BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


DĖL AB AVIAKOMPANIJA „LIETUVOS AVIALINIJOS“ VEIKSMŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO NUOSTATOMS TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2007 07 12
  • Nutarimo Nr.: 1S-84
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2007 m. liepos 12 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl AB aviakompanija „Lietuvos avialinijos“ (nuo 2006 m. lapkričio 16 d. AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“) veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau - Konkurencijos įstatymas) 5 straipsnio nuostatoms tyrimo nutraukimo.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas pradėtas Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2006 m. lapkričio 23 d. nutarimu Nr.1S-127 (pratęstas 2007 m. balandžio 19 d. nutarimu 1S-30), gavus aviakompanijos „Air Baltic Corporation“ filialo Lietuvoje (toliau – aviakompanija „airBaltic“) prašymą ištirti, ar aviakompanija AB „Lietuvos avialinijos“ (toliau – aviakompanija AB „flyLAL“) sudarė atitinkamus susitarimus su kelionių agentūromis, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją aviakompanijų bilietų platinimo per kelionių agentūras rinkoje. Aviakompanijos „airBaltic“ teigimu, šiais susitarimais tam tikros Lietuvos kelionių agentūros, rezervuodamos ir parduodamos įvairių aviakompanijų bilietus, prioritetą galėjo teikti vienos aviakompanijos, konkrečiai AB „flyLAL“, bilietų pardavimams, informuodamos ją apie aviakompanijos konkurentės bilietų kainas ir tokiu būdu prašydamos AB „flyLAL“ bilietą parduoti nedidesne nei konkurento kaina. Aviakompanija „airBaltic“ teigimu, įtariamas draudžiamas susitarimas galėjo įvykti 2006 m. rugsėjo antroje pusėje.
Tyrimo metu buvo išanalizuota aviabilietų platinimo per kelionių agentūras rinka Lietuvoje, išnagrinėta kelionių agentūroms mokamų komisinių sistema, aviabilietų rezervavimo sistema ir su tuo susiję kiti šios rinkos funkcionavimo ypatumai.
Nustatyta, kad aviakompanijų bilietų platinimo rinkoje kelionių agentūros veikia kaip tarpininkai, kurių tikslas padėti keleiviui pasirinkti jo poreikius atitinkantį, būsimo skrydžio variantą, pagal išvykimo/atvykimo laiką, kelionės trukmę, bilieto kainą. Galutinį sprendimą, kurios aviakompanijos bilietą pirkti, priima klientas. Kelionių agentūros už šią klientui suteiktą paslaugą ima nustatyto dydžio kliento aptarnavimo (agentavimo) mokestį.
Tyrimu nustatyta, kad aviakompanijų AB „FlyLAL“ ir „airBaltic“ bilietai per kelionių agentūras rezervuojami ir parduodami, per bilietų rezervavimo sistemą „Amadeus“. Kiek ir kokios rezervavimo klasės bilietų (t.y. bilietų tam tikra kaina) bus įvesta į rezervavimo sistemą ir kokiais principais ji bus keičiama, priklauso nuo aviakompanijos taikomos kainodaros, taip pat nuo esamos situacijos rinkoje, konkretaus skrydžio maršruto populiarumo, lėktuvo užpildymo, sezoniškumo ir kitų rinką įtakojančių aplinkybių. Išsiaiškinta, kad neesant laisvų vietų lėktuve arba neesant bilietų priimtina keleiviui kaina, kelionių agentūra gali kreiptis į aviakompanijas dėl vietų (bilietų tam tikra kaina) vienu ar kitu maršrutu patvirtinimo, pildydama tokiems keleiviams laukimo lapus. Tokiu būdu laukimo lapas yra kelionių agentūros kreipimasis į aviakompanijas dėl bilieto tam tikra kaina patvirtinimo. Galutinį sprendimą dėl laukimo lape prašomos bilieto kainos patvirtinimo arba nepatvirtinimo priima aviakompanijos. Faktų patvirtinančių, kad pildant laukimo lapus arba kokiu nors kitu būdu aviakompanija AB „flyLAL“ buvo informuojama apie konkuruojančios aviakompanijos siūlomas bilietų kainas tokiu būdu, prašant patvirtinti bilietą nedidesne nei konkurento kaina, nebuvo nustatyta.
 Aviakompanija AB „flyLAL“ yra sudariusi dvišales sutartis su kai kuriomis Lietuvos kelionių agentūromis, kurių pagrindu platina savo bilietus. 2006 m. tokių sutarčių pagrindu aviakompanija AB „flyLAL“ mokėjo komisinį atlyginimą 5 kelionių agentūroms, o šiuo metu šį atlygį moka 3 stambiausiems aviakompanijos AB „flyLAL“ bilietų platintojams. Tuo tarpu aviakompanija „airBaltic“ už bilietų pardavimą šiuo metu komisinių nemoka, kadangi 2006 m. nutraukė dvišales sutartis su kelionių agentūromis, kurių pagrindu toks komisinis mokestis buvo mokamas.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Pagal Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį yra draudžiami visi susitarimai, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją. Šis draudimas taikomas tiek susitarimams tarp konkurentų (horizontaliems susitarimams), tiek ir susitarimams tarp ūkio subjektų, veikiančių skirtinguose gamybos ar paskirstymo grandinės lygmenyse (vertikaliems susitarimams).
Tyrimo metu nebuvo rasta pakankamai įrodymų apie aviakompanijos „airBaltic“ skunde nurodytą susitarimą, pagal kurį kelionių agentūros suteikia galimybę aviakompanijai AB „flyLAL“ pasiūlyti nedidesnę nei konkurentų kainą tuo atveju, jeigu pati aviakompanija AB „flyLAL“ pageidauja parduoti tam tikrus aviabilietus pigiau. Dėl šios priežasties, netgi ir neįvertinus galimo poveikio konkurencijai dėl tokio susitarimo, nėra pagrindo konstatuoti konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą.
Paminėtina, kad esant tokiai situacijai nėra tikslinga smulkiai nagrinėti aviakompanijos AB „flyLAL“ ir kelionių agentūrų sudarytų sutarčių pobūdžio, siekiant įvertinti, ar šios sutartys nėra tikrosios agentavimo sutartys, kurioms pagal Europos Sąjungos teisės normas ir teismų praktiką apskritai nėra taikytinos Europos steigimo sutarties 81 straipsnio 1 dalies (taigi, atitinkamai ir Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies) nuostatos.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 1 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Tyrimą dėl AB aviakompanija „Lietuvos avialinijos“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio nuostatoms nutraukti.
Nutarimas per 20 dienų nuo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas