BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL „EUROPEAN CITY GUIDE“ NAUDOJAMOS REKLAMOS ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO REIKALAVIMUS

  • 2003 08 07
  • Nutarimo Nr.: 1S-83
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2003 m. rugpjūčio 7 d. posėdyje išnagrinėjo Vartojimo prekių skyriaus pateiktą informaciją apie UAB „Termomontažas“ Konkurencijos tarybai adresuotame prašyme nurodytus įmonės „European City Guide“ galimus Reklamos įstatymo 5 straipsnio pažeidimus reklamuojant reklamos patalpinimo sąlygas „European City Guide“ kataloge bei interneto svetainėje.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
UAB „Termomontažas“ (Darželio g. 9, Klaipėda) (toliau - pareiškėjas) 2003 m. rugpjūčio 1 d. pateikė Konkurencijos tarybai 2003-07-28 raštą Nr. 103, prašydama ištirti, ar įmonės „European City Guide“ (Baimes, 127 E-08008 Barselona, Ispanija) platinama reklamos patalpinimo „European City Guide“ kataloge bei interneto svetainėje užsakymo forma nėra klaidinanti reklama.
Pareiškėjas nurodo, jog 2002 m. kovo mėnesį paštu gavo voką iš „European City Guide“, kuriame buvo į anketą panašus prašymas anglų kalba patikslinti duomenis apie savo įmonę. Užpildęs ir pasirašęs, kaip buvo reikalaujama, minėtą prašymą, pareiškėjas išsiuntė atgal. Vėliau paaiškėjo, jog atsiųsta anketa buvo mokama reklamos užsakymo forma, o pareiškėjas, pasirašydamas minėtą prašymą užsisakė mokamą reklamą „European City Guide“ kataloge.
Kaip nurodo pareiškėjas, užsakymo formoje (pateikta jos kopija) parašyta, jog šia forma užsakoma reklama, kurios kaina vienam katalogo leidiniui - 787 eurai, tačiau tai, kad reklama mokama, sunku pastebėti dėl klaidinančio informacijos pateikimo būdo ir formos. Informacija apie apmokėjimą pateikiama užsakymo formos apačioje ilgo, smulkiomis raidėmis atspausdinto teksto viduryje, o likusią formos dalį sudaro stambus ryškiu šriftu atspausdintas tekstas. Didelę lapo dalį užima eilutės ir laukeliai, kur prašoma patikslinti informaciją apie įmonę bei pažymėti veiklos sritį. Klaidinantis yra ir tekstas užsakymo formos pradžioje, kur parašyta, kad „European City Guide“ renka informaciją „European City Guide“ katalogui. Užpildžius šią formą, bus suteikta galimybė skelbtis kataloge bei interneto svetainėje. Taip pat nurodoma, jog norėdama teigiamai reprezentuoti įmonę ir miestą, „European City Guide“ būtų dėkinga, jei minėta forma būtų užpildyta ir išsiųsta atgal. Atsakovo teigimu, suklaidintas šio teksto, jis net neįtarė, jog tai yra mokamos reklamos užsakymas, o greitai perskaičius smulkiomis raidėmis lapo apačioje esantį tekstą, buvo nepastebėta ten nurodyta reklamos kaina.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Pagal Reklamos įstatymo 2 str. 4 d. klaidinančia reklama pripažįstama tokia reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonomini elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti.
Konkurencijos tarybos nuomone nagrinėjamos reklamos pateikimo būdas ir forma, nėra tokie, jog reklama galėtų suklaidinti reklamos vartotoją. Informacija apie tai, jog pasirašius šią formą, yra akceptuojama oferta dėl reklamos patalpinimo „European City Guide“ kataloge ir interneto svetainėje, o taip pat kitos su tuo susijusios sąlygos (kaina, sudarytos sutarties termino pratęsimas), yra pateikiama aiškiai ir suprantamai būtent toje reklamos užsakymo formos vietoje, kur turi būti reklamos davėjo parašas.
Atsižvelgiant į aukščiau pateiktus argumentus, pareiškėjo nurodyti faktai negali būti vertinami kaip klaidinanti reklama. Todėl aukščiau nurodytus įmonės „European City Guide“ veiksmus Konkurencijos tarybai tirti nepriklauso.
Vadovaudamasi Reklamos įstatymo 19 str. 1 d. Konkurencijos įstatymo 25 str. 4 d. 2 p.
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Atsisakyti pradėti tyrimą dėl įmonės „European City Guide“ naudojamos reklamos atitikimo Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus.
 
L.e. pirmininko pareigas Gendrikas Stukas