Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL 2006 M. VASARIO 4 D. DIENRAŠČIO „LIETUVOS RYTAS“ 12 PUSLAPYJE IŠSPAUSDINTOS REKLAMOS ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO REIKALAVIMAMS

  • 2006 03 09
  • Nutarimo Nr.: 1S-26
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba) 2006 m. kovo 9 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo Vartojimo prekių skyriaus pateiktą informaciją dėl UAB „VP Market“ Konkurencijos tarybai adresuotame prašyme nurodytos reklamos atitikties Reklamos įstatymo reikalavimams.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
UAB „VP Market“ (Savanorių pr. 247, Vilnius) (toliau - pareiškėjas) 2006 m. vasario 13 d. Konkurencijos tarybai pateikė prašymą atlikti tyrimą dėl 2006 m. vasario 4 d. dienraščio „Lietuvos rytas“ 12 puslapyje išspausdintos reklamos atitikties Reklamos įstatymo nuostatoms.
Pareiškėjas nurodo, jog š.m. vasario 4 d. dienraščio „Lietuvos rytas“ 12 puslapyje išspausdinta reklama su kreipimusi „Gerbiamieji skaitytojai, kuriais tyrimais jūs tikite ?“, kurioje UAB „VP Market“ prekybos tinklo parduotuvės „Maxima“, „Media“, „Saulute“ lyginamos su UAB „Palink“ parduotuvėmis „Iki“. Reklamoje lyginami dviejų tyrimo bendrovių - UAB „RAIT“ ir „TNS Gallup“ - atlikti tyrimai, kurių rezultatai iš esmės skiriasi. Iš šios lyginamosios reklamos matosi, kad UAB „RAIT“ atlikto tyrimo, kuris buvo anksčiau paskelbtas UAB „VP Market“ iniciatyva, rezultatai yra palankesni šiai bendrovei, tuo tarpu „TNS Gallup“ atlikto tyrimo rezultatai yra palankesni UAB „Palink“. Pareiškėjo mano, kad „TNS Gallup“ atlikto tyrimo rezultatai minėtoje reklamoje yra skelbiami UAB „Palink“ iniciatyva.
Pareiškėjo nuomone minėtoje reklamoje yra lyginami dviejų tyrimo bendrovių atlikti tyrimai sąmoningai praleidžiant informacijos dalį, kurios pateikimas, atsižvelgiant į kitą šioje reklamoje pateikiamą informaciją, būtinai reikalingas reklamos vartotojų suklaidinimui išvengti:
- reklamoje nuslėptas faktas, jog „TNS Gallup“ tyrimas buvo atliktas 2004 m. vasario mėnesį (šią aplinkybę „TNS Gallup“ nurodė 2006-02-07 pranešime spaudai, kuris paskelbtas šios bendrovės interneto tinklapyje http://www.tns-gallup.lt/lt/disp.php/lt_news/lt_news_203), tuo tarpu UAB „RAIT“ atliko tyrimą 2005 m. gruodžio mėnesį, ir tai yra nurodyta pačioje reklamoje;
- reklamoje prie UAB „RAIT“ tyrimo duomenų aiškiai nurodyta, kad tyrimo rezultatai atspindi tik Lietuvos gyventojų nuomonę, nurodoma kokiu būdu vyko apklausa. Tuo tarpu prie „TNS Gallup“ tyrimo nėra informacijos apie tyrimo atlikimo būdą, o tai pareiškėjo nuomone gali sudaryti reklamos vartotojui klaidingą įspūdį, jog tyrimas paremtas ne gyventojų nuomone, o realiai atliktais patikrinimais ir pan.
Pareiškėjo nuomone, tokia reklama yra pripažintina neleidžiama lyginamąja reklama, jos naudojimas turi būti nedelsiant nutrauktas, o reklamos davėjams turi būti skirtos numatytos sankcijos.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Reklamos įstatymo 2 str. 5 d. nurodyta, kad lyginamąja reklama laikoma reklama, kurioje tiesiogiai arba netiesiogiai nurodomas reklamos davėjo konkurentas, jo prekės ar paslaugos.
Kadangi reklamos skleidimo laikas labai trumpas - aukščiau minėta reklama buvo išspausdinta tik vieną kartą 2006 m. vasario 4 d. dienraštyje „Lietuvos rytas“, o taip pat šioje reklamoje buvo prierašas didelėmis raidėmis „Geriausia pasikliauti savo asmenine patirtimi“, kas leidžia vartotojui suprasti, kad jis neturėtų vadovautis reklamoje išspausdintais teiginiais, o vadovautis savo asmenine nuomone ir patirtimi pasirinkdamas kuriuose prekybos centruose jam yra geriau apsipirkti.
Remiantis išdėstytu, 2006 m. vasario 4 d. dienraščio „Lietuvos rytas“ 12 puslapyje išspausdinta reklama yra vertintina kaip mažareikšmė ir nedaranti esminės žalos įstatymo saugomiems interesams.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 1 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Atsisakyti pradėti tyrimą dėl 2006 m. vasario 4 d. dienraščio „Lietuvos rytas“ 12 puslapyje išspausdintos reklamos atitikties Reklamos įstatymo reikalavimams.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas