BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ PAGAL UAB „EKOKURAS“ SKUNDĄ DĖL UAB „SHELL LIETUVA“ VEIKSMŲ

  • 2002 10 31
  • Nutarimo Nr.: 120
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba), tvarkomajame Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo UAB „Ekokuras“ prašymą ištirti neteisėtus UAB „Shell Lietuva“ veiksmus.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
2002 m. spalio 29 d. Konkurencijos taryba gavo UAB „Ekokuras“ prašymą ištirti neteisėtus UAB „Shell Lietuva“ veiksmus nutraukiant degalinių nuomos sutartis. Pareiškėjas nurodė, kad UAB „Ekokuras“ ir UAB „Shell Lietuva“ sudarė sutartis dėl septynių dujų degalinių statybos ir eksploatacijos UAB „Shell Lietuva“ nuomojamose žemės sklypuose. Pareiškėjo teigimu, UAB „Shell Lietuva“ vienašališkai, iš anksto neįspėjus ir be pagrindo nutraukė nuomos sutartis, dėl ko UAB „Ekokuras“ turi didelių finansinių nuostolių. Pareiškėjas prašo Konkurencijos tarybos apginti jo, kaip degalinių nuomininko interesus ir teises į tolimesnę veiklą bei prašo įpareigoti UAB „Shell Lietuva“ padengti su sutarčių nutraukimu susijusius UAB „Ekokuras“ patiriamus nuostolius.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas principas, kad Lietuvos ūkis grindžiamas asmens ūkinės veiklos laisve. Asmenų turtinius ir sutartinius santykius reglamentuojantis Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas nustato, kad civiliniai santykiai reglamentuojami vadovaujantis sutarties laisvės bei nesikišimo į privačius santykius principais. Vadovaujantis šiais teisės principais, kiekvienas ūkio subjektas turi teisę pasirinkti kokią įstatymams neprieštaraujančią ūkinę veiklą vykdyti bei su kokiais partneriais sudaryti sutartis vykdant šią veiklą. Konkurencijos taryba neturi teisės priversti ūkio subjektą tęsti sutartis ar jas sudaryti, jei šis mano, kad tokių sutarčių sudarymas jam yra ekonomiškai nenaudingas, išskyrus tuos atvejus, kai atsisakantis sudaryti sutartis subjektas užima dominuojančią padėtį, o ypač, kai valdo esminius išteklius, be kurių kiti ūkio subjektai neturi galimybės vykdyti veiklos rinkoje. Mūsų nagrinėjamu atveju, UAB „Shell Lietuva“ neužima dominuojančios padėties atitinkamose rinkose, o UAB „Ekokuras“ turi galimybes vystyti savo veiklą nepaisant UAB „Shell Lietuva“ veiksmų. Taigi, Konkurencijos taryba neturi teisės priversti UAB „Shell Lietuva“ pratęsti sutartis su UAB „Ekokuras“, jei UAB „Shell Lietuva“ mano, kad tokių sutarčių tęsimas įmonei yra ekonomiškai nenaudingas ir netikslingas. Jeigu sutartys buvo nutrauktos nesilaikant šalių sutartinių įsipareigojimų, pažeidžiant Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso normas, UAB „Ekokuras“ turi teisę kreiptis į bendros kompetencijos teismą dėl žalos, padarytos UAB „Shell Lietuva“ veiksmais, atlyginimo. Konkurencijos taryba nėra kompetentinga spręsti žalos atlyginimo klausimus, o Konkurencijos įstatymo pažeidimo požymių, pareiškėjo nurodytuose UAB „Shell Lietuva“ veiksmuose, nėra.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 25 str. 4 d. 2 p.,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Atsisakyti pradėti tyrimą pagal UAB „Ekokuras“ prašymą ištirti neteisėtus UAB „Shell Lietuva“ veiksmus.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas