Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL AB „LIETUVOS TELEKOMAS“ VEIKSMŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS

  • 2005 09 29
  • Nutarimo Nr.: 1S-112
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2005 m. rugsėjo 26 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl UAB „Nacionalinis komunikacijų tinklas“ prašymo ištirti AB „Lietuvos telekomas“ veiksmus, galėjusius pažeisti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymą (toliau – Konkurencijos įstatymas).
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
2005 m. liepos 14 d. Konkurencijos taryba gavo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos persiūstą UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ (toliau – Pareiškėjas) prašymą ištirti ar AB „Lietuvos telekomas“, blokuodamas tarptautinių pokalbių srauto siuntimą į Pareiškėjo tinklą, nepiktnaudžiauja dominuojančia padėtimi ir nepažeidžia Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio.
Pareiškėjas nurodė, kad su AB „Lietuvos telekomas“ yra sudaręs telekomunikacijų tinklų sujungimo sutartį. Sutartyje nustatyta, kad šalys privalo priimti siunčiamus viena kitai pokalbių srautus nepaisydamos to, ar pokalbių srautas buvo inicijuotas vienos iš šalių tinkle ar yra persiunčiamas iš trečiojo operatoriaus, su sąlyga, kad šis pokalbių srautas yra skirtas kitai šaliai, t.y. turi būti pabaigiamas kitos šalies tinkle. Tarptautiniai skambučiai iš užsienio operatoriaus siunčiami per AB „Lietuvos telekomas“ ir užbaigiami Pareiškėjo tinkle. Pareiškėjas teigia, kad jo kientams Lietuvoje dažnai negali prisiskambinti užsienio partneriai. Apie klientų skundus Pareiškėjas pranešdavo AB „Lietuvos telekomas“ bei prašydavo informuoti apie gedimo šalinimo eigą, tačiau gaudavo atsakymą, kad gedimo nėra arba siūloma kreiptis į operatorių užsienyje. Pareiškėjo teigimu, užsienio operatoriai nurodydavo, kad gedimas yra Lietuvoje. Skunde teigiama, kad užsienio abonentui pabandžius paskambinti į analogišką AB „Lietuvos telekomas“ numerį, prisiskambinti pavyksta, tuo tarpu prisiskambinti Pareiškėjo abonentams ne visuomet pavyksta, tačiau tokių probemų nekyla skambinant kitiems operatorių abonentams. Ši aplinkybė, anot Pareiškėjo, leidžia manyti, kad gedimas yra AB „Lietuvos telekomas“ tinkle. Pareiškėjas teigia, kad AB „Lietuvos telekomas“ blokuoja užsienio pokalbių srautą į Pareiškėjo tinklą ir taip nesilaiko sutarties bei piktnaudžiauja duominuojančia padėtimi.
Paprašius pateikti visą turimą informaciją ir įrodymu apie AB „Lietuvos telekomas“ konkurenciją ribojnčius veiksmus, Pareiškėjas nurodė, kad AB „Lietuvos telekomas“ atstovai pokalbiuose ne kartą prisipažino, kad AB „Lietuvos telekomas“ blokuoja tam tikrus užsienio pokalbių srautus, siunčiamus Pareiškėjo abonentams, tačiau prašytų įrodymų Pareiškėjas nepateikė.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Pareiškėjas pateikė duomenis apie keletą atvejų, kai Pareiškėjo abonento nepasiekė skambučiai iš užsienio. Turimų duomenų nepakanka įtarti, kad tai buvę ne pavieniai techninio gedimo atvejai, o taip AB „Lietuvos telekomas“ būtų blokavęs tarptautinių pokalbių srauto siuntimą į Pareiškėjo tinklą.
Pareiškėjas nepateikė prašytų duomenų, kurie leistų įtarti, kad AB „Lietuvos telekomas“ pažeidė Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimus.
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 4 ir 5 punktais,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Atsisakyti pradėti tyrimą dėl AB „Lietuvos telekomas“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimams.
 
Konkurencijos tarybos narė
l.e. pirmininko pareigas Danguolė Klimašauskienė