BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL UAB „LEOGENA“ NURODYTOS GALIMOS KLAIDINANČIOS REKLAMOS NAUDOJIMO REKLAMUOJANT „KĖNIO“ ALIEJŲ

  • 2003 10 23
  • Nutarimo Nr.: 1S-116
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2003m. spalio 23 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo Vartojimo prekių skyriaus pateiktą informaciją dėl galimos klaidinančios reklamos naudojimo reklamuojant „Kėnio“ aliejų.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Konkurencijos taryba 2003 - 09 - 03 d. gavo UAB „Leogena“ 2003 -08- 29 d. skundą ir priedus priėjo. Skunde be kitų teiginių nurodyta, kad individuali įmonė „Kosmedara“ ir A. P. Jasinskio įmonė parduoda vaistinėse „Kėnio“ aliejų. Nurodytos įmonės, pareiškėjos teigimu, ant „Kėnio“ aliejaus pakavimo dėžutės nurodo, kad tai yra 100 procentų eterinis aliejus ir preparatas pagamintas Vokietijoje, o „Kėnio“ aliejaus pakuotės viduje įdėto informacinio lapelio turinys neatitinka Lietuvos Respublikos teisės normų. UAB „Leogena“ nurodo, kad „Kėnio“ aliejaus sudėtyje yra virš 30 procentų bornilacetato ir jis gaminamas tik Rusijoje, todėl „Kosmedara“ ir A. P. Jasinskio įmonės, neteisingai nurodydamos preparato sudėtį ir pagaminimo vietą, pareiškėjo teigimu klaidina vartotoją.
Konkurencijos taryba tikslu priimti teisingą sprendimą dėl tyrimo pradėjimo, 2003-09-4 d. raštu Nr. (5.5-1 l)-6v-799 „Dėl papildomos informacijos pateikimo“ ir 2003-09-29 d. raštu Nr. (5.5-11)-6v-880 „Pakartotinai dėl papildomos informacijos pateikimo“ paprašė pareiškėjos papildyti pirminę informaciją ir pateikti prie skundo pridėtų dokumentų kopijas, patvirtintas antspaudu ir parašu kad kopijos tikros, bei pristatyti „Kosmedara“ ir A. P. Jasinskio įmonių parduodamo „Kėnio“ aliejaus pavyzdžius su ženklinimo rekvizitais, pridedant pirkimo faktą patvirtinantį dokumentą.
UAB „Leogena“ per nustatytą terminą papildomos informacijos reikalingos įmonių, realizuojančių „Kėnio“ aliejų, veiksmų įvertinimui dėl galimai klaidinančios reklamos naudojimo reklamuojant „Kėnio“ aliejų, nepateikė.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 25 str. nuostata reikalauja, kad pareiškėjas, pateikęs prašymą dėl tyrimo atlikimo, kuriame nurodomos pareiškėjui žinomos konkurenciją ribojančių veiksmų faktinės aplinkybės, pateikia tai patvirtinančius dokumentus. UAB „Leogena“ pateikta pirminė informacija apie „Kėnio „ aliejaus sudėtį, nepatvirtinta dokumentais, o pakuotės kopijos nepatvirtintos pareiškėjo antspaudu ir parašu, kad kopijos tikros. Prašomos papildomos informacijos ir duomenų, reikalingų tyrimui pradėti, pareiškėja per nustatytą laiką nepateikė.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 25 str. 4 d. 4 p.
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Atsisakyti pradėti tyrimą dėl UAB „Leogena“ nurodytos galimos klaidinančios reklamos naudojimo reklamuojant „Kenio“ aliejų.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas