BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Nemuno vaistinė“ skelbtos reklamos atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo reikalavimams

Atgal

Administracinė byla Nr. eI-1228-968/2017
Procesinio sprendimo kategorija 11.5.1; 55.1.3

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS

SPRENDIMAS

2017 m. kovo 07 d.

 

Administracinė byla Nr. eI-1228-968/2017

Teisminio proceso Nr. 3-61-3-03959-2016-8

Procesinio sprendimo kategorijos: 11.5.1; 55.1.3

 (S)

 

 

 

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS

 

SPRENDIMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2017 m. kovo 7 d.

Vilnius

 

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Inos Kirkutienės, Ryčio Krasausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Halinos Zaikauskaitės,

sekretoriaujant A.S.,

dalyvaujant uždarosios akcinės bendrovės „Nemuno vaistinė“ atstovams advokatui M. E. ir advokato padėjėjui L. S.,

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovei M. D.-O.,

viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Nemuno vaistinė“ skundą atsakovei Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai dėl ekonominės sankcijos sumažinimo.

 

Išnagrinėjęs bylą, teismas

 

n u s t a t ė :

 

1. Pareiškėja UAB „Nemuno vaistinė“ su skundu (elektroninės bylos Nr. eI-1228-968/2017 (toliau – e. byla) t. 1, b. l. 1–9) kreipėsi į teismą, prašydama sumažinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – Taryba) 2016-09-05 nutarimu Nr. 2S-10(2016) (toliau – Nutarimas) paskirtą baudą.

2. Pareiškėjos teigimu, nustatytas pažeidimas nėra pakartotinis, tyrimo metu nebuvo nustatyta jokių pareiškėjos atsakomybę sunkinančių aplinkybių, tačiau Taryba vis tiek paskyrė maksimalią baudą. Skundą pareiškėja grindžia šiais motyvais:

2.1. Pareiškėja skleidė reklamą apie vaistinių tinkle „Camelia“ taikytą akciją – visose tinklo vaistinėse kasdien, nuo 13 iki 15 val., buvo taikomos iki 30 proc. nuolaidos visoms prekėms, išskyrus kompensuojamus vaistus ir med. prekes (toliau – pirmoji sąlyga), bei atsiskaitant „Mažų kainų kortele“ (toliau – antroji sąlyga). Taikomai akcijai buvo parengta reklaminė kampanija, kurią, be kita ko, sudarė reklaminis radijo klipas ir reklaminis pranešimas, siųstas SMS žinute. Taryba gavo D. B. skundą dėl pareiškėjos skleistos reklamos turinio, t. y. dėl to, kad radijo klipe buvo nenurodyta antroji sąlyga, kad akcija taikoma tik atsiskaitant „Mažų kainų kortele“. Gavusi informaciją apie šį skundą, pareiškėja pakeitė radijo klipo turinį ir nuo 2015-09-16 pradėjo skleisti radijo klipą, kuriame antroji sąlyga buvo aiškiai įvardinta. Senasis radijo klipas, kuriame nebuvo nurodyta antroji sąlyga, buvo platintas 5 darbo dienas (nuo 2015-09-01 iki 2015-09-07). Pareiškėja pažymi, jog Tarybai geranoriškai pateikė visą informaciją apie reklaminę kampaniją, įskaitant ir informaciją apie tai, kad SMS žinutėse bei koreguotame radijo klipe nebuvo nurodyta pirmoji sąlyga, kad akcija netaikoma kompensuojamiems vaistams bei med. prekėms. 

2.2. Tiriama reklama sudarė itin menką visos reklaminės kampanijos dalį (mažiau nei 7 proc.). Atitinkamai, teisėta reklama sudarė 93 proc. reklaminės kampanijos, t. y. buvo išplatinta 15,5 karto didesne apimtimi. Taigi, tęsdama teisėtos reklamos apie tą pačią akciją sklaidą keliolika kartų didesniu mastu, pareiškėja minimizavo žalos vartotojams galimybę. Ši aplinkybė reikšminga individualizuojant baudos už neteisėtą reklamą dydį. Be to, reklamos sklaidos mastai bendroje reklaminėje kampanijoje bei pareiškėjos sukurta dviejų pakopų vartotojų informavimo apie akciją sistema (vartotojai visuomet gaudavo informaciją apie abi sąlygas „Camelia“ vaistinėse) užtikrino, kad sandorius vartotojai sudarytų tik būdami tinkamai informuoti.

