Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


Dėl kino filmų platinimo veikla užsiimančių ūkio subjektų veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams

Atgal

Administracinė byla Nr. Apeliacinė instancija (sprendimas) (2022-02-02)
Procesinio sprendimo kategorija 53.4

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS

SPRENDIMAS

2022 m. vasario 02 d.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Ramūno Gadliausko ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), 

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Theatrical Film Distribution“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2021 m. balandžio 1 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Theatrical Film Distribution“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai dėl nutarimo dalies panaikinimo.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė:

 

I.

 

Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Theatrical Film Distribution“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2020 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. 1S-124 (2020) „Dėl kino filmų platinimo veikla užsiimančių ūkio subjektų veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“ (toliau – ir Nutarimas) dalį, kurioje pripažinta, kad UAB „Theatrical Film Distribution“ sudarė draudžiamą susitarimą ir kuria UAB „Theatrical Film Distribution“ paskirta 33 500 Eur bauda.

Atsakovas Konkurencijos taryba atsiliepime į Bendrovės skundą prašė jį atmesti.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2021 m. balandžio 1 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

Pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašė: 1) panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – jo skundą tenkinti; 2) teismui nusprendus netenkinti pirmojo reikalavimo, pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir sumažinti Nutarimu paskirtą baudą, įvertinus atsakomybę lengvinančias aplinkybes ir (arba) pažeidimo trukmę; 3) priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Atsakovas Konkurencijos taryba atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą prašė jį atmesti.

 

II.

 

Pareiškėjas UAB „Theatrical Film Distribution“ 2022 m. sausio 28 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė pareiškimą dėl apeliacinio skundo atsisakymo, kuriame prašo priimti šį atsisakymą ir apeliacine tvarka nagrinėjamą bylą nutraukti. Pareiškėjas informavo, kad jam yra žinomos apeliacinio skundo atsisakymo pasekmės, t. y. kad teismui priėmus atsisakymą ir nutraukus bylą, pareiškėjas neturės teisės pakartotinai paduoti apeliacinį skundą. 

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a:

 

III.

 

Pareiškėjo teisė administracinėje byloje atsisakyti teismui paduoto apeliacinio skundo yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 136 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią apeliantas turi teisę apeliacinio skundo atsisakyti iki teismo posėdžio pradžios, jeigu byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, arba iki baigiamųjų kalbų, jeigu byla nagrinėjama žodinio proceso tvarka. Apelianto pareiškimas raštu arba elektronine forma elektroninių ryšių priemonėmis, kuriuo atsisakoma apeliacinio skundo, pridedamas prie bylos (elektroninės bylos). Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsnio 2 dalį, šio straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju, jeigu sprendimas nebuvo apskųstas kitų proceso dalyvių, teismas nutartimi apeliacinį procesą nutraukia. Apie apeliacinio skundo atsisakymą teismas informuoja apeliacinio proceso dalyvius. Apeliacinio skundo atsisakęs asmuo pakartotinai jį paduoti neturi teisės (ABTĮ 136 straipsnio 3 dalis).

Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateiktas pareiškėjo UAB „Theatrical Film Distribution“ 2022 m. sausio 28 d. pareiškimas dėl apeliacinio skundo atsisakymo patvirtina jo valią atsisakyti apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2021 m. balandžio 1 d. sprendimo. Nustatyta, kad minėto pirmosios instancijos teismo sprendimo kiti proceso dalyviai neskundė.

Teisėjų kolegija, įvertinusi, kad pareiškėjo pateiktas prašymas dėl apeliacinio skundo atsisakymo neprieštarauja įstatymo nuostatoms ir buvo pateiktas laikantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsnyje nustatytų reikalavimų, o apeliacinio proceso nutraukimas kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų nepažeidžia, UAB „Theatrical Film Distribution“ apeliacinio skundo atsisakymą priima ir apeliacinį procesą nutraukia (ABTĮ 136 straipsnio 2 dalis).

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

 

n u t a r i a:

 

Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Theatrical Film Distribution“ apeliacinio skundo atsisakymą priimti.

Apeliacinį procesą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Theatrical Film Distribution“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2021 m. balandžio 1 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Theatrical Film Distribution“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai dėl nutarimo dalies panaikinimo nutraukti.

Nutartis neskundžiama.

 

Teisėjai        Laimutis Alechnavičius

 

 

Ramūnas Gadliauskas

 

 

Arūnas Sutkevičius