BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL UAB „TELE2 FIKSUOTAS RYŠYS“ VEIKSMŲ ATITIKIMO REKLAMOS ĮSTATYMO 5 IR 6 STRAIPSNIŲ REIKALAVIMUS

  • 2004 04 15
  • Nutarimo Nr.: 1S-61
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau-Konkurencijos taryba) 2004 m. balandžio 15 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo Vartojimo prekių skyriaus pateiktą informaciją dėl UAB „Tele2 fiksuotas ryšys“ veiksmų, reklamuojant bendrovės teikiamas paslaugas, atitikimo Reklamos įstatymo 5 ir 6 straipsnius.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
AB „Lietuvos telekomas“ (toliau-pareiškėja) 2004 m. kovo 3 d. raštu Nr. 01-1-199 pateikė prašymą Konkurencijos tarybai pradėti tyrimą dėl UAB „Tele2 fiksuotas ryšys“ veiksmų, pareiškėjos nuomone pažeidžiančių Reklamos įstatymą. Prašyme nurodoma, kad 2004 m. vasario mėn. UAB „Tele2 fiksuotas ryšys“ vykdė reklamos kampaniją, kurios metu televizijos programose transliuojant vaizdo klipą buvo reklamuojamos šios bendrovės fiksuoto telefono ryšio paslaugos. Kaip nurodo pareiškėja, vaizdo klipas per TV3 ir TV4 televizijos kanalus buvo transliuojamas 2004 m. vasario 13-22 dienomis, kuriame be kitos informacijos nurodoma: „ar būtina atiduoti tiek daug, kad apmokėtume sąskaitas už fiksuoto ryšio paslaugas“, „nuo šiol rinkitės pigesnį fiksuotą ryšį“, „Lietuvos telekomas“ nesilaikė susitarimo ir pažeidė derybinius protokolus“. Pareiškėjos teigimu, joks teismas ir/ar valstybės institucija nepripažino, jog AB „Lietuvos telekomas“ nesilaiko susitarimų (įskaitant derybinius protokolus) todėl tokia informacija, jos nuomone, turi klaidinančios ir draudžiamos lyginamosios reklamos požymių -diskredituoja bei menkina AB „Lietuvos telekomas“ teisinę padėtį, pažeidžia jos teises bei teisėtus interesus ir klaidina reklamos vartotojus.
Kartu su prašymu, pareiškėja pateikė ir minėtos reklamos vaizdo įrašą, kuriame be minėtų reklaminių teiginių yra nurodyta „Tele2“ ir toliau tąsia klientų norinčių naudotis fiksuoto ryšio paslaugomis išankstinę registraciją....Registruokitės nemokamu telefonu 8-800-21-002“.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Reklamos įstatymo 2 straipsnio 4 dalis apibrėžia klaidinančios reklamos sąvoką - reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti. Minėto įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 3 punktas nurodo, kad, kai sprendžiama, ar reklama yra klaidinanti, ypač reikia atsižvelgti į joje esančią informaciją apie „ <...> prekių (paslaugų) įsigijimo ir vartojimo (naudojimo) sąlygas -<...> mokėjimo sąlygas“.
Kaip minėta aukščiau, reklamos vaizdo įraše be reklaminių teiginių yra nurodyta paslaugos įsigijimo sąlyga ir pateiktas nemokamas registracijos telefonas. Taigi, reklamos vartotojas, kurį sudomino reklaminis pasiūlymas gali paskambinti nurodytu telefonu, gauti išsamią j į dominančią informaciją ir, apsisprendęs tapti UAB „Tele2 fiksuotas ryšys“ paslaugų vartotoju, užsiregistruoti. Užsiregistravę, vartotojai paštu gauna parengtą pasirašymui sutartį, suteikiamų paslaugų kainas, palyginamas su analogiškomis AB „Lietuvos telekomas“ paslaugų kainomis ir naudojimosi instrukciją. Tokiu būdu, reklamos vartotojas, prieš pasirašant sutartį, turi galimybę sužinoti visą jam reikalingą informaciją apie paslaugų teikimo sąlygas, paslaugų kainas ir, tokiu būdu, išvengti suklaidinimo, todėl skundžiamus reklaminius teiginius vertinti kaip klaidinančią reklamą nėra pagrindo.
Reklamos įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje apibrėžta lyginamosios reklamos sąvoka - tai reklama, kurioje tiesiogiai arba netiesiogiai nurodomas reklamos davėjo konkurentas, jo prekės ar paslaugos. Pareiškėjos skundžiamame reklaminiame tekste „ar būtina atiduoti tiek daug, kad apmokėtume sąskaitas už fiksuoto ryšio paslaugas“, „nuo šiol rinkitės pigesni fiksuotą ryšį“ tiesiogiai nenurodomos konkurento paslaugų kainos, tačiau reklamos vartotojas iš reklaminio pasiūlymo gali numanyti, kad reklamos davėjo paslaugų kainos yra lyginamos su AB „Lietuvos telekomas“ teikiamų paslaugų kainomis, nes jis yra vienintelis ūkio subjektas Lietuvoje teikiantis fiksuoto ryšio paslaugas ilgą laiką, todėl ši reklama laikytina lyginamąja reklama. Remiantis Reklamos įstatymo apibrėžta lyginamosios reklamos sąvoka, reklaminis teiginys „Lietuvos telekomas“ nesilaikė susitarimo ir pažeidė derybinius protokolus“ taip pat laikytinas lyginamąja reklama.
Remiantis aukščiau išdėstytu, netgi nustačius kad minėti lyginamosios reklamos teiginiai yra neteisingi, ir todėl tokia reklama gali neatitikti lyginamajai reklamai nustatytų leidžiamumo kriterijų (reklama nediskredituoja ir nemenkina konkurento <...> firmos vardo, <...>), tačiau, atsižvelgiant į tai, kad minėta reklama buvo skleidžiama trumpą laiką ir nėra pagrindo teigti, kad reklama galėjo padaryti esminės žalos įstatymo saugomiems vartotojų ar ūkio subjektų interesams, pradėti tyrimą dėl UAB „Tele2 fiksuotas ryšys“ skleistos reklamos „ar būtina atiduoti tiek daug, kad apmokėtume sąskaitas už fiksuoto ryšio paslaugas“, „nuo šiol rinkitės pigesnĮ fiksuotą ryši“, „Lietuvos telekomas“ nesilaikė susitarimo ir pažeidė derybinius protokolus „ atitikimo Reklamos įstatymo 5 ir 6 straipsnių reikalavimus yra netikslinga.
Vadovaudamasi Reklamos įstatymo 17 straipsnio 2 dalimi, 19 straipsnio 1 dalimi bei Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 1 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Atsisakyti pradėti tyrimą dėl UAB „Tele2 fiksuotas ryšys“ skleistos reklamos „ar būtina atiduoti tiek daug, kad apmokėtume sąskaitas už fiksuoto ryšio paslaugas“, „nuo šiol rinkitės pigesnį fiksuotą ryšį“, „Lietuvos telekomas“ nesilaikė susitarimo ir pažeidė derybinius protokolus“ atitikimo Reklamos įstatymo 5 ir 6 straipsnių reikalavimus.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas