BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL UAB „BITĖ GSM“ VEIKSMŲ REKLAMUOJANT MOBILIOJO TELEFONO RYŠIO PASLAUGAS „VERSLO LAIKAS“ BEI „VERSLO KOLEGOS“ ATITIKIMO REKLAMOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNĮ IR TV REKLAMINIO VAIZDO KLIPO ATITIKIMO REKLAMOS ĮSTATYMO 6 STRAIPSNĮ

  • 2003 12 31
  • Nutarimo Nr.: 1S-157
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2003 m.gruodžio 31 d. posėdyje išnagrinėjo Vartojimo prekių skyriaus pateiktą informaciją dėl pareiškėjų UAB „Omnitel“ ir UAB „Tele 2“ pareiškimuose nurodyto galimo Reklamos įstatymo 5 ir 6 straipsnių pažeidimo.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba gavo UAB „Omnitel“ 2003-12-22 d. raštąNr. 2050-3454 „Dėl UAB „Bitė GSM“ reklamos“ ir UAB „Tele 2“ 2003-12-19 d. raštą Nr. 1/23-1044 „Dėl UAB „Bitė GSM“ skleidžiamos reklamos“. Pareiškėjos nurodo, kad šiuo metu televizijoje bei spaudoje UAB „Bitė GSM“ vykdo reklaminę akciją „Verslo laikas“ bei „Verslo kolegos“.
Reklaminės akcijos metu, nurodo pareiškėjos, naudojama tokio turinio reklama: „...Bitė visiems verslo klientams siūlo ypač gerus pokalbių tarifus - 9 ct/min. pokalbiams su verslo kolegomis ir 24 ct/min. skambinti į visus Lietuvos tinklus“. Tuo tarpu yra papildomos sąlygos, kurios nurodytos „Bitės GSM“ interneto puslapyje, t.y.24 ct/min yra taikomas ne daugiau kaip dvi valandas per mėnesį, be to, asmenims pasirinkusiems šią paslaugą, yra taikomi papildomi paslaugos mokesčiai: 14,40 Lt - mėnesinis mokestis, pasirinkusiems vieną valandą skambučiams į kitus tinklus, 28,80 Lt - mėnesinis mokestis, pasirinkusiems dvi valandas skambučiams į kitus tinklus, bei 10 Lt vienkartinis paslaugos įjungimo mokestis. Taip pat reklamoje nurodyta, kad: „... „Bitės GSM“ klientams, pasirinkusiems paslaugą „Verslo kolegos“ bus taikomas 9 et tarifas už pokalbio minutę su verslo kolegomis. „Tuo tarpu UAB „Bitė GSM“ interneto puslapyje nurodoma, jog šis tarifas taikomas tik tarp vienai įmonei priklausančių „Bitės GSM“ abonentų.
Pareiškėjų nuomone, aukščiau nurodytus UAB „Bitė GSM“ skelbtus reklamos tekstus galima vertinti kaip klaidinančią reklamą ir Konkurencijos įstatymo draudžiamus veiksmus.
UAB „Omnitel“ tuo pačiu savo rašte nurodo, kad UAB „Bitė GSM“ televizijos siužete, kur parodoma nuogų žmonių eilė, be aukščiau nurodyto klaidinančio reklaminio teksto, sakoma: „...O jūs jau išbandėte kitus operatorius? (siužete rodomi nuogi žmonės) ir atsakoma: „...O ką nesimato?“ bei teigiama „...Atėjo laikas rinktis Bitę, nes aukščiausios kokybės paslaugos už konkurencingą kainą geriausiai atitinka Jūsų verslo poreikius“. Siužete parodoma, kad vyras, tapęs UAB „Bitė GSM“ klientu, yra apsi­rengęs kostiumu (toliau-TV reklaminis vaizdo klipas su nurodytu siužetu).
UAB „Omnitel“ nuomone, UAB „Bitės GSM“ interesais televizijoje rodytas reklamos siužetas ir reklamos tekstas yra klaidinanti lyginamoji reklama. Reklaminis siužetas ir tekstas taip pat pažeidžia Konkurencijos įstatymą.
Pareiškėjos prašo ištirti, ar UAB „Bitės GSM“ skleidžiama reklama atitinka Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo reikalavimus bei, nustačius pažeidimą, imtis veiksmų sąžiningai konkurencijai užtikrinti. UAB „Tele 2“ prašo, iki bus priimtas galutinis Konkurencijos tarybos sprendimas, uždrausti skleisti klaidinančią reklamą, darančią žalą kitų ūkio subjektų teisėtiems interesams.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 2 str. 4 p. nurodo, kad klaidinanti reklama, tai reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klai­dinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį.
Įvertinus pareiškėjų pateiktą pirminę informaciją apie skelbiamos reklamos galimai klaidinantį pobūdį ir papildomai gautą informaciją, Konkurencijos tarybos nuomone, nurodytą reklamą galima būtų vertinti, kaip neatitinkančią Reklamos įstatymo 5 str. 2 d. 2 p. Tačiau reklamoje yra prierašas: „...Yra papildomos sąlygos“, vartotojai gauna informaciją, kad prieš užsakydami minimoje reklamoje nurodytas paslaugas, turi pasirašyti sutartį ir tuo pačiu sužinoti papildomas sąlygas, kurios ir gali įtakoti vartotojo ekonominį apsisprendimą. Todėl nėra pakankamai pagrindo manyti, kad UAB „Bitė GSM“ skelbtas reklamos tekstas dėl mobiliojo telefono ryšio paslaugos „Verslo laikas“ bei „Verslo kolegos“ galėtų suklaidinti vidutinį reklamos vartotoją ir veikti jo ekonominį elgesį.
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 2 str. 5 p. nurodo, kad lyginamoji reklama, tai reklama, kurioje tiesiogiai arba netiesiogiai nurodomas reklamos davėjo konkurentas arba jo prekė.
Įvertinus pareiškėjų nurodytą televizijos ekrane rodytą reklamos siužetą, Konkurencijos tarybos nuomone, nėra pakankamai pagrindo tvirtinti, kad minimos reklamos siužete vartotas tekstas galėtų atitikti Reklamos įstatymo 2 str. 5 p. nuostatoms. Šiuo metu rinkoje, be UAB „Omnitel“ ir UAB „Tele2“, yra ir daugiau ūkio subjektų, kurie atlieka operatorių funkcijas. Reklamos vaizdo klipe su nurodytu siužetu, apskritai kalbama apie operatorius, nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nenurodant reklamos davėjo konkurento. Todėl televizijos ekrane rodytą minimą reklamą, pagal požymius vertinti kaip lyginamąją reklamą, kuri neatitinka Reklamos įstatymo 6 straipsnio kriterijus, nėra pakankamai pagrindo.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 25 str. 4 d. 2 p.,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Atsisakyti pradėti tyrimą dėl UAB „Bitė GSM“ veiksmų reklamuojant mobiliojo telefono ryšio paslaugos „Verslo laikas“ bei „Verslo kolegos“ atitikimo Reklamos įstatymo 5 straipsnį ir TV reklaminio vaizdo klipo su nurodytu siužetu atitikimo Reklamos įstatymo 6 straipsnį.
 
Pirmininkas R. Stanikūnas