BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

Dėl didžiųjų prekybos tinklų padėties mažmeninės prekybos rinkoje

 Vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 702 patvirtintame priemonių plane “Dėl prekybos įmonių finansinės veiklos viešumo, vienodų prekybos įmonių konkurencijos sąlygų užtikrinimo” įpareigojimą (punktas 5), Konkurencijos taryba atliko mažmeninės prekių apyvartos rinkos analizę, kurios metu buvo nustatyta didžiųjų prekybos tinklų 2002 m. užimta rinkos dalis Lietuvos ir atskirų miestų ir rajonų mažmeninėje prekių apyvartoje bei įvertinta šių įmonių padėtis mažmeninės prekybos rinkoje. Analizė atlikta pagal didžiųjų prekybos tinklų UAB “VP Market”, “IKI”, UAB “RIMI Lietuva”, UAB “Norfos mažmena” ir “Aibės mažmena” pateiktą informaciją. Didžiųjų prekybos tinklų padėties vertinimas mažmeninės prekybos rinkoje bei užimtos rinkos dalies paskaičiavimas atliktas pagal Statistikos departamento pateiktą informacija apie mažmeninę prekių apyvartą tų įmonių, kurių pagrindinė veikla yra mažmeninė prekyba. Vertinant pagal šios įmonių grupės apyvartą, objektyviau galima įvertinti didžiųjų prekybos tinklų rinkos galią, kurią jie naudoja ar gali naudoti reikalaudami ilgalaikėse sutartyse su tiekėjais įvairių nuolaidų ir lengvatų: mokesčių už reklamos, marketingo, įėjimo į rinką paslaugas, atsiskaitymo terminų atidėjimų ir pan.

Statistikos departamento duomenimis, bendra mažmeninė prekių apyvarta įmonių, kurių pagrindinė veikla yra mažmeninė prekyba (išskyrus prekybą automobiliais ir degalais), 2002 m. sudarė 8,344 mlrd. Lt., o prekyba maisto produktais - 4,389 mlrd. Lt. Šioms įmonėms priklausančių parduotuvių 2002 m. šalyje buvo 8049, kurių bendras prekybos plotas viršijo 1,27 mln. kv. m. Daugiausia parduotuvių - 6080 bendras prekybinis plotas siekė iki 120 kv. m., 1447 parduotuvių prekybinis plotas buvo nuo 120 iki 400 kv. m., 351 - nuo 400 iki 1000kv. m., 145 - nuo 1000 iki 2500 ir 26 parduotuvių bendras prekybinis plotas viršijo 2500 kv m.

Didžiausias šalyje mažmeninės prekybos tinklas yra UAB “VP Market”. Šių metų pradžioje bendrovei priklausė 161 parduotuvė, kurių prekybos plotas viršijo 112 tūkst. kv. m. (8,8 proc. bendro šalies parduotuvių prekybinio ploto), iš kurių 93 parduotuvės užima nuo 120 iki 400 kv. m., 40 parduotuvių - nuo 400 iki 1000 kv. m., 16 - nuo 1000 iki 2500 ir 7 parduotuvės virš 2500 kv. m. Didžiuosiuose šalies miestuose yra daugiau kaip pusė - 87 parduotuvės. Bendrovės užimta rinkos dalis, lyginant su mažmenine prekių apyvarta įmonių, kurių pagrindinė veikla yra mažmeninė prekyba, 2002 m. sudarė 22,4 proc., o maisto prekių grupėje - 34,5 proc.

UAB “VP Market” rinkos dalys pagal atskirus šalies miestus ir rajonus paskaičiuotos apytiksliai, nes Statistikos departamento atskiruose miestuose ir rajonuose prekių apyvarta paskaičiuota kartu su didmenine prekyba, restoranais, visuomeniniu maitinimu ir kita veikla, todėl kai kuriuose regionuose bendrovės užimama rinkos dalis gali šiek tiek skirtis nuo realios padėties mažmeninėje to regiono prekyboje. Didžiausias rinkos dalis bendrovė užima Visagino, Elektrėnų, Jonavos, Ukmergės ir Prienų rajonuose bei Palangos mieste - Visagine 39,8 proc., Elektėnuose - 37,5 proc., kituose minėtuose tarp 20-30 proc. Didžiuosiuose šalies miestuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje bendrovės rinkos dalys siekia nuo 17,2 proc. Šiauliuose iki 23,4 proc. Vilniuje. Bendrovės rinkos dalys pagal atskirus regionus pateiktos lentelėje Nr. 2.

Kaip rodo ankstesni mažmeninės prekybos rinkos tyrimai, UAB “VP Market” plėtimosi procesas stabiliai vyko jau nuo 1999 m. Per 1999m. ir 2001 m. I-ą pusmetį bendrovės rinkos dalis išaugo nuo 9,3 iki 20 proc., parduotuvių tinklas išsiplėtė nuo 34 iki 107, turi gana gerai išvystytą supermarketų ir hipermarketų tinklą - parduotuvių plotas, viršijantis 2500 kv. m., sudaro 26,9 proc. bendro respublikos tokių parduotuvių ploto. Parduotuvių ir prekybos ploto pasiskirstymas pagal miestus ir rajonus pateikta lentelėje Nr. 4

Pagrindinio UAB “VP Market” konkurento “IKI” prekybos tinklo rinkos dalis mažmeninėje prekyboje, lyginant su mažmenine prekių apyvarta įmonių, kurių pagrindinė veikla yra mažmeninė prekyba, 2002 m. sudarė 10,1 proc., o maisto prekių grupėje - 16,5 proc. Tinklui priklauso 107 parduotuvės, iš kurių 55 buvo didžiuosiuose miestuose - Vilniuje - 24, Kaune - 11, Klaipėdoje - 9, Panevėžyje - 8 ir Šiauliuose - 3. Bendras visų parduotuvių prekybinis plotas sudaro beveik 83 tūkst. kv. m., daugiausia parduotuvių - 41 turi nuo 120 iki 400 kv. m., 33 parduotuvės - nuo 400 iki 1000, 28 - nuo 1000 iki 2500 ir 2 parduotuvės virš 2500 kv. m. Bendrovės užimamos rinkos dalys pagal miestus ir rajonus pateiktos lentelėje Nr. 2., parduotuvių ir prekybos ploto pasiskirstymas - lentelėje Nr. 4.

UAB “RIMI Lietuva” prekybą vykdo pagrindinai didžiuosiuose miestuose. Iš tinklui priklausančių 35 parduotuvių, 29 yra penkiuose miestuose, iš kurių 17 Vilniuje. Po 1-2 parduotuves bendrovė turi Jonavos, Utenos, Kėdainių ir Rokiškio rajonuose. Bendras visų parduotuvių prekybinis plotas sudaro 45 tūkst. kv. m., iš kurių 22 parduotuvių plotas yra nuo 400 iki 1000 kv. m. Bendrovės mažmeninės prekybos rinkos dalis 2002 m., lyginant su mažmeninę prekių apyvartą įmonių, kurių pagrindinė veikla yra mažmeninė prekyba, sudarė 5,3 proc., o maisto prekių grupėje - 8 proc. šių įmonių mažmeninės prekių apyvartos. Bendrovės rinkos dalys pagal atskirus miestus ir rajonus pateiktos lentelėje Nr. 2., parduotuvių ir prekybos ploto pasiskirstymas - lentelėje Nr. 4.

UAB “Norfos mažmena” mažmeninė prekių apyvarta, lyginant su mažmenine prekių apyvarta įmonių, kurių pagrindinė veikla yra mažmeninė prekyba, 2002 m. sudarė 4,2 proc., o maisto prekių grupėje - 6,8 proc. Skirtingai nei UAB “RIMI”, “Norfos mažmena” veikla daugiau orientuota į rajonų, išskyrus Vilniaus m., vietoves. Iš tinklui priklausančių 45 parduotuvių, 24 yra rajonuose ir 13 parduotuvių veikia Vilniuje. Bendras parduotuvių plotas sudaro 33 tūkst. kv. m., iš kurių 15 parduotuvių turi nuo 120 iki 400 kv. m., 19 - nuo 400 iki 1000, 10 - nuo 1000 iki 2500 ir 1 parduotuvė viršija 2500 kv. m. Bendrovės rinkos dalys pagal miestus ir rajonus pateiktos lentelėje Nr. 2, parduotuvių ir prekybos ploto pasiskirstymas - lentelėje Nr. 4.

Prekybos tinklo “Aibės mažmena” rinkos dalis mažmeninėje prekyboje 2002 m. sudarė 5 proc. mažmeninės prekių apyvartos įmonių, kurių pagrindinė veikla yra mažmeninė prekyba, o maisto produktų grupėje - 6,9 proc. Tinklui priklauso 362 parduotuvės, kurių bendras prekybos plotas viršija 71 tūkst. kv. m., iš kurių 17 parduotuvių plotas yra nuo 400 iki 1000 kv. m., 6 parduotuvės - nuo 1000 iki 2500 ir 1 parduotuvė virš 2500 kv. m. Užimamos rinkos dalys pagal miestus ir rajonus pateikta lentelėje Nr. 2, parduotuvių ir prekybos ploto pasiskirstymas - lentelėje Nr. 4

Analizės duomenys liudija, kad didžiųjų prekybos tinklų veikla daugiausiai orientuota į prekybą maisto produktais. Jeigu bendra penkių tinklų mažmeninė prekių apyvarta 2002 m. sudarė 47 proc. mažmeninės prekių apyvartos įmonių, kurių pagrindinė veikla yra mažmeninė prekyba, tai maisto prekių grupėje tinklai užima 72,7 proc. šios rinkos. UAB “VP Market” apyvarta maisto prekių grupėje sudaro 81 proc. bendrovės mažmeninės prekių apyvartos; “IKI” prekybos tinklo - 86 proc; UAB “RIMI Lietuva” - 80 proc. ir UAB “Norfos mažmena” - 85 proc. ir “Aibės mažmena” - beveik 80 proc.

Didelį pranašumą tinklams suteikia prekyba supermarketų ir hipermarketų tipo parduotuvėse. Dėl didelės prekių įvairovės, geros strateginės padėties, galimybės nusiprkti būtiniausių prekių “vienu apsipirkimu”, supermarketai ir hipermarketai tampa vartotojams savotiškais traukos centrais. Dėl šių ypatybių, tiekti savo produkciją į tokio tipo prekybos centrus suinteresuoti ir gamintojai bei tiekėjai, todėl galima daryti prielaidą, kad stambus prekybos tinklas iš prekių tiekėjų gali išsireikalauti išskirtinai dideles nuolaidas bei kitas sau palankias sąlygas. Supermarketu paprastai laikoma parduotuvė, kurioje prekybos plotas sudaro nuo 400 iki 2500 kv. m. o maisto prekių apyvarta - 70-80 proc. visos apyvartos; hipermarketu - kurioje prekybos plotas viršija 2500 kv. m. o maisto prekių apyvarta sudaro 40-50 proc. visos apyvartos. Kaip rodo EBPO atliktos studijos bei Europos Komisijos užsakymu atlikta maisto mažmeninės prekybos sektoriaus 1999 m. studija, šiuolaikinis vartotojas pirmenybę teikia nusipirkti būtinas prekes vienoje vietoje.

Analizės duomenys leidžia daryti išvadą, kad mažmeninės prekybos rinkoje konkurencija yra pakankamai intensyvi. Konkurencijos intensyvumą liudija ir Statistikos departamento duomenys apie vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčius 2002 metais - maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų kainos, lyginant su 2001 m. sumažėjo 5,3 proc. Pagrindiniai rinkos dalyviai, UAB “VP Market”, “IKI”, UAB “RIMI Lietuva”, UAB “Norfos mažmena” ir “Aibės mažmena” vykdo panašią verslo strategiją, plečia supermarketų ir hipermarketų tinklą, kas sutiekia tinklams pranašumą derybose su tiekėjais reikalauti produkcijos kainų nuolaidų, atsiskaitymų terminų atidėjimų ir pan., todėl, galima numanyti, kad jie pastaraisiais metais ėmė naudotis šiais pranašumais. Tai liudija ir prekybos tinklo “Aibės mažmena” steigimo tikslai, vienas iš kurių yra gauti palankesnes prekių tiekimo sąlygas. Iš tiekėjų gautos kainų nuolaidos bei atidėti atsiskaitymų terminai duoda papildomų pajamų, dėl ko prekybos tinklai įstengia mažinti galutines parduodamų prekių kainas vartotojams, pritraukia daugiau pirkėjų ir gauna didesnį nei jų konkurentai pelną.

PRIDEDAMA. Lentelė Nr. 1 - 1 lapas. Lentelė Nr. 2-2 lapai. Lentelė Nr. 3-1 lapas. Lentelė Nr. 4-2 lapai.

Pirmininkas R. Stanikūnas

1 lentelė. Didžiųjų prekybos tinklų 2002 metų mažmeninės prekybos rinkos dalys

Prekybos tinklo pavadinimas Mažmeninės prekybos rinkos dalys 2002 metais (%)
Iš viso Iš jos:
maisto produktų nemaisto prekių
Respublikos mažmeninė prekių apyvarta (mln. Lt) 8344,9 4389,4 3955,5
VP Market 22,4% 34,5% 8,9%
IKI 10,1% 16,5% 3%
RIMI Lietuva 5,3% 8% 2,2%
Norfos mažmena 4,2% 6,8% 1,3%
Aibės mažmena 5% 6,9% 1,9%

Pastaba. Respublikos mažmeninė prekių apyvarta tų įmonių, kurių pagrindinė veikla yra mažmeninė prekyba ir kurios atsiskaito pagal formą 07 Prekyba. Maisto ir nemaisto prekių apyvarta yra apskaičiuota pagal Statistikos departamento pateiktas išankstines procentines apimtis.

2 lentelė. Didžiųjų prekybos tinklų 2002 metų mažmeninės prekybos rinkos dalys pagal atskirus miestus ir rajonus (%)

Apskritis Prekybos tinklo pavadinimas
VP Market IKI RIMI Lietuva Norfos mažmena Aibės mažmena
Alytaus apskritis 18,5% 18,3% 0% 1,4% 7,6%
Alytaus m. sav. 23,2% 23,1% 0% 0,1% 6,7%
Druskininkų sav. 9,9% 24,3% 0% 7,8% 2,8%
Alytaus r. sav. 0% 0% 0% 0% 0%
Lazdijų r. sav. 13,5% 0% 0% 0% 14,4%
Varėnos r. sav. 18,4% 8,6% 0% 0% 14,9%
Kauno apskritis 18,3% 9,3% 4,4% 0,5% 4,6%
Kauno m. sav. 19,1% 8,3% 4,4% 0,1% 3,3%
Birštono sav. 0% 40,2% 0% 0% 0%
Jonavos r. sav. 27,4% 25,5% 4,1% 0% 12,3%
Kaišiadorių r. sav. 20,6% 0% 0% 0% 12,3%
Kauno r. sav. 10,9% 0% 0% 0% 0%
Kėdainių r. sav. 5,9% 22,3% 13,4% 0% 13,6%
Prienų r. sav. 29,5% 9,9% 0% 0% 0,5%
Raseinių r. sav. 11,5% 0% 0% 11,6% 7,3%
Klaipėdos apskritis 20,2% 13,3% 2,5% 2,6% 3,1%
Klaipėdos m. sav. 22,8% 14,1% 3,4% 2,9% 1,1%
Neringos sav. 0% 0% 0% 0% 0%
Palangos m. sav. 26,9% 15,4% 0% 0% 0%
Klaipėdos r. sav. 0% 18,8% 0% 9,8% 5,0%
Kretingos r. sav. 0% 15,4% 0% 0% 6,9%
Skuodo r. sav. 19,9% 0% 0% 3,5% 0%
Šilutės r. sav. 12,2% 3,5% 0% 0% 27,1%
Marijampolės apskritis 14,0% 13,9% 0% 0% 11,7%
Marijampolės sav. 18,5% 16,2% 0% 0% 6,0%
Kalvarijos sav. 0% 0% 0% 0% 0,4%
Kazlų Rūdos sav. 0% 46,7% 0% 0% 50,0%
Šakių r. sav. 1,1% 0% 0% 0% 43,3%
Vilkaviškio r. sav. 17,2% 17,3% 0% 0% 1,3%
Panevėžio apskritis 20,4% 13,5% 3,2% 3,9% 2,7%
Panevėžio m. sav. 21,8% 19,1% 3,3% 2,0% 2,3%
Biržų r. sav. 22,8% 0% 0% 15,8% 4,9%
Kupiškio r. sav. 17,7% 4,6% 0% 19,0% 9,3%
Panevėžio r. sav. 0% 0% 0% 0% 0%
Pasvalio r. sav. 19,2% 5,9% 0% 0% 1,8%
Rokiškio r. sav. 19,7% 8,0% 9,5% 0,5% 1,1%
Šiaulių apskritis 16,2% 4,6% 1,3% 5,2% 4,4%
Šiaulių m. sav. 17,1% 6,1% 2,1% 5,6% 3,3%
Akmenės r. sav. 11,8% 0% 0% 0% 0%
Joniškio r. sav. 19,1% 0% 0% 0% 21,1%
Kelmės r. sav. 22,7% 7,3% 0% 0% 16,0%
Pakruojo r. sav. 12,8% 0% 0% 0% 0,9%
Radviliškio r. sav. 14,1% 0% 0% 11,3% 0,8%
Šiaulių r. sav. 9,2% 6,0% 0% 7,5% 3,6%
Tauragės apskritis 14,0% 1,6% 0% 4,6% 11,2%
Jurbarko r. sav. 30,6% 4,2% 0% 8,2% 2,6%
Pagėgių sav. 0% 0% 0% 0% 0%
Šilalės r. sav. 19,9% 2,6% 0% 0% 22,80%
Tauragės r. sav. 11,7% 0,7% 0% 5,3% 12,1%
Telšių apskritis 13,0% 2,6% 0% 0% 8,6%
Mažeikių r. sav. 17,7% 0% 0% 0% 1,9%
Plungės r. sav. 12,7% 0% 0% 0% 35,7%
Rietavo sav. 0% 0% 0% 0% 0%
Telšių r. sav. 6,3% 8,4% 0% 0% 0%
Utenos apskritis 15,5% 8,4% 1,2% 9,0% 14,4%
Visagino m. sav. 37,5% 17,9% 0% 17,4% 0%
Anykščių r. sav. 15,6% 7,7% 0% 0% 9,6%
Ignalinos r. sav. 18,4% 5,0% 0% 9,5% 10,4%
Molėtų r. sav. 16,4% 4,9% 0% 22,2% 3,7%
Utenos r. sav. 4,1% 8,2% 3,0% 3,4% 25,1%
Zarasų r. sav. 17,0% 0% 0% 16,0% 18,8%
Vilniaus apskritis 23,4% 7,0% 9,3% 5,7% 1,3%
Vilniaus m. sav. 23,4% 7,2% 10,3% 6,2% 0,6%
Elektrėnų sav. 35,9% 4,4% 0% 0% 0%
Šalčininkų r. sav. 27,0% 0% 0% 0% 0%
Širvintų r. sav. 19,4% 0% 0% 9,2% 0%
Švenčionių r. sav. 13,1% 8,0% 0% 0% 1,8%
Trakų r. sav. 27,8% 0% 0% 0% 27,1%
Ukmergės r. sav. 24,3% 5,0% 0% 0% 0%
Vilniaus r. sav. 14,1% 14,1% 0% 0% 19,9%

Pastaba. Prekybos tinklų rinkos dalys pagal miestus ir rajonus apskaičiuotos pagal Respublikos prekybos įmonių, kurių pagrindinė veikla yra mažmeninė prekyba ir kurios atsiskaito pagal formą 07 Prekyba, visą apyvartą

3 lentelė. Pardutuvių skaičius ir prekybos plotas

Prekybos tinklo pavadinimas Parduotuvės Parduotuvių patalpų suskirstymas pagal prekybos plotą
skaičius prekybos
plotas, m2
iki 120 m2 120-399 m2 400-999 m2 1000-2499 m2 2500 m2
ir daugiau
Respublikoje * 8049 1277186 6080 1447 351 145 26
      75,5% 18,0% 4,4% 1,8% 0,3%
VP Market 161 112621 5 93 40 16 7
      3,1% 57,8% 24,8% 9,9% 4,3%
IKI 107 82881 3 41 33 28 2
      2,8% 38,3% 30,8% 26,2% 1,9%
RIMI Lietuva 35 45125 0 5 22 5 3
      0 14,3% 62,9% 14,3% 8,6%
Norfos mažmena 45 33416 0 15 19 10 1
      0 33,3% 42,2% 22,2% 2,2%
Aibės mažmena 362 71894 216 122 17 6 1
      59,6% 33,7% 4,7% 1,7% 0,3%

Pastaba.* Respublikos parduotuvių skaičius ir prekybos plotas tų įmonių, kurių pagrindinė veikla yra mažmeninė prekyba ir kurios atsiskaito pagal formą 07 Prekyba

4 lentelė. Parduotuvių skaičius ir prekybos plotas pagal atskirus miestus ir rajonus

Apskritis Respublikoje* VP Market IKI RIMI Lietuva Norfos mažmena Aibės mažmena
parduo-
tuvių
skaič.
prekybos
plotas (m2)
parduo-
tuvių
skaič.
prekybos
plotas (m2)
parduo-
tuvių
skaič.
prekybos
plotas (m2)
parduo-
tuvių
skaič.
prekybos
plotas (m2)
parduo-
tuvių
skaič.
prekybos
plotas (m2)
parduo-
tuvių
skaič.
prekybos
plotas (m2)
Iš viso 8049 1277186 161 11261 107 82821 35 45125 45 33416 362 71894
Alytaus apskr. 432 61268 6 5141 8 5443 0 0 2 922 24 2955
Alytaus m. sav. 193 34440 2 2663 4 3783 0 0 1 571 7 637
Druskininkų sav. 53 9522 2 2021 3 1365 0 0 1 351 3 498
Alytaus r. sav. 48 3354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazdijų r. sav. 55 4911 1 148 0 0 0 0 0 0 3 480
Varėnos r. sav. 83 9041 1 309 1 295 0 0 0 0 11 1340
Kauno apskr. 1806 248676 26 20989 19 13190 9 7915 3 1914 77 19174
Kauno m. sav. 1130 183400 13 17668 11 8386 6 6033 2 1696 5 6033
Birštono sav. 4 239 0 0 1 210 0 0 0 0 0 0
Jonavos r. sav. 106 11003 4 1386 3 1865 1 351 0 0 16 3184
Kaišiadorių r. sav. 101 8815 2 432 0 0 0 0 0 0 7 317
Kauno r. sav. 118 9126 2 412 0 0 0 0 0 0 4 917
Kėdainių r. sav. 150 18801 1 184 3 2319 2 1531 0 0 37 8024
Prienų r. sav. 69 5275 2 303 1 410 0 0 0 0 2 170
Raseinių r. sav. 128 12017 2 604 0 0 0 0 1 218 6 529
Klaipėdos apskr. 909 204901 16 16642 15 12218 4 2607 5 4286 49 8679
Klaipėdos m. sav. 530 157090 11 14862 9 9691 4 2607 2 2734 9 980
Neringos sav. 12 1306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palangos m. sav. 69 10957 2 967 2 885 0 0 0 0 0 0
Klaipėdos r. sav. 62 7150 0 0 2 490 0 0 0 0 3 817
Kretingos r. sav. 87 7263 0 0 1 652 0 0 1 696 4 602
Skuodo r. sav. 65 6442 1 267 0 0 0 0 2 856 2 250
Šilutės r. sav. 84 14693 2 546 1 500 0 0 0 0 31 6030
Marijampolės aps. 386 60504 5 2872 7 5171 0 0 0 0 30 5322
Marijampolės sav. 174 40590 3 2203 4 3796 0 0 0 0 11 1446
Kalvarijos sav. 16 1480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116
Kazlų Rūdos sav. 21 1608 0 0 1 310 0 0 0 0 4 154
Šakių r. sav. 97 8737 1 183 0 0 0 0 0 0 13 3466
Vilkaviškio r. sav. 78 8089 1 486 2 1065 0 0 0 0 2 140
Panevėžio apskr. 715 88733 19 7236 11 7418 3 2566 5 1768 28 5252
Panevėžio m. sav. 282 41359 10 4718 8 6038 1 1456 1 291 8 730
Biržų r. sav. 83 8051 2 379 0 0 0 0 1 432 2 326
Kupiškio r. sav. 79 8476 2 501 1 440 0 0 2 359 13 3374
Panevėžio r. sav. 65 4478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasvalio r. sav. 87 8222 3 430 1 365 0 0 0 0 2 123
Rokiškio r. sav. 119 18147 3 1208 1 575 2 1110 1 686 3 699
Šiaulių apskr. 896 122680 16 6971 6 3787 1 803 5 6085 33 5482
Šiaulių m. sav. 382 74917 8 4457 3 2732 1 803 3 5171 7 1848
Akmenės r. sav. 65 4556 2 482 0 0 0 0 0 0 0 0
Joniškio r. sav. 69 8013 1 401 0 0 0 0 0 0 15 2383
Kelmės r. sav. 82 5301 1 381 1 250 0 0 0 0 9 754
Pakruojo r. sav. 99 8889 1 378 0 0 0 0 0 0 1 46
Radviliškio r. sav. 111 13847 2 583 0 0 0 0 0 593 0 216
Šiaulių r. sav. 88 7157 1 289 2 805 0 0 1 321 1 235
Tauragės apskr. 305 45317 6 2195 3 820 0 0 2 726 19 1885
Jurbarko r. sav. 79 6982 2 708 1 300 0 0 1 347 0 0
Pagėgių sav. 27 3711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Šilalės r. sav. 57 7775 1 291 1 220 0 0 0 0 12 1176
Tauragės r. sav. 142 26849 3 1196 1 300 0 0 1 379 7 709
Telšių apskr. 432 56818 4 3626 1 982 0 0 0 0 18 7144
Mažeikių r. sav. 149 21935 2 2628 0 0 0 0 0 0 3 493
Plungės r. sav. 118 13402 1 598 0 0 0 0 0 0 15 6651
Rietavo sav. 8 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telšių r. sav. 157 21096 1 400 1 982 0 0 0 0 0 0
Utenos apskr. 501 71259 8 3147 7 4170 1 495 9 3342 56 10657
Visagino m. sav. 42 8788 2 1417 2 1780 0 0 2 1262 0 0
Anykščių r. sav. 111 11672 1 172 1 475 0 0 0 0 3 528
Ignalinos r. sav. 66 5418 1 625 1 250 0 0 1 400 15 728
Molėtų r. sav. 68 6065 1 189 1 285 0 0 2 653 1 90
Utenos r. sav. 143 30157 1 254 2 1380 1 495 2 464 30 7524
Zarasų r. sav. 71 9159 2 490 0 0 0 0 2 563 7 1787
Vilniaus apskr. 1667 317030 54 43805 30 29622 17 30739 14 14373 28 5344
Vilniaus m. sav. 1115 264694 45 39338 24 27867 17 30739 13 13853 11 1487
Elektrėnų sav. 40 4811 1 1066 1 250 0. 0 0 0 3 420
Šalčininkų r. sav. 47 4072 1 316 0 0 0 0 0 0 0 0
Širvintų r. sav. 77 6513 1 334 0 0 0 0 1 520 0 0
Švenčionių r. sav. 56 4024 1 464 1 265 0 0 0 0 1 238
Trakų r. sav. 68 6678 2 736 0 0 0 0 0 0 1 360
Ukmergės r. sav. 164 17130 2 1200 2 530 0 0 0 0 0 0
Vilniaus r. sav. 100 9108 1 351 2 710 0 0 0 0 12 2839

Pastaba.* Respublikos parduotuvių skaičius ir prekybos plotas tų įmonių, kurių pagrindinė veikla yra mažmeninė prekyba ir kurios atsiskaito pagal formą 07 Prekyba.

Atnaujinta: 2023 09 12