2.3. Taryba reklamos skaidos laikotarpį įvertino kaip „labai ilgą“, o mastą – kaip „didelį“ ir nenustačiusi atsakomybę sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių paskyrė pareiškėjai maksimalią sankciją (8 688 Eur). Su tokiu atsakovės vertinimu pareiškėja nesutinka, mano, kad jai buvo paskirta neproporcinga sankcija. Pažymi, kad SMS žinutės buvo siųstos tik du kartus, t. y. 2015-09-02 ir
2015-10-05. SMS žinučių siuntimu pažeidimas buvo padarytas vienkartiniais veiksmais, jas išsiunčiant konkrečią dieną, todėl pažeidimas nebuvo tęstinis. Atitinkamai, šio pažeidimo trukmė tik 2 dienos, o toks laikotarpis objektyviai negali būti vertinamas kaip „labai ilgas“. Dėl radijo klipo reklamos trukmės pareiškėja nurodo, kad jis nebuvo transliuojamas savaitgaliais, taigi savaitgaliais pažeidimas nebuvo daromas. Atsižvelgiant į tai, radijo reklamos pažeidimo trukmė sudaro mažiau nei 2 mėnesius, o ne kaip nurodo Taryba – beveik 3 mėnesius. Tarybos išvada, kad radijo stotys „Radiocentras“ ir „Pūkas“ yra laikytinos nacionaliniais transliuotojais, šiuo atveju nesudaro teisinio pagrindo reklamos sklaidos laikyti didelio masto. Be to, pažeidimo mastą Taryba turėjo vertinti ne savarankiškai, o bendroje reklaminėje kampanijoje. Pareiškėjos teigimu, Nutarimo dalis dėl pažeidimo laikotarpio ir masto kvalifikavimo nėra tinkamai motyvuota, t. y. neatskleistas nei tokios kvalifikacijos teisinis pagrindas, nei realūs argumentai, dėl ko pareiškėjai paskirta tokio dydžio sankcija. Skirdama sankciją, Taryba taip pat nukrypo nuo savo pačios formuojamos praktikos. 

2.4. Skunde pažymima, kad ekonominės sankcijos taikymui yra reikšmingos ir kitos aplinkybės. Esą Taryba turėjo atsižvelgti į tai, kad skundą padavęs asmuo D. B. yra vienos „Camelia“ vaistinių tinklo konkurenčių – Eurovaistinės rinkodaros analitikas. Prekę be nuolaidos jis įsigijo darbo dieną, skundą Tarybai taip pat pateikė darbo dieną. Taigi sandoris sudarytas ir skundas Tarybai pateiktas ne realaus vartotojo, o konkurento darbuotojo atliekant tiesioginę darbo funkciją. Šis asmuo nesielgė kaip eilinis vartotojas (juo ir nebuvo), todėl jo skundas neturėtų būti pagrindas sprendimui dėl reklamos poveikio vartotojų ekonominiam elgesiui priimti. Be to, sandoris buvo sudarytas net ir vaistinėje gavus informaciją apie tai, kad nuolaida taikoma tik pateikus „Mažų kainų kortelę“, t. y. asmuo sąmoningai priėmė sprendimą sudaryti jam ekonomiškai nenaudingą sandorį, nors prekė nebuvo būtina (pirko vitaminą C). Nepaisant viešų skelbimų apie tyrimo pradžią ir pabaigą, iki šiol nėra gauta jokių skundų ar pareiškimų, kad realūs vartotojai buvo suklaidinti reklamos. Nagrinėjamu atveju Tarybos paskirta bauda yra ženkliai didesnė už visos akcijos veiklos rezultatą (grynąjį pelną), t. y. sankcija neproporcinga pažeidimui. Be to, iš akcijos (bei reklamos) vartotojai gavo realią naudą – didesnes nuolaidas nei iki tiriamos reklamos sklaidos.

