BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

Dėl kino filmų platinimo veikla užsiimančių ūkio subjektų veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams

Atgal

Administracinė byla Nr. Pirma instancija (Sprendimas) (2021-04-01)
Procesinio sprendimo kategorija 11.2; 55.1.3

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS

SPRENDIMAS

2021 m. balandžio 01 d.

 

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jolantos Malijauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Rūtos Miliuvienės ir Egidijos Puzinskaitės,

dalyvaujant pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Theatrical Film Distribution“ atstovui advokatui Andriui Ivanauskui, advokatui Dainiui Burduliui ir advokatui Liudui Šiukšteriui,

atsakovės Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovei Evelinai Uoginaitei,

viešame nuotoliniame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Theatrical Film Distribution“ skundą atsakovei Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai dėl nutarimo dalies panaikinimo.

 

Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą,

 

n u s t a t ė :

 

Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Theatrical Film Distribution“ (toliau – ir UAB „Theatrical Film Distribution“, Bendrovė) kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – ir Taryba) 2020 m. lapkričio 24 d. nutarimą Nr. 1S-124 (2020) „Dėl kino filmų platinimo veikla užsiimančių ūkio subjektų veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“ (toliau – ir Nutarimas) dalyje, kurioje pripažinta, kad UAB „Theatrical Film Distribution“ sudarė draudžiamą susitarimą ir kuria UAB „Theatrical Film Distribution“ paskirta 33 500 Eur bauda.

Skunde teismui pareiškėja nurodo, kad Nutarimu Taryba pripažino, jog pareiškėja ir vieną ekonominį vienetą sudarančios bendrovės UAB „NCG Distribution“ ir UAB „Forum Cinemas“ sudarė konkurenciją ribojantį susitarimą dėl platintojo užmokesčio tvarkos ir minimalių užmokesčio (rentalo) dydžio nustatymo ir tokiu būdu pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – ir Konkurencijos įstatymas) 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimus. Už šį pažeidimą pareiškėjai paskirta 33 500 Eur bauda.

Skunde teismui pareiškėja paaiškina filmų platinimo rinkos ypatumus, filmų platintojo atlygio nustatymo pokyčius, naujojo atlygio modelio įdiegimo Lietuvoje užuomazgas ir teigia, kad Minimalaus Platintojo atlygio modelį pirmieji Lietuvoje pradėjo taikyti UAB „NCG Distribution su UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“. Pareiškėja apie tai sužinojo iš UAB „Forum Cinemas“, 2016 m. rugsėjo mėnesį gavo ir pačią naujojo atsiskaitymo modelio sutartį, kurią UAB „Forum Cinemas“ buvo sudaręs su UAB „NCG Distribution“.

Nurodo, kad UAB „Forum Cinemas” (toliau – ir Forum Cinemas) 2016 m. rugsėjo mėnesį pateikė pareiškėjai pasiūlymą sudaryti naują filmų demonstravimo sutartį su naująja Minimalaus Platintojo užmokesčio apskaičiavimo tvarka. Forum Cinemas pasiūlė atsisakyti ankstesnės nusistovėjusios rinkos praktikos, kuomet grynosios pajamos už į filmus parduotus bilietus pasidalijamos 50/50 procentinėmis dalimis tarp kino teatro ir platintojo. Vietoj to, Forum Cinemas pasiūlė įvesti minimalią kiekvieno parduoto bilieto garantiją, apskaičiuojamą šešioms skirtingoms bilietų kategorijoms (vaikams skirtuose 2D filmams; vaikams skirtuose 3D filmams; įprastiems dienos 2D filmams; įprastiems dienos 3D filmams, įprastiems vakaro 2D filmams; įprastiems vakaro 3D filmams) (toliau – Naujoji filmų demonstravimo sutartis). Iš komunikacijos su Forum Cinemas pareiškėjai buvo žinoma, jog Forum Cinemas pasidalino filmų demonstravimo sutartimi, kurią pats Forum Cinemas buvo sudaręs su UAB „NCG Distribution“ (toliau – ir NCG Distribution). Pareiškėjai taip pat buvo žinoma, jog šiai naujojo Minimalaus Platintojo atlygio modelio sutarties parengimui NCG Distribution patyrė reikšmingus laiko ir finansinius kaštus, jos parengimui pasitelkiant ir išorinius teisininkus. Pareiškėja šią sutartį priėmė kaip gerąją verslo praktiką, rinkoje taikomą know-how ir pradėjo analizuoti tokios sutarties sudarymo su Forum Cinemas galimybes. Be to, gavusi Naująją filmų demonstravimo sutartį pareiškėja pradėjo svarstyti tokios sutarties panaudojimo galimybes ne tik santykiuose su Forum Cinemas, bet ir su kitais kino teatrais.

Skunde pažymi, kad Forum Cinemas yra aiškus rinkos lyderis, turintis didžiausią rinkos dalį Lietuvos filmų rodymo rinkoje, todėl pareiškėjos komercinė politika privalo būti nustatoma pirmiausia atsižvelgiant į prekybos sąlygas suderėtas tarp pareiškėjos ir Forum Cinemas. Svarbi padėtis rinkoje, suteikia stiprių derybinių svertų komerciniuose santykiuose su filmų platintojais, dėl ko Forum Cinemas derėdamasi su pareiškėja dėl finansinių ar kitų bendradarbiavimo sąlygų nevengdavo kelti ir tokių reikalavimų, kurie iš pirmo įspūdžio ne visais atvejais galėdavo atrodyti sutampančiais su pačios pareiškėjos komercine politika ir jos strateginiais tikslais rinkoje. Šių aplinkybių kontekste Forum Cinemas pasiūlius pareiškėjai sudaryti 2016 m. rugsėjo mėnesį perduotą Naująją filmų demonstravimo sutartį, pareiškėja neturėjo galimybės iškart atsisakyti Forum Cinemas siūlymo, nes tai galėjo sukelti pareiškėjos verslui žalingą Forum Cinemas reakciją. Pareiškėja gavusi iš Forum Cinemas pasiūlymą dėl Naujosios filmų demonstravimo sutarties sudarymo pradėjo įmonės viduje analizuoti tokios sutarties sudarymo su Forum Cinemas galimybes. Tuo pačiu pareiškėja pradėjo svarstyti hipotetinę galimybę šią sutartį pradėti naudoti ir su kitais kino teatrais, todėl pradėjo analizuoti ir tokios galimybės pagrįstumą ir galimą iš to pareiškėjos gautiną naudą ar patirsimą žalą. Buvo atlikta vidinė analizė ir skaičiavimai, kuriais buvo siekta nustatyti, kaip pasikeistų (padidėtų/sumažėtų) pareiškėjos pajamos pareiškėjai su Forum Cinemas sudarius Naująją filmų demonstravimo sutartį su Minimalaus Platintojo atlygio modeliu. Pareiškėja visgi nenustatė, kad Forum Cinemas pasiūlymas galėtų būti nenaudingas Pareiškėjai, lyginant su iki tol su Forum Cinemas sudarytos filmų demonstravimo sutarties komercinėmis sąlygomis. Todėl pareiškėja nematė poreikio toliau derėtis su Forum Cinemas dėl platintojo atlygio dydžio. Pareiškėja pradėjo Naujosios filmų demonstravimo sutarties sudarymo galimybę derinti su pareiškėjos vadovybe, kuri yra atsakinga už tokių komercinių sprendimų priėmimą.

Pareiškėjos darbuotoja J. G. 2016 m. lapkričio 22 d. nusiuntė iš Forum Cinemas gautos sutarties versiją anglų kalba Estijos bendrovės Theatrical Film Distribution OU valdybos nariui A. A., informuojant jog šia sutartimi geranoriškai pasidalino Forum Cinemas bei pateikiant nuomonę, jog ši sutartis gali būti naudinga pareiškėjos verslui. 2017 m. vasario 7 d. J. G. pakartotinai kreipėsi į A. A. su prašymu informuoti pareiškėją apie Theatrical Film Distribution OU nuomonę Naujosios filmų demonstravimo sutarties atžvilgiu. Pareiškėjos darbuotoja J. G. papildomai informavo A. A., jog sutartys su kino teatrais baigia galioti sausio 31 d., todėl pareiškėja norėtų pradėti naujus metus su nauja sutartimi – ypač su UAB „Multikino Lietuva“, Forum Cinemas ir UAB „Cinamon Operations“ – o vėliau ir su visais kitais. A. A. nurodė, kad jam sutartis tinka. Tą pačią dieną, 2017 m. vasario 7 d. pareiškėja informavo UAB „Multikino Lietuva“ apie ketinimus pasiūlyti sudaryti sutartį su Minimalus Platintojo atlygio modeliu, o 2017 m. vasario 22 d. parengtą dvikalbę sutarties versiją persiuntė UAB „Multikino Lietuva“ susipažinimui ir pasirašymui.

