Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ PAGAL LIETUVOS TELEKOMUNIKACIJŲ OPERATORIŲ ASOCIACIJOS PRAŠYMĄ

  • 2002 01 17
  • Nutarimo Nr.: 2
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), 2002 m. sausio 17 d. Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl Lietuvos telekomunikacijų operatorių asociacijos (toliau – LTOA) prašymo išnagrinėti konkurencijos pažeidimus ir iškraipymus programų transliavimo ir retransliavimo rinkoje dėl nekoduotos mikrobangės daugiakanalės televizijos (toliau – MDTV) paslaugos teikimo Kauno regione.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
LTOA teigimu, UAB „Mikrovisatos TV“ yra dominuojantis operatorius televizijos programų retransliavimo rinkoje ir Kauno mieste sudaro apie 70% (2001-10-29 rašte Nr. 01-034). Užimdama dominuojančią padėtį, UAB „Mikrovisatos TV“ piktnaudžiauja dominuojančia padėtimi rinkoje, nustato abonentinį mokestį ne pagal paslaugas ir vartotojų (abonentų) kategorijas, o kiekvienoje vietoje jos agentai patys nustato mokestį savo nuožiūra, priklausomai nuo to, ar toje vietoje yra konkuruojančio kabelinės televizijos operatoriaus paslauga ar jos nėra. UAB „Mikrovisatos TV“ abonentinio mokesčio tarifas už tą pačią paslaugą Kauno regione skiriasi iki 3 kartų, priklausomai nuo to, ar toje teritorijoje yra kabelinės TV operatorius, ar ne.
LTOA teigia, kad dėl nekoduoto ir techniškai neapsaugoto MDTV paslaugos signalo, pažeidžiami vartotojų (abonentų) interesai ir teisės, nes MDTV priėmimo įrenginius teikia, pardavinėja ir stato labai daug firmų ir privačių asmenų ir ši „abonentinė“ paslauga tampa prieinama nemokamai daugeliui gyventojų, kurių skaičius keletą kartų viršija registruotų abonentų skaičių.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Pagal Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (toliau – LRTK) pateiktus duomenis, Kauno regione abonentinį mokestį mokančių UAB „Mikrovisatos TV“ abonentų dalis TV programų retransliavimo rinkoje sudaro 34%. Atsižvelgus į rinkos dalį, o taip pat ir į rinkos struktūrą, UAB „Mikrovisatos TV“ negali būti pripažinta užimančia dominuojančią padėtį.
LTOA apskaičiuota UAB „Mikrovisatos TV“ dalis skiriasi nuo Konkurencijos tarybos apskaičiuotos dalies dėl skirtingo abonentų skaičiaus. LTOA į savo skaičiavimus įtraukia ir manomus vartotojus (namų valdas), kurie nelegaliai žiūri UAB „Mikrovisatos TV“ retransliuojamas TV programas. Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje prekės sąvoką apibrėžiama kaip kiekvienas pirkimo ir pardavimo objektas, todėl nelegalių žiūrovų negalime laikyti perkančių UAB „Mikrovisatos TV“ paslaugas. 
Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo įstatymo (2000 m. rugpjūčio 29 d. Nr. VIII-1905) 33 straipsnio 2 dalyje yra numatyta, kad „Lietuvos radijo ir televizijos komisija nustato kabelinės televizijos ir MDTV transliavimo kodavimo tvarką“.
LRTK nėra nustačiusi kodavimo tvarkos nei MDTV, nei kabelinių televizijų operatoriams. Todėl šios numatytos funkcijos nevykdymas negali būti traktuojamas kaip sprendimas dėl kurio atsiranda konkurencijos sąlygų skirtumai atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams.
Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 48 straipsnio 1 dalis numato, kad „Lietuvos radijo ir televizijos komisija yra […] televizijos transliuotojų veiklą reglamentuojanti bei prižiūrinti institucija“. 49 straipsniu LRTK pavesta prižiūrėti, „kaip transliuotojai laikosi šio ir kitų su jų veikla susijusių įstatymų nuostatų, kuriomis reglamentuojami konkurencijos ir koncentracijos procesai“. 
Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo (1999 m. kovo 23 d. Nr. VIII-1099) 25 straipsnio 4 dalies 2 punktu, bei atsižvelgdama į aukščiau išdėstytus faktus,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1. Atsisakyti pradėti tyrimą pagal Lietuvos telekomunikacijų operatorių asociacijos prašymą dėl UAB „Mikrovisatos TV“ veiksmų, piktnaudžiaujant dominuojančia padėtimi.
2. Persiųsti Lietuvos telekomunikacijų operatorių asociacijos pateiktą medžiagą susijusią su signalų kodavimu Lietuvos radijo ir televizijos komisijai, kaip komercinių radijo ir televizijos transliuotojų veiklą reglamentuojančiai bei prižiūrinčiai institucijai.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas