BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL UAB „TEZ TOUR“ IR UAB „NOVATURAS“ VEIKSMŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS

  • 2009 07 02
  • Nutarimo Nr.: 1S-106
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2009-07-02 tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl atsisakymo pradėti tyrimą dėl UAB „Tez Tour“ ir UAB „Novaturas“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 9 straipsnio reikalavimams.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Konkurencijos taryba gavo UAB „ASG unit“ filialo Westturas (toliau – Pareiškėjas) prašymą ištirti galimą kelionių organizatorių piktnaudžiavimą dominuojama padėtimi. Pareiškėjas nurodo, kad UAB „Tez Tour“ ir UAB „Novaturas“ piktnaudžiauja dominuojančia padėtimi, vienašališkai primesdamos sutarties sąlygas ir tokiu būdu pažeisdamos Konkurencijos įstatymo 9 straipsnį.
Pareiškėjas yra kelionių agentūra ir siekia sudaryti sutartis su, jo teigimu, didžiausiais Lietuvos kelionių organizatoriais UAB „Tez Tour“ ir UAB „Novaturas“. Šie kelionių organizatoriai organizuoja keliones į populiariausius kurortus. Kaip piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi įrodymą Pareiškėjas nurodo UAB „Tez Tour“ siūlomą tarpininkavimo sutarties sąlygą: „kelionių organizatorius, siekdamas išvengti galimo finansinių įsipareigojimų neįvykdymo, bendradarbiavimą su kelionių agentūra pradeda tik gavęs avansą iš kelionių agentūros. Kelionių agentūra, per tris darbo dienas po Tarpininkavimo sutarties pasirašymo, turi pervesti į kelionių organizatoriaus sąskaitą 20000 Lt avansą. Puse šitos sumos galės būti padengiami atsiskaitymai su kelionių organizatoriumi už parduotas keliones, o likusi 50% sumos dalis bus nenaudojama 6 mėnesius. Esant kelionių agentūros įsiskolinimui kelionių organizatoriaus atžvilgiu, šia suma (ar jos dalimi) ne ginčo tvarka galės būti padengiami kelionių agentūros įsipareigojimai kelionių organizatoriui. Tarpininkavimo sutartis įsigalioja, tik po jos pasirašymo ir avanso pervedimo kelionių organizatoriui. Pasirašius Tarpininkavimo sutartį, o kelionių agentūrai nepervedus kelionių organizatoriui 20000 Lt avanso, tarpininkavimo sutartis netenka galios ir nėra vykdoma.“ Taip pat Pareiškėjas teigia, jog UAB „Novaturas“ sutinka bendradarbiauti tik tuo atveju, jeigu Pareiškėjas sumokėtų 10000 Lt užstatą, kuris būtų laikomas UAB „Novaturas“ sąskaitoje visą bendradarbiavimo laikotarpį.
Pareiškėjas teigia, jog „neturėdamas UAB „Tez Tour“ ir UAB „Novaturas“ kelionių paketų, katalogų ir vardo, faktiškai neturi ką parduoti, negali konkuruoti su kitomis agentūromis, pirkėjai atsargiai žiūri į kitų organizatorių keliones“. Pareiškėjo nuomone, šie du kelionių organizatoriai piktnaudžiauja dominuojančia padėtimi, riboja kelionių agentūrų galimybę laisvai ir „pilnavertiškai dirbti bei įeiti į šią rinką, kadangi vienašališkai diktuoja sutarčių sąlygas, nustato kitų rinkos dalyvių antkainį ir netgi nurodo pardavimų planus“. Be to, Pareiškėjas mano, jog pradinio įnašo reikalavimas ir sutarties dėl bendradarbiavimo sąlygos nėra vienodos visoms kelionių agentūroms.
UAB „Novaturas“, aiškindama savo nustatytas bendradarbiavimo su kelionių agentūromis sąlygas, nurodė, jog, tarpininkaudamos parduodant kelionių organizatoriaus siūlomas paslaugas, kelionių agentūros vykdo ir pinigų už kelionę iš klientų surinkimo funkciją. Surinktas lėšas kelionių agentūros privalo pervesti kelionių organizatoriui, todėl labai svarbu, kad kelionių agentūra būtų finansiškai patikima ir stabili tiek siekiant užtikrinti kelionių organizatoriaus interesus, tiek siekiant apsaugoti klientus (kad klientai būtų užtikrinti, jog jų sumokėtos už paslaugas lėšos bus tinkamai pervestos kelionių organizatoriui, o įgytos paslaugos pilnai suteiktos). UAB „Novaturas“ nurodė, jog reikalauti tam tikro užstato turi pagrindą: šiuo metu dviem kelionių agentūroms dėl įsiskolinimų yra iškeltos bankroto bylos, jos yra skolingos ir UAB „Novaturas“, su keliomis kelionių agentūromis dėl skolų vyksta teisminiai ginčai, nemažai kelionių agentūrų vėluoja atsiskaityti. Taip pat minėta bendrovė paaiškino, kad neretai pasitaiko atvejų, kai kelionių agentūros perveda kliento įmokėtą avansą, tačiau, gavusios likusią dalį pinigų iš kliento, padengia savo įsiskolinimus kitiems paslaugų teikėjams (pvz., lizingo įmonėms, bankams, nuomotojams ir t.t.). Visus pinigus, gautus iš klientų už parduotas keliones, kelionių agentūros dažnai perveda tik po ilgų reikalavimų ar teisminių procesų. Taigi, anot UAB „Novaturas“, kelionių organizatorių nustatyto avansinio mokėjimo neišvengiamumas yra akivaizdus, kadangi tokiu būdu galima bent iš dalies užtikrinti agentūrų įsipareigojimų vykdymą. UAB „Novaturas“ taip pat atkreipia dėmesį, kad kelionių organizatoriui tenka atsakomybė prieš klientą už visų savo partnerių, tarp jų ir kelionių agentūrų, pasirinkimą bei šių partnerių veiksmus. Be to, UAB „Novaturas“ nurodė, jog kelionių agentūros, norėdamos bendradarbiauti su UAB „Novaturas“, turi 3 alternatyvas: civilinės atsakomybės draudimą, neatšaukiamą banko garantiją arba depozitą. Civilinės atsakomybės draudimas kol kas yra daugiau teorinė galimybė, tačiau, nenorėdamos įnešti depozito, kelionių agentūros turi trečią alternatyvą – kreiptis į banką dėl garantijos suteikimo.
UAB „Tez Tour“ pateiktose sąlygose tarpininkavimo sutarties sudarymui taip pat nurodoma, kad kelionių agentūros mokamas avansas yra skirtas kelionių organizatoriaus interesų apsaugai, siekiant išvengti galimo finansinių įsipareigojimų nevykdymo.
Paminėtina, kad Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo (toliau – Turizmo įstatymas) 4 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog kelionės organizavimo paslaugų teikėjai gali būti kelionių organizatoriai ir kelionių agentūros. Kelionės organizatorius – juridinis asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis reguliariai verčiasi turizmo verslu ir tiesiogiai arba per tarpininkus (kelionių pardavimo agentus) savo vardu viešai siūlo teikti turizmo paslaugas bet kuriam asmeniui arba tam tikrai asmenų grupei. Kelionių agentūra – juridinis asmuo, tarpininkaujantis parduodant organizuotas turistines keliones ir (ar) atskiras turizmo paslaugas. Ūkio subjektas gali turėti tiek kelionių organizatoriaus, tiek kelionių agentūros pažymėjimus. UAB „Tez Tour“ ir UAB „Novaturas“ yra kelionių organizatoriai, savo organizuojamų kelionių pasiūlymus platina patys bei kelionių agentūrų pagalba. Be to, Turizmo įstatymo 4 straipsnio 8 dalyje ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.747 straipsnio 4 dalyje nurodyta, jog asmuo, kuris veikia kaip kelionės organizatoriaus, neturinčio verslo vietos Lietuvos Respublikoje, tarpininkas, turisto atžvilgiu taip pat yra laikomas kelionės organizatoriumi. Taigi, Lietuvoje platinti savo organizuojamas keliones gali ir ūkio subjektai, neturintys verslo vietos Lietuvos Respublikoje, o savo paslaugas parduodantys per tarpininkus. Be to, kelionių organizatoriai turi galimybę siūlyti savo paslaugas klientams netiesiogiai, t.y. prekiauti savo produktais (kelionėmis) internetu ir pan. Turizmo departamento duomenimis, Lietuvoje veikia didelis skaičius kelionių organizatorių ir kelionių agentūrų (2007 m. atitinkama veikla užsiimančių ūkio subjektų buvo apie 400, didžioji jų dalis (daugiau nei 200) turėjo kelionių organizatorių pažymėjimus).
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Konkurencijos įstatymo 9 straipsnyje įtvirtintas draudimas piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi atitinkamoje rinkoje atliekant visokius veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojų interesus, įskaitant tiesioginį ar netiesioginį nesąžiningų kainų arba kitų pirkimo ar pardavimo sąlygų primetimą; panašaus pobūdžio sutartyse nevienodų (diskriminacinių) sąlygų taikymą atskiriems ūkio subjektams ir kitus veiksmus. Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 11 dalyje nurodoma, jog dominuojanti padėtis – vieno ar daugiau ūkio subjektų padėtis atitinkamoje rinkoje, kai tiesiogiai nesusiduriama su konkurencija arba kuri įgalina daryti vienpusę lemiamą įtaką atitinkamoje rinkoje veiksmingai ribojant konkurenciją.
Pareiškėjas nurodė, kad teikiant kelionių organizavimo paslaugas galimai dominuoja ir užimama dominuojančia padėtimi piktnaudžiauja tiek UAB „Tez Tour“, tiek UAB „Novaturas“. Remiantis Konkurencijos įstatymo 9 straipsniu, pats ūkio subjekto dominavimo faktas nėra Konkurencijos įstatymo pažeidimas, draudžiama tik piktnaudžiauti užimama dominuojančia padėtimi. Taigi, tokiu atveju, jeigu nėra duomenų apie veiksmus, potencialiai galinčius sudaryti Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio pažeidimą, nėra būtinybės vertinti ir ūkio subjektų padėties atitinkamoje rinkoje. Kitaip tariant, įvertinus Pareiškėjo nurodytus faktus ir nustačius, kad jie yra leistini nepriklausomai nuo ūkio subjekto (subjektų) užimamos padėties atitinkamoje rinkoje, nėra būtinybės atlikti detalesnio atitinkamos rinkos ir ūkio subjektų padėties joje vertinimo.
Nagrinėjamu atveju konstatuotina, kad UAB „Novaturas“ ir UAB „Tez Tour“ reikalavimas sumokėti tam tikrą užstatą, taikomas bendradarbiauti pradedančioms kelionių agentūroms, nesudaro pagrindo įtarti galimo nesąžiningų sutarties sąlygų primetimo ar kitokio pobūdžio Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio pažeidimo. Tokia išvada darytina atsižvelgus į tai, kad minėtų bendrovių reikalavimai yra objektyviai pateisinami: kelionių organizatoriai gali patirti nuostolių dėl bendradarbiaujančių kelionių agentūrų įsiskolinimų (kaip nurodo UAB „Novaturas“, tokių nuostolių jau buvo patirta) ir siekia užtikrinti teisėtų savo ir klientų teisių bei interesų apsaugą. Nustatyta avansinių mokėjimų sąlyga ir kitos alternatyvos (pavyzdžiui, banko garantijos pateikimas) padeda bendradarbiavimui pasirinkti finansiškai patikimas ir stabilias kelionių agentūras, o avansinio mokėjimo reikalavimas taikomas vienodai visoms su minėtais ūkio subjektais bendradarbiaujančioms kelionių agentūroms. Taigi, matyti, kad kelionių organizatoriai, siekdami ginti savo interesus, nustatė tam tikrus reikalavimus, o avansinis mokėjimas, yra kaip greičiausias ir paprasčiausias būdas pradėti bendradarbiavimą su kelionių agentūromis.
Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad kelionių agentūra veikia kaip kelionių organizatoriaus tarpininkas, parduodant pastarojo teikiamas paslaugas. Dėl šios priežasties pagrįstu laikytinas kelionių organizatoriaus siekis renkantis trečiuosius asmenis savo paslaugų pardavimui, nustatyti, jo manymu, reikalingus partneriams keliamus patikimumo, kvalifikacijos ir kitus reikalavimus. Kaip matyti iš UAB „Tez Tour“ pateiktų sąlygų bendradarbiavimo sutarčiai sudaryti, reikalavimas sumokėti užstatą nėra vienintelis kelionių agentūroms keliamas reikalavimas (kiti reikalavimai siejami su darbuotojų kvalifikacija, patalpų įrengimu ir pan.). Taigi, nėra duomenų, leidžiančių įtarti, kad nurodyti UAB „Novaturas“ ir UAB „Tez Tour“ veiksmai galėtų dirbtinai riboti Konkurenciją ar kitaip pažeisti Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimus.
Papildomai paminėtina ir tai, kad remiantis aprašomojoje šio nutarimo dalyje pateiktais duomenimis, matyti, jog, norint užsiimti kelionių platinimo veikla (tarpininkavimu kelionių organizatoriams), yra galimybių bendradarbiauti ir su kitais kelionių organizatoriais, vykdančiais savo veiklą skirtingomis formomis. Vis dėlto, kaip jau buvo minėta, UAB „Novaturas“ ir UAB „Tez Tour“ bei jų konkurentų padėtis atitinkamoje rinkoje šio atveju nėra reikšminga, todėl nėra būtinybės detaliau nagrinėti šios aplinkybės. 
Atsižvelgiant į išdėstytą aukščiau, nėra pagrindo įtarti, jog yra pažeidžiamas Konkurencijos įstatymo 9 straipsnis.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 5 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Atsisakyti pradėti tyrimą dėl UAB „Tez Tour“ ir UAB „Novaturas“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimams.
 
Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas