Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL AB „LIETUVOS TELEKOMAS“ VEIKSMŲ ATITIKTIES KONKURENCIJOS TARYBOS 2005 M. SPALIO 27 D. NUTARIMO NR. 1S-122 KONCENTRACIJOS VYKDYMO SĄLYGOMS IR ĮPAREIGOJIMAMS

  • 2006 01 19
  • Nutarimo Nr.: 1S-6
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba) 2006 m. sausio 19 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo UAB „Linx telecommunications“ prašymo ištirti AB „Lietuvos telekomas“ veiksmus, galėjusius pažeisti koncentracijos vykdymo sąlygas ir įpareigojimus, nustatytus Konkurencijos tarybos 2005 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1S-122.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
2005 m. spalio 27 d. Konkurencijos taryba priėmė nutarimą Nr. 1S-122 „Dėl leidimo vykdyti koncentraciją Elion Ettevõtted AS įsigyjant 100 proc. Microlink AS akcijų“. Minėto nutarimo 1.2 punkte nurodoma, kad „AB „Lietuvos telekomas“ privalo, vadovaujantis verslo logika, išlaikyti parduodamos įmonės įvaizdį, konkurencingumą, turimus prekės ženklus, kitas įgytas teises, užtikrinti sudarytų sutarčių su verslo partneriais ir klientais tęstinumą“.
2005 m. gruodžio 1 d. Konkurencijos taryba gavo UAB „Linx telecommunications“ prašymą ištirti, ar UAB „MicroLink Lietuva“ klientų sutarčių nutraukimas ir naujų sutarčių su AB „Lietuvos telekomas“ sudarymas  nepažeidžia Konkurencijos tarybos 2005 m. spalio 27 d. nutarimo Nr.1S-122 1.2 punkto reikalavimų.
Atsakydama į Konkurencijos tarybos paklausimą, UAB „MicroLink   Lietuva“ pateikė sąrašą klientų, kuriems nurodytai datai teikiamos bendrovės paslaugos (2291 klientas), sąrašą klientų, kuriems nebeteikiamos bendrovės paslaugos (21 klientas). Dėl paslaugų teikėjo pakeitimo nurodomos tokios pagrindinės priežastys: klientai persikraustė į kitas patalpas ir atitinkamai pakeitė paslaugų teikėją pagal adresą, klientas keičia savo veiklos pobūdį, kiti teikėjai pasiūlė geresnes paslaugų gavimo sąlygas. AB „Lietuvos telekomas“ nurodė, kad nuo UAB „MicroLink Lietuva“ įsigijimo, t.y. 2005-11-14, tik vienas buvęs pastarosios įmonės klientas sudarė sutartį dėl paslaugų teikimo su AB „Lietuvos telekomas“.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Po UAB „Microlink Lietuva“ įsigijimo nedidelė pastarosios įmonės klientų dalis pakeitė paslaugų teikėją. Dėl paslaugų teikėjų pakeitimo nurodytos objektyvios priežastys: klientų adreso pakeitimai, klientų vykdomos veiklos pasikeitimai, geresnės kitų paslaugų teikėjų pasiūlytos paslaugų gavimo sąlygos. Dėl vieno kliento sudarytos sutarties su AB „Lietuvos telekomas“ negalima teigti, kad nėra užtikrinamas UAB „Microlink Lietuva“ sudarytų sutarčių su verslo partneriais ir klientais sutarčių tęstinumas.
Vadovaudamasi LR konkurencijos įstatymo 25 str. 4 d. 5 p.,  
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Atsisakyti pradėti tyrimą dėl AB „Lietuvos telekomas“ veiksmų atitikties Konkurencijos tarybos 2005 m. spalio 27 d. nutarimo Nr. 1S-122 koncentracijos vykdymo sąlygoms ir įpareigojimams.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas