BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

Valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registras

Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro tikslas – registruoti, tvarkyti ir teikti duomenis, kiek ir kokiomis sąlygomis valstybės ar nereikšmingos (de minimis) pagalbos buvo suteikta atskiriems ūkio subjektams. Tuo siekiama užtikrinti tinkamą Konkurencijos įstatymo ir Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų taikymą.

Registro valdytoja ir tvarkytoja yra Konkurencijos taryba. Informacija apie įregistruotą valstybės pagalbą bei nereikšmingą (de minimis) pagalbą ir rezervuotą nereikšmingą (de minimis) pagalbą skelbiama viešai adresu https://kotis.kt.gov.lt/ .

Techninė dokumentacija.

Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre tvarkomi šie duomenys apie suteiktą pagalbą:

 • registracijos numeris, įregistravimo data, įregistruotų duomenų keitimo data;
 • pagalbos teikėjas (juridinio asmens pavadinimas, kodas);
 • suteiktos pagalbos forma;
 • suteiktos pagalbos suma;
 • pagalbos suteikimo teisinis pagrindas;
 • pagalbos gavėjo duomenys (juridinio asmens pavadinimas, kodas; fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas; jei gavėjas registruotas ne Lietuvoje – ES PVM numeris, dokumento numeris);
 • pagalbos suteikimo data.

Papildomi duomenys apie valstybės pagalbos schemą arba individualią valstybės pagalbą:

 • valstybės pagalbos schemos ar individualios valstybės pagalbos numeris, kurį suteikia Europos Komisija;
 • valstybės pagalbos ar individualios valstybės pagalbos tikslas;
 • intensyvumas (bendras valstybės pagalbos dydis prieš mokesčių ar kitokių rinkliavų atskaitymą, išreikštas tinkamų finansuoti išlaidų procentine dalimi);
 • tinkamos finansuoti išlaidos (kokioms išlaidoms finansuoti skirta valstybės pagalba).

Papildomi duomenys apie nereikšmingą (de minimis) pagalbą:

 • su nereikšmingos (de minimis) pagalbos gavėju susiję asmenys, daugiau apie tai skaitykite čia;
 • remiamos veiklos rūšies kodas pagal Lietuvos statistikos departamento patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių;
 • remiamas produktas (tik tais atvejais, kai nereikšminga (de minimis) pagalba teikiama ūkio subjektui, vykdančiam veiklą pirminės žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje);
 • paskolos suma (kai teikiama lengvatinė paskola);
 • garantuotos paskolos dalies suma (kai teikiama paskolos garantija);
 • pagalbos gavėjo finansinių metų pradžia (kai pagalbos gavėjo finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais).

Duomenys registrui perduodami duomenų teikėjams užpildžius elektronines formas.

Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrą administruoja Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, todėl tik ši institucija gali pagalbos teikėjams suteikti prieigą prie registro.

Prieš suteikiant prieigą prie registro, tarp šalių (naujo pagalbos teikėjo ir Konkurencijos tarybos) turi būti pasirašyta duomenų teikimo sutartis. Dėl sutarties pasirašymo prašome kreiptis el. p. registras@kt.gov.lt arba telefonu +370 659 68276.

Konkurencijos taryba parengė instrukciją, kaip tikrinti duomenis apie pagal COVID-19 komunikatą planuojamos suteikti valstybės pagalbos teisėtumą, rezervuoti tokią pagalbą ir pateikti duomenis į registrą šią pagalbą skyrus.

Instrukcijoje pateiktas ir pagal COVID-19 komunikatą parengtų ir patvirtintų valstybės pagalbos priemonių sąrašas – ši informacija atnaujinama patvirtinus naujas pagal COVID-19 komunikatą parengtas valstybės pagalbos schemas.

Jeigu Jums kiltų klausimų, prašome kreiptis el. paštu registras@kt.gov.lt arba telefonu +370 659 68276.

Juridiniai ir fiziniai asmenys gali bet kada pasitikrinti, kiek valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos jiems buvo suteikta bei, prisijungę prie registro per el. valdžios vartus, parsisiųsti sugeneruotą pažymą apie jų gautą nereikšmingą (de minimis) pagalbą. Registrą pasieksite adresu https://kotis.kt.gov.lt

Instrukciją, kaip prisijungti prie registro, rasite čia. Jeigu kiltų klausimų ar reikėtų pagalbos sugeneruojant pažymą, prašome kreiptis el. p. registras@kt.gov.lt arba telefonu +370 659 68276.

Pagalbos duomenų teikėjas, pastebėjęs klaidą ar pasikeitus įregistruotos valstybės pagalbos ar nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenims, teikia Konkurencijos tarybai prašymą pakeisti duomenis. Prašymas teikiamas registre prie keičiamos įregistruotos pagalbos užpildant specialios elektroninės formos duomenų keitimo arba pagalbos išregistravimo prašymą.

Jeigu Jums kiltų klausimų, prašome kreiptis el. paštu registras@kt.gov.lt arba telefonu +370 659 68276.

Atnaujinta: 2021 12 29