Pareiškėjos įsitikinimu, Taryba nesant tam jokio pagrindo konstatavo Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto pažeidimą, nes sprendimą dėl iš Forum Cinemas gautos sutarties panaudojimo savo veikloje pareiškėja priėmė išimtinai savarankiškai be Formus Cinemas ir NCG Distribution įsikišimo į šio sprendimo priėmimo procesą. Nors Nutarime pažeidimas konstatuojamas būtent dėl to, kad neva tai pareiškėja priėmė sprendimą sutartiniuose santykiuose su UAB „Multikino Lietuva“ taikyti Minimalaus Platintojo atlygio modelį ne savarankiškai, bet susitarus su NCG Distribution ir Forum Cinemas. Pareiškėja su tokiu atsakovės vertinimu nesutinka ir teigia, kad toks sprendimas buvo priimtas savarankiškai, įvertinus visas aplinkybes, skaičiavimus ir atlikus Minimalaus Platintojo atlygio modelio suderinamumą su pareiškėjos įmonių grupės politika ir strateginiais tikslais.

Pažymi, kad nei Forum Cinemas, nei NCG Distribution atstovai nežinojo ir negalėjo žinoti, ar pareiškėja apskritai ketina priimti Forum Cinemas pasiūlymą sudaryti Naująją filmų demonstravimo sutartį. Tuo labiau, Forum Cinemas ir NCG Distribution jokiu būdu negalėjo žinoti, ar pareiškėja ketina šią sutartį naudoti santykiuose su kitais kino teatrais. Net jei ir Forum Cinemas ar NCG Distribution kažkokiu būdu būtų galėjusios tokią aplinkybę žinoti, jos jokiu būdu nebūtų galėjusios žinoti dėl pareiškėjos kino teatrams siūlomų konkrečių bendradarbiavimo sąlygų, įskaitant ir dėl sutarto atlygio dydžio. Forum Cinemas dalyvavimas pareiškėjos sprendimo dėl Naujosios filmų demonstravimo sutarties panaudojimo pareiškėjos veikloje apsiribojo išimtinai tik tuo, jog Forum Cinemas vadovas G. P. 2016 m. rugsėjo mėnesį perdavė pareiškėjos darbuotojai J. G. Naująją filmų demonstravimo sutartį, kurios pagrindu veikė ir NCG Distribution platinamus filmus demonstravo pats Forum Cinemas.

Pareiškėjos teigimu, vien Naujosios filmų demonstravimo sutarties perdavimas pareiškėjai jokiu būdu negali būti laikomas pakankamu, kad būtų galima nustatyti tarp šalių „suderintą valią“, jog pareiškėja rinkoje veiks tam tikru būdu, kuris ir kurio detalės būtų buvusios žinomos bei aiškiai suprantamos tiek pareiškėjai, tiek Forum Cinemas ir NCG Distribution.

Nurodo, kad net pripažinus Konkurencijos įstatymo pažeidimą (nors pareiškėja su tuo nesutinka), Nutarimas yra nepagrįstas ta apimtimi, kiek atsakovė apskaičiavimo tikslu nustatė pažeidimo trukmę. Atsakovė pažeidimo pradžios momentą sieja su Forum Cinemas Naujosios filmų demonstravimo sutarties perdavimu pareiškėjai, kuris negalėjo įvykti vėliau nei 2016 m. rugsėjo 16 d., o pažeidimo pabaigos momentą Taryba sieja su pareiškėjos ir UAB „Multikino Lietuva“ derybų dėl naujos sutarties sudarymo sustabdymu, kuris buvo atliktas pareiškėjai 2017 m. gegužės 5 d. apie tai pranešant UAB „Multikino Lietuva“.

Nesutinka su atsakovės pažeidimo nustatymo momentu ir teigia, kad pažeidimo pradžia galėtų būti siejama su momentu, kuomet pareiškėja ir Forum Cinemas kartu su NCG Distribution pasiekė tarpusavio supratimą ir bendrą valią, jog pareiškėja pasiūlys UAB „Multikino Lietuva“ sudaryti iš Forum Cinemas gautą Naująją filmų demonstravimo sutartį joje numatytomis komercinėmis sąlygomis, tačiau ne ankstesnė diena. Nuo Naujosios filmų demonstravimo sutarties perdavimo momento iki pareiškėjos pasinaudojimo šia sutartimi ją išsiunčiant pasirašyti UAB „Multikino Lietuva“ praėjo 6 mėnesių laikotarpis. Jeigu tarp Forum Cinemas, NCG Distribution ir pareiškėjos bendra valia dėl pareiškėjos elgesio rinkoje būtų buvusi susiformavusi jau sutarties perdavimo metu, akivaizdu, jog pareiškėja nebūtų laukusi daugiau nei pusę metų iki pasinaudojimo perduotąja sutartimi. Pabrėžia, kad pareiškėja pati sutarties perdavimo metu nežinojo ir negalėjo žinoti, ar perduotąja sutartimi apskritai pasinaudos, dėl to ir Forum Cinemas kartu su NCG Distribution to nežinojo ir negalėjo žinoti.

Atkreipia dėmesį, jog pareiškėjos darbuotojos J. G. veiksmai atlikti iki pat 2017 m. vasario 22 d. apskritai negalėjo lemti sutarties tarp pareiškėjos ir UAB „Multikino Lietuva“ sudarymo, kadangi J. G. veiksmai negalėjo sukelti teisinių pasekmių pareiškėjai. J. G. nėjo pareiškėjos vadovo pareigų, o buvo eilinė darbuotoja – rinkodaros vadovė. Nors J. G. turėjo įgaliojimą pareiškėjos vardu pasirašyti sutartis ir jas nutraukti, tačiau šios teisės ji negalėjo įgyvendinti negavusi reikalingų pritarimų iš vadovybės. Sprendžia, kad atsakovė klaidingai įvertino darbuotojos įgaliojimų apimtį pareiškėjos santykiuose su trečiaisiais asmenimis.

Pareiškėjos valia dėl Naujosios filmų demonstravimo sutarties panaudojimo galimybių susiformavo ir realizavosi tik 2017 m. vasario 22 d., kuomet pareiškėja pateikė sutarties sudarymo pasiūlymą UAB „Multikino Lietuva“.

Skunde teismui pareiškėja teigia, kad atsakovė nepagrįstai pareiškėjos veiksmus tyrime sumenkina ir nelaiko jų lengvinančiomis aplinkybėmis, atitinkamai mažinant skirtos baudos dydį. 2017 m. liepos 24 d. pareiškėja pateikė atsakovei paaiškinimus dėl kino filmų platinimo rinkos, pareiškėjos komercinės politikos, pateikė paaiškinimus dėl platintojų gaunamų pajamų/kainodaros nustatymo mechanizmo. Pareiškėjos įsitikinimu, minėti paaiškinimai leido Tarybai iš naujo išsamiai apsvarstyti tyrimo apimtį bei kryptį, t. y. įtraukti į tyrimą šalimi Forum Cinemas. Savo paaiškinimuose pareiškėja taip pat pasisiūlė bendradarbiauti su Taryba ir netgi pakoreguoti savo verslo modelį, kad būtų galima ištaisyti Lietuvos kino filmų demonstravimo rinkoje esančius trūkumus, jei taip rekomenduotų Konkurencijos taryba. „Tyliuoju“ tyrimo laikotarpiu iki 2019 m. pradžios (kurio metu pareiškėja neturėjo jokių žinių apie kokius nors su tyrimu susijusius reikšmingus Tarybos veiksmus) pareiškėja nuosekliai sekė tyrimo eigą ir reguliariai kontaktavo su bylos tyrėjais, siūlydama byloje savo pagalbą ir bendradarbiavimą, pareiškėjos atstovai daugybę kartų buvo susitikę su Tarybos atstovais. Pareiškėja atrinko ir pateikė Tarybai svarbiausius elektroninius susirašinėjimus ir juos pateikė Tarybai, kurie buvo panaudoti priimant Nutarimą. Pareiškėjos įsitikinimu, būtent ši pateikta informacija leido konstatuoti ir pagrįsti konkrečius įvykius bei subjektų ketinimus. Taip pat atsakovei buvo pateiktos ne tik galiojančios sutartis dėl filmų platinimo su pagrindiniais kino teatrais, bet ir detalūs paaiškinimai dėl sutarčių turinio, jų panašumų bei skirtumų, nors konkrečiai to nebuvo prašoma. Ši informacija atsakovei padėjo greičiau ir efektyviau suprasti pagal skirtingas sutartis taikomą kainodarą bei pateikti šios kainodaros analizę. 2019 m. spalio 18 d. pareiškėja, toliau siekdama bendradarbiauti su Taryba ir padėti atliekamame tyrime, pateikė duomenis apie su kino filmų platinimo veikla tiesiogiai ir netiesiogiai susijusias 2016 m., 2017 m. ir 2018 m. pajamas, o vėliau ir informaciją apie pareiškėjos struktūrą, jos valdymo pasikeitimus 2016–2018 m. laikotarpyje, pareiškėjos akcijų pasiskirstymą ir esamus/buvusius savininkus. Pareiškėjos pagrįstu įsitikinimu, šios aplinkybės pagrindžia pareiškėjos bendradarbiavimą tyrime, kadangi, įvertinus pateiktų duomenų ir informacijos turinį, pareiškėja neturėjo pareigos atskleisti ypač jautrios, komercinę paslaptį sudarančios, informacijos. Visos šios aplinkybės sudaro pagrindą mažinti jai galimai skirtiną baudą.

Pareiškėja skunde nurodo ir tai, kad dėl Nutarimu nustatytų faktinių aplinkybių Taryba turėjo pareigą tirti galimą Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio, įtvirtinančio draudimą piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi, pažeidimą, tačiau to neatliko. Neatmestina galimybe laiko tai, jog Forum Cinemas perduodamas pareiškėjai Naująją filmų demonstravimo sutartį ir šiuo klausimu pradėdamas komunikaciją su pareiškėja turėjo tikslą panaudojant turimą rinkos galią ir pasitelkiant kito asmens – pareiškėjos „rankas“ sutrukdyti UAB „Multikino Lietuva“ tęsti Forum Cinemas nepasitenkinimą keliančios filmų bilietų kainodaros taikymą.

Atsakovė Taryba atsiliepime į pareiškėjos skundą su pareiškėjos skundu nesutinka ir prašo teismo pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

Atsiliepime nurodo, kad nagrinėjamu atveju sudarytas susitarimas ir sąlygos, reikalingos jam konstatuoti, neapima reikalavimo, kad minimalaus rentalo modelis ir rentalo dydžiai būtų pritaikyti konkrečiam subjektui – šiuo atveju UAB „Multikino Lietuva“, ar kad Forum Cinemas ar NCG Distribution turėjo būti informuotos apie tai, kokią sutartį pareiškėja pasiūlys sudaryti UAB „Multikino Lietuva“ ar kitiems rodytojams. Atsakovės vertinimu, draudžiamas susitarimas buvo sudarytas jau tada, kai Forum Cinemas perdavė pareiškėjai Naująją filmų demonstravimo sutartį ir taip buvo panaikinta galimybė platintojams savarankiškai nustatyti savo kainodarą ir kino filmų platinimo (nuomos) kainas, panaikintas netikrumas dėl tarpusavio elgesio rinkoje.

Pažymi, kad elektroninėje komunikacijoje su Forum Cinemas buvo susirašinėjama apie minimalaus rentalo sutarties taikymą visiems rodytojams, pavyzdžiui, Forum Cinemas nurodė, kad „rentalų atžvilgiu VISIEMS kino teatrams. Totalinė lygiava“, pareiškėja suprato ne tik, kad NCG Distribution šį rentalo modelį taiko visiems rodytojams, tačiau ir tai, kad tokia sutartis gali būti naudojama jos veikloje, t. y. bendrų veiksmų siekį patvirtino iš savo pusės – „Jeigu ateityje numatysime keisti sutartį (galbūt kopijuoti NCG variantą) tai jau bus strateginis įmonės sprendimas, <...> vieni mūšio nelaimėsime. Reikalingi sąjungininkai – visi platintojai <...> arba tai daro visi platintojai ir įvedame rinkoje kažkokį kintantį rentalo procentą“.

Atsakovės teigimu, vien tai, kad pareiškėjai buvo perduota kitos kino filmų platinimo veikla užsiimančios įmonės (konkurentės) – NCG Distribution sutartis su joje numatyta minimalaus rentalo apskaičiavimo tvarka ir konkrečiais rentalo dydžiais, leidžia teigti, kad buvo sudarytas konkurenciją ribojantis susitarimas. Pareiškėjai gavus šią sutartį, kurioje numatyta informacija apie NCG Distribution taikomą platintojų užmokesčio apskaičiavimo tvarką ir minimalius platintojo užmokesčio (rentalo) dydžius, buvo eliminuota galimybė platintojams (pareiškėjai) savarankiškai nustatyti savo kainodarą ir kino filmų platinimo (nuomos) kainas bei buvo panaikintas netikrumas dėl tarpusavio elgesio rinkoje. Neturėjusi tokios informacijos, pareiškėja galėjo netaikyti tokios platintojų užmokesčio apskaičiavimo tvarkos, kaip NCG Distribution, t. y. savo filmų demonstravimo sutartyse būtų neįtraukusi minimalaus rentalo modelio, arba net jeigu būtų taikiusi minimalaus rentalo modelį, minimalūs rentalo dydžiai galėjo būti kitokie – galėjo būti diferencijuoti pagal kitas bilietų grupes ar būti mažesni. Būtent Naujosios filmų demonstravimo sutarties perdavimas yra pakankama ir reikšminga aplinkybė patvirtinanti, kad buvo sudarytas konkurenciją ribojantis susitarimas dėl platintojo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos ir konkrečių dydžių.

Atsakovė remiasi tiek nacionalinių, tiek Europos Sąjungos teismų praktika ir nurodo, kad veiksmų derinimas tarp ūkio subjektų siejamas su abipusio kontakto tarp ūkio subjektų egzistavimu. Abipusis kontaktas nustatomas, kai vienas konkurentas atskleidžia savo ateities ketinimus ar veiksmus rinkoje kitam, kai pastarasis to prašo, ar bent jau tai priima. Tokiu atveju, norint konstatuoti, kad buvo derinami tarpusavio veiksmai, pakanka nustatyti, kad atskleisdamas savo ketinimus konkurentas eliminavo, ar bent jau žymiai sumažino netikrumą dėl jo paties būsimo elgesio rinkoje. Be to, gali būti preziumuojama, išskyrus priešingų įrodymų atvejus, kad ūkio subjektas, kuris dalyvauja derinant veiksmus ir toliau veikia rinkoje, nustatydamas savo elgesį joje, atsižvelgs į apsikeistą informaciją. Jeigu galima nustatyti, jog šios įmonės suderino veiksmus ir toliau veikė šioje rinkoje, pateisinama reikalauti, kad jos pateiktų įrodymų, kad šis veiksmų suderinimas neturėjo įtakos jų elgesiui atitinkamoje rinkoje. Pažymi, kad tam, jog būtų nuneigta minėta prezumpcija, įtariamas ūkio subjektas turi pateikti tokius įrodymus, kurie paneigtų bet kokią suderintų veiksmų įtaką ūkio subjektų elgesiui rinkoje. Taigi, tokie įrodymai turi paneigti bet kokius ryšius tarp suderintų veiksmų ir ūkio subjekto sprendimo veikti rinkoje. Todėl nesutinka su pareiškėjos argumentu, kad konkuruojančios įmonės sutarties perdavimas pareiškėjai nėra pakankama ir nepagrindžia draudžiamo susitarimo sudarymo. Papildoma Forum Cinemas ar NCG Distribution valia ar įsikišimas, kaip nurodo pareiškėja, nėra reikalingi, nes draudžiamas susitarimas jau buvo sudarytas kai pareiškėja gavo Naująją filmų demonstravimo sutartį.

Atsiliepime atsakovė pažymi, kad pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, kad neatsižvelgė į gautą informaciją, sutarties perdavimas neturėjo jokio įtakos jos elgesiui rinkoje, ar kad ji atsiribojo nuo susitarimo. Veikiau priešingai, nes pati pareiškėja skunde patvirtina, kad minėtą sutartį taikė ir netgi pasiūlė ją sudaryti UAB „Multikino Lietuva“. Be to, gavusi sutartį iš Forum Cinemas ir nusiuntusi ją Theatrical Film Distribution OU valdybos nariui pasisakyti dėl sutarties, Bendrovė informavo Forum Cinemas (vėlgi diskusijų dėl UAB „Multikino Lietuva“ taikomų akcijų kontekste) apie tai, ką įmonė daro su sutartimi – „ Dėl pilnų atlyginimų, tai tik galiu pasakyti, [k]ad sutartis jau kuris laikas pas estus. Svarsto ir tikiuosi, kad pasirašys.“. Nors pareiškėja nurodo, kad sprendimus dėl iš Forum Cinemas gautos sutarties panaudojimo savo veikloje priėmė savarankiškai, šie teiginiai niekaip nepagrįsti ir prieštarauja Tarybos nustatytoms aplinkybėms.

Taryba, pasisakydama dėl pareiškėjos argumentų, kad pateiktą pasiūlymą sudaryti naują filmų demonstravimo sutartį su nauja minimalaus rentalo apskaičiavimo tvarka priėmė kaip gerąją verslo praktiką, rinkoje taikomą know-how ir pradėjo svarstyti tokios sutarties panaudojimo galimybes ne tik santykiuose su Forum Cinemas, bet ir su kitais kino teatrais, kad vertino sutarties suderinamumą su Bendrovės politika ir strateginiais tikslais, kad derino su Bendrovės vadovybe, nurodo, kad pareiškėjai buvo perduota konkurentės filmų demonstravimo sutartis su minimalaus rentalo apskaičiavimo tvarka ir konkrečiais dydžiais, pareiškėja tai suvokė, ne tik svarstė šią sutartį taikyti ir taikė ją savo veikoje, ne paneigia, o kaip tik patvirtinta Tarybos išvadas dėl draudžiamo susitarimo. Dėl pareiškėjos minimos normalios verslo praktikos akcentuoja, kad konkurentų apsikeitimas informacija apie kainodarą ir kainas (šiuo atveju sutarties gavimas) nėra normali verslo praktika ir prieštarauja pagrindiniams Konkurencijos teisės reikalavimams – savarankiškai apsispręsti dėl savo elgesio rinkoje, o ne po kontaktų su kitomis įmonėmis vadovaujantis konkurento perduota informacija.

Atsakovės teigimu, Bendrovės komunikacija elektroniniais laiškais su Forum Cinemas bei su UAB „Multikino Lietuva“ patvirtina aplinkybes, kad Forum Cinemas perdavė pareiškėjai minimalaus rentalo sutartį su konkrečiais minimaliais rentalais, kurią savo veikloje naudojo NCG Distribution, ir įmonėms tai buvo žinoma.

Nesutinka su pareiškėjos argumentu, kad minimalaus rentalo sutartį 2016 m. rugsėjo mėn. Forum Cinemas pareiškėjai perdavė tarpusavio santykiams atnaujinti, nes tokios komunikacijos nėra pateikta – realiai nevyko derybos dėl sutarties ar jos sąlygų, nebuvo keičiamasi sutarčių projektais. Priešingai, pareiškėja gavusi sutartį, ją pasiūlė sudaryti UAB „Multikino Lietuva“. Svarbu ir tai, kad Forum Cinemas vadovas neigė siūlęs pareiškėjai sudaryti Naująją filmų demonstravimo sutartį.

Dėl Pareiškėjos teiginių, kad ji, gavusi Forum Cinemas perduotą Naująją kino filmų demonstravimo sutartį atliko jos nuostatų analizę, poveikį įmonės pajamoms, įvertino naudą ir dėl jos apsisprendė savarankiškai, pažymi, kad vien faktas, kad pareiškėja įmonei UAB „Multikino Lietuva“ pasiūlė sudaryti identišką sutartį tai, kuri jai buvo perduota, paneigia šiuos teiginius. UAB „Multikino Lietuva“ pasiūlytoje sudaryti sutartyje, numatyta platintojo užmokesčio apskaičiavimo tvarka ir konkretūs platintojo užmokesčio dydžiai (rentalai) buvo identiški NCG Distribution ir UAB „Multikino Lietuva“ sutarčiai ir joje įtvirtintiems minimaliems rentalams. Tokio rentalų dydžių sutapimo (cento tikslumu) neįmanoma paaiškinti kitaip nei nukopijavimu šių dydžių nuo NCG Distribution ir UAB „Multikino Lietuva“ sutarties.

Atsiliepime nurodo, kad baudos apskaičiavimui reikšmingos aplinkybės buvo nustatytos tinkamai, nes įmonių valia dėl elgesio rinkoje buvo suderinta jau nuo tada, kai buvo pasikeista Naująja filmų demonstravimo sutartimi ir pareiškėja gavo informaciją apie NCG Distribution taikomą platintojų užmokesčio apskaičiavimo tvarką ir minimalius platintojo užmokesčio (rentalo) dydžius. Atsakovės teigimu, akivaizdu, kad susitarimo pradžios momentui reikšminga aplinkybė, kada Bendrovė sužinojo konkurento taikomą kainodarą – minimalaus rentalo apskaičiavimo tvarką, ir kainas – konkrečius minimalius rentalus, o ne tai, kada Bendrovė konkrečiai pasinaudojo gauta informacija. Nors tai, kad pareiškėja pasiūlė identišką sutartį, kurią gavo iš Forum Cinemas ir NCG Distribution, sudaryti UAB „Multikino Lietuva“ tik patvirtina, kad pareiškėja dėl naujo rentalo modelio ir konkrečių rentalo dydžių nustatymo savo veikloje neabejotinai nesielgė savarankiškai ir atsižvelgė (vadovavosi) gauta informacija. Todėl šiuo atveju susitarimo pradžia pagrįstai laikyta data, kai Forum Cinemas perdavė Naująją filmų demonstravimo sutartį Bendrovei ir tokiu būdu pareiškėjai buvo atskleista informacija apie NCG Distribution taikomą platintojų užmokesčio apskaičiavimo tvarką ir minimalius platintojo užmokesčio (rentalo) dydžius.

Pažymi, kad aplinkybės, jog pareiškėja nežinojo, ar perduotąja sutartimi pasinaudos, atitinkamai to negalėjo žinoti ir Forum Cinemas bei NCG Distribution, yra nereikšmingos. Įmonėms buvo žinoma, kad pareiškėjai buvo perduota Naujoji filmų demonstravimo sutartis ir tai lėmė, kad buvo eliminuota galimybė platintojams savarankiškai nustatyti savo kainodarą ir kino filmų platinimo (nuomos) kainas bei buvo panaikintas netikrumas dėl tarpusavio elgesio rinkoje. Būtent ši aplinkybė reikšminga susitarimo sudarymui ir jo pradžios momentui nustatyti. Atitinkamai nurodo, kad pareiškėjos argumentai dėl jos darbuotojos veiksmų yra nekeičiantys Tarybos vertinimo, nes susitarimo pradžios momentas pagrįstai laikoma data kuomet pareiškėjai buvo perduota Naujoji filmų demonstravimo sutartis, o ne sutarties pasiūlymas UAB „Multikino Lietuva“. Taip pat pažymi, kad už konkurencijos teisės pažeidimus atsako ūkio subjektai, todėl draudžiamus veiksmus padariusių ūkio subjektų darbuotojų įgaliojimai nekeičia ūkio subjekto veiksmų vertinimo konkurencijos teisės prasme.

Nesutinka su pareiškėjos argumentais dėl atsakomybę lengvinančių aplinkybių vertinimo ir pažymi, kad teismų praktikoje ne kartą pasakyta, jog tai, kad įmonė nekliudė Tarybos tyrimui, vykdė jos nurodymus pateikti atitinkamą informaciją ir paaiškinimus, nėra kvalifikuojama kaip pagalba. Atitinkamai tai, kad pareiškėja neslėpė pažeidimo ar nekliudė tyrimui, nėra atsakomybę lengvinanti aplinkybė ir šiuos pareiškėjos argumentus laiko neaktualias. Pareiškėja bet kuriuo atveju turi vykdyti Tarybos nurodymus ir nekliudyti tyrimui, ir tai neturi būti laikytina išskirtiniu ir baudos sumažinimo vertu pareiškėjos elgesiu.

Lengvinančia aplinkybe yra numatyta tai, kad ūkio subjektas, padaręs pažeidimą, padėjo Tarybai tyrimo metu. Taigi, lengvinančia aplinkybe laikytini ne bet kokie ūkio subjektų veiksmai ar informacijos teikimas tyrimo metu, tačiau tie, kurie padeda Tarybai. Vien tai, kad pareiškėja vykdė Tarybos įgaliotų pareigūnų nurodymus ir teikė informaciją tyrimui nesudaro pagrindo tokį elgesį vertinti kaip padėjimą Tarybai tyrimo metu. Skunde pareiškėja taip pat neneigia, kad dauguma informacijos buvo teikta vykdant rašytinius ir žodinius Tarybos įgaliotų pareigūnų nurodymus ir prašymus – „Pareiškėja buvo paprašyta“ , „Konkurencijos taryba paprašė“, „žodžiu taip pat paprašė“.

Atsakovė, pasisakydama dėl pareiškėjos minimo esminio procedūrinio pažeidimo – neatlikto tyrimo dėl galimo Forum Cinemas piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi nurodo, kad tai, jog nebuvo vertintas ir nustatytas kitokio pobūdžio pažeidimas, nereiškia, kad Tarybos padarytos išvados laikytinos nepagrįstomis. Šiuos pareiškėjos argumentus vertina kaip neaktualius. Atsakovės teigimu, net jeigu kitoks pažeidimas būtų nustatytas, tai savaime nereiškia, kad šiuo atveju nustatytas draudžiamas susitarimas yra nustatytas nepagrįstai, ir nepanaikina Tarybos išvadų. Pažymi, kad pareiškėjos nurodomos aplinkybės, susijusios su Forum Cinemas padėtimi filmų rodymo rinkoje bei veiksmais ir vaidmeniu sudarant draudžiamą susitarimą, buvo įvertintos, įskaitant ir tai, kad Bendrovė negalėjo nutraukti bendradarbiavimo su Forum Cinemas ir sutiko taikyti kitiems rodytojams tokias pačias kino filmų demonstravimo sąlygas, kaip ir NCG Distribution, t. y. buvo nustatyta, kad Forum Cinemas skatino kitus susitarimo dalyvius sudaryti susitarimą, faktiškai prisidėjo prie jo sudarymo ir kontrolės. Bet kuriuo atveju, net jeigu tam tikri Forum Cinemas veiksmai pareiškėjos atžvilgiu vertintini kaip spaudimas ir tam tikrus Forum Cinemas veiksmus pareiškėja įvardijo kaip grasinimus ar šantažą, vis dėlto, ir tokiame kontekste pareiškėja išreiškė bendrą poziciją ir siekį sudaryti susitarimą. Taigi, su Forum Cinemas padėtimi susijusios aplinkybės šiuo atveju nereiškia, kad nagrinėtą konkurencijos teisės pažeidimą sudaro vienašaliai Forum Cinemas veiksmai.

Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos atstovai palaikė skunde teismui nurodytus argumentus, išsamiai dėl jų pasisakydami, prašė teismo pareiškėjos skundą tenkinti pilnai. 

Atsakovės atstovė teisminio nagrinėjimo metu palaikė atsiliepime į pareiškėjos skundą išdėstytus argumentus ir prašė teismo pareiškėjos skundo netenkinti.

 

Teismas

 

konstatuoja:

 

2017 m. balandžio 21 d. Taryba nutarimu Nr. 1S-38 (2017) pradėjo tyrimą dėl kino filmų platinimo veikla užsiimančių ūkio subjektų veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams (toliau – ir Tyrimas) (Konkurencijos bylos 2 t., b. l. 1). Tyrimas buvo pradėtas įmonių NCG Distribution ir Bendrovės atžvilgiu, Tarybos iniciatyva gavus informacijos apie galimus Konkurencijos įstatymo pažeidimus iš UAB „Multikino Lietuva“ (Konkurencijos bylos konfidenciali medžiaga (toliau – ir K, 1 tomas)).

2017 m. gegužės 4 d. Tarybos pareigūnai atliko patikrinimus NCG Distribution ir pareiškėjos naudojamose patalpose (Konkurencijos bylos 2 t., b. l. 15–16).

2017 m. gegužės 5 d. Bendrovė informavo Tarybą, kad nutraukė savo dalyvavimą draudžiamame susitarime ir pateikė tai patvirtinančius įrodymus, t. y. sustabdė 2017 m. vasario 22 d. įmonei UAB „Multikino Lietuva“ pasiūlytos sutarties derybas (Konkurencijos bylos 7 t., b. l. 13–17, 4 t., b. l. 13–17 (K)).

2017 m. gegužės 9 d. NCG Distribution informavo apie ketinimą pasinaudoti Draudžiamų susitarimų dalyvių atleidimo nuo baudų ir jų sumažinimo taisyklėse, patvirtintose 2008 m. vasario 28 d. Konkurencijos tarybos nutarimu Nr. 1S-27 „Dėl Draudžiamų susitarimų dalyvių atleidimo nuo baudų ir jų sumažinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – ir Taisyklės) numatyta baudos sumažinimo galimybe už dalyvavimą konkurenciją ribojančiame susitarime dėl kainų nustatymo bei prašė nustatyti terminą reikiamai informacijai surinkti ir pateikti (Konkurencijos bylos 3 t., b. l. 1–2 (K)).

2017 m. gegužės 25 d. NCG Distribution pateikė Tarybai prašymą dėl baudos sumažinimo (toliau – ir Prašymas), kuriame nurodė, jog pateikė turimą informaciją apie dalyvavimą konkurenciją ribojančiame susitarime (Konkurencijos bylos 3 t., b. l. 5–8 (K)).

2018 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 1S-50 (2018) Taryba Tyrimą papildė įmone UAB „FORUM CINEMAS“ (Konkurencijos bylos 2 t., b. l. 20–21, 41 t., b. l. 2–3).

2018 m. gegužės 3 d. Tarybos įgalioti pareigūnai atliko patikrinimą Forum Cinemas naudojamose patalpose (Konkurencijos bylos 2 t., b. l. 30).

2020 m. liepos 30 d. Tarybos Draudžiamų susitarimų tyrimo grupė surašė pranešimą apie įtariamą pažeidimą Nr. 6S–4 (2020) „Dėl kino filmų platinimo veikla užsiimančių ūkio subjektų veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“ (toliau – ir Pranešimas apie įtariamą pažeidimą) (Konkurencijos bylos 33 t., b. l. 3–72 (K)).

2020 m. rugpjūčio 31 d. NCG Distribution bei Forum Cinemas pateikė paaiškinimus dėl Pranešimo apie įtariamą pažeidimą (Konkurencijos bylos 36 t., b. l. 1–56 lapai (K), 37 t.,  b. l. 1–55 lapai).

Pareiškėja pateikė paaiškinimus dėl Pranešimo apie įtariamą pažeidimą (Konkurencijos bylos 38 t., b. l. 1–2 lapai (K), 39 t., b. l. 1–10).

Bendrovės buvo išklausytos Tarybos 2020 m. spalio 13 d. posėdžio metu (Konkurencijos bylos, 40 t., b. l. 55–94).

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2020 m. lapkričio 24 d. priėmė nutarimą „Dėl kino filmų platinimo veikla užsiimančių ūkio subjektų veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“ (Konkurencijos bylos 43 t., 7–73). Nutarimu Konkurencijos taryba pripažino, kad UAB „Theatrical Film Distribution“ ir vieną ekonominį vienetą sudarančios bendrovės UAB „NCG Distribution“ ir UAB „Forum Cinemas“ sudarė draudžiamą susitarimą dėl platintojo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos ir minimalių platintojo atlygio (rentalo) dydžių nustatymo ir tokiu būdu pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą bei už nustatytą pažeidimą įmonėms skyrė baudas.

Tiek pareiškėja, tiek Forum Cinemas, nesutikdamos su priimto Nutarimo dalimis, su skundais kreipėsi į teismą.

2021 m. kovo 2 d. teisme buvo gautas Forum Cinemas pareiškimas dėl skundo atsisakymo, kuris 2021 m. kovo 4 d. nutartimi buvo patenkintas ir bylos dalis pagal pareiškėjos Forum Cinemas Lithuania OÜ skundą atsakovei Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai dėl 2020 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. 1S-124 (2020) „Dėl kino filmų platinimo veikla užsiimančių ūkio subjektų veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“ rezoliucinės dalies 1 punkto dalies, kurioje nutarta pripažinta, jog Forum Cinemas Lithuania OÜ sudarė konkurenciją ribojantį susitarimą dėl platintojo užmokesčio tvarkos ir minimalių užmokesčio (rentalo) dydžio nustatymo ir tokiu būdu pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimus ir rezoliucinės dalies 2.3 papunkčio panaikinimo, nutraukta.

 

Taigi, nagrinėjamoje byloje ginčas yra kilęs dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos Nutarimo dalies, kurioje pripažinta, kad UAB „Theatrical Film Distribution“ sudarė draudžiamą susitarimą ir kuria UAB „Theatrical Film Distribution“ paskirta 33 500 Eur bauda, teisėtumo ir pagrįstumo.

 

Pareiškėja skunde teismui nurodė šiuos pagrindinius skundo argumentus – pareiškėja elgėsi teisėtai, įprastu rinkoje būdu pagal nusistovėjusią filmų sektoriaus verslo praktiką; sprendimą dėl savo elgesio rinkoje pareiškėja priėmė savarankiškai, po ilgą laiką trukusių svarstymų, vertinimų ir analizės, todėl savo veiksmais nepadarė Konkurencijos įstatymo pažeidimo; Taryba nepagrįstai nustatė ilgesnę pažeidimo trukmę ir netaikė atsakomybę lengvinančios aplinkybės, nors pareiškėjai turėjo būti skiriama mažesnė bauda; Taryba, neatlikdama tyrimo dėl galimo Forum Cinemas piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, padarė esminį procedūrinį pažeidimą. Atsakovė nurodo priešingai – pažeidimas, jo trukmė nustatyti tinkamai, lengvinančios aplinkybės įvertintos tinkamai, o net jeigu kitoks pažeidimas būtų nustatytas, tai savaime nereiškia, kad šiuo atveju nustatytas draudžiamas susitarimas yra nustatytas nepagrįstai, ir nepanaikina Tarybos išvadų.

 

Dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto pažeidimo

 

Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad visi susitarimai, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, yra draudžiami ir negalioja nuo jų sudarymo momento, įskaitant susitarimą tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti (fiksuoti) tam tikros prekės kainas arba kitas pirkimo ar pardavimo sąlygas. Iš esmės analogiškas draudimas įtvirtintas ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – ir SESV) 101 straipsnio 1 dalies a punkto reikalavimuose. SESV 101 straipsnio 1 dalies a punkte įtvirtinta, kaip nesuderinami su vidaus rinka yra draudžiami: visi įmonių susitarimai, įmonių asociacijų sprendimai ir suderinti veiksmai, kurie gali paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą ir kurių tikslas ar poveikis yra konkurencijos trukdymas, ribojimas arba iškraipymas vidaus rinkoje, būtent tie, kuriais tiesiogiai ar netiesiogiai nustatomos pirkimo ar pardavimo kainos arba kokios nors kitos prekybos sąlygos. Taigi Konkurencijos įstatymo 5 straipsnis ir SESV 101 straipsnis draudžia visus susitarimus, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad kvalifikuojant susitarimą pagal Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą, pakanka nustatyti eksplicitinį arba implicitinį šalių valios (norų, ketinimų) sutapimą (suderinimą) veikti rinkoje atitinkamu būdu, o subjektyvūs ūkio subjektų siekiai, dalyvaujant susitarime, paprastai neturi jokios reikšmės. Todėl net jeigu susitarimo dalyviai turėjo kitokius, jų manymu ir įsitikinimu, teisėtus tikslus, susitarimo tikslas šiuo atveju vertinamas ne civilinės teisės, kitos teisės srities ar normų sistemos (pvz., moralinių, etinių ir kt.), o konkurencijos teisės kontekste ir pagal konkurencijos teisės normų nustatytą tokio susitarimo reikšmę ir prasmę (2012 m. birželio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-552-2016/2012).

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje (žr., pvz., 2006 m. gegužės 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A444-686/2006; 2011 m. gegužės 27 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A858-294/2011; 2012 m. birželio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A552-2016/2012) taip pat ne kartą pažymėjo, jog Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio loginė konstrukcija bei šiame straipsnyje įtvirtintų nuostatų tikslas leidžia išskirti dvi draudžiamų susitarimų kategorijas: susitarimus, savaime ribojančius konkurenciją, ir susitarimus, kurių priešingas konkurencijos teisei tikslas ar neigiamas poveikis konkurencijai turi būti nustatytas ir įrodytas. Pirmajai grupei priskiriami tie susitarimai (per se (liet. savaime) ribojantys konkurenciją susitarimai), kurie patenka į Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio  2 dalies veikimo sritį. Pagal Konkurencijos Įstatymo 5 straipsnio 2 dalį, konkurentų sudaryti šio straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose išvardyti susitarimai visais atvejais laikomi ribojančiais konkurenciją. Taigi visais atvejais ribojantys konkurenciją susitarimai – tai tokia kategorija susitarimų, kurių neigiamas poveikis konkurencijai yra preziumuojamas, savaime suprantamas. Todėl iš minėtų nuostatų akivaizdu, kad, jei susitarimas patenka į Įstatymo 5 straipsnio 2 dalies taikymo sritį, Konkurencijos taryba neprivalo atskirai įrodinėti susitarimo tikslo priešingumo sąžiningai konkurencijai ir (arba) neigiamo jo poveikio konkurencijai. Priešingas aiškinimas nulemtų, kad Įstatymo 5 straipsnio 2 dalies tikslas ir galia būtų paneigta ir neįgyvendinama (analogiškai žr., pvz., Europos Sąjungos Pirmosios instancijos teismo 1998 m. rugsėjo 15 d. sprendimą European Night Services (ENS) ir kiti prieš Europos Komisiją, sujungtose bylose T-374/94, T-375/94, T-384-388/94, EU:T:1998:198).

Pagal Teisingumo Teismo praktiką suderinti veiksmai patenka į SESV 101 straipsnio 1 dalies reguliavimą net tais atvejais, kai nekyla antikonkurencinis poveikis rinkai. Iš šios nuostatos teksto išplaukia tai, kad, kaip ir įmonių susitarimų, įmonių asociacijų sprendimų atveju, suderinti veiksmai yra draudžiami, neatsižvelgiant į jokį poveikį, kai jų tikslas yra antikonkurencinis. Be to, nors pati suderintų veiksmų sąvoka suponuoja dalyvaujančių įmonių veiksmus rinkoje, tai nebūtinai reiškia, kad šis elgesys privalo sukelti specifinį poveikį, kuriuo būtų ribojama, kliudoma ar iškraipoma konkurencija (pvz., Teisingumo Teismo 1999 m. liepos 8 d. sprendimo Europos Komisija prieš Anic Partecipazioni, 49/92 P, EU:C:1999:356, 122–124 p., 1999 m. liepos 8 d. sprendimo Hüls AG prieš Europos Komisiją, 199/92 P, EU:C:1999:358, 123–125 p.). ESTT praktikoje taip pat patvirtinta, tam, kad būtų sudarytas susitarimas pagal SESV 101 straipsnio 1 dalį, pakanka, jog atitinkami ūkio subjektai išreikštų bendrą valią elgtis rinkoje tam tikru apibrėžtu būdu (Bendrojo Teismo 2000 m. spalio 26 d. sprendimas byloje Nr. T-41/96, Bayer prieš Komisiją, 67 pastraipa it kt.). Kiekvienas ūkio subjektas, veikiantis rinkoje, turi nepriklausomai pasirinkti savo elgesį joje. Toks reikalavimas draudžia atsirasti bet kokiam tiesioginiam ar netiesioginiam kontaktui tarp tokių subjektų, jeigu šio kontakto tikslas arba padarinys yra daryti poveikį esamo arba potencialaus konkurento elgesiui rinkoje ar atskleisti tokiam konkurentui elgesio kryptį, kurią jie patys nusprendė pasirinkti arba ketina pasirinkti rinkoje (ESTT 1975 m. gruodžio 16 d. sprendimas sujungtose bylose Nr. 40-48, 50, 54-56, 111, 113 ir 114/73, Cooperatieve Vereniging „Suiker Unie“ UA ir kt. prieš Europos Komisiją, 1999 m. liepos 8 d. sprendimas byloje Nr. C-199/92 P, Hüls AG prieš Europos Komisiją).

Byloje iš esmės nėra ginčo dėl nustatytų faktinių aplinkybių, t. y. pareiškėja 2016 m. rugsėjo mėnesį gavo iš Forum Cinemas Naująją filmų demonstravimo sutartį, kurioje buvo įtvirtintas Minimalaus Platintojo atlygio modelis ir vėliau tokio pobūdžio sutartį pareiškėja išsiuntė UAB „Multikino Lietuva“ su pasiūlymu ją pasirašyti. Ginčo šalys nesutaria dėl aukščiau paminėtų faktinių aplinkybių vertinimo. Taryba šias faktines aplinkybes, laiko pakankamomis pripažinti pareiškėją sudarius draudžiamą susitarimą, pagal tikslą ribojantį konkurenciją, tuo tarpu pareiškėja akcentuoja, kad ne paisan to, jog Naująją filmų demonstravimo sutartį gavo iš Forum Cinemas, tačiau sprendimą sutartiniuose santykiuose su UAB „Multikino Lietuva“ taikyti Minimalaus Platintojo atlygio modelį priėmė savarankiškai, prieš tai įvertinus visus reikšmingus paskaičiavimus.  

Teismas su pareiškėjos argumentais nesutinka.

Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 19 dalyje susitarimas apibrėžiamas kaip bet kuria forma (raštu ar žodžiu) dviejų ar daugiau ūkio subjektų sudaryta sutartis arba ūkio subjektų suderinti veiksmai, įskaitant bet kurio ūkio subjektų junginio (asociacijos, susivienijimo, konsorciumo ir pan.) arba šio junginio atstovų priimtą sprendimą.

Konkurencijos teisės reikalavimų neatitinkančio susitarimo draudžiamumo esmė pasireiškia per konkurencijos sampratą. Konstitucinė sąžiningos konkurencijos koncepcija, kuri, be kita ko, apima draudimus sudaryti priešingus konkurencijai susitarimus, suponuoja tai, kad ūkio subjektai, laisvai veikdami rinkoje, varžosi vieni su kitais lygiais teisiniais pagrindais, kai jie savarankiškai priima sprendimus ir nepriklauso vieni nuo kitų. Atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, taip pat galima teigti, jog kiekvienas ūkio subjektas, veikiantis rinkoje, turi nepriklausomai pasirinkti savo elgesį joje. Toks reikalavimas neeliminuoja galimybės ūkio subjektui protingai prisiderinti prie esamų ar numanomų savo konkurentų veiksmų. Tačiau draudžiamas bet koks tiesioginis ar netiesioginis bendravimas tarp ūkio subjektų, kurio tikslas ar pasekmė yra paveikti konkurentų elgesį ar atskleisti jautrią informaciją ir (arba) ketinimus, susijusius su konkurento planuojamais veiksmais rinkoje, kai tokių kontaktų tikslas arba pasekmė yra nenormalių konkurencijos sąlygų atitinkamoje rinkoje atsiradimas (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1999 m. liepos 8 d. sprendimas byloje Nr. C-199/92 P (Hüls AG prieš Komisiją (Polypropylene), 160 punktas).

Susitarimas konkurencijos teisės prasme suprantamas labai plačiai, nekeliant esminių reikalavimų jo išraiškos būdui ar formai (LVAT 2011 m. kovo 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-575-2577/2011). Veiksmų derinimas tarp ūkio subjektų siejamas su abipusio kontakto tarp šių ūkio subjektų egzistavimu. Abipusis kontaktas nustatomas, kai vienas konkurentas atskleidžia savo ateities ketinimus ar veiksmus rinkoje kitam, kai pastarasis to prašo, ar bent jau tai priima (LVAT 2016 m. gegužės 2 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-97-858/2016).

Teismas, įvertinęs pareiškėjos, UAB „NCG Distribution“ ir UAB „Forum Cinemas“ veiksmus pritaria atsakovės pozicijai, kad Naujoji filmų demonstravimo sutartis bei joje nustatyta platintojų užmokesčio apskaičiavimo tvarka ir kino filmų rodytojams taikomi užmokesčiai (rentalai) buvo pasidalinti tarp kino filmų platintojų – konkurentų UAB „Theatrical Film Distribution“ ir NCG Distribution bei Forum Cinemas. Vien tai, kad pareiškėjai buvo perduota konkurentės, kitos kino filmų platinimo veikla užsiimančios įmonės – NCG Distribution sutartis, kurioje numatyta minimalaus rentalo apskaičiavimo tvarka ir konkretūs rentalo dydžiai, leidžia nevienareikšmiškai laikyti, kad buvo sudarytas konkurenciją ribojantis susitarimas dėl platintojo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos ir konkrečių dydžių. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjos argumentai, kad nei Forum Cinemas, nei NCG Distribution nežino ir negalėjo žinoti, ar pareiškėja ketina šią sutartį naudoti santykiuose su kitais kino teatrais, nereikšmingi, nes susitarimas buvo sudarytas kuomet Bendrovė gavo Naująją filmų demonstravimo sutartį.

Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl pareiškėjos argumentų, kad Forum Cinemas pateiktą pasiūlymą priėmė kaip gerąją verslo praktiką, rinkoje taikomą know-how ir pradėjo svarstyti tokios sutarties panaudojimo galimybes ne tik santykiuose su Forum Cinemas, bet ir su kitais kino teatrais, juos vertina kritiškai. Pareiškėjai buvo perduota konkurentės filmų demonstravimo sutartis su minimalaus rentalo apskaičiavimo tvarka ir konkrečiais dydžiais, šią sutartį pareiškėja svarstė ir taikė savo veikloje, o argumentams pagrįsti, jog ja tik siekė atnaujinti tarpusavio santykius su Forum Cinemas, nepateikė jokių įrodymų. Priešingai – iš Nutarime nustatytų elektroninių susirašinėjimų matyti (Nutarimo 91, 252, 94, 253,117, 257, 123 ir kt.), kad Forum Cinemas perdavė pareiškėjai minimalaus rentalo sutartį su konkrečiais minimaliais rentalais, kurią savo veikloje naudojo NCG Distribution, ir įmonėms tai buvo žinoma, o, kad realiai vyko derybos tarp pareiškėjos ir Forum Cinemas dėl tarpusavio santykių atnaujinimo, nėra. Dar daugiau, Forum Cinemas vadovas neigė siūlęs pareiškėjai sudaryti Naująją filmų demonstravimo sutartį (Nutarimo 106 punktas).

Pareiškėja skunde teismui akcentuoja, kad gavusi perduotą Naująją kino filmų demonstravimo sutartį atliko jos analizę, poveikį Bendrovės pajamoms, įvertino naudą ir dėl jos apsisprendė savarankiškai. Teismas pažymi, jog šie pareiškėjos argumentai neturi jokios teisinės reikšmės, nes kaip atsakovė nustatė, kad pareiškėja UAB „Multikino Lietuva“ pasiūlė sudaryti identišką sutartį tai sutarčiai, kurią ji gavo iš Forum Cinemas. Šias teismo išvadas pagrindžia iš pačios pareiškėjos komunikacija su UAB „Multikino Lietuva“ (Nutarimo 123 punktas). Taigi, pritartina atsakovės išvadai, kad surinkti įrodymai ir aplinkybės bei įmonių veiksmai dalijantis Naujosios sutarties versijomis rodo, kad Bendrovė, NCG Distribution ir Forum Cinemas išreiškė bendrą valią suderinti platintojų užmokesčio apskaičiavimo tvarką ir minimalius užmokesčio dydžius (rentalus), o šie veiksmai laikytini susitarimu Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 19 dalies prasme.

Teismas, įvertinęs nustatytas aplinkybes bei atsižvelgęs į teisės aktus, teismų praktiką, sutinka su atsakovės padaryta išvada, jog pareiškėja ir vieną ekonominį vienetą sudarančių NCG Distribution ir Forum Cinemas susitarimas dėl platintojo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos ir minimalių platintojo užmokesčių (rentalo) dydžių laikytinas konkurenciją ribojančiu susitarimu dėl kainų nustatymo. Tokie susitarimai riboja konkurenciją pagal savo tikslą ir pažeidžia Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimus.

  

Dėl pažeidimo trukmės

 

Baudų, skiriamų už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 64 (toliau – ir Baudų nustatymo aprašas), kurių nuostatos ginčui aktualiu aspektu yra pakankamai vienareikšmės: už draudžiamus susitarimus ūkio subjektams skiriama piniginė bauda, kuri Aprašo nustatyta tvarka diferencijuojama atsižvelgiant į pažeidimo pavojingumą, pažeidimo trukmę, ūkio subjekto ir viešojo administravimo subjekto atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes, kiekvieno ūkio subjekto įtaką pažeidimo padarymui, kai pažeidimą padaro keli ūkio subjektai, ūkio subjekto prekių, tiesiogiai ir netiesiogiai susijusių su pažeidimu, pardavimų vertę (Konkurencijos įstatymo 37 straipsnio 1 dalis), negali viršyti 10 procentų bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais (Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 1 dalis). Baudų nustatymo aprašo 12 punkte nustatyta, kad siekiant atsižvelgti į kiekvieno ūkio subjekto dalyvavimo darant pažeidimą trukmę, pagal šio aprašo 9–11 punktų nuostatas apskaičiuota suma dauginama iš ūkio subjekto dalyvavimo darant pažeidimą metų skaičiaus. Trumpesnis nei šešių mėnesių laikotarpis laikomas puse metų; ilgesnis už šešis mėnesius, bet trumpesnis už metus, laikotarpis laikomas metais.

Skunde pareiškėja nurodė, kad net ir pripažinus įmones atlikus Konkurencijos įstatymo pažeidimą, atsakovės Nutarimas negali būti pripažintas pagrįstu ta apimtimi, kuria nustatyta pažeidimo trukmė. Pareiškėjos teigimu, atsakovė nepagrįstai pažeidimo pradžios momentą sieja su Naujosios filmų demonstravimo sutarties perdavimu pareiškėjai. Pažeidimo pradžia galėtų būti siejama tik nuo tos datos, kuomet pareiškėjos valia dėl Naujosios filmų demonstravimo sutarties panaudojimo galimybių susiformavo ir realizavosi – 2017 m. vasario 22 d., kuomet pareiškėja pateikė sutarties sudarymo pasiūlymą UAB „Multikino Lietuva“.

Teismas ir su šiais pareiškėjos argumentais sutikti negali.

Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju svarbu tai, kad įmonių valia dėl elgesio rinkoje buvo suderinta būtent tada, kuomet buvo apsikeista Naująja filmų demonstravimo sutartimi. Visiškai pagrįstai atsakovė pažeidimo laikotarpio pradžią nustatė 2016 m. rugsėjo 16 d. Būtent gavus Naująją filmų demonstravimo sutartį, pareiškėja gavo informaciją apie NCG Distribution taikomą platintojų užmokesčio apskaičiavimo tvarką ir minimalius rentalo dydžius, t. y. konkurento taikomą kainodarą. Nėra reikšminga, kada konkrečiai pareiškėja pasinaudojo gauta informacija. Būtent pačios pareiškėjos veiksmai – sutarties vertimas į anglų kalbą, jos pateikimas derinimui pareiškėjos valdybos nariui, prašymas pateikti nuomonę dėl sutarties derinimo, pritarimo tik sustiprina atsakovės padarytas išvadas, kad įmonių valia buvo suderinta ir pareiškėjos sprendimas buvo nulemtas gautos informacijos. Įmonėms buvo žinoma, kad pareiškėjai buvo perduota Naujoji filmų demonstravimo sutartis ir tai lėmė, kad buvo eliminuota galimybė platintojams savarankiškai nustatyti kainodarą ir kino filmų platinimo kainas bei panaikintas netikrumas dėl tarpusavio elgesio rinkoje. Pareiškėja niekaip nepaneigia, kad sutarties gavimas neturėjo įtakos jos elgesiui. Priešingai – pareiškėja vėliau atitinkamą sutartį pasiūlė UAB „Multikino Lietuva“, kas leidžia nevienareikšmiškai teigti, kad į gautą informaciją buvo atsižvelgta.

Pareiškėjos argumentai, kad jos darbuotojos veiksmai negalėjo sukelti pasekmių, nes ji nebuvo pareiškėjo vadovė vertinami kritiškai. Pareiškėja skunde teismui patvirtino, kad minėta darbuotoja turėjo įgaliojimą pareiškėjos vardu pasirašyti sutartis. Argumentas, kad įgaliojimas tai techninė priemonė tik įforminanti pareiškėjos vadovybės valią pasirašant konkrečias sutartis vertinami kaip nepagrįsti, galimai paneigiantys atstovavimo instituto prasmę. Visiškai pritartina Tarybos argumentui, jog už konkurencijos teisės pažeidimus atsako ūkio subjektai, todėl draudžiamus veiksmus padariusių ūkio subjektų darbuotojų įgaliojimai nekeičia ūkio subjekto veiksmų vertinimo konkurencijos teisės prasme.

 

Dėl lengvinančių aplinkybių

 

Baudų nustatymo aprašo 17 punkte nustatyta, kad nustačius Konkurencijos įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje nurodytas atsakomybę lengvinančias aplinkybes arba Konkurencijos įstatymo 37 straipsnio 3 dalyje nurodytas atsakomybę sunkinančias aplinkybes, bazinis baudos dydis atitinkamai mažinamas arba didinamas. Remiantis Baudų dydžio nustatymo aprašo 18 punktu, bazinis baudos dydis didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į kiekvieno ūkio subjekto įtaką pažeidimo padarymui, kai pažeidimą padaro keli ūkio subjektai. Ūkio subjektui, kuris buvo pažeidimo iniciatorius arba skatino kitus ūkio subjektus dalyvauti darant pažeidimą, bazinis baudos dydis atitinkamai didinamas, o ūkio subjektui, kuris darant pažeidimą atliko pasyvų vaidmenį, bazinis baudos dydis atitinkamai mažinamas

Konkurencijos įstatymo 37 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis laikoma tai, kad: ūkio subjektai ar viešojo administravimo subjektai, padarę pažeidimą, savo noru užkirto kelią žalingoms pažeidimo pasekmėms (1 punktas); ūkio subjektai ar viešojo administravimo subjektai padėjo Konkurencijos tarybai tyrimo metu (2 punktas); ūkio subjektai ar viešojo administravimo subjektai atlygino padarytą žalą (3 punktas); ūkio subjektai ar viešojo administravimo subjektai savo valia nutraukė pažeidimą (4 punktas); ūkio subjektai ar viešojo administravimo subjektai neatliko konkurenciją ribojančių veiksmų (5 punktas); ūkio subjektai ar viešojo administravimo subjektai Konkurencijos tarybai tyrimo metu pateikdami rašytinį pripažinimo pareiškimą pripažino pažeidimą ir numatytą baudą, taip sudarydami sąlygas efektyviau atlikti tyrimą (6 punktas); ūkio subjektai ar viešojo administravimo subjektai pripažino Konkurencijos tarybos baigto tyrimo metu nustatytas esmines aplinkybes (7 punktas); ūkio subjekto ar viešojo administravimo subjekto pažeidimą sudarantį elgesį nulėmė valdžios institucijų veiksmai (8 punktas); ūkio subjekto finansinė padėtis yra labai sunki (9 punktas).

Pareiškėja teigė, kad atsakovė nepagrįstai nurodo, jog pareiškėja neatliko veiksmų, kurie padėtų Tarybai atlikti tyrimą ir nepripažino tai lengvinančia aplinkybe. UAB „Theatrical Film Distribution“ nurodė, kad savo iniciatyva teikė Tarybai paaiškinimus dėl kino filmų platinimo rinkos ir įmonės komercinės politikos, kurie leido atsakovei iš naujo apsvarstyti tyrimo apimtį ir kryptį bei papildyti Tyrimą nauju ūkio subjektu – Forum Cinemas. Atrinko, susistemino ir pateikė elektroninį susirašinėjimą, kurio didelė dalis buvo panaudota Nutarime. Pateikė atnaujintos kino filmų demonstravimo sutarties kopiją, įmonių grupės struktūrą, duomenis apie įmonės akcininkus ir jų pokyčius tiriamuoju laikotarpiu. Atsakovės teigimu, pareiškėjos atlikti veiksmai nėra kvalifikuojami kaip pagalba. Tai, kad pareiškėja neslėpė pažeidimo ar nekliudė tyrimui, nėra atsakomybę lengvinanti aplinkybė.

Pažymėtina, kad bendradarbiavimu ir padėjimu atsakovei yra laikomi tokie ūkio subjekto veiksmai, kuriuos jis atlieka savo iniciatyva, kad padėtų išsiaiškinti su nagrinėjama byla susijusias aplinkybes.

Teismų praktikoje yra ne kartą yra nurodyta, kad Tarybos tyrimo metu duotų nurodymų ūkio subjektams vykdymas ir prašomos informacijos pateikimas, kaip taisyklė, negali būti kvalifikuojamas kaip bendradarbiavimas ar pagalba konkurencijos institucijai (LVAT 2016 m. gegužės 2 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-97-858/2016 ir kt.).

Šiuos teismo argumentus patvirtina pareiškėjos skunde nurodomi paaiškinimai, kuriuose teigiama, kad pareiškėja buvo paprašyta atrinkti elektroninį susirašinėjimą; Taryba paprašė pateikti galiojančias pareiškėjos sutartis dėl filmų platinimo su pagrindiniais kino teatrais; Tarybos bylos tyrėjai žodžiu paprašė pareiškėjos pateikti šiuo metu kino teatrams pareiškėjos siūlomų pasirašyti sutarčių šablonus. Taigi, iš nurodytų aplinkybių matyti, kad pareiškėja vykdė atsakovės pareigūnų nurodymus ir teikė informaciją, tačiau toks elgesys pagrįstai nebuvo įvertintas kaip padėjimas Tarybai tyrimo metu. Dar daugiau, atsakovė tiek Nutarime, tiek atsiliepime teismui nurodė, jog pareiškėja nepateikė jokios papildomos informacijos, kurios Taryba nereikalavo ar neturėjo. Šių atsakovės argumentų pareiškėja niekaip nepaaiškino bei nepaneigė. Teisėjų kolegija pritaria atsakovės pozicijai, kad pareiškėjos atlikti veiksmai nebuvo išskirtiniai ar reikšmingi, kurie sudarytų pagrindą juos vertinti kaip padėjimą Tarybai, ir dėl to mažinti baudą.

 

Dėl galimo piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi

 

Pareiškėja skunde teismui nurodo, kad Taryba turėjo tirti Forum Cinemas vienašališkus veiksmus Nutarime nustatytų aplinkybių kontekste ir siekti nustatyti, ar šie veiksmai nesudaro piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, tokiu būdu Forum Cinemas pažeidžiant Konkurencijos įstatymo 7 straipsnyje įtvirtintą draudimą. Neatlikdama šių veiksmų Taryba netinkamai įgyvendino jai Konkurencijos įstatymo suteiktus įgaliojimus, kas lėmė neteisingą Nutarime nustatytų faktinių aplinkybių ir Forum Cinemas veiksmų kvalifikavimą, bei neteisėto ir nepagrįsto Nutarimo priėmimą. Pažymi, kad dėl šių priežasčių Nutarimas laikytinas neteisėtu ir nepagrįstu.

Teismas pažymi, jog pareiškėja, teigdama šiuos argumentus, niekaip nepagrindžia įtakos Nutarime padarytoms atsakovės išvadoms dėl nustatyto įmonių draudžiamo susitarimo. Pritartina atsakovės pozicijai, jog pareiškėjos argumentai dėl kito pažeidimo galimybės šiuo atveju neaktualūs, o aplinkybės, susijusios su Forum Cinemas padėtimi filmų rodymo rinkoje, veiksmais ir vaidmeniu sudarant draudžiamą susitarimą, atsakovės buvo įvertinti (Nutarimo 391–400 punktai). Visiškai pagrįstai atsakovė nurodė, kad nagrinėjamame kontekste pareiškėja išreiškė bendrą poziciją ir siekį sudaryti susitarimą, todėl su Forum Cinemas padėtimi susijusios aplinkybės šiuo atveju nereiškia, kad nagrinėtą konkurencijos teisės pažeidimą sudaro vienašaliai Forum Cinemas veiksmai. Nutarime detalizuoti elektroniniai susirašinėjimai (Nutarimo 248, 249, 250 120 punktai), kurie pagrindžia ir pareiškėjos valią sudaryti dėl platintojų užmokesčio apskaičiavimo tvarkos ir minimalių užmokesčio dydžių nustatymo, kuriuo taip pat buvo siekiama daryti neigiamą poveikį kino filmų demonstravimo (rodymo) rinkoje. Taigi, atsakovės nustatytos aplinkybės patvirtina, kad atsakomybė už draudžiamą susitarimą pareiškėjai taikyta pagrįstai ir visiškai paneigia argumentus apie prievolę Tarybai papildomai tirti ir nustatyti piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi pažeidimą.

 Apibendrinus darytina išvada, kad Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2020 m. lapkričio 24 d. nutarimas Nr. 1S-124 (2020) „Dėl kino filmų platinimo veikla užsiimančių ūkio subjektų veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“ priimtas tinkamai įvertinus faktines aplinkybes bei taikytinas teisės aktų nuostatas, todėl naikinti šį nutarimą, vadovaujantis pareiškėjos nurodomais ar kitais motyvais, nėra teisinio pagrindo. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

Pareiškėja tiek procesiniuose dokumentuose, tiek bylos žodinio nagrinėjimo teisme metu išdėstė ir kitus argumentus, kuriuos teismas laiko neesminiais ir detaliau dėl kiekvieno iš jų nepasisakys. Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (EŽTT 1994-04-19 sprendimas Van de Hurk v. Netherlands; 1997-12-19 sprendimas Helle v. Finland; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla Nr. A-261-3555/2011).

Pareiškėja teismo prašė priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalį, teisę iš kitos šalies gauti savo išlaidų atlyginimą turi proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas. Pareiškėjos skundas atmestas, todėl prašymas priteisti iš atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas netenkintinas.

 

        Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straispniu,

 

n u s p r e n d ž i a:

 

Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Theatrical Film Distribution“  skundą atmesti kaip nepagrįstą. 

Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

 

 

Teisėjos                                                Jolanta Malijauskienė

 

                                                Rūta Miliuvienė

 

                                                Egidija Puzinskaitė