Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL AB „ALYTAUS CHEMIJA“ VEIKSMŲ, PAŽEIDŽIANČIŲ KONKURENCIJOS ĮSTATYMĄ

  • 2000 06 15
  • Nutarimo Nr.: 7/b
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), susidedanti iš
Konkurencijos tarybos pirmininko R.Stanikūno,
Konkurencijos tarybos narių A.Klimo, D.Klimašauskienės, Š.Pajarsko, J.Rasimavičiaus.
sekretoriaujant Z.Balsienei,
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijai: V.Aleksienei, P.Kvietkauskienei, E.Navickaitei, J.Šovienei, V.Vorobjovai, A.Žegūnaitei,
dalyvaujant AB „Alytaus chemija“: generaliniam direktoriui J.Klizui, gamybos technikinio skyriaus vyresniajam inžinieriui M.Adomavičiui,
viešame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl AB „Alytaus Chemija“ veiksmų, pažeidžiančių Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymą (toliau – Konkurencijos įstatymas).
Konkurencijos taryba nustatė:
Tyrimas buvo pradėtas 1999 m. lapkričio 5 d. Konkurencijos tarybos nutarimu Nr.5 Konkurencijos tarybos iniciatyva. AB „Alytaus chemija“ pastą rankoms valyti gamino deklaruodama technines sąlygas Nr.TS LR 05793413-002238-92. Pagal šį normatyvinį dokumentą pasta rankoms valyti tinka naudoti 12 mėnesių nuo pagaminimo datos. Tyrimo metu nustatyta, kad AB „Alytaus chemija“ šią pastą pradėjo gaminti 1991 m., o paskutinė šios pastos partija buvo pagaminta 1995 m. sausio mėn. Nuo 1995 m. vasario mėn. iki 1999 m. liepos mėn. ši pasta nebuvo gaminama, tačiau iš įmonės sandėlio šis gaminys buvo pastoviai realizuojamas. 1999 m. liepos mėn. įmonė AB „Alytaus chemija“ pakeitė deklaruojamą normatyvinį dokumentą pastai rankoms valyti ir atnaujino gamybą. Tyrimo metu nustatyta, kad AB „Alytaus chemija“ nuo 1996 m. liepos 1 d. iki 1999 m. liepos 1 d. realizavo pastos rankoms valyti 37473 tūbeles pasibaigus galiojimo terminui. AB „Alytaus chemija“ kokybės pažymėjimuose, kuriuos kartu su preke duodavo savo pirkėjams (ūkio subjektams) ir kur nurodytas rekvizitas „Tinka vartoti iki“, šis rekvizitas buvo neužpildytas. Tai įgalino įmonėje pagamintą gaminį, pastą rankoms valyti, pagamintą deklaruojant technines sąlygas Nr.TS LR 05793413-002238-92, realizuoti kaip geros kokybės pastą, nors galiojimo terminas buvo pasibaigęs. Minėtos įmonės veikos buvo padarytos galiojant Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymui Nr.I-2878 ir buvo tęsiamos įsigaliojus Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymui Nr.VIII-1099. Šios veikos prieštarauja ūkinės veiklos sąžiningai praktikai, nes rekvizitas „Tinka vartoti iki“ įgalina pirkėjus (ūkio subjektus) spręsti apie prekės kokybę netikrinus jos natūroje. Tokiu būdu buvo suklaidinti apie 300 prekybos įmonių ir visi vartotojai, kurie pirko šią pastą pasibaigus jos galiojimo terminui. Atrankos būdu raštu buvo apklausti ūkio subjektai, kurie 1996 -1999 m.m. pirko iš įmonės AB „Alytaus chemija“ pastą rankoms valyti. Daugelis įmonių raštu patvirtino, kad AB „Alytaus chemija“ minėtais veiksmais galėjo ir pakenkė jų galimybei konkuruoti, nes vietoje kokybiškų prekių rinkos dalį užėmė prekės su pasibaigusiais galiojimo terminais. Taip pat nurodė, kad tokie įmonės „Alytaus chemija“ veiksmai galėjo pakenkti prekybos įmonių gerai reputacijai.
Siūlant baudą atsižvelgta į tai, kad dėl šio pažeidimo įmonė gavo 20610 Lt įplaukų, įmonė minėtas veikas darė ilgą laiką, kelis metus iš eilės. Lengvinančia aplinkybe siūloma pripažinti tai, kad AB „Alytaus chemija“ geranoriškai teikė informaciją ir paaiškinimus atliekant tyrimą.
Posėdyje dalyvavęs AB „Alytaus chemija“ generalinis direktorius J.Klizas įmonės kaltę pripažino ir paaiškino, kad šis pažeidimas buvo padarytas dėl darbuotojų aplaidumo ir kompetencijos stokos, nes įmonėje buvo pasikeitę daug darbuotojų. Šiuo metu įmonėje yra imtasi priemonių, kad tokie pažeidimai nepasikartotų. J.Klizas paaiškino, kad ši pasta rankoms valyti yra labai populiari ir jokių nusiskundimų iš vartotojų įmonė nėra gavusi. Atlikti šios pastos bandymai AB „Areta“ parodė, kad pasta yra geros kokybės, tačiau jos galiojimo terminas nebuvo pratęstas. Šiuo metu minėta pasta išimta iš prekybos ir sprendžiamas klausimas, kaip ji bus utilizuojama. J.Klizas prašė atsižvelgti į sunkią įmonės finansinę padėtį ir baudos neskirti.
Konkurencijos taryba konstatavo:
AB „Alytaus chemija“ realizuodama pastą rankoms valyti, pagamintą deklaruojant technines sąlygas Nr.TS LR 05793413-002238-92, pasibaigus vartojimo terminui, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo Nr.I-2878 7 straipsnio 1 dalies 1 punktą, draudžiantį .skleisti melagingus, netikslius ir iškraipytus duomenis, dėl kurių kitas ūkinis subjektas gali patirti nuostolių arba gali nukentėti jo reputacija ir Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo Nr.VIII-1099 16 straipsnio 1 dalies 2 punktą, draudžiantį ūkio subjektams klaidinti kitus ūkio subjektus pateikiant jiems neteisingą ar nepagrįstą informaciją apie savo ar kito ūkio subjekto prekių kiekį, kokybę, sudėtines dalis, vartojimo savybes, pagaminimo vietą, būdą, kainą ar nutylint apie riziką, susijusią su šių prekių vartojimu, perdirbimu ar kitokiu naudojimu.
Atsižvelgdama į AB „Alytaus Chemija“ dėl pažeidimo tekusių pajamų dydį, į tai, kad AB „Alytaus chemija“ geranoriškai teikė informaciją ir paaiškinimus atliekant tyrimą,
vadovaudamasi LR konkurencijos įstatymo (1992 m. rugsėjo 15 d. Nr.I-2878) 7 straipsnio 1 dalies 1 punktu, LR konkurencijos įstatymo (1999 m. kovo 23 d. Nr.VIII-1099) 16 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 40 straipsnio 1 dalies 1, 3 punktu, 41 straipsnio 2 dalimi, 42 straipsniu,
Konkurencijos taryba nutarė:
1. Už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo Nr.I-2878 7 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo Nr.VIII-1099 16 straipsnio 1 dalies 2 punkto pažeidimą AB „Alytaus chemija“ skirti 2000 Lt baudą;
2. Įpareigoti AB „Alytaus chemija“ nutraukti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo Nr.VIII-1099 16 straipsnio 1 dalies 2 punktą pažeidžiančius veiksmus.
 
KONKURENCIJOS TARYBOS PIRMININKAS RIMANTAS STANIKŪNAS