BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL UAB „TERCIJA“ GALIMŲ NESĄŽININGOS KONKURENCIJOS VEIKSMŲ

  • 2004 04 22
  • Nutarimo Nr.: 1S-63
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2004 m. balandžio 22 d. posėdyje išnagrinėjo Vartojimo prekių skyriaus pateiktą informaciją dėl pareiškėjo UAB „Autokodas“ nurodytų galimų UAB „Tercija“ nesąžiningos konkurencijos veiksmų.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2004 m. balandžio 14 d. gavo UAB „Autokodas“ pareiškimą „Dėl nesąžiningos konkurencijos“, kuriame pareiškėja nurodo, kad UAB „Autokodas“ vykdydama savo veiklą 2004-03-10 su Italijos firma SPAL pasirašė sutartį dėl minimos įmonės produkcijos platinimo Lietuvos Respublikoje. UAB „Autokodas“ importuoja ir parduoda Lietuvoje įmonės BRIGHTSTAR šviesos sistemas automobiliams.
UAB „Tercija“, kaip nurodo pareiškėja, nesąžiningai konkuruodama savo interneto puslapyje pateikia informaciją, kad 2003 m. rugsėjo mėnesį Paryžiuje UAB „Tercija“ pasirašė sutartį, kuri įmonei suteikia oficialaus SPAL produktų platintojo statusą Lietuvoje. Be to, nurodo pareiškėja, interneto puslapyje minima įmonė naudoja firmos SPAL s. r. 1. prekės ženklui tapatų ženklą.
UAB „Autokodas“ mano, kad nurodytais veiksmais UAB „Tercija“ pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 16 str. 1 d. 1 p., nes atliko veiksmus, prieštaraujančius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir prašo ištirti, ar nurodytais veiksmais UAB „Tercija“ nepažeidė UAB „Autokodas“ teisėtų interesų ir Konkurencijos įstatymo.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
UAB „Autokodas“ nurodytuose veiksmuose dėl savavališko žymens naudojimo, pagal pateiktą pirminę informaciją gali būti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 16 str. 1 d. pažeidimo požymių, kuriuo draudžiama ūkio subjektams atlikti bet kuriuos veiksmus, prieštaraujančius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams, kai tokie veiksmai gali pakenkti kito ūkio subjekto galimybėms konkuruoti.
Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 17 str. 4 d. Konkurencijos taryba tiria nesąžiningos konkurencijos veiksmus tik tais atvejais, jeigu šie veiksmai pažeidžia daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesus. Pareiškėja daugelio vartotojų pažeidimo įrodymų nepateikė.
Nurodyti galimi nesąžiningos konkurencijos veiksmai liečia dviejų ūkio subjektų interesus, todėl Konkurencijos tarybai nurodyto fakto tirti nepriklauso. Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 17 str. 1 d. ūkio subjektas, kurio teisėti interesai pažeidžiami nesąžiningos konkurencijos veiksmais, turi teisę kreiptis į teismą.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 25 str. 4 d. 2 p.,
Konkurencijos taryba nutaria:
Atsisakyti pradėti tyrimą dėl UAB „Tercija“ galimų nesąžiningos konkurencijos veiksmų.
 
Tarybos narė
l.e. pirmininko pareigas Danguolė Klimašauskienė