Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ PAGAL STATYBOS INDUSTRIJOS ASOCIACIJOS 2000 10 10 PRAŠYMĄ DĖL GALIMO KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO PAŽEIDIMO

  • 2000 10 26
  • Nutarimo Nr.: 122
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba 2000 m. spalio 26 d. išnagrinėjo pareiškėjo - Statybos industrijos asociacijos 2000 10 10 d. prašymą Nr. 41 dėl LR Ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2000 09 01 įsakymo Nr. 303/356 „Dėl cemento rinkos priežiūros sustiprinimo“, o taip pat LR Aplinkos ministro 2000 09 14 įsakymo Nr. 381 „Dėl cemento (įprastinio) sertifikavimo tvarkos“ atitikimo Konkurencijos įstatymo 4 str. nuostatoms.
Konkurencijos taryba nustatė:
1. LR Ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2000 09 01 įsakymo Nr. 303/356 „Dėl cemento rinkos priežiūros sustiprinimo“ 1.1. punktu nustatyta, kad nuo 2000 m. rugsėjo 15 d. Lietuvos Respublikoje gaminamas ir į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežamas (įforminant išleidimo laisvai cirkuliuoti muitinės procedūrą) cementas (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 2523.29.00.0) privalo atitikti normatyviniuose dokumentuose LST L ENV 197-1 ir LST L ENV 197-2 nustatytus reikalavimus. Šio įsakymo 1.2. punktu nustatyta, kad cemento atitiktis nustatytiems reikalavimams privalo būti patvirtinta Statybos produkcijos sertifikavimo centro nustatyta tvarka išduotais arba pripažintais kitų valstybių sertifikavimo įstaigų išduotais sertifikatais, kurie turi būti pateikiami išleidimo laisvai cirkuliuoti muitinio įforminimo metu.
2. LR Aplinkos ministro 2000 09 14 įsakymo Nr. 381 „Dėl cemento (įprastinio) sertifikavimo tvarkos“ 1 punktu nustatyta pavesti valstybės įmonei Statybos produkcijos sertifikavimo centras cemento atitikties sertifikatą išduoti tik patvirtinus (aprobavus) jį Koordinacinėje taryboje. 2 punktu nustatyta įpareigoti Statybos produkcijos sertifikavimo centrą iki 2000 11 01 patikslinti cemento atitikties įvertinimo procedūras ir apsvarstyti jas Koordinacinėje taryboje.
Pareiškėjo nuomone, faktiškai tai yra draudimas įvežti į Lietuvą nesertifikuotą cementą iš Baltarusijos ir kitų šalių. Jokioms kitoms statybinėms medžiagoms įvežimo kontrolės minėtos valstybės institucijos nėra nustačiusios, todėl pareiškėjas mano, kad šie teisės aktai suteikia privilegijas UAB „Cemeka“, lietuviško cemento pardavėjui Lietuvoje, nes į cemento rinką neįleidžiami šios įmonės konkurentai - ūkio subjektai, įvežantys importinį cementą.
Konkurencijos taryba konstatavo:
Konkurencijos taryba nagrinėja, ar valstybės valdymo ir savivaldos institucijų priimti teisės aktai ar kiti sprendimai atitinka Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus.
LR Ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2000 09 01 įsakyme Nr. 303/356 „Dėl cemento rinkos priežiūros sustiprinimo“, LR Aplinkos ministro 2000 09 14 įsakyme „Dėl cemento (įprastinio) sertifikavimo tvarkos“ yra nustatyti vienodi, tai yra nediskriminaciniai atskirų ūkio subjektų atžvilgiu reikalavimai tiek Lietuvos Respublikoje gaminamam, tiek į Lietuvos respublikos teritoriją įvežamam cementui. Cementas, ir vietinės gamybos, ir importinis, privalo atitikti vienodus normatyviniuose dokumentuose LST L ENV 197-1 ir LST L ENV 197-2 nustatytus reikalavimus. Todėl nėra pagrindo teigti, kad LR Ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2000 09 01 įsakymas Nr. 303/356 „Dėl cemento rinkos priežiūros sustiprinimo“, o taip pat LR Aplinkos ministro 2000 09 14 įsakymas „Dėl cemento (įprastinio) sertifikavimo tvarkos“ teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes, kas gali būti draudžiama Konkurencijos įstatymo 4 straipsniu.
Konkurencijos taryba nėra įgaliota nagrinėti, ar nustatyti reikalavimai gaminamam ar į Lietuvos respublikos teritoriją įvežamam cementui atitinka kitų LR įstatymų reikalavimus.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo Nr. VIII - 1099 25 straipsnio 4 dalies 2 punktu,
Konkurencijos taryba nutarė:
Atsisakyti pradėti tyrimą dėl LR Ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2000 09 01 įsakymo Nr. 303/356 „Dėl cemento rinkos priežiūros sustiprinimo“, dėl LR Aplinkos ministro 2000 09 14 įsakymo „Dėl cemento (įprastinio) sertifikavimo tvarkos“ atitikimo Konkurencijos įstatymo 4 str. nuostatoms.
 
Tarybos Pirmininkas Rimantas Stanikūnas