Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL AB SEB VILNIAUS BANKAS IR UAB „STATOIL LIETUVA“ VEIKSMŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2006 10 05
  • Nutarimo Nr.: 1S-109
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba)2006 m. spalio 5 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo Vartojimo prekių skyriaus pateiktą informaciją dėl AB SEB Vilniaus bankas ir UAB „Statoil Lietuva“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo (toliau – Reklamos įstatymas) 5 straipsnio reikalavimams.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas pradėtas Konkurencijos tarybos2006 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 1S – 48 „Dėl AB SEB Vilniaus bankas ir UAB „Statoil Lietuva“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams tyrimo pradėjimo“vadovaujantis Reklamos įstatymo 5 straipsniu, 17 straipsnio 2 dalimi, 19 straipsnio 1 dalimi ir Konkurencijos įstatymo 24 straipsnio 2 dalimi. AB SEB Vilniaus bankas 2006 m. balandžio 1 d. pradėjo akciją „Atsiskaityk bet kuria SEB Vilniaus banko VISA kortele ir gauk 7ct/l nuolaidą visose Statoil bei 1-2-3 degalinėse“. Šios akcijos partneris yra UAB „Statoil Lietuva“.Minėtos akcijos taisyklėse yra skelbiama: „Kiekvienas SEB Vilniaus banko VISA arba VISA ELECTRON kortelės turėtojas dalyvaus akcijos lošime, jeigu teisėtai sumokės už prekes ir paslaugas Statoil ar1-2-3 tinklo degalinėse visoje Lietuvoje SEB Vilniaus banko VISA arba SEB Vilniaus banko VISA ELEKTRON kortele nuo 2006 m. balandžio 1 d. Iki 2006 m. gegužės 31 d. Kiekvienam litrui degalų automatiškai bus suteikiama 7 ct. nuolaida“. Tačiau užsipylus kuro Statoil degalinėje ir atsiskaičius Vilniaus banko VISA ELECTRON kortele ši nuolaida vartotojui nebuvo suteikta. Vartotojo teigimu, jam pasiteiravus, kodėl nėra suteikiama nuolaida kaip nurodoma reklamoje, degalinės „Statoil“ darbuotoja paaiškino, kad ši nuolaida nėra suteikiama, nes kortelė, kuria atsiskaitė vartotojas yra AB „Vilniaus bankas“ VISA ELECTRON, o nuolaida yra suteikiama tik AB SEB Vilniaus bankas VISA ir VISA ELECTRON kortele atsiskaičiusiems klientams.
Tyrimo metu AB SEB Vilniaus bankas pateikė medžiagą, kurioje nurodoma, kad akcijos „Atsiskaityk bet kuria SEB Vilniaus banko VISA kortele ir gauk 7ct/l nuolaidą visose Statoil bei 1-2-3 degalinėse“ metu 7 ct/l nuolaida atsiskaitant AB Vilniaus banko VISA ELECTRON kortele turėjo būti suteikiama ir vartotojui nebuvo suteikta nuolaida ne dėl jų kaltės. Kaip įrodymą AB SEB Vilniaus bankas pateikė duomenis pagal kuriuos galima daryti išvadas, kad vartotojams užsipylusiems degalų „Statoil“ degalinėse ir atsiskaičiusiems AB „Vilniaus bankas“ VISA ELEKTRON kortele buvo suteikta 7 ct/l nuolaida. Minėta nuolaida atsiskaitant AB Vilniaus banko išduota VISA ELEKTRON kortele šiuo konkrečių atveju turėjo būti suteikta ir vartotojui, tačiau dėl operatorės – pardavėjos kaltės nebuvo patikrintas kortelės numeris ir nebuvo perbraukta Vilniaus banko VISA kortele per kasos aparatą - tokiu būdu vartotojui priklausanti nuolaida nebuvo suteikta. Kilusį ginčą su vartotoju AB SEB Vilniaus bankas išsprendė geranoriškai.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Reklamos įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad klaidinančia reklama laikoma reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti. Sprendžiant ar reklama yra klaidinanti, Konkurencijos taryba, be kita ko, vadovaujasi Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje numatytais teisingumo, išsamumo ir pateikimo kriterijais.
Atsižvelgiant į nutarimo nustatomojoje dalyje išdėstytą informaciją nėra pagrindo teigti, kad AB SEB Vilniaus banko akcijos naudotas reklaminis teiginys „Atsiskaityk bet kuria SEB Vilniaus banko VISA kortele ir gauk 7ct/l nuolaidą visose Statoil bei 1-2-3 degalinėse“ pažeidė nors vieną iš minėtų kriterijų ir buvo klaidinanti.
Vadovaudamasi Reklamos įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi ir Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 1 punktu
Konkurencijos taryba n u t a r i a :
Tyrimą dėl AB SEB Vilniaus bankas ir UAB „Statoil Lietuva“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams nutraukti.
Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
 
Pirmininkas R.Stanikūnas