BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ , AR UAB „OMNITEL“, UAB „BITĖ GSM“ IR UAB „TELE2“ VEIKSMAI ATITINKA KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNĮ

  • 2002 04 18
  • Nutarimo Nr.: 46
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba) 2001 m. balandžio 18 d. Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo AB „Lietuvos telekomas“ prašymą ištirti mobilaus telefono ryšio operatorių susitarimą, ribojanti konkurenciją bei diskriminuojanti AB „Lietuvos telekomas“, nustatant AB „Lietuvos telekomas“ už jos siunčiamo srauto priėmimą į visų trijų mobilaus telefono ryšio operatorių tinkluose kitokias sąlygas, negu, kad mobilaus telefono ryšio operatoriai tarpusavio pokalbių srautus priima į savo telekomunikacijų tinklus.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
AB „Lietuvos telekomas“ su Lietuvoje veikiančiais mobilaus telefono ryšio operatoriais yra sudariusi telekomunikacijų tinklų sujungimo sutartis, kuriose, be kitų sąlygų, yra nustatyti AB „Lietuvos telekomas“ siunčiamo telefono pokalbių srauto priėmimo mobilaus telefono ryšio operatoriaus tinkle tarifai, pagal kuriuos AB „Lietuvos telekomas“ sumoka mobilaus telefono ryšio operatoriui už priimtą telefono pokalbio srautą. Dabartiniu metu galiojanti sutartis tarp AB „Lietuvos telekomas“ ir UAB „Omnitel“ sudaryta 2000 05 01, tarp AB „Lietuvos telekomas“ ir UAB „Bitė GSM“ - 2001 01 0 1 bei tarp AB „Lietuvos telekomas“ ir UAB „Tele2“ - 2000 1101.
Mobilaus telefono ryšio operatoriai taip pat yra sudarę telekomunikacijų tinklų sujungimo sutartis. Galiojanti sutartis tarp UAB „Bitė GSM“ ir UAB „Omnitel“ sudaryta 2001 05 30, tarp UAB „Tele2“ ir UAB „Omnitel“ sudaryta 2001 06 18, o tarp UAB „Bitė GSM“ ir „Tele2“ - 2001 06 07.
AB „Lietuvos telekomas“, remdamasis mobiliųjų telefono ryšio operatorių mokėjimo planuose nustatytomis kainomis, nurodo, kad mobilaus telefono ryšio operatorių telekomunikacijų tinklų sujungimo tarpusavio atsiskaitymo sutartyse nustatytos mažesnės telekomunikacijų tinklų sujungimo kainos, nei AB „Lietuvos telekomas“. AB „Lietuvos telekomas“, siųsdama srautą į mobilaus telefono ryšio operatoriaus tinklą, moka didesnę kainą negu kiti operatoriai, siųsdami savo telefono pokalbių srautą į to paties mobilaus telefono ryšio operatoriaus tinklą.
Kaip nurodo AB „Lietuvos telekomas“, tokie fiksuoto telefono ryšio pokalbių srauto priėmimo mobiliuose telefono ryšio tinkluose tarifai (atsižvelgiant į kitų mobilaus telefono ryšio operatorių mokamus tarifus) riboja galimybę AB „Lietuvos telekomas“ konkuruoti su kitais telekomunikacijų operatoriais ir mažina skambučių iš fiksuoto telefono ryšio tinklo į mobilaus ryšio tinklą skaičių.
Pareiškėjas teigia, kad įvertinęs pokyčius Lietuvos ir Europos telekomunikacijų rinkose bei faktą, kad apie du trečdalius pokalbių kainos, nustatytos AB „Lietuvos telekomas“ abonentams skambinant į mobilaus ryšio telefono tinklus , sudaro įmokos, kurias AB „Lietuvos telekomas“ pagal telekomunikacijų tinklų sujungimo sutartis sumoka mobilaus ryšio operatoriui už pokalbių srauto priėmimą šio operatoriaus tinkle, pasiūlė mobilaus ryšio operatoriams pakeisti tinklų sujungimo sutartis ir sumažinti tarifus už pokalbių srauto priėmimą telekomunikacijų operatorių tinkluose. Tačiau, kaip teigia pareiškėjas, į AB „Lietuvos telekomas“ pasiūlymus mobilaus telefono ryšio operatoriai atsakymų nepateikė. Taip susidarė situacija, kad fiksuoto telefono ryšio abonentui yra žymiai brangiau skambinti į mobilaus ryšio tinklą nei atvirkščiai. Pareiškėjas mano, kad taip skatinami pokalbiai tarp mobilaus telefono ryšio operatorių, diskriminuojant AB „Lietuvos telekomas“ ir jo abonentus.
AB „Lietuvos telekomas“ dėl aukščiau minėtos problemos, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, kreipėsi į Ryšių reguliavimo tarnybą prašydama išnagrinėti mobilaus telefono ryšio operatorių veiksmus ir imtis reikiamų priemonių, užtikrinant, kad AB „Lietuvos telekomas“ nebūtų diskriminuojama telekomunikacijų tinklų sujungimo srityje. Mobilaus telefono ryšio operatoriai įvairiai aiškina priežastis, dėl kurių neperžiūrėtos tinklų sujungimo sutartys: vieni analizuoja pateiktus pasiūlymus, kiti mano, kad dėl tinklų sujungimo tarifų jau susitarė ir abi pusės jais patenkinti ir 1.1.
Dabartiniu metu Ryšių reguliavimo tarnyba nagrinėja šį prašymą.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, kad mobiliojo ryšio operatorių elgesys (nesiderėti) buvo koordinuojamas.
Toks mobilaus ryšio operatorių elgesys gali būti paaiškintas kaip individualus operatorių elgesys dėl palankesnių sąlygų.
Nesant įrodymų, nėra pakankamo pagrindo teigti, kad toks minėtų operatorių elgesys galėtų būti vertinamas kaip susitarimas arba suderinti veiksmai panašaus pobūdžio sutartyse taikyti nevienodas (diskriminacines) sąlygas AB „Lietuvos telekomas“ ir tuo sudaryti jai skirtingas konkurencijos sąlygas.
Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo (1999 m. kovo 23 d. Nr. VIII-1099) 25 straipsnio 4 dalies 4 punktu ir atsižvelgdama į aukščiau išdėstytus faktus,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1. Atsisakyti pradėti tyrimą pagal AB „Lietuvos telekomas“ prašymą dėl mobiliojo ryšio operatorių veiksmų, pažeidžiant Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatas.
2. Konkurencijos taryba gali atnaujinti prašymo nagrinėjimą jeigu gautų papildomus įrodymus dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimo.
 
L.e. pirmininko pareigas Danguolė Klimašauskienė