BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL UAB „ARMILA“ GALIMŲ NESĄŽININGOS KONKURENCIJOS VEIKSMŲ

  • 2004 03 12
  • Nutarimo Nr.: 1S-36
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2004 m. kovo 12 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo Vartojimo prekių skyriaus pateiktą informaciją apie pareiškėjo UAB „Būkime švarūs“ nurodytus UAB „Armila“ galimus nesąžiningos konkurencijos veiksmus.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2004 m. kovo 3 d. gavo UAB „Būkime švarūs“ 2004-03-03 pareiškimą „Dėl UAB „Armila“ nesąžiningos konkurencijos", kuriame pareiškėja nurodo, kad įmonė UAB „Būkime švarūs“ vykdydama savo veiklą, Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka importuoja ir parduoda įvairių pavadinimų specialios paskirties maisto produktus bei maisto papildus.
UAB „Armila“, kaip nurodo pareiškėja, nesąžiningai konkuruodama ir .pažeisdama nustatytą tvarką, identiškų pavadinimų specialios paskirties maisto produktus bei maisto papildus pradėjo importuoti į Lietuvos Respubliką.
UAB „Būkime švarūs“ mano, kad UAB „Armila“ tokiais veiksmais pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 16 str. nuostatas, daro žalą kitam asmeniui ir gali padaryti žalą daugeliui vartotojų.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
UAB „Būkime švarūs“ nurodytuose veiksmuose pagal pateiktą pirminę informaciją gali būti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 16 str. 1 d. pažeidimo požymių, kuriuo draudžiama ūkio subjektams atlikti bet kuriuos veiksmus, prieštaraujančius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams, kai tokie veiksmai gali pakenkti kito ūkio subjekto galimybėms konkuruoti.
Pareiškėja daugelio vartotojų interesų pažeidimo įrodymų nepateikė.
Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 17 str. 4 d. Konkurencijos taryba tiria nesąžiningos konkurencijos veiksmus tik tais atvejais, jeigu šie veiksmai pažeidžia daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesus.
Nurodyti galimi nesąžiningos konkurencijos veiksmai liečia dviejų ūkio subjektų interesus, daugelio vartotojų interesų nepažeidžia.Be to, pareiškėjo skunde minimi faktai susiję su specialios paskirties maisto produktų ir maisto papildų įvežimo į Lietuvos Respubliką procedūromis, kurių kontolę atlieka Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Konkurencijos tarybai nurodyto fakto tirti nepriklauso. Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 17 str.l d. ūkio subjektas, kurio teisėti interesai pažeidžiami nesąžiningos konkurencijos veiksmais, turi teisę kreiptis į teismą.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 25 str. 4 d. 2 p.
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Atsisakyti pradėti tyrimą dėl UAB „Armila“ galimų nesąžiningos konkurencijos veiksmų.
 
Pirmininkas R.Stanikūnas