BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL UAB „BITĖ GSM“ VEIKSMŲ REKLAMUOJANT JUDRAUS TELEFONO RYŠIO PASLAUGAS „VERSLO LAIKAS“ BEI „VERSLO KOLEGOS“ ATITIKIMO REKLAMOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNĮ

  • 2004 03 18
  • Nutarimo Nr.: 1S-41
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2004 m. kovo d. posėdyje išnagrinėjo Vartojimo prekių skyriaus pateiktą informaciją dėl pareiškėjos UAB „Omnitel“ nurodyto galimo Reklamos įstatymo 5 straipsnio pažeidimo.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba gavo UAB „Omnitel“ 2004-02-20 raštą Nr.2300-418 „Dėl UAB „Bitė GSM“ skleidžiamos reklamos“. Pareiškėja nurodo, kad paaiškėjus naujoms aplinkybėms ( dalinai pakeistas reklamos tekstas ), teikia patikslintą prašymą dėl UAB „Bitė GSM“ veismų, reklamuojant judraus telefono ryšio paslaugas „Verslo laikas“ bei „Verslo kolegos“ atitikimo Reklamos įstatymo 5 straipsnį.
Pareiškėja nurodo, kad šiuo metu televizijos kanalais LNK, TV3, LTV ir PBK bei spaudoje UAB „Bitė GSM“ vykdo reklaminę akciją „Verslo laikas“ bei „Verslo kolegos“. Reklaminės akcijos metu, savo rašte teigia pareiškėja, skleidžiama tokio turinio reklama: „...Bitė visiems verslo klientams siūlo ypač gerus pokalbių tarifus - 9 ct/min. pokalbiams su verslo kolegomis ir 24 ct/min. skambinti į visus Lietuvos tinklus“.Tuo tarpu yra papildomos sąlygos, kurios nurodytos „Bitės GSM“ interneto puslapyje, t.y.24 ct/min yra taikomas ne daugiau kaip dvi valandas per mėnesį, be to, asmenims pasirinkusiems šią paslaugą, yra taikomi papildomi paslaugos mokesčiai: 14,40 Lt -mėnesinis mokestis, pasirinkusiems vieną valandą skambučiams į kitus tinklus, 28,80 Lt -mėnesinis mokestis, pasirinkusiems dvi valandas skambučiams į kitus tinklus, bei 10 Lt vienkartinis paslaugos įjungimo mokestis. Taip pat reklamoje nurodyta, kad: „... „Bitės GSM“ klientams, pasirinkusiems paslaugą „Verslo kolegos“ bus taikomas 9 et tarifas už pokalbio minutę su verslo kolegomis. „Tuo tarpu UAB „Bitė GSM“ interneto puslapyje nurodoma, jog šis tarifas taikomas tik tarp vienai įmonei priklausančių „Bitės GSM“ abonentų.
UAB „Omnitel“ atkreipia dėmesį į tai, kad skleidžiamoje reklamoje nėra ankščiau buvusio užrašo „Yra papildomos sąlygos“.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 2 str. 4 p. nurodo, kad klaidinanti reklama, tai reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį. Reklama gali būti pripažinta klaidinančia reklama, kuri yra draudžiama Reklamos įstatymo 5 str., įrodžius šių trijų aplinkybių visumą:
1) informacija yra reklama, vadovaujantis Reklamos įstatymo 2 str. 7 d. pateiktu reklamos apibrėžimu;
2) reklama suklaidino ar galėjo suklaidinti asmenis, vadovaujantis Reklamos įstatymo 5 str. 2 d. pateiktais reklamos teisingumo, išsamumo ir pateikimo kriterijais;
3) reklama galėjo paveikti asmenų ekonominį elgesį.
Įvertinus pareiškėjos pateiktą informaciją apie skelbiamos reklamos galiniai klaidinantį pobūdį. Konkurencijos tarybos nuomone, tikėtina, kad nurodyta reklama iš nurodytų trijų aplinkybių visumos atitinka 1 ir 2 punktus.
Užrašas „Yra papildomos sąlygos“ skelbtoje reklamoje, atkreipia vartotojų dėmesį į nurodytą faktą, tačiau šiuo konkrečių atveju, minimą reklaminį užrašą nėra pagrindo vertinti ta informacijos dalimi, kurios pateikimas būtinai reikalingas reklamos vartotojų suklaidinimui išvengti. Vartotojai, nepriklausomai nuo minimo užrašo nurodymo ar nenurodymo, prieš užsakydami minimoje reklamoje nurodytas paslaugas, turi pasirašyti sutartį dėl paslaugos „Verslo laikas bei „Verslo kolegos“ teikimo. Prieš pasirašant minimą sutartį jie turi galimybę sužinoti papildomas sąlygas, kurios ir gali įtakoti vartotojo ekonominį apsisprendimą.
Atsižvelgiant į išdėstytą, nėra pakankamai pagrindo manyti, kad UAB „Bitė GSM“ skelbtas reklamos tekstas dėl judraus telefono ryšio paslaugos „Verslo laikas“ bei „Verslo kolegos“ galėtų suklaidinti vidutinį reklamos vartotoją ir veikti jo ekonominį elgesį.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 25 str. 4 d. 2 p.,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Atsisakyti pradėti tyrimą dėl UAB „Bitė GSM“ veiksmų reklamuojant viešojo judriojo telefono ryšio paslaugos „Verslo laikas“ bei „Verslo kolegos“ atitikimo Reklamos įstatymo 5 str.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas