BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL UAB „OMNIBET“ GALIMŲ NESĄŽININGOS KONKURENCIJOS VEIKSMŲ

  • 2003 10 23
  • Nutarimo Nr.: 1S-117
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2003 m. spalio 23 d. posėdyje išnagrinėjo Vartojimo prekių skyriaus pateiktą informaciją apie pareiškėjo UAB „Top Sport“ nurodytus UAB „Omnibet“ galimus nesąžiningos konkurencijos veiksmus.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2003-10-13 d. gavo Valstybinės lošimų priežiūros komisijos persiųstą UAB „Top Sport“ 2003-10-09 d. prašymą, kuriame pareiškėjas nurodo, kad jų įmonė Lietuvoje yra lažybų organizavimo pradininkė. Vykdydama savo veiklą, teisėtai užsiima lažybų organizavimu. UAB „Top Sport“ dirba daugiau kaip 70 lažybų tarpininkų - kasininkų. Įmonė savo iniciatyva šiuos darbuotojus mokė lažybų verslo pagrindų ir subtilybių.
UAB „Omnibet“, kaip nurodo pareiškėja, nesąžiningai konkuruodama ir pažeisdama įstatymus, pateikia pasiūlymus patirtį turintiems UAB „Top Sport“ tarpininkams - kasininkams, pereiti dirbti į jų įmonę.
UAB „Top Sport“ mano, kad nurodytais veiksmais UAB „Omnibet“ siekdama naudos sau ir darant žalą kitam ūkio subjektui, nesąžiningai konkuruoja. Nurodyta įmonė tokiais veiksmais pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 16 str. 1 d. 4 punktą.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 16 str. 1 d. 4 p. ūkio subjektams draudžia siūlyti konkuruojančio ūkio subjekto darbuotojams nutraukti darbo sutartį ar nevykdyti visų ar dalies savo darbo pareigų siekiant naudos sau ar padarant žalą šiam ūkio subjektui.
Pareiškėjos pateikta pirminė informacija ir komentarai patvirtina faktą, kad įmonė UAB „Omnibet“ nurodytais veiksmais, pagal požymius galėjo pažeisti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 16 str. ld. 4 p. Tačiau, vadovaujantis to paties įstatymo 17 str. 4 d. Konkurencijos taryba tiria nesąžiningos konkurencijos veiksmus tik tais atvejais, jeigu šie veiksmai pažeidžia daugelio ūkio subjektų ar varto tojų interesus.
Atsižvelgiant į tai, kad nurodyti galimi nesąžiningos konkurencijos veiksmai liečia dviejų ūkio subjektų interesus, Konkurencijos tarybai nurodyto fakto tirti nepriklauso. Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 17 str. 1 d. ūkio subjektas, kurio teisėti interesai pažeidžiami nesąžiningos konkurencijos veiksmais, turi teisę kreiptis į teismą.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 25 str. 4 d. 2 p.
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Atsisakyti pradėti tyrimą dėl UAB „Omnibet“ galimų nesąžiningos konku -rencijos veiksmų.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas