BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL UAB „BITĖ GSM“ VEIKSMŲ REKLAMUOJANT IŠANKSTINIO MOKĖJIMO PASLAUGAS „LABAS“ ATITIKIMO REKLAMOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNĮ

  • 2003 12 11
  • Nutarimo Nr.: 1S-139
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2003 m.gruodžio 11 d. posėdyje išnagrinėjo Vartojimo prekių skyriaus pateiktą informaciją dėl pareiškėjos UAB „Omnitel“ pareiškime nurodyto galimo Reklamos įstatymo 5 straipsnio pažeidimo.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba gavo UAB „Omnitel“ 2003-12-02 d. raštą Nr. 2050-3228 „Dėl UAB „Bitė GSM“ skleidžiamos išankstinio mokėjimo paslaugos „Labas“ reklamos“.
Pareiškėja nurodo, kad šiuo metu UAB „Bitė GSM“ vykdo reklaminę akciją, kurios metu šios bendrovės išankstinio mokėjimo „Labas“ paslaugos reklamuojamos televizijos programose bei internete.
Reklaminės akcijos metu televizijos siužete, nurodo pareiškėja, naudojama tokio turinio reklama: „...įsigyk „Labas“ ir dvejus metus kalbėk nemokamai“. Faktiškai „Labas“ vartotojui, papildžiusiam sąskaitą iki sausio 5 d., suteikiama tik teisė dalyvauti loterijoje, kurioje 1000 „Labas“ paslaugos vartotojų gali laimėti teisę 2 metus kiekvieną mėnesį savo sąskaitą papildyti 10 Lt.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 2 str. 4 p. nurodo, kad klaidinanti reklama, tai reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį. Įvertinus pareiškėjos pateiktą pirminę informaciją, Konkurencijos tarybos nuomone, nurodytą reklamą galima būtų vertinti, kaip neatitinkančią Reklamos įstatymo 5 str. 2 d. 2 p. Tačiau, vadovaujantis protingumo kriterijais, nėra pakankamai pagrindo manyti, kad televizijos ekrane rodoma reklama galėtų suklaidinti vidutinį reklamos vartotoją ir paveikti jo ekonominį elgesį.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 25 str. 4 d. 1 p.,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Atsisakyti pradėti tyrimą dėl UAB „Bitė GSM“ veiksmų reklamuojant išankstinio mokėjimo paslaugas „Labas“ atitikimo Reklamos įstatymo 5 straipsnį
 
Pirmininkas R. Stanikūnas