BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI UAB „BITĖ GSM“ VEIKSMŲ ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIUI TYRIMĄ

  • 2001 12 20
  • Nutarimo Nr.: 155
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2001 m. gruodžio mėn. 20 d. posėdyje išnagrinėjo Irenos Klemienės, gyv. Kaštonų g. 17-22, Alytus, pareiškimą ir dokumentus dėl UAB „BITĖ GSM“ veiksmų atitikimo Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
2001 m. spalio 07 d. Alytuje buvo platinamos (įmetant į buto pašto dėžutę) reklaminės skrajutės, kuriose buvo ši informacija: „YRA DALYKŲ, KURIUOS PAPASAKOTUM TIK NEPAŽĮSTAMAM ŽMOGUI. IR TIK TELEFONU. Apie nelaimingą viso gyvenimo meilę (trukusią dvi savaites). Apie tuos, kurie reguliuoja gyvenimą (ir gyvena tame pačiame bute). Apie tai, kad asmeniškai pažįstate Osamą bin Ladeną (kartu mokėtės). SKAMBINKITE 8-650 650-33 TELEPLEPYS“.
Kaip nurodo pareiškėja, tokio pat turinio TELEPLEPIO reklama transliuojama per radijo stotį M-l ir per Radijocentrą. Reklamuojant telefono numeri 8-650 650-33 nei TELEPLEPIO skrajutėje, nei jo reklamose per radijo nebuvo informacijos, kad telekomunikacijų paslaugos šiuo telefonu yra mokamos. Pareiškėjos dukra (moksleivė), neturėdama pilnos informacijos apie mokėjimą už pokalbius telefono numeriu 8-650 650-33, 2001 m. spalio 8-11 dienomis skambino minėto mobiliojo ryšio abonentui. Jai paskambinus šiuo telefonu pasigirsdavo: „Mielieji teleplepiai, čia galite kalbėti kiek norite ir apie ką norite. Laikykitės pokalbio etikos“. AB „Lietuvos telekomas“ suteiktų paslaugų ataskaita rodo, kad pareiškėjos telefonu Nr. 36-031 2001 m. spalio mėn. buvo kalbėta su minėtu Bitės GSM abonentu (865065033) 17 kartų ir už šias telekomunikacijų paslaugas reikės mokėti 179,11 Lt.
Vieną spalio mėnesio vakarą, dukrai kalbant su 8-650 650-33 abonentu, j pokalbi Įsijungė moteris ir pasakė, kad tai naujas Bitės GSM operatoriaus numeris, ir kad pokalbiai šiuo telefonu yra mokami.
Pareiškėjos teigimu „TELEPLEPYS“ reklama yra klaidinanti, nes reklamoje pateikiama informacija apie Bitės GSM telefono numerį 8-650 650-33 yra neišsami - nėra vartotojui būtinos informacijos, kad telekomunikacijų paslauga minėtu telefono numeriu yra mokama.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Pareiškėjos išdėstyta nuomonė, kad UAB „Bitės GSM“ organizuotų telefonu 8-650 650-33 „Teleplepys“ telekomunikacijų paslaugų reklama galėtų savo veiksmais pažeisti Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnį, yra nepagrįsta. Minėto įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje teigiama „kai sprendžiama, ar reklama yra klaidinanti, ypač reikia atsižvelgti į joje esančią informaciją apie: ...3) prekių (paslaugų) įsigijimo ir vartojimo (naudojimo) sąlygas- kainą...“. Mūsų nagrinėjamu atveju, paskambinus telefonu 8-650 650-33 pirmiausia vartotojas yra informuojamas, kad „skambučiai \ Teleplepį kainuoja tiek pat, kaip \ Bitės GSM tinklą“. Tai rodo, kad vartotojams suteikta visa būtina informacija klaidinimui išvengti.
Vadovaudamasi Reklamos įstatymo 17 straipsnio 2 dalimi, 19 straipsnio 1 dalimi ir Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Atsisakyti pradėti tyrimą dėl UAB „Bitė GSM“ veiksmų atitikimo Reklamos įstatymo 5 straipsniu.
 
Tarybos pirmininkas Rimantas Stanikūnas