfiksuoti tik vieną kartą.
Pareiškėja 2015-02-20 raštu Konkurencijos tarybai pateikė ekranvaizdį, kuriame matyti, kad kvepalų „Lacoste Pour Femme EDP 50 ml“ palyginamoji kaina grindžiama interneto svetainėje www.douglas.lt nurodyta šių kvepalų kaina. Be to, kvepalų „Lacoste Pour Femme EDP 50 ml“ palyginamąją kainą – 219 Lt (63,43 Eur) grindė interneto svetainėje akcijatau.lt skelbta kvepalų kaina, užfiksuota 2014-12-30 16 val. 44 min. (2015-02-24 raštas).
Pareiškėja, siekdama pagrįsti kvepalų „Lacoste Pour Femme EDP 90 ml“ reklamos teisingumą, pateikė ekranvaizdžius iš kitų šalių interneto svetainių (2015-02-24 raštas), kuriose parduodami tokių pačių rūšių kvepalai jos skelbtoje reklamoje nurodyta palyginamąja kaina. Kvepalų „Lacoste Pour Femme EDP 90 ml“ palyginamąją kainą – 229 Lt (66,32 Eur) pareiškėja  grindė interneto svetainėje akcijatau.lt nurodyta analogiškų kvepalų kaina, užfiksuota 2014-12-23 (2015-02-24 raštas).
Pareiškėja 2015-02-24 rašte Nr. Nr. 2, siekdama pagrįsti kvepalų „Lacoste Eau de Lacoste Sensuelle EDP 90 ml“ reklamos teisingumą, pateikė duomenis iš interneto svetainių su jose užfiksuotomis panašiomis kvepalų „Lacoste Eau de Lacoste Sensuelle EDP 90 ml“ kainomis: www.kristiana.lt (kaina – 86,60 Eur); www.douglas.lt (kaina – 86,60 Eur); www.beautylane.de (kaina – 82,95 Eur); www.duftfeder.de (kaina – 75,50 Eur); www.cosmefjcexjDress.com (kaina – 70,60 Eur); www.hitmeister.de (kaina – 68,38 Eur). Bendrovė taip pat pateikė interneto svetainės www.parfumeria.lt ekranvaizdį, kuriame matyti, kad kvepalai „Lacoste Eau de Lacoste Sensuelle EDP 90 ml“ 2014 m. gruodžio 24 d. buvo parduodami už 239 Lt (69,22 Eur).
Pareiškėja prie 2015-02-24 rašto Nr. B-05-1281 pateikė informaciją, kad reklamos skleidimo metu interneto svetainės www.beta.lt „kvepalų“ skiltyje apsilankė 20 780 unikalių vartotojų, o reklamos skleidimo metu kvepalų Lacoste Pour Femme EDP 50 ml“ reklamą aplankė 9 unikalūs vartotojai; Lacoste Pour Femme EDP 90 ml“ – 30 unikalių vartotojų ir  „Lacoste Eau de Lacoste Sensuelle EDP 90 ml“ – 34 unikalūs vartotojai.
Konkurencijos tarybos Nesąžiningos komercinės veiklos tyrimo skyriaus 2015-04-23 pranešime apie atliktą tyrimą Nr. 5S-8/2015 (toliau – ir Pranešimas) buvo išdėstytos nustatytos aplinkybės bei jomis remiantis padarytos išvados, kad interneto svetainėje www.beta.lt, skelbta kvepalų reklama, kurioje nurodomos prekių palyginamosios kainos bei vartotojo gaunama procentinė nauda neatitinka teisingumo kriterijaus, todėl tokia reklama gali pažeisti Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus.
Konkurencijos taryba 2015-04-29 tvarkomajame posėdyje pritarė Pranešime išdėstytoms išvadoms, nagrinėjimo procedūrą paskyrė 2015-05-21 10.00 val.
Konkurencijos taryba 2015-04-30 raštu, vadovaudamasi Reklamos įstatymo 25 straipsnio 15 dalimi, supažindino Bendrovę su tyrimo išvadomis, informavo apie galimybę susipažinti su bylos medžiaga bei siūlė pateikti savo nuomonę dėl tyrimo išvadų.
Pareiškėja 2015-05-14 rašte Nr. B/05-1307 Konkurencijos tarybai nurodė, kad Pranešime padarytos  išvados yra nepagrįstos. Bendrovės teigimu, „įprastinę prekės kainą“ vartotojas turėtų suprasti kaip tam tikrą standartinę, vyraujančią kainą, o ne kaip mažiausią rinkos kainą. Be to, Bendrovės teigimu, jei palyginamąją kainą vidutinis vartotojas suprastų kaip „vertę“, tai nereiškia, kad žodis ,,vertė“ yra žemiausia rinkoje egzistuojanti tokios prekės kaina. Taip pat pareiškėja teigė, kad  Pranešime pateiktas vertinimas, jog bent vienos skirtingos kainos užfiksavimas leidžia daryti išvadą, kad kaina nėra reali, yra nepagrįstas. Pareiškėja pažymėjo, kad pagrįsdama palyginamąsias prekių kainas, ji rėmėsi vienų iš didžiausių kvepalus parduodančių internetinių parduotuvių: www.kristiana.lt, www.douglas.lt kainomis, o Konkurencijos taryba užfiksavo tik mažesnių interneto svetainių duomenis. Pranešime neobjektyviai lyginama Cherry Media LT, UAB pasiūlymuose skelbiamos palyginamosios kainos su kitose internetinėse parduotuvėse nurodytomis kainomis, kurioms jau pritaikyta nuolaida. Bendrovė teigė, kad prekių kainų realumas buvo tikrinamas dviejų dienų intervalais. Jei kainos kitur nepakisdavo, Bendrovė papildomai kainų nefiksavo. Bendrovės teigimu, aplinkybės, kad panašios kvepalų kainos buvo užfiksuotos ir po reklamų skleidimo pabaigos leidžia manyti, kad kainos buvo realios. Cherry Media LT, UAB 2015-05-14 rašte Nr. B/05-1307 paaiškino ir pateikė duomenis apie tinklalapį aplankiusiųjų asmenų skaičių.
Konkurencijos taryba 2015-05-21 bylų nagrinėjimo  posėdžio protokole išraše sprendimo paskelbimą atidėjo 2015-06-08 11.30 val. ir 2015-05-21 raštu informavo pareiškėją.
Konkurencijos taryba, 2015-06-08 Nutarime, vadovaudamasi Reklamos įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 7 punktu, 24 straipsnio 1 ir 5 dalimis, 25 straipsnio 17 dalimi, pripažino Cherry Media LT, UAB skirtingais laikotarpiais nuo 2014-12-23 iki 2015-01-06 interneto svetainėje www.beta.lt skleistą kvepalų „Lacoste Pour Femme EDP 50 ml“, „Lacoste Pour Femme EDP 90 ml“, „Lacoste Eau de Lacoste Sensuelle EDP 90 ml“ reklamą, kurioje nurodomos neteisingos palyginamosios kvepalų kainos ir suteiktos nuolaidos, klaidinančia reklama (1 punktas); už šios Nutarimo rezoliucinės dalies 1 punkte nurodytos klaidinančios reklamos naudojimą skyrė Cherry Media LT, UAB 17 522 (septyniolika tūkstančių penkis šimtus dvidešimt du) eurų baudą (2 punktas); įpareigojo Cherry Media LT, UAB per 5 darbo dienas nuo šio Nutarimo rezoliucinės dalies 2 punkte nustatytos baudos sumokėjimo pranešti apie tai Konkurencijos tarybai ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus (3 punktas).
Konkurencijos taryba Nutarime padarė išvadą, kad kvepalų reklamos su nurodytomis palyginamosiomis kvepalų kainomis „Lacoste Pour Femme EDP“ 50 ml“ – 219 Lt arba 63,43 Eur; „Lacoste Pour Femme EDP 90 ml“ – 229 Lt arba 66,32 Eur, „Lacoste Eau de Lacoste Sensuelle EDP 90 ml“ – 239 Lt arba 69,22 Eur; ir nurodyta procentine reklamose pateiktų pasiūlymų nauda, atitinkamai: 46 proc., 39 proc. ir 29 proc. dėl savo klaidinančio pobūdžio galėjo paveikti reklamos vartotojų ekonominį elgesį, todėl laikytinos klaidinančiomis, o jų naudojimas pažeidė Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus. Konkurencijos taryba, taikydama sankciją pareiškėjai, nustatė, kad skleidžiamos interneto svetainėje www.beta.lt „kvepalų“ skiltyje nuo 2014-12-23 iki 2015-01-06 apsilankė 20 780 unikalių vartotojų, todėl vertino kaip vidutinį reklamos sklaidos mastą. Atsakovė skirdama baudą įvertino tai, kad pareiškėja pakartotinai per metus padarė pažeidimą, lengvinančių jos atsakomybę aplinkybių nenustatė, vadovavosi ir Reklamos įstatymo 24 straipsnio 5 dalyje reglamentuotais baudos dydžio nustatymo principais ir skyrė jai baudos vidurkį – 17 522 Eur. Įvertino ir tai, kad Bendrovės reklamos sklaidos mastas ir trukmė buvo vidutiniai.
Pareiškėja ginčija Nutarimą ir teigia, kad jis yra nepagrįstas, neteisėtas, atsakovė netinkamai įvertino faktines aplinkybes ir pareiškėjos pateiktus įrodymus.
Pagal Reklamos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 2 punktą, Konkurencijos taryba pagal kompetenciją atlieka  šiame įstatyme nustatytų reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą dėl šio įstatymo 5 ir 6 straipsnių nuostatų.
Reklamos įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad reklama – bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens ūkine komercine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimą, turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmimą. Šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas draudimas naudoti klaidinančią reklamą, o Reklamos įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad klaidinanti reklama – reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti. Reklamos įstatymo 5 straipsnio 1 dalis draudžia naudoti klaidinančią reklamą.
Kriterijai, kuriais remiantis nustatoma, ar reklama yra klaidinanti, yra įtvirtinti Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje. Šioje teisės normoje nurodyta, kad kai sprendžiama, ar reklama yra klaidinanti, būtina atsižvelgti į jos teisingumo, išsamumo ir pateikimo kriterijus. Darant išvadą, ar tam tikrais veiksmais buvo pažeista Reklamos įstatymo 5 straipsnio 1 dalis, būtina nustatyti bent vieną Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą kriterijų, apibūdinantį klaidinančią reklamą, ir įvertinti tą kriterijų paprasto (vidutinio) reklamos vartotojo požiūriu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. liepos 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-997/2008). Pagal Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punktą privalu atsižvelgti į tai, kokius reklamoje pateiktų teiginių teisingumą pagrindžiančius duomenis reklamos davėjas turi reklamos naudojimo metu. Ši įstatymo nuostata įpareigoja reklaminės veiklos subjektą turėti pakankamus duomenis dėl reklamos teiginių teisingumo reklamos naudojimo metu. Reklamos įstatymo 5 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad kai sprendžiama, ar reklama yra klaidinanti, laikoma, kad vartotojai susidaro nuomonę apie reklamoje pateikiamų teiginių teisingumą, reklamos išsamumą ir reklamos pateikimo būdą ar formą ir priima tokius sprendimus, kurių galima tikėtis iš vidutinio vartotojo. Vidutinis vartotojas turi būti suvokiamas kaip vartotojas, kuris yra pakankamai informuotas, protingai atidus ir apdairus, atsižvelgiant į socialinius, kultūrinius ir kalbinius veiksnius (Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 2 str. 13 d). Tokia vidutinio vartotojo samprata formuojama Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje, kurioje vidutinis vartotojas laikomas pakankamai informuotu, protingai atidžiu ir apdairiu asmeniu (žr., 1998 m. liepos 16 d. sprendimą Gut Springenheide (C-210/96, Rink., p. I-004657); Pirmosios Instancijos Teismo 2001 m. rugsėjo 19 d. sprendimą Procter & Gamble prieš VRDT (T-118/00, Rink., p. II-02731), taip pat ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyse (pvz., administracinė byla Nr. A1-931/2005). Be to, tokia pozicija išdėstyta ir 2015-09-22 nutartyje administracinėje byloje Nr. eA-2022-502/2015.
Teisingumo kriterijus, įtvirtintas Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte, nustato, jog reklamoje pateikiami teiginiai yra neteisingi, jeigu reklamos davėjas negali pagrįsti šių teiginių teisingumo jos naudojimo metu. Ar pakanka reklamoje pateikiamų teiginių teisingumą pagrindžiančių duomenų, sprendžiama atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį. Pateikiamų teiginių teisingumą pagrindžiančiais duomenimis nepripažįstami liudijimai ir rekomendacijos asmenų, kurių kompetencija nėra susijusi su pateikiamos informacijos turiniu. Taigi, ši įstatymo nuostata įpareigoja reklaminės veiklos subjektą turėti pakankamus duomenis dėl reklamos teiginių teisingumo reklamos naudojimo metu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014-04-03 nutartis administracinėje byloje Nr. A502-777-14).
Pagal Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatas, pareiga pagrįsti skleidžiamos reklamos teiginį objektyviais duomenimis tenka ūkio subjektui – reklamos davėjui (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010-05-27 nutartis administracinėje byloje Nr. A858-806/2010). Subjektas, tiriantis klaidinančios reklamos buvimo faktą, turi patikrinti, ar reklamos davėjas turi pakankamai duomenų faktams pagrįsti (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009-04-30 nutartis administracinėje byloje Nr. A822-576-09).
Atsižvelgiant į tai, kas anksčiau išdėstyta, darytina išvada, kad tam, jog būtų konstatuotas Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkto pažeidimas, būtina nustatyti, kad reklaminės veiklos subjektas UAB „Cherry Media LT“ reklamos skleidimo metu neturėjo duomenų dėl reklamos teiginių teisingumo arba turimi duomenys nebuvo pakankami teisingumo kriterijui pagrįsti.
Konkurencijos taryba, kvalifikuodama pažeidimą, turi pareigą pagrįsti, ar reklama klaidina ar gali suklaidinti vidutinį vartotoją, kuriam reklama yra skirta arba kuri jį pasiekia ir, ar reklama dėl savo klaidinančio poveikio  gali paveikti vartotojo ekonominį elgesį.
Byloje nėra ginčo dėl to, kad pareiškėja, būdama reklamos davėja (Reklamos įstatymo 2 straipsnio 10 punkto prasme), jos valdomoje interneto svetainėje www.beta.lt skirtingais laikotarpiais nuo 2014-12-23 iki 2015-01-06 skleidė kvepalų „Lacoste Pour Femme EDP 50 ml“, „Lacoste Pour Femme EDP 90 ml“, „Lacoste Eau de Lacoste Sensuelle EDP 90 ml“ reklamas. Tokie Cherry Media LT, UAB veiksmai skleidžiant nagrinėjamas reklamas laikytini komercine veikla Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo prasme, kadangi šio įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad komercine veikla vartotojams laikomi komercinės veiklos subjekto veiksmai, neveikimas, elgesys arba pareiškimas, įskaitant reklamą ir rinkodarą, tiesiogiai susiję su produkto pirkimo skatinimu, pardavimu arba teikimu vartotojams.
Pažymėtina, kad pareiškėjos skleidžiama reklama vertinama vidutinio vartotojo požiūriu. Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje nustatyta, kad vidutinis vartotojas – vartotojas, kuris yra pakankamai informuotas, protingai atidus ir apdairus, atsižvelgiant į socialinius, kultūrinius ir kalbinius veiksnius.
Dėl kvepalų „Lacoste Pour Femme EDP 50 ml“ reklamos atitikties Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkto reikalavimams
Nutarimo 4 a) pastraipoje nustatyta, kad nuo 2014-12-30 iki 2015-01-05 interneto svetainėje www.beta.lt buvo skleidžiama reklama, kurioje be jokių papildomų paaiškinimų nurodyta palyginamoji kvepalų „Lacoste Pour Femme EDP 50 ml“ kaina – 219 Lt (arba 63,43 Eur), su kuria reklamoje lyginama kaina, už kurią siūloma įsigyti kvepalų. Taip pat nurodoma, kad sutaupomi 46 procentai.
Teismo vertinimu tokiu būdu pateikus reklamos kainą, nenurodant pastarosios kainos reikšmės, vidutiniam vartotojui buvo pateikta neaiški, dviprasmiška informacija apie reklamuojamo pasiūlymo naudą. Pagrįstai atsakovė vertino, kad reklamoje su aktualiu kainos pasiūlymu palyginimui pateikta kaina turėtų būti aiškiai ir vienareikšmiškai įvardinta ir neturėti numanomų reikšmių. Taigi, kainos reikšmė turi būti konkreti ir aiški. Pažymėtina, kad reklamoje nebuvo nurodyta kur tokia palyginamoji reklama jau buvo skelbta. Vidutinis vartotojas tokią kainą sieja su pačios Bendrovės skelbta kaina, tačiau šiuo atveju reklamos kaina nebuvo lyginama su pačios Bendrovės taikyta kaina. Pažymėtina, kad reklamose būtina naudoti išsamų ir teisingą kainų palyginimą, siekiant, jog vartotojas galėtų įvertinti tikrąją reklamoje pateikiamo pasiūlymo vertę. Nors pareiškėja ir teigė, kad referencinės kainos paaiškinimo nepateikimas savaime nereiškia, kad reklama klaidina vartotojus, tačiau tokie teiginiai vertinami kritiškai. Konkurencijos tarybos tyrimo metu nustatytos aplinkybės patvirtina, kad pareiškėjo skelbiama  reklama klaidino ar galėjo klaidinti vartotojus. Bendrovė nepateikė informacijos apie palyginamosios kainos reikšmę ir akivaizdu, kad taip apribojo reklamos vartotojų galimybes gauti visą esminę informaciją apie prekės kainą, jos kitimo tendencijas, kad vartotojai galėtų įvertinti realią reklaminio pasiūlymo naudą – atitinkamo dydžio kainos nuolaidą. Buvo skelbiama, kad sutaupoma 46 procentai. Toks nuolaidos dydis iš tiesų vidutiniam vartotojui renkantis prekę turėjo reikšmę jo apsisprendimui. Reklamoje pateikiama informacija, susijusi su prekių ar paslaugų kainomis, nuolaidomis, yra esminė (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011-11-03 nutartis administracinėje byloje A858-3030/2011). Reali pasiūlymo nauda vartotojui yra būtent nuolaidos dydis. Akivaizdu, kad vidutinis vartotojas kvepalų kainas pirmiausiai lygino tuo metu su iš esmės identiškų bendrovės tinklalapių skelbiamomis nurodytomis kainomis, kur jie galėtų ieškoti įsigyti tokių  kvepalų. Vidutiniam vartotojui didieji kvepalų pardavėjai (kristiana, douglas), atsižvelgus į pareiškėjos tinklalapyje siūlomus kvepalus, neturėjo tikrinti kainų su didžiųjų prekybos tinklų kainomis. Akivaizdu, kad panašiuose į pareiškėjos valdomą tinklalapį vartotojai lygino reklamuojamų kvepalų kainas.
Teismo vertinimu palyginamosios kainos paaiškinimo nepateikimas galėjo klaidinti reklamos vartotojus vien dėl to, kad joje nebuvo nurodyta, kokia yra palyginamosios kainos reikšmė. Pareiškėja remiasi Lietuvių kalbos instituto  išvada dėl žodžio „vertė“ paaiškinimu.  Teismas, įvertinęs atsakovės tyrimo metu nustatytas aplinkybes ir pateiktus paaiškinimus, sutinka su Konkurencijos tarybos pateiktu vertės aiškinimu ir  pažymi, kad pareiškėjos nurodytas aplinkybes atsakovė jau vertino. Teismas neturi pagrindo atsakovės argumentų vertinti kitaip.
Kaip matyti iš tyrimo medžiagos, nors atsakovė nustatė, kad Bendrovė reklamoje nepateikė nubrauktos kainos paaiškinimo ir vien todėl galėjo suklaidinti vartotojus, tačiau papildomai tyrė ir vertino, ar palyginamoji kaina gali būti laikoma teisinga. Taigi, šiuo atveju atsakovė siekė  nešališko ir objektyvaus aplinkybių  ištyrimo.
Bendrovė kvepalų reklamos skleidimo metu vartotojams nurodomą palyginamąją 219 Lt (63,43 Eur) kainą grindė interneto svetainėje akcijatau.lt  2014-12-30 užfiksuotu ekranvaizdžiu. Konkurencijos taryba surinko duomenis, patvirtinančius, kad mažiausiai penkiose interneto svetainėse, t. y. www.b-a.eu, www.parfum24.lt,www.akcijumuge.lt, www.kvepalupasaulis.lt, www.akcijatau.lt, reklamos skleidimo metu „Lacoste Pour Femme EDP 50 ml“ buvo parduodami už kainą, kuri buvo mažesnė nei Bendrovės reklamoje (219 Lt; 63,43 Eur)  nurodyta šių kvepalų palyginamoji kaina. Taigi, Konkurencijos tarybos surinkti faktiniai duomenys iš kitų interneto svetainių paneigia Cherry Media LT, UAB kvepalų reklamoje nurodytą informaciją, kad šios prekės kaina kitose interneto svetainėse reklamos skleidimo metu buvo 219 Lt (63,43 Eur). Pareiškėja jokių kitų duomenų teismui nepateikė.
Teismas sutinka su atsakovės vertinimu, kad pareiškėjos pateiktas interneto svetainės akcijatau.lt 2014-12-30 ekranvaizdis nepagrindžia kvepalų „Lacoste Pour Femme EDP 50 ml“ nubrauktos 219 Lt palyginamosios kainos teisingumo šių kvepalų reklamos skleidimo metu. Be to, Bendrovė Konkurencijos tarybai nepateikė įrodymų, kad kvepalų kaina interneto svetainėje akcijatau.lt nesikeitė visą reklamos skleidimo laikotarpį – nuo 2014-12-30 iki 2015-01-05, o Konkurencijos taryba nustatė, kad kaina skyrėsi. Teismas neturi pagrindo abejoti atlikto tyrimo išsamumu ir teisingumu.
Be to, pareiškėja palyginamajai kainai pagrįsti pateikė kvepalų „Lacoste Pour Femme EDP 50 ml“ interneto svetainėje www.douglas.lt 2015-01-06 užfiksuotą ekranvaizdį, kuriame nurodoma 219 Lt (63,43 Eur) kvepalų kaina, kuri užfiksuota pasibaigus reklamos skleidimo laikotarpiui. Pareiškėja jokių kitų duomenų teismui nepateikė. Taigi, šis įrodymas palyginamosios kvepalų kainos teisingumo nepagrindžia.
Teismo vertinimu, pareiškėja nepagrindė nuo 2014-12-30 iki 2015-01-05 skleistoje reklamoje nurodytos palyginamosios kainos teisingumo reklamos skleidimo metu. Pareiškėja nepaneigė tyrimo metu nustatytų aplinkybių.  Teismas nesutinka su pareiškėjos teiginiais, kad vartotojai nebuvo klaidinami ir turėjo realią naudą, Bendrovė, reklamoje pateikdama jos siūlomos vartotojams kvepalų kainos ir nepagrįstos palyginamosios kainos palyginimą, akcentavo ir pabrėžė reklaminio pasiūlymo patrauklumą, nurodė ne realią, o imitacinę, pačios Bendrovės dirbtinai padidintą naudą vartotojams. Tokiu atveju, prekių palyginamosios kainos bei vartotojo gaunama procentinė nauda neatitinka teisingumo kriterijaus.  Įvertinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad tokiu būdu reklamoje pateikta informacija apie reklamuojamo kainos pasiūlymo naudą vartotojams buvo neteisinga. Teismas daro išvadą, kad Bendrovė skleidė kvepalų „Lacoste Pour Femme EDP 50 ml“ reklamą, kuri neatitiko Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyto teisingumo kriterijaus.
Dėl kvepalų „Lacoste Pour Femme EDP 90 ml“ reklamos atitikties Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkto reikalavimams
Nutarimo 4 punkto b) pastraipoje nustatyta, kad 2014-12-23 iki 2015-01-06 interneto svetainėje www.beta.lt buvo skleidžiama kvepalų „Lacoste Pour Femme EDP 90 ml“ reklama, kurioje buvo nurodyta palyginamoji kaina 229 Lt (arba 66,32 Eur), o 2015-01-05 nurodytų kvepalų palyginamoji kaina buvo 66,32 Eur (arba 228,99 Lt). Nurodoma, kad sutaupai 39 proc. Be to, reklamoje papildomai buvo nurodoma, kad „Nurodyta įprastinė prekės kaina (vertė) yra kaina, atitinkanti kitoje (-ose) internetinėje (-ėse) parduotuvėje (-ėse) parduodamų tokių prekių kainą šio pasiūlymo paskelbimo mūsų svetainėje metu“.
Cherry Media LT, UAB turėjo įrodyti, kad kvepalų „Lacoste Pour Femme EDP 90 ml“ reklamos skleidimo laikotarpiu iš esmės visose kitose interneto svetainėse kvepalų kaina iš tiesų buvo 229 Lt (66,32 Eur), t. y. turėjo nurodyti ne atsitiktinę, o realiai rinkoje konkretaus reklamos skleidžiamo laikotarpio kvepalų vertę. Minėta, kad protingas vartotojas siektų galimybės sumokėti už prekę kuo mažiau ir atitinkamai sietų prekės vertę su mažiausia tokios prekės kaina bei tikėtųsi iš tokio reklaminio pasiūlymo gauti 39 procentų naudą. Reklamoje pateiktame paaiškinime nenurodyta konkreti prekės palyginamosios kainos (vertės) užfiksavimo data, todėl vartotojai galėjo pagrįstai tikėtis, kad tokia vertė buvo aktuali visą reklamos skleidimo laikotarpį. Bendrovė nei Konkurencijos tarybai, nei teismui nepateikė duomenų, patvirtinančių, kad palyginamoji kaina (vertė) buvo žemiausia nei bet kurioje kitoje internetinėje parduotuvėje taikoma kvepalų kaina reklamos skleidimo metu.
Pareiškėja rėmėsi akcijatau.lt nurodyta analogiškų kvepalų kaina – 229 Lt, kuri užfiksuota 2014-12-23, o Konkurencijos taryba nustatė, kad kvepalų kaina šioje interneto svetainėje 2014-12-30–2014-12-31 buvo 159 Lt (46,04 Eur), t. y. akivaizdu, kad mažesnė nei Bendrovės užfiksuota palyginamoji kvepalų kaina. Konkurencijos taryba tyrimo metu nustatė, kad šešiose interneto svetainėse: www.b.a.eu, www.akcijumuge.lt,  www.kvepalupasaulis.lt,  www.akcijatau.lt, www.pigu.lt, www.save24.lt reklamos skleidimo metu parduodamų kvepalų kaina buvo mažesnė nei Bendrovės reklamoje nurodyta šių kvepalų palyginamoji kaina. Atsakovė nustatė, kad Bendrovės taikyta kaina, lyginant su pardavimo kainomis kitose interneto svetainėse, buvo didesnė. Teismo vertinimu, Bendrovė, kaip reklamos davėja, neužtikrino, jog kvepalų palyginamoji kaina (vertė) per visą reklamos skleidimo laikotarpį atitiktų mažiausią kitose internetinėse parduotuvėse taikytą kvepalų kainą. Jokių duomenų, kurie paneigtų atsakovės tyrimo metu surinktus įrodymus, nepateikė. Darytina išvada, kad Konkurencijos tarybos turimi faktiniai duomenys iš kitų interneto svetainių paneigia Cherry Media LT, UAB kvepalų reklamoje nurodytą informaciją, kad šios prekės vertė reklamos skleidimo metu buvo 229 Lt (66,32 Eur). Konstatuojama, kad vartotojai galėjo neteisingai įvertinti reklamoje pateikto kainos pasiūlymo naudą.  Teismo vertinimu, Bendrovė nepagrindė nubrauktos palyginamosios kainos teisingumo reklamos skleidimo metu ir jos siūlomos vartotojams kvepalų kainos ir teikė nepagrįstos palyginamosios kainos palyginimą tuo pabrėždama reklaminio pasiūlymo patrauklumą, nurodė ne realią, o imitacinę, pačios Bendrovės dirbtinai padidintą naudą vartotojams. Pareiškėja nepaneigė atsakovės tyrimo metu nustatytų aplinkybių ir neįrodė skleistos reklamos teisingumo. Akivaizdu, kad reklamos vadotojai buvo klaidinami. Teismas konstatuoja, kad prekių palyginamosios kainos bei vartotojo gaunama procentinė nauda nurodyta kvepalų reklamoje neatitiko teisingumo kriterijaus.
Apibendrinusi išdėstytą teismas daro išvada, jog Bendrovė skleidė kvepalų „Lacoste Pour Femme EDP 90 ml“ reklamą, kuri neatitiko Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyto teisingumo kriterijaus.
Dėl kvepalų „Lacoste Eau de Lacoste Sensuelle EDP 90 ml“ reklamos atitikties Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkto reikalavimams
Nutarimo 4 c) pastraipoje nustatyta, kad nuo 2014-12-24 iki 2015-01-06 interneto svetainėje www.beta.lt buvo skleidžiama kvepalų „Lacoste Eau de Lacoste Sensuelle EDP 90 ml“ reklama, kurioje buvo nurodyta 239 Lt (69,22 Eur) palyginamoji kaina.  2015-01-02 ir 2015-01-05 palyginamoji minėtų kvepalų kaina buvo 69,22 Eur (239 Lt). Nurodoma, kad sutaupo 29 proc. Reklamoje buvo pažymima: „Nurodyta įprastinė prekės kaina (vertė) yra kaina, atitinkanti kitoje (-ose) internetinėje (-ėse) parduotuvėje (-ėse) parduodamų tokių prekių kainą šio pasiūlymo paskelbimo mūsų svetainėje metu“.
Bendrovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad palyginamoji šių kvepalų kaina (vertė) reklamos skleidimo laikotarpiu buvo žemiausia nei bet kurioje kitoje internetinėje parduotuvėje taikoma kvepalų kaina. Pažymėtina, kad Bendrovė palyginamąją kvepalų kainą grindė 2015-01-19 užfiksuotomis panašiomis tokių kvepalų kainomis kitose interneto svetainėse: www.kristiana.lt, www.douglas.lt, www.beautylane.de, www.duftfeder.de, www.cosmeticexpress.com, www.hitmeister.de, tačiau šie duomenys neapima reklamos skleidimo laikotarpio ir neįrodo reklamos teisingumo jos skleidimo metu. Teismas sutinka su atsakovės vertinimu, kad tik vienoje interneto svetainėje www.parfumeria.lt 2014-12-24 užfiksuota analogiška pareiškėjos reklamoje nurodytai palyginamajai kainai šių kvepalų kaina (69,22 Eur arba 239 Lt), negali pagrįsti reklamoje nurodytos palyginamosios kainos (vertės) teisingumo. Kaip minėta vidutinio vartotojo požiūriu,  mažiausia kaina turėtų būti suprantama kaip visose kitose, o ne tik vienoje ar keliose internetinėse parduotuvėje siūloma kaina. Akivaizdu, kad UAB „BUUBAA“ (interneto svetainės www.parfumeriai.lt valdytoja) patvirtinimas, negali pagrįsti reklamos teisingumo, kad kvepalų kaina nuo 2014-12-24 iki 2015-001-06 buvo ne mažesnė nei 239 Lt. Pažymėtina, kad Konkurencijos taryba Nutarimo 9 pastraipoje nustatė, jog 2014-12-30–31, 2015-01-02 ir 2015-01-05 septyniose interneto svetainėse:  www.b-a.eu, www.parfum24.lt, www.akcijumuge.lt,  www.kvepalupasaulis.lt,  www.akcijatau.lt, www.save24.lt, www.manoakcija.lt, reklamos skleidimo metu parduodamų kvepalų kainos buvo mažesnės nei Bendrovės reklamoje nurodyta šių kvepalų palyginamoji kaina. Teismo vertinimu, Konkurencijos tarybos tyrimo metu surinkti faktiniai duomenys iš kitų interneto svetainių paneigia Cherry Media LT, UAB kvepalų reklamoje nurodytą informaciją, kad šios prekės kaina reklamos skleidimo metu prekės vertė buvo 239 Lt (arba 69,22 Eur).
Teismas konstatuoja, kad dėl tokios reklamos vartotojai galėjo susidaryti klaidingą įspūdį apie prekės kainos aktualumą, patrauklumą bei tokiu būdu pervertinti pasiūlymo naudą. Akivaizdu, kad nuolaida 29 procentai buvo nereali, taigi, ir vidutinis vadotojas, ieškodamas realios naudos įsigyti tokią pačią prekę žemiausia kaina, negalėjo gauti. Taigi, Bendrovė reklaminį pasiūlymą padarė patraukliu, nurodydama ne realią, o pačios Bendrovės dirbtinai padidintą naudą vartotojams. Teismo vertinimu, prekių palyginamosios kainos bei vartotojo gaunama procentinė nauda neatitinka teisingumo kriterijaus. Taigi, pareiškėja neįrodė skleisto reklamos teisingumo.
Įvertinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Bendrovė skleidė visų trejų kvepalų  „Lacoste Pour Femme EDP 50 ml“, „Lacoste Pour Femme EDP 90 ml“ ir „Lacoste Eau de Lacoste Sensuelle EDP 90 ml“ reklamą, kuri neatitiko Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyto teisingumo kriterijaus. Teismo vertinimu, Konkurencijos taryba pagrindė, kad pareiškėjos skleista reklama klaidino ar galėjo suklaidinti vidutinį vartotoją.
Vertinama, ar pareiškėjos skleista reklama dėl savo klaidinančio poveikio galėjo paveikti vartotojo ekonominį elgesį.
Reklamos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad ekonominis elgesys – reklamos vartotojų sprendimai ar veiksmai, susiję su prekių ar paslaugų įsigijimu, ūkine komercine, finansine ar profesine veikla. Pagal Reklamos įstatymo 5 straipsnio 7 dalies nuostatas, kai sprendžiama, ar reklama yra klaidinanti, laikoma, kad vartotojai susidaro nuomonę apie reklamoje pateikiamų teiginių teisingumą, reklamos išsamumą ir reklamos pateikimo būdą ar formą ir priima tokius sprendimus, kurių galima tikėtis iš vidutinio vartotojo. Pagal Reklamos įstatymo 5 straipsnio 5 dalies 3 punktą, kai sprendžiama, ar reklama yra klaidinanti, ypač reikia atsižvelgti į joje esančią informaciją apie prekių (paslaugų) įsigijimo ir vartojimo (naudojimo) sąlygas – kainą ar jos apskaičiavimo būdą ar ypatingo kainos pranašumo buvimą. Kaip minėta, informacija apie paslaugos kainą neabejotinai yra esminė, daranti įtaką vartotojo ekonominiam elgesiui, t. y. lemianti apsisprendimą rinktis prekę. Akivaizdu, kad  reklamos vartotojas, interneto svetainėje www.beta.lt susipažinęs su kvepalų pasiūlymais, kuriuose nurodyta konkreti procentinė nauda: „Lacoste Pour Femme EDP 50 ml“ – 46 proc., „Lacoste Pour Femme EDP 90 ml“– 39 proc., „Lacoste Eau de Lacoste Sensuelle EDP 90 ml“ – 29 proc., galėjo pagrįstai tikėtis, jog galės įsigyti nurodytas prekes su nurodyto dydžio nuolaidomis ir taip gautą realią ekonominę naudą iš reklaminio pasiūlymo. Teismo vertinimu, vartotojams buvo sudarytas klaidingas Cherry Media LT, UAB įspūdis dėl Bendrovės siūlomų kainų mažumo, dirbtinai padidinant reklamose pateiktų pasiūlymų patrauklumą vartotojams. Taigi  vidutinis reklamos vartotojas galėjo pagrįstai tikėtis, jog pasinaudojęs reklamose pateiktais kainų pasiūlymais prekes įsigytų ženkliai pigiau nei tai galėtų padaryti nesant Cherry Media LT, UAB reklamose nurodytų pasiūlymų. Tačiau Konkurencijos taryba nustatė, kad kitų pardavėjų realiai tokių pačių kvepalų pardavimo kainos buvo mažesnės nei reklamos davėjo reklamoje naudotos palyginamosios kainos. Tyrimo metu atsakovė Nutarimo 7–9 pastraipose nustatė, kad interneto svetainėje www.beta.lt ne tik nubrauktos kvepalų kainos, bet ir aktualios Bendrovės kainos, lyginant su nurodytomis pardavimo kainomis kitose interneto svetainėse, daugeliu atvejų buvo didesnės.
Jei pareiškėja vartotojams būtų pateikusi teisingą informaciją apie realią reklamose nurodytų pasiūlymų naudą ir siūlymų pranašumą, reklamos vartotojai būtų pasirinkę ekonomiškai naudingus pasiūlymus ir galimai nebūtų pirkę reklamuotų prekių iš pareiškėjos ir būtų ieškoję palankesnių pasiūlymų kitose arba tokių kvepalų nepirkę visai. Kadangi prekių palyginamosios kainos bei vartotojo gaunama procentinė nauda neatitiko teisingumo kriterijaus, taigi, akivaizdu, kad klaidino ar galėjo klaidinti vartotojus.
Nagrinėjamu atveju, pakanka nustatyti tikėtiną poveikį klientams, vertinant vidutinio vartotojo požiūriu. Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad sprendimas dėl sandorio suprantamas kaip vartotojo sprendimas veikti ar neveikti, kurį vartotojas priima dėl produkto pirkimo, pirkimo būdo ir sąlygų, visos kainos sumokėjimo ar mokėjimo dalimis, produkto įsigijimo ar atsisakymo, ar pasinaudojimo su produktu susijusia sutartine teise. Taigi, net jei vartotojas ir nenusipirko reklamuojamos prekės, negalima daryti išvados, kad jo ekonominis elgesys nebuvo paveiktas.
Teismas, įvertinęs Konkurencijos tarybos tyrimo metu nustatytas aplinkybes ir atsižvelgę į tai, kad pareiškėja skleidė reklamą, kuri neatitiko Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyto teisingumo kriterijaus, konstatuoja, kad kvepalų reklamos su nurodytomis palyginamosiomis kvepalų kainomis: „Lacoste Pour Femme EDP 50 ml“ – 219 Lt arba 63,43 Eur; „Lacoste Pour Femme EDP 90 ml“ – 229 Lt arba 66,32 Eur; „Lacoste Eau de Lacoste Sensuelle EDP 90 ml“ – 239 Lt arba 69,22 Eur ir nurodyta procentine reklamose pateiktų pasiūlymų nauda, atitinkamai: 46 proc., 39 proc., 29 proc., dėl savo klaidinančio pobūdžio galėjo paveikti reklamos vartotojų ekonominį elgesį, todėl pripažįstamos klaidinančiomis.
Teismo vertinimu, Konkurencijos tarybos tyrimo metu nustatytos aplinkybės reklamos skleidimo aplinkybės ištirtos ir įvertintos tinkamai, padarytos išvados yra pagrįstos. Pareiškėjos paaiškinimuose nurodytos aplinkybės ir pateikti įrodymai įvertinti tinkamai. Teismas neturi pagrindo kitaip vertinti atsakovės tyrimo metu nustatytų aplinkybių ir remdamasis pareiškėjos skunde nurodytais argumentais skundą tenkinti. Be to, teismas nenustatė, kad tyrimas būtų atliktas pažeidus Reklamos įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimų nagrinėjimo tvarką.
Dėl pareiškėjai skirtos baudos dydžio
Pareiškėja teigia, kad jai nepagrįstai skirta 17 522 Eur bauda, kadangi atsakovė nepagrįstai reklamos mastą vertino kaip vidutinį, nustačiusi tinklalapio kvepalų svetinėje apsilankiusiųjų asmenų skaičių – 20 780 unikalių vartotojų. Teigė, kad tik 73 vartotojai apsilankė reklamuojamų kvepalų tinklalapyje ir toks reklamos mastas negali būti vertinamas kaip vidutinis.
Reklamos įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad už šio įstatymo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 ir 18 straipsniuose nustatytų reikalavimų nesilaikymą reklaminės veiklos subjektams gali būti skiriama bauda nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki aštuonių tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių eurų. Tais atvejais, kai šio įstatymo 5 ar 6 straipsnyje nustatyti reikalavimai pažeidžiami pakartotinai per vienus metus nuo baudos paskyrimo, reklaminės veiklos subjektams gali būti skiriama didesnė, iki trisdešimt keturių tūkstančių septynių šimtų penkiasdešimt keturių eurų, bauda.
Reklamos įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad reklamos davėjas už klaidinančios reklamos naudojimą atsako tuo atveju, jei jis neįrodo, kad šio įstatymo nuostatos buvo pažeistos ne dėl jo kaltės. Nagrinėjamu atveju, pareiškėja nepateikė įrodymų, kad Reklamos įstatymo 5 straipsnis buvo pažeistas ne dėl Bendrovės kaltės, todėl darytina išvada, kad Bendrovė yra atsakinga už klaidinančios reklamos naudojimą.
Konkurencijos taryba, įvertinusi tyrimo metu surinktą medžiagą, nustatė, kad kvepalų „Lacoste Pour Femme EDP 50 ml“ reklama skleista nuo 2014-12-30 iki 2015-01-05; kvepalų „Lacoste Pour Femme EDP 90 ml“ reklama skleista nuo 2014-12-23 iki 2015-01-06; kvepalų „Lacoste Eau de Lacoste Sensuelle EDP 90 ml“ reklama skleista nuo 2014-12-24 iki 2015-01-06, taigi, pažeidimas įvairiais laikotarpiais truko nuo 2014-12-23 iki 2015-01-06, t. y. 15 dienų. Konkurencijos taryba  padaryto pažeidimo trukmę vertino kaip vidutinę.
Teismas konstatuoja, kad Konkurencijos taryba pagrįstai nustatė, jog pareiškėjos reklamos buvo skleidžiamos interneto svetainėje www.beta.lt kurios „kvepalų“ skiltyje nuo 2014-12-23  iki 2015-01-06, kurioje apsilankė 20 780 unikalių vartotojų, ir pagrįstai pareiškėjos skleistą reklamą  vertino kaip vidutinį reklamos sklaidos mastą. Pareiškėjos teiginiai, kad tik 73 vartotojai peržiūrėjo konkrečių kvepalų reklamą yra nepagrįsti. Akivaizdu, kad kvepalų skiltyje 20 780 unikalių vartotojų skaičius rodo, kad būtent toks vartotojų skaičius ir lankėsi šioje skiltyje, matė skleidžiamas reklamas, kvepalų kainą ir nuolaidas. Būtų neteisinga susiaurinti pažeidimo mastą ir vertinti, kad tik 73 vartotojai buvo paveikti pareiškėjos skleidžiamos reklamos. Neabejotina, kad visiems kvepalų skiltyje apsilankiusiems vartotojams pareiškėjos skleista neteisinga reklama galėjo juos klaidinti.
Reklamos įstatymo 24 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad sunkinančia aplinkybe laikoma tai, kad pažeidimas padarytas pakartotinai per metus nuo šiame įstatyme numatytos baudos paskyrimo. Konkurencijos tarybos 2014-06-12  nutarimu Nr. 2S-4/2014 „Dėl Cherry Media LT, UAB prekių reklamų atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo reikalavimams“, Cherry Media LT, UAB buvo paskirta bauda už Reklamos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą, todėl atsakovė pakartotinį pažeidimą pripažino atsakomybę sunkinančia aplinkybe. Bendrovės atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatė. Atsakovė pakartotinumo nevertino kaip atsakomybę sunkinančios aplinkybės.  Teismas konstatuoja, kad atsakovė tinkamai įvertino pažeidimo trukmę, reklamos sklaidos mastą ir pagrįstai pareiškėjai skyrė 17 522 Eur dydžio baudą. Bylos nagrinėjimo metu teismo posėdyje nustatyta, kad pareiškėja moka paskirtą ir išdėstytą dalimis baudą. Teismo nuomone, toks pareiškėjos elgesys papildomai patvirtina, kad ji pripažįsta padariusi pažeidimą. Teismas pareiškėjos teiginius, kad bauda neproporcinga padarytam pažeidimui, vertina kritiškai, kadangi sankcijos dydis įtvirtintas Reklamos įstatyme, o atsakovė, nepažeisdama baudos skyrimo taisyklių, pareiškėjai paskyrė teisingą baudą. Teismas nenustatė jokių pareiškėjos atsakomybę lengvinančių ar kitų Reklamos įstatymo 24 straipsnio 6 dalyje nustatytų aplinkybių, kad galėtų mažinti pareiškėjai skirtą baudą. Teismo vertinimu, paskirta bauda turės atgrasomąjį poveikį ir bus pasiekti Reklamos įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje nustatyti tikslai.
Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, pareiškėjos skundas atmetamas kaip nepagrįstas.
Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1, 2  punktais, 127–129 straipsniais,
n u s p r e n d ė:
Pareiškėjos UAB „Cherry Media LT“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.
 
Teisėjai
Jolanta Malijauskienė
Iveta Pelienė
Donatas Vansevičius
KT nutarimas paliktas nepakeistas