BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL UAB „PALINK“ VEIKSMŲ REKLAMUOJANT PREKYBOS TINKLĄ „IKI“ ATITIKIMO REKLAMOS [STATYMO 5 IR 6 STRAIPSNIUS

  • 2003 03 28
  • Nutarimo Nr.: 1S-22
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2003 m. kovo 28 d. posėdyje išnagrinėjo Vartojimo prekių skyriaus pateiktą informaciją apie pareiškėjo „VP Market“ pareiškime nurodytus galimus Reklamos įstatymo 5 ir 6 straipsnių pažeidimus.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba gavo UAB „VP Market“ 2003 m. kovo 14 d. pareiškimą. Pareiškėja nurodo, kad 2003 m. kovo 8 d. dienraščiuose „Lietuvos rytas“, „Respublika“ ir „Kauno diena“, bei 2003 m. kovo 10 d. dienraštyje „Verslo žinios“ UAB „Palink“, valdančios prekybos tinklą „Iki“ užsakymu ir interesais buvo atspausdintas tokio turinio reklaminis skelbimas: „Nepriklausomi tyrimai patvirtino: IKI visada šviežiausia“. UAB „VP Market“ nuomone, nurodyta informacija yra klaidinanti reklama, nes joje pateikti teiginiai neatitinka tikrovės ir gali suklaidinti vartotojus bei dėl savo klaidinančio pobūdžio paveikti jų ekonominį elgesį. Pareiškė -ja taip pat nurodo, kad teiginys „nepriklausomi tyrimai patvirtino“ yra neteisingas, nes „...jokie nepriklausomi ekspertai tyrimų neatliko. Todėl reklamoje pateikta išvada „IKI“ visada šviežiausia“ taip pat yra neteisinga, nes niekuo nepagrįsta“. UAB „VP Market „ mano, kad UAB „Palink“ skelbta reklama nepagrįstai suteikia pirmenybę „Iki“ prekybos tinklo prekėms, diskredituoja ir menkina UAB „VP Market“ vardą bei realizuojamas prekes, todėl kenkia įmonės galimybėms konkuruoti. Pareiškėja prašo UAB „Palink“ aukščiau nurodytą reklamą pripažinti klaidinančia ir neleidžiama lyginamąja reklama.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 2 str. 4 d. nurodo, kad klaidinanti reklama, tai tokia reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali veikti jų ekonominį elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti.
UAB „Palink“ Europos Sąjungos sertifikuotos Olandijos laboratorijos išvadas reklamoje pavadino „nepriklausomo tyrimo patvirtinimu“ ir nurodė, kad „Iki“ prekės visada šviežiausios“. Tai neatitinka tikrovės, nes minima laboratorija pateikia išvadas apie prekių atitikimą Europos Sąjungos saugos reikalavimus. Nepriklausomi tyrimai, kurie būtų patvirtinę išvadą, kad „Iki“ prekybos įmonėse prekės visada šviežiausios, nebuvo atliekami. Tą faktą patvirtina ir UAB „Palink“ prekybos įmonės „Iki“ finansų direktorius pokalbiuose su dienraščių „Respublika“ ir „Lietuvos rytas“ korespondentais. Minimų dienraščių 2003 m. kovo 18 d. straipsniuose „VP Market“ kreipėsi į Konkurencijos tarybą“ ir „Reklaminis šūkis sukiršino prekybininkus“, buvo išspausdinti „Iki“ finansų direktoriaus komentarai.
Konkurencijos tarybos nuomone, UAB „Palink“ aukščiau nurodytoje reklamoje panaudotą teiginį: „Nepriklausomi tyrimai patvirtino: „Iki“ visada šviežiausia“ pagal požymius galima būtų vertinti kaip neteisingą teiginį.
Lietuvos Respublikos prekybos įmonėse parduodamų prekių ženklinimą reglamentuoja „Parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklės“, patvirtintos 2002 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr.170. Prekėms, kurių savybės keičiasi per laiką, būtinas ženklinimo reikalavimas-tinkamumo naudoti termino nurodymas. Vartotojas, prieš pirkdamas prekes, mato jas ir gali įvertinti vizualiai jų tinkamumą naudoti bei šviežumą ir priimti ekonominį apsisprendimą. Todėl, Konkurencijos tarybos nuomone, nėra pagrindo manyti, kad aukščiau nurodytas reklaminis teiginys galėjo vartotojus suklaidinti ir dėl savo klaidinančio pobūdžio galėjo paveikti jų ekonominį elgesį ir tuo pačiu galėjo pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti.
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas lyginamąją reklamą apibrėžia kaip reklamą, „kurioje tiesiogiai arba netiesiogiai nurodomas reklamos davėjo konkurentas, jo prekės ar paslaugos“. UAB „Palink“ skelbtame reklaminiame teiginyje jokių užuominų (nei tiesioginių, nei netiesioginių) apie reklamos davėjo konkurentą, UAB „VP Market“, nenurodoma.
Atsižvelgus į išdėstytą, UAB „Palink“ reklaminį teiginį: „Nepriklausomi tyrimai patvirtino: „Iki“ visada šviežiausia“, negalima vertinti kaip atitinkantį Reklamos įstatymo 2 str. 4 d. reikalavimus ir kuris, vadovaujantis minimo įstatymo 5 ir 6 straipsniais, galėtų būti pripažintas klaidinančia ir neleidžiama lyginamąja reklama.
Aukščiau nurodyti UAB „Palink“ veiksmai dėl neteisingo reklaminio teiginio reklamuojant prekybos tinklą „Iki“ Konkurencijos tarybai tirti nepriklauso.
Vadovaudamasi Reklamos įstatymo 5 ir 6 str., 19 str. 1 d. ir Konkurencijos įstatymo 25 str. 3 d., 4 d. 2 p.,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Atsisakyti pradėti tyrimą dėl UAB „Palink“ veiksmų reklamuojant prekybos įmonę „Iki“ atitikimo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 ir 6 straipsnius.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas