BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ PAGAL PRIVAČIŲ VEŽĖJŲ ĮMONIŲ ASOCIACIJOS „AUTOSEKTORIUS“ PRAŠYMĄ

  • 2003 02 06
  • Nutarimo Nr.: 1S-7
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), 2003 m. vasario 6 d. Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo privačių vežėjų įmonių asociacijos „Autosektorius“ prašymą pradėti tyrimą dėl galimo Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
„Autosektorius“ nurodė, kad Klaipėdos miesto savivaldybei nuo 2000 m. patvirtinus maršrutinio taksi išvažiavimo intervalus iš galinių sustojimų, 6-to, 8-to ir 9-to maršrutų vežėjams (apie 40% iš visų vežėjų) buvo ženkliai pablogintos darbo sąlygos lyginant su kitais 13 maršrutų vežėjais. Klaipėdos miesto tarybos 2002 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. 183 patvirtinant maršrutinio taksi tvarkaraščius dar kartą buvo padidinti išvažiavimo intervalai. Kaip teigia „Autosektorius“, to pasėkoje 6-to, 8-to ir 9-to maršrutų vežėjams antrą kartą buvo ženkliai pablogintos darbo sąlygos lyginant su kitų maršrutų vežėjais. 6-to, 8-to ir 9-to maršrutų vežėjams buvo sudarytos sąlygos dirbti 15 dienų per mėnesį, tuo tarpu kitų maršrutų vežėjai dirba ištisą mėnesį be išeiginių, kas ženkliai atsiliepia vežėjų gaunamoms pajamoms.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Kelių transporto kodeksas numato, kad kelių transporto valstybinį valdymą vykdo Susisiekimo ministerija ir savivaldybės. Susisiekimo ministerija pagal savo kompetenciją leidžia savivaldybėms, fiziniams ir juridiniams asmenims privalomus teisės aktus, reguliuojančius kelių transporto veiklą ir keleivių bei krovinių vežimą. Savivaldybės valdo ir organizuoja keleivių vežimą vietinio susisiekimo maršrutais ir lengvaisiais automobiliais taksi, o pagal savo kompetenciją leidžia vežėjams privalomus teisės aktus.
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi savivaldos institucijoms draudžiama priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.
Savivaldos įstatyme numatyta, kad keleivių vežimo vietiniais maršrutais – viešosios paslaugos – organizavimas priskiriamas prie savivaldybės funkcijų. Keleivių vežimą reguliariais vietinio susisiekimo maršrutais reglamentuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai nustato tokią reguliavimo tvarką, kurią įgyvendinant tam tikrais atvejais yra neįmanoma išvengti skirtingų konkurencijos sąlygų sudarymo atskirų vežėjų atžvilgiu, ypač nustatant eismo tvarkaraščius ar sprendžiant maršrutų koregavimo klausimus, todėl nėra pagrindo teigti, kad Klaipėdos miesto savivaldybės sprendimai, susiję su eismo tvarkaraščių ar maršrutų koregavimu yra nesuderinami su Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimais.
Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 2 punktu, bei atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Atsisakyti pradėti tyrimą pagal privačių vežėjų įmonių asociacijos „Autosektorius“ prašymą.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas