Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI NAGRINĖTI UAB „DANITA“ 2001-10-10 D. PAREIŠKIMĄ DĖL KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO PAŽEIDIMO

  • 2001 12 06
  • Nutarimo Nr.: 143
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2001 m. gruodžio 6 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo UAB „Danita“ pareiškimą dėl Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo.
Konkurencijos taryba nustatė:
UAB „Danita“ (Kalniečių g. 164-18, Kaunas, direktorė N. Jurelienė, tel. 8-27 204581) 2001 m. spalio 10 d. pareiškime nurodė, kad bendrovė Kauno miesto keleivinio transporto sektoriuje dirbanti nuo 1995 m., šiuo metu aptarnauja 18-ajį ir 57-ąjį maršrutinių taksi maršrutus bei 56-ąjį, kurį kartu su kitais dviem vežėjais, turinčiais po 6 transporto priemones, bei bendrovės 9 - niomis transporto priemonėmis, aptarnauja maršrutą iki Neveronių gyvenvietės. Nuo 2000 m. liepos 27 d. bendrovė ne kartą kreipėsi į Kauno m. savivaldybę dėl 57 - ojo maršruto pratęsimo iki Neveronių per Palemoną bei 18 - ojo maršruto koregavimo, tačiau nei vienas prašymų nebuvo patenkintas, nors tuo pačiu metu kitiems vežėjams, kurie dubliuoja bendrovės 57 - ąjį (Nr. 13 ir Nr. 121), komisijos sprendimu maršrutai buvo pratęsti ir išduoti papildomi leidimai vežti keleivius iki Neveronių. Bendrovės nuomone, tokie Kauno m. savivaldybės veiksmai riboja konkurenciją ir nepagrįstai varžo galimybes veikti keleivinio transporto rinkoje.
UAB „Danita“ pareiškimai dėl 18 ir 57 maršrutų koregavimo buvo svarstomi Kauno m. keleivinio transporto komisijos posėdžiuose, tačiau jie, daugeliu atvejų, nebuvo tenkinami pvz. motyvuojant, kad gatvė važiuojant pro Amalių sodus neatitinka saugaus eismo reikalavimų (2000 m. rugpjūčio 12 d. protokolas Nr. 46), argumentuojant, kad keleivinio transporto susisiekti su miestu pakanka (2001 m. balandžio 2 d. protokolas Nr. 6, 2001 m. birželio 5 d. protokolas Nr.8)bei siekiant išvengti konfliktų tarp vežėjų (2001 m. rugsėjo 7 d. protokolas Nr. 10) ir pan.
Konkurencijos taryba konstatuoja:
Vadovaujantis LR kelių transporto kodekso 4 straipsniu, kelių transporto valstybinį valdymą vykdo Susisiekimo ministerija ir savivaldybės. Susisiekimo ministerija pagal savo kompetenciją leidžia savivaldybėms, fiziniams ir juridiniams asmenims privalomus teisės aktus, reguliuojančius kelių transporto veiklą ir keleivių bei krovinių vežimą. Savivaldybės valdo ir organizuoja keleivių vežimą vietinio susisiekimo maršrutais ir lengvaisiais automobiliais - taksi, pagal savo kompetenciją leidžia vežėjams privalomus teisės aktus.
Susisiekimo ministerijos 1997 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 130 patvirtintų „Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo ir naudojimo taisyklų 5.1 p. (1998 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 475 redakcija) nustatyta, kad vietinio susisiekimo maršrutai pradedami ir nutraukiami savivaldybių iniciatyva. Nurodyto įsakymo 5.4p. nustatyta, jog kompetentinga įstaiga (šiuo atveju savivaldybė), prieš tvirtindama tvarkaraštį, turi įvertinti ar siūlomoje maršruto trasoje yra tenkinama keleivių paklausa veikiantiems autobusų reisams. Jei keleivių paklausa netenkinama arba ji tenkinama, tačiau nepatogiomis važiavimo sąlygomis (autobusai perpildyti, keleivių netenkina autobusų reisų dažnumas ir pan.), kompetentinga įstaiga gali derinti pateikiamą eismo tvarkaraštį. Jį derinant turi būti atsižvelgta į interesus vežėjų, jau aptarnaujančių veikiančius maršrutus. Naujai planuojami reisai turi komponuotis prie veikiančių, kad tarp veikiančių ir naujų reisų būtų transporto priemonių eismo intervalai, atitinkantys keleivių srautą.
Vežėjo santykiai su leidimą išduodančia kompetentinga įstaiga dėl maršruto aptarnavimo nustatomi sutartimi (ten pat, 5.6 p.).
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi savivaldos institucijoms draudžiama priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.
Keleivių vežimą reguliariais vietinio susisiekimo maršrutais reglamentuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai nustato tokią reguliavimo tvarką, kurią įgyvendinant tam tikrais atvejais yra neįmanoma išvengti skirtingų konkurencijos sąlygų sudarymo atskirų vežėjų atžvilgiu, ypač nustatant eismo tvarkaraščius ar sprendžiant maršrutų koregavimo klausimus, todėl nėra pagrindo teigti, kad Kauno miesto savivaldybės sprendimai, susiję su eismo tvarkaraščių ar maršrutų koregavimu, yra nesuderinami su Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimais. Kita vertus, minėti Kauno miesto savivaldybės sprendimai turėtų būti aiškiau motyvuojami ir grindžiami patikrinamais objektyviais duomenimis.
Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 20 straipsnio 5 dalimi,
Konkurencijos taryba nutaria:
1. Atsisakyti kreiptis į Kauno m. savivaldybę su reikalavimu pakeisti ar panaikinti teisės aktus dėl UAB „Danita“ maršrutinių taksi 57 - ojo ir 18 - ojo maršrutų pratęsimo.
2. Prašyti Kauno m. Merą imtis reikalingų veiksmų, kad sprendimai, susiję su vietinio susisiekimo tvarkaraščių ar maršrutų koregavimu, būtų aiškiai motyvuojami ir grindžiami patikrinamais objektyviais duomenimis, tam kad būtų galima išvengti bet kokio nepagrįsto vežėjų diskriminavimo.
 
Tarybos pirmininkas Rimantas Stanikūnas