BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL UAB „ZEPTER INTERNATIONAL“ NURODYTŲ UAB „CROBAL TRADE“ GALIMŲ NESĄŽININGOS KONKURENCIJOS VEIKSMŲ

  • 2003 11 20
  • Nutarimo Nr.: 1S-132
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2003 m. lapkričio 20 d. posėdyje išnagrinėjo Vartojimo prekių skyriaus pateiktą informaciją apie pareiškėjo UAB „Zepter International“ nurodytus UAB „Crobal trade“ galimus nesąžiningos konkurencijos veiksmus.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2003-11-06 d. gavo UAB „Zepter International“ 2003-11-04 d. pareiškimą, kuriame nurodyta, kad konkuruojanti įmonė UAB „Crobal trade“, kaip ir UAB „Zepter International“ parduoda garsios firmos produkciją ne prekybai skirtose vietose. Tam tikslui samdo fizinius asmenis sudarydama su jais darbo sutartis, arba sudarydama civilines sutartis su įmonėmis. UAB „Zepter International“ darbuotojai yra pasirašę pasižadėjimus saugoti komercines paslaptis. Įmonė investavo daug lėšų ir sąnaudų kol apmokė savo darbuotojus tinkamai dirbti.
UAB „Crobal trade“, kaip nurodo pareiškėja, siekdama pasinaudoti   UAB „Zepter International“ kvalifikuotų darbuotojų patirtimi, juos pervilioja dirbti į savo įmonę.
Be UAB „Zepter International“ sutikimo iš asmenų, neturinčių teisės perduoti informacijos, kuri yra komercinė paslaptis, turint tikslą konkuruoti, ja naudojasi.
UAB „Crobal trade“, pareiškėjos teigimu, taip pat klaidina vartotojus, žodžiu nurodydama nepagrįstą informaciją apie savo prekių kokybę (pareiškime nurodyta aplinkybė, kai UAB „Crobal trade“ nekokybiškas prekes galimai pardavė Lietuvos vartotojams). Tokiu būdu, pasak pareiškėjos, menkinamas žinomos firmos (Zepter“) vardas ir prestižas, o vartotojams parduodamos nekokybiškos prekės.
UAB „Zepter International“ mano, kad pareiškime nurodytais veiksmais UAB „Crobal trade“ pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymol6 str.ld. 2 p., 3 p. ir 4 punktus, bei prašo pradėti konkurenciją ribojančių veiksmų tyrimą.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Pareiškėjos pateikta pirminė informacija ir komentarai suteikia galimybę teigti kad įmonė UAB „Crobal trade“ nurodytais veiksmais, pagal požymius galėjo pažeisti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 16 str. ld. 2 p., 3 p.ir 4 punktus. Tačiau, vadovaujantis to paties įstatymo 17 str. 4 d. Konkurencijos taryba tiria nesąžiningos konkurencijos veiksmus tik tais atvejais, jeigu šie veiksmai pažeidžia daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesus.
Atsižvelgiant į tai, kad nurodyti galimi nesąžiningos konkurencijos veiksmai liečia dviejų ūkio subjektų interesus, Konkurencijos tarybai nurodyto fakto tirti nepriklauso. Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 17 str. 1 d. ūkio subjektas, kurio teisėti interesai pažeidžiami nesąžiningos konkurencijos veiksmais, turi teisę kreiptis į teismą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 25 str. prie prašymo atlikti tyrimą, turi būti pridedami nurodytą faktą patvirtinantys dokumentai. Dokumentai, kurie patvirtintų vartotojų klaidinimo faktą, nepateikti. Prašyti pareiškėją papildyti minimą informaciją netikslinga, nes kaip nurodo UAB „Zepter International“, nepagrįsta informacija apie parduodamų prekių kokybę buvo suteikiama žodžiu.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 25 str. 4 d. 2 p.,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Atsisakyti pradėti tyrimą dėl UAB „Zepter International“ nurodytų UAB „Crobal trade“ galimų nesąžiningos konkurencijos veiksmų.
 
Tarybos narys
l.e. pirmininko pareigas Jonas Rasimavičius