BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL UAB „VERKIŲ STATYBA“ GALIMO REKLAMOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO PAŽEIDIMO

  • 2002 12 19
  • Nutarimo Nr.: 151
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2002 m. lapkričio 27 d. posėdyje išnagrinėjo Vartojimo prekių skyriaus pateiktą informaciją apie pareiškėjo, gyvenamųjų namų savininkų (K. Borutos g. 26 ir 28), 2002 11 19 d. rašte nurodytus kai kuriuos UAB „Verkių Statyba“ veiksmus dėl galimos klaidinančios reklamos naudojimo.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba gavo gyvenamųjų namų savininkų (K. Borutos g. 26 ir 28) 2002 11 19 d. raštą. Minimame rašte be kitų klausimų, kurie priklauso kitų institucijų kompetencijai, pareiškėjas nurodo, kad UAB „Verkių Statyba“ spaudoje (2001 02 26 ir 2002 02 28 dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir 2002 05 01 dienraščio „Respublika“ priede „Pastogė“ publikuotame V.Gudo straipsnyje „Firmos namus imasi statyti ištisais kvartalais) internetinėse svetainėse, bei reklaminiuose bukletuose nurodė, kad „...kvartalo teritorija bus aptverta bei saugoma.“ Statytojas UAB „Verkių statyba“ neigia savo pateiktą informaciją ir atsisako kvartalą aptverti tvora ir prie įvažiavimo į kvartalą įrengti apsaugos automatinius vartus.
Pareiškėjas prašo Konkurencijos tarybos ištirti, ar UAB „Verkių Statyba „ nurodyti veiksmai reklamuojant gyvenamųjų namų statybą, nepažeidė Reklamos įstatymo.
Tikslu įvertinti UAB „Verkių Statyba“ aukščiau nurodytą reklamą ir priimti motyvuotą sprendimą, Konkurencijos tarybos administracija 2002-11-29 raštu Nr. 11-14-1299 pareiškėją paprašė pateikti UAB „Verkių Statyba“ ir vieno iš gyventojų, kurį liečia galimai klaidinančios reklamos faktas, pasirašytos sutarties šviesokopiją. 2002 -12-12 d. pateiktoje sutartyje Nr. 2001-05-18/VSb-044 bei priede prie jos, kur nurodytas lėšų panaudojimas gyvenamojo namo statybai, kvartalo teritorijos aptvėrimas ir saugojimas nenumatyti.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 2 straipsnio 4 punktas nurodo, kad klaidinanti reklama, tai reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia arba gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti.
Pareiškėjo ir UAB „Verkių Statyba“ veiksmai dėl gyvenamųjų namų statybos, buvo grindžiami šalių susitarimu, t. y. pasirašytomis sutartimis, kuriose nurodomos šalių prievolės ir įsipareigojimai, t. y. gyventojų užsakyti darbai, paslaugos ir mokestis už juos. Sutartyse tokie darbai kaip kvartalo teritorijos aptvėrimas ir saugojimas nenumatyti, reiškia gyventojai už minimus darbus nemokėjo. Aukščiau nurodyta reklama dėl savo klaidinančio pobūdžio, manome galėjo suinteresuoti būsimus UAB „Verkių Statyba“ paslaugų vartotojus, bet negalėjo paveikti jų ekonominio apsisprendimo, nes mokama už tas paslaugas ir darbus, kurie nurodyti sutartyje. Todėl pareiškėjo nurodytus UAB „Verkių Statyba“ veiksmus, kai reklamuojant savo teikiamas paslaugas nurodomos paslaugos ir darbai kurie nebus atlikti, galima vertinti kaip neteisinga reklama. Reklamos įstatymo 3 straipsnio 1 punktas numato, kad reklama turi būti padori ir teisinga. Atsižvelgiant į išdėstytą, aukščiau nurodyti UAB „Verkių Statyba“ veiksmai dėl neteisingos reklamos naudojimo Konkurencijos tarybai tirti nepriklauso. Vadovaujantis Reklamos įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi nustatytų reklamos naudojimo draudimų ir reikalavimų įgyvendinimą kontroliuoja Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba bei jos įgaliotos valstybės įstaigos.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 17 str. 4 d., 25 str. 3 d., 4 d. 2 p.
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Atsisakyti pradėti tyrimą dėl UAB „Verkių Statyba“ galimo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnio pažeidimo.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas