Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL UAB „IMP BALTIC“ VEIKSMŲ ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIUI

Atgal

Administracinė byla Nr. I11-1099/2001

SPRENDIMAS

2001 m. lapkričio 05 d.

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Henriko Sadausko, kolegijos teisėjų Stasio Gagio ir Neringos Švedienės, sekretoriaujant Erikai Žitkevičiūtei, dalyvaujant pareiškėjo UAB „IMP Baltic“ atstovams Gediminui Pranevičiui ir Vitoldui Kumpai, atsakovo Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos atstovėms Jūratei Sovienei ir Aistei Žegūnaitei, vertėjai Audronei Adomavičienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal UAB „IMP Baltic“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybai dėl nutarimo panaikinimo.
Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

nustatė:

Pareiškėjas skundu prašo panaikinti LR konkurencijos tarnybos 2001 03 29 nutarimą Nr. 5/b „Dėl UAB „IMP Baltic“ veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsniui“; taip pat prašo sustabdyti LR konkurencijos tarnybos 2001 03 29 nutarimo Nr. 5/b „Dėl UAB „IMP Baltic“ veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsniui vykdymą. Skundą grindžia šiais argumentais: 1) LR Konkurencijos tarybos nutarime nėra nustatytas vienas iš svarbiausių tyrimo faktų - pažeidimo laikas (kada buvo išplatinti lankstinukai); 2) Konkurencijos taryba, vertindama UAB „IMP Baltic“ veiksmus, nepagrįstai taikė LR Reklamos įstatymą, kadangi nagrinėjamų veiksmų atlikimo metu LR Reklamos įstatymas dar negaliojo 3) nenustatyta pažeidimo apimtis ir turinys; 4) konstatuodama Reklamos įstatyme numatytą teisės pažeidimą, LR Konkurencijos taryba turėjo nustatyti atitinkamo teisės pažeidimo sudėtį, t. y. teisės pažeidimo subjektą šio subjekto kaltę bei jo veiksmų pažeidžiančių Reklamos įstatymą, faktą; 5) LR Konkurencijos taryba savo nutarime nepateikė jokių argumentų, įrodančių UAB „IMP Baltic“ kaltę dėl menamai padaryto teisės pažeidimo; 6) LR Konkurencijos taryba neįrodė objektyvinės teisės pažeidimo pusės - veiksmų pažeidžiančių Reklamos įstatymo 5 str. reikalavimus.
Atsakovo atstovės prašo skundą atmesti kaip neteisėtą ir nepagrįstą. Paaiškino, kad platintame lankstinuke buvo pateikta klaidinga informacija: Vartotojui siūlomos „3 nuostabios 100 Lt vertės dovanos“. Faktiškai 100 Lt sumą sudaro ne 3, o keturios dovanos - 36 kortelės (38,85 Lt), segtuvas (10,25 Lt), skyrių rodyklė (12,90 Lt), elektrinis šepetukas (38,00 Lt). Tuo tarpu tikroji 3 dovanų vertė tik 62 Lt. Reklaminiame lankstinuke nurodytas teiginys „100 Lt vertės dovana“ yra klaidinantis ir dėl to, nes nenurodoma, kad 100 Lt vertės dovaną vartotojas gali gauti su sąlyga, jei laimės „auksinių koriukų“ loteriją. Praleista dalis informacijos, kuri reikalinga vartotojo klaidinimui išvengti. LR reklamos įstatymo 5 str. 2 d. nustato, kad reklamoje pateikiama informacija yra neišsami, jeigu praleista tam tikra informacijos dalis, kurios pateikimas, atsižvelgiant į kitą toje reklamoje pateikiamą informaciją, būtinai reikalinga reklamos vartotojų suklaidinimui išvengti. Lankstinuke nurodoma, kad per 10 dienų nuo pristatomojo siuntinio gavimo galima atsisakyti prenumeratos. Apie sprendimą galima pranešti laišku arba telefonu, nors telefono numeris lankstinuke nenurodomas. Reklaminiame lankstinuke nenurodyta, vartotojų suklaidinimui išvengti, reikalinga informacija - pilna prenumeratos kaina, jos trukmė, duomenys apie paslaugų teikėją (įmonės pavadinimas ir adresas), bei loterijos laimėjimo (elektrinio dantų šepetuko) kilmės šalis bei gamintojas.
Liudytojas Adam Maciej Zielinski paaiškino, kad Namų medicinos enciklopedija platinama daugelyje Vakarų Europos šalių (Vengrijoje, Lenkijoje, Estijoje, Latvijoje, Čekijoje ir kt.), ji yra išsami ir vartotojų neklaidina. Namų medicinos enciklopedijoje surinkti visų ligų neįmanoma, todėl kortelės platinamos pagal temas, ir kainos nurodytos už kiekvieną siuntinį atskirai. Visos enciklopedijos kainos nurodyti nėra galimybių, kaip negalima surinkti visos informacijos apie visas ligas.
Skundas atmestinas.
Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarnyba 2001 0118 nutarimu Nr. 6 (Bylos Nr. 01/01/1/5/07/06/004 b.l. 1) pradėjo tyrimą dėl UAB „IMP Baltic“ veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsniui. Vartotojui siūlomos „3 nuostabios 100 Lt vertės dovanos“. Faktiškai 100 Lt sumą sudaro ne 3, o keturios dovanos - 36 kortelės (38,85 Lt), segtuvas (10,25 Lt), skyrių rodyklė (12,90 Lt), elektrinis šepetukas (38,00 Lt). Tuo tarpu tikroji 3 dovanų vertė tik 62 Lt. Stulpelyje „Vertė“ nurodyta tikroji piniginė dovanų išraiška, tačiau stulpelyje „Kaina“ nenurodyta kiek kainuoja šios dovanos. Pagal „Dabartinės lietuvių kalbos žodyną“ žodžiai kaina ir vertė yra tapatūs ir reiškia: vertę pinigais, piniginę daikto išraišką, kainą. Reklaminiame lankstinuke nurodytas teiginys „100 Lt vertės dovana“ yra klaidinantis ir dėl to, nes nenurodoma, kad 100 Lt vertės dovaną vartotojas gali gauti su sąlyga, jei laimės „auksinių koriukų“ loteriją. Praleista dalis informacijos, kuri reikalinga vartotojo klaidingumui išvengti. LR reklamos įstatymo 5 str. 2 d. nusako, kad reklamoje pateikiama informacija yra neišsami, jeigu praleista tam tikra informacijos dalis, kurios pateikimas, atsižvelgiant į kitą toje reklamoje pateikiamą informaciją, būtinai reikalingas reklamos vartotojų suklaidinimui išvengti. Lankstinuke nurodoma, kad per 10 dienų nuo pristatomojo siuntinio gavimo galima atsisakyti prenumeratos. Apie sprendimą galima pranešti laišku arba telefonu, nors telefono numeris lankstinuke nenurodomas. Reklaminiame lankstinuke nenurodyta, vartotojų suklaidinimui išvengti, reikalinga informacija - prenumeratos kaina, jos trukmė, duomenys apie paslaugų teikėją (įmonės pavadinimas ir adresas), bei loterijos laimėjimo (elektrinio dantų šepetuko) kilmės šalis bei gamintojas. Todėl Konkurencijos taryba teisingai nustatė, kad platintame lankstinuke buvo pateikta klaidinga informacija.
Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba 2001 03 29 nutarimu Nr. 5/b (b.l. 12-18) pripažino UAB „IMP Baltic“ reklaminiame lankstinuke apie Namų medicinos enciklopediją pateiktą informaciją klaidinančia reklama. Įpareigojo UAB „IMP Baltic“ nedelsiant nutraukti reklaminių lankstinukų, su nurodyta klaidinančia reklama, platinimą, ateityje skleidžiant reklamą nurodyti vartotojams galutinę pilnai sukomplektuoto leidinio kainą, jos įsigijimo terminus, taip pat nenaudoti reklamoje neteisingų teiginių. UAB „IMP Baltic“ privalo paneigti klaidinančią reklamą - paskelbti informacinį pranešimą, kuriame būtų nurodyta: 1) kad platinamas reklaminis lankstinukas, kuriuo buvo siūloma vartotojams tapti Namų medicinos enciklopedijos prenumeratoriais; 2) data, kada lankstinukas buvo platinamas; 3) kad minėtame lankstinuke buvo pateikta nepilna informacija, būtina vartotojams spendimui dėl prenumeratos priimti; 4) galutinė pilnai sukomplektuoto leidinio kaina; 5) prenumeratos trukmė. Pagal Reklamos įstatymo 21 straipsnio 1 dalies nuostatą, reklamos davėjas UAB „IMP Baltic“, atsako už klaidinančio reklamos naudojimą, jeigu jis neįrodo, kad Reklamos įstatymas buvo pažeistas ne dėl jo kaltės.
Pareiškėjas teigia, kad Konkurencijos taryba nenustatė, kada įmonė paskelbė reklamą, todėl nepagrįstai taikė LR Reklamos įstatymą, kuris įsigaliojo 200lm. sausio 1 d., kai tuo tarpu reklamos paskelbimas tam tikruose dienraščiuose galėjo įvykti iki minėto įstatymo įsigaliojimo. LR Reklamos įstatymo 5 str. pažeidimu laikomi veiksmai, jei nustatomos šios faktinės aplinkybės: 1) informacija yra reklama, remiantis Reklamos įstatymo 2 str. 7 d. pateiktu reklamos apibrėžimu (reklama - bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens komercine-ūkine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimą, turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmimą); 2) reklama suklaidino ar galėjo suklaidinti asmenis remiantis Reklamos įstatymo 5 str. 2 d. pateiktais reklamos teisingumo, išsamumo ir pateikimo kriterijais; 3) reklama galėjo paveikti asmenų ekonominį elgesį arba pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti.
Teisės pažeidimo padarymo momentu turi būti laikoma ne sutarties dėl reklaminių bukletų platinimo sudarymo diena, ne šių bukletų paskleidimo diena, bet suklaidinimo diena, o tiksliau, tas momentas, kai reklama pasiekė, suklaidino ar galėjo suklaidinti asmenis ir paveikti jų ekonominį elgesį. Paskleista reklama galėjo būti platinama gana ilgą laiką ir pasiekti vartotojus daug vėliau, nei konkretaus leidinio pasirodymo prekyboje dieną. Konkurencijos taryba priimdama sprendimą rėmėsi tuo, kad teisės pažeidimas yra tęstinis ir buvo padarytas jau įsigaliojus LR Reklamos įstatymui dėl šių priežasčių: 1) vartotojų skundai pasiekė Konkurencijos tarybą ir buvo joje registruoti 2001 metais, galiojant LR Reklamos įstatymui (b.l. 120-129); 2) įmonės platintas leidinys iki 2001 m. sausio 1 d., kaip reklama galėjo pasiekti vartotojus, juos suklaidinti ir paveikti jų ekonominius sprendimus dėl reklaminiame lankstinuke nurodytos prekės įsigijimo jau galiojant Reklamos įstatymui; 3) bylos nagrinėjimo metu UAB „IMP Baltic“ nepateikė įrodymų, kad Reklamos įstatymo 5 str. pažeidžiančius veiksmus ji atliko iki šio įstatymo įsigaliojimo. Įmonės atstovai negalėjo paaiškinti, kada ir kiek reklaminių lankstinukų buvo išplatinta; 4) įmonės atstovai neneigė, kad reklaminiai lankstinukai buvo platinami iki Reklamos įstatymo įsigaliojimo ir 2001 metais, jau galioj ant Reklamos įstatymui.
Konkurencijos tarybos nutarime (b.l. 12-18) aiškiai suformuluota, išdėstyta ir pagrįsta, kad UAB „IMP Baltic“ lankstinuke vartotojams platinama informacija yra reklama, kuri dėl joje naudojamų neteisingų teiginių ir praleistos informacijos dalies gali klaidinti vartotojus ir paveikti jų ekonominį elgesį. Klaidinančia reklama, pažeidžiančia Reklamos įstatymo 5 str., pripažįstama reklama kaip informacijos visuma, kadangi joje yra ne tik konkretus klaidinantis teiginys (100 Lt vertės 3 dovanos), bet ir praleista svarbi informacijos dalis, kuri yra būtina vartotojų suklaidinimui išvengti.
Ne kiekviena reklama, kurioje pateikta informacija yra neišsami ar pateikiami teiginiai neteisingi yra draudžiama kaip klaidinanti reklama, o tik ta, kuri gali paveikti asmenų ekonominį elgesį arba pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti. Įstatymų leidėjas šia teisės norma išreiškė savo valią, kad teiginys reklamoje, net jei jis yra neišsamus ar neteisingas, negali būti draudžiamas jei jis nepaveikia vartotojo ekonominės elgsenos. UAB „IMP Baltic“ lankstinuke praleista ir klaidinanti informacija gali iš esmės pakeisti vartotojų sprendimus. Kaina yra vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių vartotojų elgseną. Vartotojas yra verčiamas priimti sprendimą dėl prekės pirkimo ar nepirkimo nežinodamas galutinės prekės kainos bei termino, per kurį jis gaus pilnai sukomplektuotą prekę. Nežinodamas šios informacijos, vartotojas negali įvertinti savo ekonominių galimybių. Remiantis išdėstytu, teismas daro išvadą, kad UAB „IMP Baltic“ platinamoje reklamoje naudojamas klaidinantis teiginys „3 nuostabios 100 litų vertės dovanos“ ir praleista informacijos dalis apie galutinę prekės kainą, prenumeratos trukmę, reklamos davėjo adresą bei telefoną, gali paveikti vartotojų ekonominį elgesį.
Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis ABTĮ 85-87 str.str., 88 str. 1 d. 1 p., 127 str., kolegija

nusprendė:

Skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Sprendimą per 14 d. galima apskųsti Vyriausiajam administraciniam teismui.
 
Kolegijos pirmininkas Henrikas Sadauskas
Teisėjai
Stasys Gagys
Neringa Švedienė