Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ PAGAL AB “LIETUVOS TELEKOMAS” PRAŠYMĄ DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS SPRENDIMŲ ATITIKIMO KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR.VIII-1099 4 STRAIPSNIO REIKALAVIMUS

  • 2001 10 22
  • Nutarimo Nr.: 128
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Konkurencijos taryba 2001 m. lapkričio 22 d. tvarkomajame pasėdyje išnagrinėjo AB „Lietuvos telekomas“ 2001 m. spalio 12 d. prašymą atlikti galimo Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo tyrimą dėl nevienodų konkurencinių sąlygų sudarymo balso telefonijos paslaugas teikiančioms įmonėms. AB „Lietuvos telekomas“ nurodo, kad pagal Telekomunikacijų įstatymą Ryšių reguliavimo tarnyba tvirtina telekomunikacijų paslaugų teikimo taisykles visiems telekomunikacijų paslaugų teikėjams, tačiau šiuo metu Jos yra patvirtintos bendrojo fiksuoto telefono ryšio paslaugoms ir tai sudaro nevienodas konkurencines sąlygas.
Konkurencijos taryba NUSTATĖ, Telekomunikacijų įstatymo 6 str. 2 d. 11 p. suteikia teisę Ryšių reguliavimo tarnybai tvirtinti telekomunikacijų paslaugas. 2001 m. birželio 20 d. Ryšių reguliavimo tarnybos direktorius įsakymu Nr.7 patvirtino „Telekomunikacijų paslaugų teikimo taisyklės. I dalis. Bendro fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikimo taisyklės“. Patvirtintos taisyklės reglamentuoja bendro fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikimo tvarką ir nustato bendro fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikėjo ir jo abonentų teises, pareigas bei atsakomybę. Taisyklės nenumato, kad jos bus taikomos išskirtinai AB „Lietuvos telekomas“. AB „Lietuvos telekomas“ šiuo metu yra vienintelis fiksuoto telefono ryšio paslaugų tiekėjas, todėl ir šių taisyklių privalo laikytis tik ši viena įmonė.
Konkurencijos taryba KONSTATAVO, kad pagal Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalį valstybės valdymo ir savivaldos institucijų veiksmai gali būti traktuojami kaip šio straipsnio pažeidimai tik tada, kai egzistuoja šių aplinkybių visuma:
- institucijos sprendimai teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes;
- sprendimo pasėkoje atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams;
- šių skirtingų sąlygų galima kitaip reguliuojant ūkinę veiklą ir siekiant įstatymais nustatytų tikslų kitais būdais ir priemonėmis.
 Konkurencijos įstatymas draudžia ne bet kokią diskriminaciją, bet tik tą, kuri sąlygoja ar gali sąlygoti konkurencijos sąlygų skirtumus atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams. Bendrojo fiksuoto telefono ryšio paslauga yra tik viena iš telekomunikacijų paslaugų ir pagal savo paskirtį, paslaugų kokybę, naudojimo įrangą ir kt. sudaro atskirą rinką. AB „Lietuvos telekomas“ šiuo metu yra vienintelis ūkio subjektas dirbantis fiksuoto ryšio paslaugų rinkoje ir nėra numatoma, kad atėjus į šią rinką kitam ūkio subjektui bus taikomos kitokios taisyklės.
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą bei vadovaujantis Konkurencijos įstatymo (1999 m. kovo 23 d. Nr. VIII-1099) 25 straipsnio 4 dalies 2 punktu,
Konkurencijos taryba NUTARĖ atsisakyti pradėti tyrimą dėl Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų atitikimo Konkurencijos įstatymo (1999 m. kovo 23 d. Nr. VIII-1099) 4 straipsnio reikalavimus.
 
KONKURENCIJOS TARYBOS
PIRMININKAS RIMANTAS STANIKŪNAS