BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL UAB „VP MARKET“ GALIMŲ NESĄŽININGOS KONKURENCIJOS VEIKSMŲ

  • 2002 09 05
  • Nutarimo Nr.: 99
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2002 m. rugsėjo 5 d. posėdyje išnagrinėjo Vartojimo prekių skyriaus pateiktą informaciją apie pareiškėjo UAB „Palink“ pareiškime nurodomus įmonės UAB „VP Market“ galimus nesąžiningos konkurencijos veiksmus.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba gavo UAB „Palink“ 2002 m. rugsėjo 4 d. raštą „Dėl UAB „VP Market“ vykdomų nesąžiningos konkurencijos veiksmų“. Pareiškėjas nurodo, kad 2002 birželio 1 d. UAB „Palink“ su koncertų organizatoriumi viešąja įstaiga „MAKROKONCERTAS“, kuri veikia kartu su UAB „SAULĖS REGATA“, turinčia atitinkamą sutartį su Norvegijos pop grupės A-HA agentais, pasirašė bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią organizuoja pasaulinio turo koncertą, įvyksiantį 2002 m. rugsėjo 10 d. Vilniuje. Koncerto sąmata, kurios didžiąją dalį apmoka pareiškėjas, siekia 2 milijonus litų. Koncertas skirtas „Iki“ parduotuvių tinklo dešimtmečio jubiliejui paminėti. Pareiškėjas nurodo, kad jų įmonė yra vienintelis oficialus bilietų į minimą koncertą platintojas. Pareiškėjas 2002 m. birželio 17 d. per radiją, televiziją bei laikraščius, reklamavo minimos grupės koncertą ir bilietų į šį renginį įsigijimo sistemą. UAB „VP Market“, žinodama pareiškėjo viešai paskelbta informacija apie bilietų pardavimo sąlygas, nupirko, pareiškėjo spėjimu, pačiu pigiausiu bilietų į minimą koncertą ir nuo rugpjūčio 21 d. bilietus į nurodytos grupės koncertą parduoda po 40 litu, o pareiškėjas, laikydamasis skelbto reklamoje, bilietus turi parduoti po 60 litu už 1 bilieta. UAB „VP Market“ taip pat plačiai reklamuoja bilietų pardavimo į A-HA koncertą akciją, skirdama tam lėšas, gerokai viršijančias tas, kurias ji galėtų gauti iš bilietų pardavimo. Pareiškėjo nuomone UAB „VP Market“ reklama ir bilietų pardavimo į minimą koncertą akcija daro esminę žalą ne tik pareiškėjui, UAB „Palink“, bet ir kitiems koncertų organizatoriams Lietuvoje bei apgaudinėja vartotojus, akivaizdžiai siekia pakenkti pareiškė jo dalykinei reputacijai ir liečia daugelio ūkio subjektų interesus. Pareiškėjas prašo UAB „VP Market“ vykdomos reklamos ir bilietų pardavimo į nurodytą koncertą faktą pripažinti nesąžiningos konkurencijos veiksmais ir taikyti laikino pobūdžio priemones.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Konkurencijos tarybos nuomone, tais atvejais, kai ūkio subjekto veiklos rinko­je negalima paaiškinti pelno siekimu, o tik siekimu pakenkti konkurento interesams ar įvaizdžiui, tokie veiksmai gali būti vertinami kaip nesąžininga konkurencija.
Pareiškėjo pateikta pradinė informacija suteikia pagrindą manyti, kad UAB „VP Market“ žinodama pareiškėjo viešai paskelbtą informaciją apie bilietų į grupės A-HA koncertą sąlygas ir nupirkusi dalį bilietų į minimą koncertą bei šiuo metu parduodama minimus bilietus pigiau negu pareiškėjas, taip pat plačiai reklamuodama bilietų pardavimo akciją skiriant ekonomiškai nepateisinamas lėšas, galėjo atlikti nesąžiningos konkurencijos veiksmus, kurie yra draudžiami Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 16 straipsniu. Tačiau Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 17 straipsnio 4 dalis nurodo, kad Konkurencijos taryba tiria nesąžiningos konkurencijos veiksmus tik tais atvejais, jei šie veiksmai pažeidžia daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesus. Nėra pagrindo manyti, kad pareiškėjo nurodyti galimi nesąžiningos konkurencijos veiksmai galėtų pakenkti vartotojų interesams, nes šie gali įsigyti bilietus į koncertą tiek UAB „Palink“, tiek UAB „VP Market“ prekybos vietose. Pareiškėjas taip pat nepateikė įrodymų, kad tokiais veiksmais daroma žala daugeliui ūkio subjektų. Atsižvelgus į išdėstytą, nagrinėjamas ginčas yra ginčas tarp dviejų ūkio subjektų ir Konkurencijos tarybai tirti pareiškime nurodytus faktus nepriklauso.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 17 str. 4 d., 25 str. 2 d., 4 d. 2 p.
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Atsisakyti pradėti tyrimą dėl UAB „VP MARKET“ galimų nesąžiningos konkurencijos veiksmų.
 
L.e. pirmininko pareigas Rasimavičius