BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL UAB „VP MARKET“ VEIKSMŲ REKLAMUOJANT SAVOS GAMYBOS SVERIAMŲ SALOTŲ SUDĖTĮ ATITIKIMO REKLAMOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNĮ

  • 2003 04 17
  • Nutarimo Nr.: 1S-33
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2003m. balandžio 17 d. posėdyje išnagrinėjo Vartojimo prekių skyriaus pateiktą informaciją apie pareiškėjos UAB „Palink“ pareiškime nurodytus UAB „VP Market“ veiksmus reklamuojant savos gamybos sveriamų salotų sudėtį atitikimo Reklamos įstatymo 5 straipsnį.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba gavo UAB „Palink“ 2003-03-25 d prašymą dėl Reklamos įstatymu numatytų poveikio priemonių taikymo UAB „VP Market“ reklamoje panaudojus klaidinančius teiginius. Pareiškėja nurodo, kad UAB „VP Market“ interesais Lietuvos televizijos kanaluose TV3, LNK ir LTV buvo trans­liuojamas vaizdo klipas, kuriame nurodoma:
„...“Maximoje gaminamų sveriamų salotų sudėtyje nėra jokių konservantų...“
UAB „Palink“ savo prašyme nurodo: „...reklaminiame vaizdo klipe pateikiama informacija yra klaidinanti, kadangi „Maxima“ parduotuvėse yra gaminamų sveriamų salotų sudėties katalogai, kuriuose nurodyta, kad tam tikrose salotų rūšyse yra naudojamas konservantas E 211. Pareiškėja prie savo prašymo pateikė „Maxsimoje“ gaminamų fasuotų salotų ženklinimo etikečių pavyzdžius. Minimų katalogų, arba jų šviesokopijų, kuriuose pasak pareiškėjos nurodyta sveriamų salotų sudėtis, UAB „Palink“ nepateikė.
Konkurencijos tarybos administracija, išnagrinėjusi pareiškėjo prašymą, tikslu priimti teisingą sprendimą dėl tyrimo pradėjimo, 2003-03-28 raštu Nr. (2.17-11) 6v-299 „Dėl papildomos informacijos pateikimo“, vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 25 straipsniu, paprašė pateikti dokumentus arba jų šviesokopijas, kurie patvirtintų prašyme nurodytus galimus klaidinančios reklamos faktus. UAB „Palink“ 2003-04 -04 raštu „Dėl informacijos pateikimo“ nurodė: „ ...turimus įrodymus, leidžiančius manyti, kad UAB „VP Market“ reklama ...yra klaidinančio pobūdžio, UAB „Palink“ yra pateikusi Konkurencijos tarybai su savo prašymu ištirti ar UAB „VP Market“ reklama nėra klaidinančio pobūdžio....Esame įsitikinę, kad reikalingus papildomus įrodymus, patvirtinančius UAB „Palink“ teiginius, konkurencijos taryba gali išreikalauti iš UAB „VP Market“.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo 25 straipsnis reglamentuoja pareiškimo dėl tyrimo atlikimo pateikimo ir nagrinėjimo tvarką. Minimo straipsnio 1 punkte nurodyta, kad raštiškame pareiškime, kuriame nurodomos pareiškėjui žinomos konkurenciją ribojančių veiksmų faktinės aplinkybės, prie pareiškimo turi būti pridedama tai patvirtinantys dokumentai. UAB „Palink“ nei savo prašyme, dėl galimai klaidinančios reklamos naudojimo fakto nustatymo, nei Konkurencijos tarybos administracijai paprašius pateikti papildomą informaciją per nustatytą laiką nepateikė tyrimui pradėti reikalingų duomenų ir dokumentų. Konkurencijos taryba mano, kad pradėti tyrimą nėra pagrindo.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 25 str.ld., 3 d. 4 d. 4 p.,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Atsisakyti pradėti tyrimą dėl UAB „VP Market“ veiksmų reklamuojant savos gamybos sveriamų salotų sudėtį atitikimo Reklamos įstatymo 5 straipsnį.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas