BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI SPAB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ VEIKSMŲ ATITIKIMO KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIUI TYRIMĄ

  • 2001 06 14
  • Nutarimo Nr.: 68
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Konkurencijos taryba 2001 m. gegužės 10 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo pareiškėjų-V.Jaroševičiaus, R.Subačiaus, G.Klimaičio, G.Suchodolskio, M.Averbucho, J.Ramanovskio pareiškimą dėl SPAB „Lietuvos geležinkeliai“ veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo reikalavimus.
Konkurencijos taryba NUSTATĖ, kad grupė verslininkų ir UAB (UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra, UAB „Vilniaus troleibusai“, UAB „Vilniaus troleibusai“, UAB firma „M.B.R.“, M.Averbuchas, G.Klimaitis, R.Subačius. G.Suchodolskis) 1997 01 09 sudarė nuomos sutartį Nr.05-86JO-19/N-l su SPAB „Lietuvos geležinkeliai“ dėl 140 kv.m. atviro statinio bendrojo ploto, esančio Vilniaus mieste. Geležinkelio g. 16. Dėl geležinkelio stoties rekonstrukcijos ir teritorijos aplink ją sutvarkymo SPAB „Lietuvos geležinkeliai“ nusprendė, kad prekyba bus galima tik iš teritorijai pritaikyto paviljono, ko pasėkoje, kiekvienas iš aukščiau minėtų nuomininkų apytiksliais duomenimis į paviljono statybą investavo po 90 000 Lt. Minėti verslininkai nuomojamoje vietoje pastatė prekybos paviljoną, tačiau nuomą turėjo mokėti už visą plotą (užstatytą ir laisvą), kas sudarė 5600 Lt. per mėnesį arba 40 Lt už vieną kvadratinį metrą.
1999 06 28 SPAB „Lietuvos geležinkeliai“ sudarė nuomos sutartį Nr. 846JD-19/N su UAB „Vilniaus prekyba“ dėl nekilnojamo turto (349,05 kv.m.) nuomos, esančio Vilniaus mieste, Geležinkelio g. 16. Sutartimi nustatytas nuomos mokestis -32 Lt. už kv.m. per mėnesį.
Konkurencijos taryba KONSTATAVO, kad pareiškime išdėstyta problema galėtų būti nagrinėjama pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (1999 m. kovo 23 d. Nr.VIII-1099) 9 straipsnį. Jis numato, kad ūkio subjektams draudžiama piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi atitinkamoje rinkoje atliekant visokius veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojų interesus. Šiuo atveju paslaugos rinka būtų apibrėžta kaip komercinės paskirties patalpų nuoma Vilniaus mieste. Laikoma, kad ūkio subjektas užima dominuojančią padėtį, jeigu jo rinkos dalis sudaro ne mažiau kaip 40 procentų. Tačiau ūkio subjektas, nors ir turėdamas didelę atitinkamos rinkos dalį, šioje rinkoje gali nedominuoti, jeigu nėra kliūčių (arba jos mažos) kitiems ūkio subjektams įeiti į atitinkamą rinką ir veiksmingai konkuruoti su veikiančiu rinkoje ūkio subjektu. Atsižvelgus į tai, kad į šią rinką įėjimo kliūtys yra mažos, AB „Lietuvos geležinkeliai“ negali daryti vienpusės lemiamos įtakos šioje rinkoje, nors jos dalis ir būtų žymiai didesnė už konkurentų, t.y. ūkio subjektų, nuomojančių komercinės paskirties patalpas Vilniaus mieste.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099, 25 straipsnio 4 dalies 2 punktu,
Konkurencijos taryba NUTARĖ, atsisakyti pradėti tyrimą dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“ veiksmų.
 
KONKURENCIJOS TARYBOS
L.E.P. PIRMININKAS ŠARŪNAS PAJARSKAS