2.5. Nutarime Taryba remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) 2011-01-03 nutartimi administracinėje byloje Nr. A858-1702/2010, kurioje už tokio paties pobūdžio pažeidimą ūkio subjektui buvo paskirta 868 Eur bauda. Tuo tarpu pareiškėjai buvo paskirta 10 kartų didesnė bauda. Pareiškėjos manymu, Nutarimu bauda buvo paskirta nesant tam objektyvaus pagrindo ir tik dėl to, kad pareiškėja yra finansiškai pajėgi bendrovė, t. y. bauda buvo paskirta ne pagal pažeidimo sunkumą, o pagal pažeidėjo asmenį, nors Reklamos įstatyme ir teismų praktikoje akcentuojama, jog sankcija turi atitikti pažeidimą.   

Teismo posėdyje pareiškėjos atstovai palaikė skunde išdėstytus argumentus, prašė skundą tenkinti. 

3. Atsakovė Taryba atsiliepime (e. bylos t. 1, b. l. 35–41) su pareiškėjos skundu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo, kad, sprendžiant dėl poveikio vartotojų ekonominiam elgesiui, pakanka nustatyti poveikio ekonominiam elgesiui galimybę. Taryba vertina skundo dėl klaidinančios reklamos turinį, o ne skundą pateikusio asmens tapatybę. Teisės aktuose nėra draudimo skundą dėl klaidinančios reklamos teikti ir konkuruojančioms įmonėms, o ne tik vartotojams. Vartotojo ekonominis elgesys yra paveiktas jau atvykus į prekybos vietą, todėl vartotojai turi būti informuoti apie akcijos sąlygas dar prieš atvykstant į prekybos vietą. Taryba įvertino reklamos sklaidos mastą ir trukmę, vadovaudamasi teisiniu reglamentavimu bei atsižvelgdama į faktines aplinkybes. Pareiškėja nepateikė jokių duomenų, kad reklama nebuvo skleista savaitgaliais nuo 2015-09-16 iki 2015-11-31, o trijuose raštuose nurodė, kad reklama buvo skleista rugsėjo 1-7 dienomis imtinai, todėl Taryba pagrįstai rėmėsi nurodyta informacija. Taryba taip pat ne kartą yra pripažinusi, kad reklama, skleista 2-3 skirtingomis sklaidos priemonėmis, buvo skleista dideliu mastu. Šiuo atveju aplinkybė, kad apie akciją buvo skleidžiama ne tik klaidinanti reklama, neturi įtakos sprendžiant dėl nagrinėtos reklamos sklaidos masto. Tai, kad pareiškėja Tarybai teikė visą jos prašomą informaciją, taip pat nėra laikoma atsakomybe lengvinančia aplinkybe. Taigi Taryba pagrįstai nenustatė pareiškėjos atsakomybę lengvinančių aplinkybių bei paskyrė jai proporcingą baudą. Atsiliepime pažymima, kad, jei baudos dydis neleistų pareiškėjui pajausti padarinių, galėtų būti sudarytos prielaidos nepasiekti teisinės atsakomybės tikslų, įskaitant pažeidimų prevenciją. Bauda yra skiriama pagal Reklamos įstatyme nustatytus reikalavimus, o ne tokia, kokią gauti būtų patogu ar apsimokėtų Reklamos įstatymo pažeidimą padariusiam ūkio subjektui.  

Teismo posėdyje Tarybos atstovė palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus, prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

4. Byloje pateikti Tarybos tyrimo dėl UAB „Nemuno vaistinė“ skelbtos reklamos atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo reikalavimams dokumentai (toliau – Tarybos byla) (du tomai). Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016-11-04 nutartimi antras Tarybos bylos tomas pripažintas neteiktinu susipažinti ir neleistinu kopijuoti kitiems asmenims, išskyrus UAB „Nemuno vaistinė“ ir Tarybos atstovus.

 

Teismas

 

k o n s t a t u o j a :

 

Pareiškėjos skundas tenkintinas 

 

5. Byloje ginčas kilo dėl Tarybos Nutarimo dalies, kuria pareiškėjai paskirta 8 688 Eur dydžio bauda už skleistą klaidinančią reklamą, teisėtumo ir pagrįstumo.

5. Remiantis rašytiniais bylos įrodymais nustatyta, kad: 

5.1. Taryboje 2015-09-04 gautas D. B. skundas, kuriame nurodyta, kad
2015-09-03 per radijo stotį „Radiocentras“ buvo paskelbta klaidinanti vaistinės „Camelia“ reklama, kad kasdien nuo 13 iki 15 val. visoms prekėms yra taikoma nuolaida iki 30 proc., nes reklamoje nebuvo pateikta informacija, kad nuolaida yra taikoma tik su nuolaidų kortele (Tarybos bylos t. 1, b. l. 1).

5.2. UAB „Nemuno vaistinė“ atstovas advokato padėjėjas L. Stankevičius 2015-09-16 raštu pateikė Tarybai informaciją, kad: nuo 2015-09-07 nutraukė reklamos per radiją sklaidą; laikotarpiu nuo 2015-09-01 iki 2015-09-07 reklama per radijo stotis „Radiocentras“ ir „Pūkas“ buvo paskleista 44 kartus, šioje reklamoje tiesiogiai nebuvo nurodyta aplinkybė, kad nuolaida yra taikoma su nuolaidų kortele, tačiau radijas nebuvo vienintelė reklamos sklaidos priemonė, visose kitose reklamos priemonėse minėta sąlyga yra nurodyta tiesiogiai; reklama per radiją yra ribota sklaidos priemonė, o išsami informacija paprastai yra pateikiama vaizdinėje medžiagoje; informacija pirkėjams buvo pateikia ne tik reklaminės akcijos metu, bet ir prieš sandorio sudarymą, todėl ribotą informaciją išgirdęs pirkėjas prieš prekės įsigijimą vis tiek buvo informuotas apie papildomą akcijos sąlygą; skundą pateikusio asmens elgesys buvo netipinis, jam ekonomiškai nenaudingas, nes vidutiniškai protingas pirkėjas įvertintų gaunamos naudos ir patiriamų kaštų santykį ir atsisakytų sudaryti sandorį be nuolaidų kortelės; tyrimas yra galimai pradėtas pareiškėjos konkurentų parengto skundo pagrindu; jokių realių vartotojų nusiskundimų įmonės administracija nėra gavusi, o akcijos nuolaidomis yra sėkmingai naudojamasi (Tarybos bylos t. 1, b. l. 10–14). UAB „Nemuno vaistinė“ atstovas advokato padėjėjas L. Stankevičius 2015-09-29 raštu Tarybai papildomai nurodė, kad: reklama SMS žinutėmis buvo išplatinta rugsėjo 2 dieną; radijo reklama buvo platinama rugsėjo 1-7 dienomis (imtinai) radijo stotyje „Radiocentras“ ir „Pūkas“ (44 kartus); visi reklamos sklaidos laikotarpiai buvo nurodomi imtinai (Tarybos bylos t. 1, b. l. 31–32). UAB „Nemuno vaistinė“ atstovas advokato padėjėjas L. Stankevičius 2015-11-26 raštu Tarybai nurodė, kad: reklama apie tęsiamą akciją spalio-lapkričio mėnesiais, be kitų priemonių, skleidžiama radiju (koreguota radijo reklama radijo stotyse „Pūkas“ ir „Radiocentras“) bei SMS žinutėmis (nežymiai pakoreguotos reklaminės žinutės buvo išsiųstos „Mažų kainų kortelės“ turėtojams 2015-10-05, išsiųstų žinučių skaičius kiek didesnis nei 170 tūkst.); Taryba be pagrindo sutapatina SMS žinučių ir radijo reklamos turinį; Farmacijos įstatyme yra įtvirtinta imperatyvi nuostata, draudžianti kompensuojamųjų vaistų reklamą, todėl reklamos apie kompensuojamiesiems vaistams taikomas nuolaidas skleidimas gali būti suprantamas kaip skatinantis kompensuojamųjų vaistų įsigijimą ir laikomas draudžiama jų reklama; pirkėjams yra žinomi įstatymų reikalavimai, todėl, esant ribotoms galimybėms tiek SMS būdu, tiek radijo reklamose pateikti visas (išsamias) akcijos sąlygas, pareiškėja priversta skleisti itin koncentruotą žinutę, nenurodant akivaizdaus fakto, kad akcija netaikoma kompensuojamiesiems vaistams bei prekėms (Tarybos bylos t. 1, b. l. 72–80). UAB „Nemuno vaistinė“ atstovas advokato padėjėjas L. Stankevičius 2016-03-16 raštu Tarybą papildomai informavo, kad radijo reklama 2015 m. gruodžio mėnesį nebuvo skleidžiama, rugsėjo ir spalio mėnesiais per radijo stotis „Pūkas“ ir „Radiocentras“ buvo paskleista 220 kartų, informacija SMS žinutėmis lapkričio-gruodžio mėnesiais skleidžiama nebuvo (Tarybos bylos t. 1, b. l. 129–130). UAB „Nemuno vaistinė“ atstovas advokato padėjėjas L. Stankevičius
2016-05-16 raštu Tarybai nurodė, kad naujoji radijo reklama buvo pradėta skleisti 2015-09-16 ir buvo skleidžiama iki lapkričio mėnesio pabaigos (Tarybos bylos t. 1, b. l. 142–143).   

5.3. Tarybos Nesąžiningos konkurencinės veiklos tyrimo skyrius 2016-07-20 surašė pranešimą Nr. 5S-12(216) apie atliktą tyrimą dėl UAB „Nemuno vaistinė“ skelbtos reklamos atitikties Reklamos įstatymo reikalavimams (toliau – Pranešimas), kuriuo siūlė pareiškėjos SMS žinutėmis bei per radiją skleistas reklamas, kuriose nenurodyta, kad nuolaidos nėra taikomos kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos prekėms, perkant su kompensuojamųjų vaistų pasu, taip pat kad nuolaidos yra taikomos tik su nuolaidų kortele, pripažinti klaidinančiomis bei skirti Reklamos įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą sankciją (Tarybos bylos t. 1, b. l. 144–154).

5.4. UAB „Nemuno vaistinė“ atstovas advokato padėjėjas L. Stankevičius 2016-08-04 raštu pateikė paaiškinimus dėl Pranešimo, jame išdėstė argumentus, iš esmės analogiškus, nurodytiems skunde teismui, bei nurodė, kad pareiškėjai skiriama bauda turėtų būti artima minimaliai teisės aktuose nustatytai sankcijai (Tarybos bylos t. 1, b. l. 159–165).

5.5. Taryba 2015-09-05 priėmė Nutarimą, kuriuo pripažino, kad UAB „Nemuno vaistinė“ pažeidė Reklamos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies reikalavimus, t. y. skleidė klaidinančią reklamą, ir už tai jai skyrė 8 688 Eur baudą. Nutarime nurodė, kad: pareiškėja skleidė informaciją apie tai, kad „Camelia“ vaistinėse nuo 13 iki 15 val. taikoma iki 30 proc. nuolaida visoms prekėms, tačiau nuolaida nebuvo taikoma kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos prekėms, perkant su kompensuojamųjų vaistų pasu, todėl šie pareiškėjos reklaminiai teiginiai buvo neteisingi; Farmacijos įstatymas neriboja galimybės skleisti informaciją, kurioje nepateikti konkretūs vaistų pavadinimai, todėl nėra pagrindo teigti, kad informacijos apie nuolaidos netaikymą kompensuojamiesiems vaistams nurodymas būtų lėmęs Farmacijos įstatymo pažeidimą ar pateisinęs Reklamos įstatymo reikalavimų nesilaikymą; informacija apie tai, kad nuolaida iki 30 proc. taikoma tik pateikus „Mažų kainų kortelę“, buvo būtinai reikalinga, siekiant išvengti vartotojų klaidinimo dėl nuolaidų teikimo sąlygų; argumentas, kad radijas yra ribota sklaidos priemonė, atmestinas, kadangi bet kuria sklaidos priemone skleidžiama reklama turi atitikti Reklamos įstatymo reikalavimus; poveikio vartotojo ekonominiam elgesiui nustatymas nereikalauja įrodyti fakto, kad vartotojas priėmė sprendimą ir įsigijo prekę paveiktas reklamos, pakanka nustatyti poveikio vartotojo ekonominiam elgesiui galimybę; reklamoje pateikiama informacija, susijusi su prekių ar paslaugų kainomis, nuolaidomis yra esminė, daranti įtaką vartotojo ekonominiam elgesiui; vidutis vartotojas, išgirdęs ir perskaitęs informaciją, kad „Camelia“ vaistinėse taikomos nuolaidos iki 30 proc. visoms prekėms, galėjo pagrįstai tikėtis, kad atitinkamo dydžio nuolaida bus taikoma visoms be išimties „Camelia“ vaistinėse parduodamoms prekėms, taip pat kad nuolaidos bus pritaikytos be jokių papildomų sąlygų, t. y. be nuolaidų kortelės; tikėtina, kad, jeigu vartotojas būtų žinojęs teisingą ir išsamią informaciją, būtų priėmęs kitokius sprendimus dėl prekių įsigijimo „Camelia“ vaistinėse, pavyzdžiui, būtų ieškojęs palankesnių sąlygų kitose vaistinėse, nebūtų pirkęs prekių „Camelia“ vaistinėse; taigi pareiškėjos nuo 2015-09-01 iki 2015-11-30 trumposiomis žinutėmis bei per radijo stotis „Pūkas“ ir „Radiocentras“ skleista reklama galėjo paveikti vartotojų ekonominį elgesį, todėl reklama laikoma klaidinančia; pažeidimo trukmė – 2 mėnesiai ir 22 dienos ir yra vertintina kaip labai ilga; reklama radijo stotyse buvo skleisti 220 kartų, o SMS žinutės buvo siunčiamos du kartus 190 tūkst. ir 170 tūkst. vartotojų, todėl pažeidimo mastas yra didelis; atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta (e. bylos t. 1, b. l. 12–21).

6. Byloje nėra ginčo dėl aplinkybės, kad pareiškėja per radijo stotis „Pūkas“ ir „Radiocentras“ bei SMS žinutėmis paskleidė Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimų neatitinkančią (t. y. klaidinančią) reklamą. Pareiškėja nesutinka ir teismo prašo pakeisti tik Tarybos Nutarimo dalį dėl pareiškėjai pritaikytos ekonominės sankcijos dydžio, t. y. prašo sumažinti Nutarimu UAB „Nemuno vaistinė“ paskirtą baudą. Teigia, kad maksimali 8 688 Eur bauda jai buvo paskirta nepagrįstai, neatsižvelgiant į nustatytų aplinkybių visumą, t. y. kad: pareiškėja geranoriškai bendradarbiavo su Taryba; tiriama reklama sudarė itin menką visos reklaminės kampanijos dalį; apie visas akcijos sąlygas vartotojai buvo papildomai informuojami vaistinėse iki sandorio sudarymo; SMS žinutės buvo siunčiamos tik 2 kartus tiems patiems subjektams, o reklama per radiją nebuvo skleidžiama savaitgaliais, todėl pažeidimo trukmė nebuvo labai ilga, o mastas – didelis; be to, skundas Tarybai pateiktas ne realaus vartotojo, o konkurento darbuotojo. Pareiškėjos manymu, Nutarimu maksimali bauda jai buvo paskirta nesant tam objektyvaus pagrindo ir tik dėl to, kad pareiškėja yra finansiškai pajėgi ją sumokėti. Tuo tarpu Taryba atsiliepime nurodo, jog Nutarimu pareiškėjai paskirta bauda yra proporcinga padarytam pažeidimui, nes jo trukmė buvo laibai ilga, o mastas – didelis. Pareiškėjos atsakomybę lengvinančių aplinkybių nebuvo nustatyta. Vadinasi, siekiant išspręsti byloje kilusį ginčą būtina nustatyti, ar pagrįstai Taryba konstatavo, kad nagrinėjamu atveju nebuvo nustatyta pareiškėjos atsakomybę lengvinančių aplinkybių bei Nutarimu už nustatytus Reklamos įstatymo pažeidimus pritaikė maksimalią Reklamos įstatyme įtvirtintą 8 688 Eur ekonominę sankciją.  

7. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Reklamos įstatymas, kuriame nustatyta, kad už šio įstatymo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 ir 18 straipsniuose nustatytų reikalavimų nesilaikymą reklaminės veiklos subjektams gali būti skiriama bauda nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki aštuonių tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių eurų (24 straipsnio 1 dalis). Skiriamos baudos dydis nustatomas pagal mažiausios ir didžiausios baudos vidurkį ir atsižvelgiant į šio straipsnio 7 ir 8 dalyse nustatytas atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, pažeidimo pobūdį, pažeidimo trukmę ir mastą (24 straipsnio 5 dalis). Atitinkamai, atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis laikoma tai, kad reklaminės veiklos subjektas, padaręs šiame įstatyme nustatytų reikalavimų pažeidimą, savo noru užkirto kelią žalingiems pažeidimo padariniams, pripažino padaręs pažeidimą, padėjo priežiūros institucijoms tyrimo metu, atlygino nuostolius ar pašalino padarytą žalą. Atsakomybę lengvinančia aplinkybe gali būti pripažįstama ir tai, kad reklaminės veiklos subjektas yra prisiėmęs kodekse nustatytus įsipareigojimus, jų laikėsi iki šiame įstatyme nustatytų reikalavimų pažeidimo padarymo ir pateikė tai patvirtinantį reklamos savitvarkos institucijos dokumentą (24 straipsnio 7 dalis). Atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis laikoma tai, kad reklaminės veiklos subjektas kliudė vykdyti tyrimą, tęsė šiame įstatyme nustatytų reikalavimų pažeidimą, nepaisydamas įpareigojimo jį nutraukti, jeigu reklamos vartotojams ar kitiems asmenims buvo padaryta žala arba pažeidimas padarytas pakartotinai per metus nuo šiame įstatyme numatytos baudos paskyrimo (24 straipsnio 8 dalis).

8. Pateiktą teisinį reguliavimą įvertinus byloje nustatytų aplinkybių kontekste, matyti, kad Reklamos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą padariusiam ūkio subjektui taikytinos ekonominės sankcijos ribos yra nuo 289 iki 8 688 Eur. Diskrecija paskirti konkretaus dydžio baudą Reklamos įstatyme yra suteikta Tarybai, tačiau šia teise Taryba privalo naudotis griežtai atsižvelgdama į pažeidimo tyrimo metu nustatytas pareiškėjo atsakomybę lengvinančias ir (arba) sunkinančias aplinkybes, atitinkamai, pagal jas apskaičiuodama tokiam ūkio subjektui skirtiną baudą, (ne)viršijančią nustatytą baudos vidurkį. Sistemiškai vertinant Reklamos įstatyme įtvirtintą teisinį reguliavimą, akivaizdu, kad Reklamos įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta maksimali 8 688 Eur dydžio bauda ūkio subjektams skiriama kaip kraštutinė priemonė, nustačius sunkaus pobūdžio pažeidimus, kuriais konkretiems vartotojams padaroma žala (nuostoliai), bei su jais susijusias sunkinančias aplinkybes – kliudymą vykdyti tyrimą, tęstinį ir (ar) pakartotinį Reklamos įstatymo reikalavimų neatitinkančios veiklos vykdymą.

9. Nagrinėjamu atveju Taryba Nutarimu pareiškėjai pritaikytą 8 688 Eur dydžio baudą iš esmės grindžia aplinkybėmis, kad pareiškėjos padaryto Reklamos įstatymo 5 straipsnio pažeidimų trukmė buvo labai ilga, o mastas – didelis, taip pat tuo, kad nebuvo nustatyta pareiškėjos atsakomybę lengvinančių aplinkybių. Šie atsakovės argumentai vertintini kritiškai. 

10. Iš byloje nustatytų aplinkybių matyti, kad UAB „Nemuno vaistinė“, sužinojusi apie Taryboje gautą skundą dėl radijo stotyje „Radiocentras“ skleidžiamos galimai klaidingos reklamos apie vaistinėse „Camelia“ vykdomą akciją, pati nedelsiant ėmėsi priemonių užkirsti kelią pažeidimui, t. y. nuo 2015-09-08 nutraukė galimai klaidingos reklamos skleidimą ne tik radijo stotyje „Radiocentras“, bet ir radijo stotyje „Pūkas“. Be to. Buvo aktyvi ir padėjo Tarybai pažeidimo tyrimo metu – 2015-09-16, 2015-09-29, 2015-11-26, 2016-03-16, 2016-05-16 raštais (taip pat kitais raštais, kuriuose buvo pateikta įmonės komercinę paslaptį sudaranti informacija, šioje byloje pripažinta neviešinama) nedelsdama teikė atsakymus į visus Tarybos atliekamo tyrimo metu užduodamus klausimus bei jos prašomą informaciją, susijusią su tiriamu pažeidimu ir įmonės veikla. Byloje nėra duomenų, kad pareiškėja už Reklamos įstatymo pažeidimus buvo bausta anksčiau. Atitinkamai, šios aplinkybės laikytinos pareiškėjos atsakomybę lengvinančiomis Reklamos įstatymo 24 straipsnio 7 dalies prasme. Pažymėtina, jog tai, kad pareiškėjas tyrimo metu teikia Tarybai prašomą informaciją ir dokumentus, su ja bendradarbiauja, pažeidimą padaro pirmą kartą, LVAT savo praktikoje taip pat laiko pareiškėjo atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis (žr. LVAT 2017-01-18 nutartį administracinėje byloje Nr. eA-735-502/2017). Tuo tarpu Reklamos įstatymo 24 straipsnio 8 dalyje įtvirtintų pareiškėjos atsakomybę sunkinančių aplinkybių, kurių pagrindu, kaip minėta, galėtų būti skiriama maksimali 8 688 Eur dydžio bauda, šioje byloje nėra nustatyta, taip pat nėra duomenų, patvirtinančių, kad UAB „Nemuno vaistinė“ atžvilgiu buvo nustatytas neįprastai sunkaus pobūdžio pažeidimas. Tarybos atlikto pažeidimo tyrimo metu nebuvo nustatytas žalos (nuostolių) konkretiems vartotojams faktas.

11. Įvertinusi šioje byloje nustatytas faktines aplinkybes, taip pat tai, kad nagrinėjamu atveju nei Taryba, nei teismas nenustatė pareiškėjos atsakomybę sunkinančių aplinkybių. Priešingai, nustatytos pareiškėjos atsakomybę lengvinančios aplinkybės. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, kad už Nutarime nustatytus Reklamos įstatymo pažeidimus pareiškėjos atžvilgiu pritaikyta maksimali bauda buvo itin didelė ir neproporcinga pareiškėjos padarytam pažeidimui bei neatitinka pažeidimo tyrimo metu nustatytų aplinkybių. Todėl pareiškėjos skundas tenkintinas, Nutarimu UAB „Nemuno vaistinė“ paskirta bauda mažintina iki 3 000 Eur. Pareiškėja ir atsakovė procesiniuose dokumentuose išdėsto daugiau argumentų, tačiau jų teismas nenagrinės, nes jie neturi esminės įtakos galutinei teismo išvadai. Šiame kontekste paminėtina, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT) ir LVAT praktikoje ne kartą pažymėta, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (žr., pvz., EŽTT 1994-04-19 sprendimą  (duomenys neskelbtini) prieš Nyderlandus, 1997-12-19 sprendimą H. prieš Suomiją; LVAT nutartį administracinėje byloje Nr. A261-3555/2011).

 

        Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 4 punktu, 132 ir 133 straipsniais, teismas

 

n u s p r e n d ž i a :

 

Pareiškėjos UAB „Nemuno vaistinė“ skundą tenkinti.

Pakeisti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2016-09-05 nutarimo Nr. 2S-10(2016) rezoliucinės dalies 2 punktą, sumažinant UAB „Nemuno vaistinė“ paskirtą baudą iki 3 000 Eur (trijų tūkstančių eurų).

 

Sprendimas apeliacine tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

 

 

Teisėjai

Ina Kirkutienė

Rytis Krasauskas

Halina Zaikauskaitė