Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo pranešimas

DĖL AUTOMOBILIUS PARDUODANČIŲ ĮMONIŲ VEIKSMŲ, REIKALAUJANT ATLIKTI GARANTINIŲ AUTOMOBILIŲ TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ TIK ĮGALIOTAME TINKLE, ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 5 STRAIPNIO IR EUROPOS BENDRIJOS STEIGIMO SUTARTIES 81 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS

  • 2009 06 25
  • Nutarimo Nr.: 2S-15
  • Papildomas tyrimas

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), susidedanti iš Konkurencijos tarybos pirmininko Rimanto Stanikūno, Konkurencijos tarybos narių: Sigito Cemnolonskio, Jono Rasimavičiaus, Jūratės Šovienės;

sekretoriaujant Zitai Balsienei;

dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijos valstybės tarnautojams: Laurai Gintilienei, Medeinai Augustinavičienei, Giedrei Jarmalytei, Elonui Šatui;

proceso šalims: UAB „Autotoja“ atstovei Ingai Šabūnienei; UAB „Inchcape Motors“ atstovui advokatui Rolandui Džervui; Hyundai Motor Baltic Ltd. atstovei advokatei Ramintai Karlonaitei; Honda Motor Europe Ltd. Estonian Branch atstovui advokatui Karoliui Kačerauskui; bendros Lietuvos ir Danijos įmonės UAB „Lautra Motors“ (toliau – UAB „Lautra Motors) atstovui Žilvinui Žeromskui; Renault Polska Sp. Z. o. o. atstovei advokato padėjėjai Laurai Šlepaitei; Saab Automobile AB atstovui advokatui Elijui Burgiui; Toyota Baltic AS atstovams: advokatui Pauliui Koverovui ir advokatui Laurui Butkevičiui; UAB „Tokvila“ atstovams: Algimantui Purauskui, Živilei Juknevičiūtei-Akstienei ir advokatui Tomui Rymeikiui; UAB „Veho“ atstovams: Rimantui Damkauskui ir advokatui Karoliui Kačerauskui;

nedalyvaujant UAB „Martonas“ ir UAB „Piliakalnis“ autocentras atstovams, nors apie posėdžio vietą ir laiką šios proceso šalys buvo informuotos registruotais laiškais;

viešame bylų nagrinėjimo posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl automobilius parduodančių ūkio subjektų veiksmų, reikalaujant atlikti garantinių automobilių techninę priežiūrą tik įgaliotame tinkle, atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 5 straipsnio ir Europos Bendrijos steigimo sutarties (toliau – EB sutartis, Sutartis) 81 straipsnio reikalavimams.

Konkurencijos taryba n u s t a t ė:

Tyrimas dėl automobiliais prekiaujančių ūkio subjektų veiksmų, reikalaujant atlikti garantinių automobilių techninę priežiūrą tik įgaliotame tinkle, atitikties Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams buvo pradėtas Konkurencijos tarybos 2007 m. gegužės 17 d. nutarimu Nr. 1S-54, atsižvelgus į UAB „Martonas“ pateiktą informaciją apie tai, kad pagal automobilių garantijos sąlygas, pridedamas prie jų pirkimo-pardavimo sutarčių, ši įmonė buvo įpareigota įsigytų automobilių techninę priežiūrą vykdyti tik įgaliotuose, automobilių pardavėjų nurodytuose servisuose. Konkurencijos tarybos 2007 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. 1S-129, 2008 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. 1S-3, 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 1S-48 tyrimo terminas buvo pratęstas. Atsižvelgusi į tai, kad buvo nustatyta, jog nagrinėjamos automobilių garantijos sąlygos gali turėti išstūmimo iš rinkos poveikį, Konkurencijos taryba 2008 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 1S-91 tyrimą pratęsė bei papildė automobilius parduodančių ūkio subjektų veiksmų atitikties EB sutarties 81 straipsnio reikalavimams vertinimu. Tyrimo terminas buvo dar kartą pratęstas Konkurencijos tarybos 2008 m. spalio 16 d. nutarimu Nr. 1S-145, o 2008 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1S-154 tyrimas buvo papildytas kelių ūkio subjektų veiksmų vertinimu. Tyrimo metu buvo nagrinėjamos automobilių techninės priežiūros teikimo galimybės, susijusios su garantinio automobilių aptarnavimo sąlygomis, bei atliekamas jų vertinimas pagal Konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, EB sutarties 81 straipsnį, Europos Komisijos 2002 m. liepos 31 d. reglamentą (EB) Nr. 1400/2002 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo vertikalių susitarimų ir suderintų veiksmų rūšims motorinių transporto priemonių sektoriuje1 (toliau – Reglamentas Nr. 1400/2002), bei kitas konkurenciją ribojančius susitarimus reglamentuojančias nuostatas.

Tyrimo metu nustatyta, kad automobilių techninė priežiūra yra atliekama periodiškai, priklausomai nuo automobilio naudojimo intensyvumo, atsižvelgiant į automobilio ridą ar jo eksploatavimo laikotarpį (pavyzdžiui, automobilio techninė priežiūra turi būti atliekama kas 30 000 km arba kas 2 metus) ir apima darbus, susijusius su automobilio natūraliu nusidėvėjimu bei kitais tinkamam automobilių eksploatavimui būtinais darbais, pavyzdžiui, tepalų, tepalų filtrų keitimas, padangų keitimas, lempučių keitimas, žvakių keitimas, valytuvų keitimas, stabdžių kaladėlių keitimas ir kt. Tuo tarpu automobilio remontas apima darbus, susijusius su automobilio gedimu, kurie automobilio garantinio laikotarpio metu yra atliekami neatlygintiniai, jeigu automobilio gedimas atsirado ne dėl automobilio naudotojo kaltės bei yra tenkinamos kitos garantinio aptarnavimo sąlygos. Viena iš tokių garantinio aptarnavimo teikimo sąlygų, kuri buvo nagrinėjama tyrimo metu, yra įpareigojimas automobilio techninę priežiūrą garantiniu laikotarpiu atlikti tik tam tikruose servisuose, kurie yra atitinkamai įgalioti atlikti konkretaus prekės ženklo automobilių priežiūros ir remonto darbus (toliau – įgalioti remontininkai).

Tyrimo metu dėl informacijos apie automobilių garantinio aptarnavimo teikimo sąlygas ir jų techninę priežiūrą buvo susirašinėjama su įvairių automobilių gamintojais/jų atstovais: Saab Automobile AB, Honda Motor Europe Ltd., Hyundai Motor Baltic Ltd., Renault Polska Sp. z. o. o., Toyota Baltic AS ir OAO „Avtovaz“; bei automobilių pardavėjais: bendra Lietuvos-Čekijos įmone UAB „ARX“, UAB „Keturi žiedai“, UAB „Autobrava“, UAB „Autodina“, UAB „Autoerdvė“, UAB „Autotoja“, UAB „Autoverslo automobiliai“, UAB „Autovytaras“, UAB „Kia Auto“, UAB „Krasta Auto“, UAB „Lautra Motors“, UAB „Moller Auto“, UAB „Piliakalnis“ autocentru, UAB „Raitas“, UAB „Rasmitas“, UAB „Silberauto“, UAB „Sostena“, UAB „Tokvila“, UAB „Veho“, UAB „Vilniaus Vista“, UAB „Vytaras“ 2, UAB „Žaibo ratas Vilnius“ ir UAB „Žibintas“.

Atsižvelgus į ūkio subjektų pateiktą informaciją, susijusią su parduotų automobilių garantinio aptarnavimo teikimo ir techninės priežiūros vykdymo sąlygomis, tyrimo metu nustatyta, kad tarp Honda, Hyundai, Renault, Saab ir Toyota automobilių gamintojų (jų atstovų) (atitinkamai Honda Motor Europe Ltd., Hyundai Motor Baltic Ltd., Renault Polska Sp. z. o. o., Saab Automobile AB ir Toyota Baltic AS) ir šių automobilių pardavėjų (UAB „Veho“ (Honda automobilių pardavėjas), UAB „Vytaras“ (Hyundai automobilių pardavėjas), UAB „Lautra Motors“ (Renault automobilių pardavėjas), UAB „Piliakalnis“ autocentras (Saab automobilių pardavėjas), UAB „Autotoja“ ir UAB „Tokvila“ (Toyota automobilių pardavėjai)) sudarytuose susitarimuose dėl automobilių platinimo ir pardavimo yra numatytos automobilių garantinio aptarnavimo teikimo sąlygos, ribojančios automobilių pirkėjų (naudotojų) galimybes laisvai pasirinkti automobilių techninės priežiūros paslaugų teikėjus. Tokia išvada buvo padaryta atsižvelgus į šių automobilių gamintojų ir pardavėjų sudarytų automobilių platinimo sutarčių, šių automobilių garantinių knygelių, automobilių pirkimo-pardavimo sutarčių nuostatas bei kitą ūkio subjektų pateiktą informaciją.

Išanalizavus šias aplinkybes bei papildomą ūkio subjektų pateiktą informaciją, tyrimo metu buvo padaryta išvada, kad tarp Honda Motor Europe Ltd. ir UAB „Veho“ (dėl Honda automobilių), tarp Hyundai Motor Baltic Ltd. ir UAB „Vytaras“ (dėl Hyundai automobilių), tarp Renault Polska Sp. z. o. o. ir UAB „Lautra Motors“ (dėl Renault automobilinių), tarp Saab Automobile AB ir UAB „Piliakalnis“ autocentras (dėl Saab automobilių), bei tarp Toyota Baltic AS ir UAB „Autotoja“ ir tarp Toyota Baltic AS ir UAB „Tokvila“ (dėl Toyota automobilių) yra sudaryti susitarimai, kuriais nustatytos automobilių garantinio aptarnavimo teikimo sąlygos, įpareigojančios pirkėjus (naudotojus) automobilių techninę priežiūrą vykdyti tik pas atitinkamo automobilio gamintojo įgaliotuosius remontininkus. Tyrimo metu buvo nagrinėjama šių susitarimų atitiktis Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir EB sutarties 81 straipsnio reikalavimams.

Kadangi pagal Konkurencijos įstatymo 6 straipsnį ir EB sutarties 81 straipsnio 3 dalį Konkurencijos įstatymo 5 straipsnyje ir EB sutarties 81 straipsnio 1 dalyje nurodyti konkurenciją ribojantys susitarimai gali būti leidžiami, jeigu jie tenkina tam tikras išimčių sąlygas, tyrimo metu buvo vertinama, ar nagrinėti susitarimai tarp Honda, Hyundai, Renault, Saab ir Toyota automobilių gamintojų ir pardavėjų atitinka Reglamente Nr. 1400/2002 įtvirtintas išimties sąlygas, kurias tenkinantiems vertikaliems susitarimams motorinių transporto priemonių sektoriuje nėra taikomi Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir EB sutarties 81 straipsnio 1 dalies reikalavimai. Viena iš tokių sąlygų, nurodytų šio reglamento 2 straipsnio 1 dalyje – rinkos dalis neturi viršyti 30 proc. Atsižvelgus į šią sąlygą bei į aplinkybę, jog visų nagrinėjamų automobilių gamintojų užimamos atitinkamų Honda, Hyundai, Renault, Saab ir Toyota automobilių techninės priežiūros rinkų dalys yra artimos 100 proc., tyrimo metu padaryta išvada, kad nagrinėti susitarimai netenkina Reglamente Nr. 1400/2002 nurodytų išimties sąlygų, todėl tyrimo metu buvo analizuojamas šių susitarimų poveikis konkurencijai.

Tyrimo metu nustatyta, kad tarp Honda, Hyundai, Renault, Saab ir Toyota automobilių gamintojų ir šių automobilių pardavėjų sudaryti susitarimai, kurie įpareigoja automobilių pirkėjus (naudotojus) garantiniu laikotarpiu automobilių techninę priežiūrą atlikti tik pas įgaliotus remontininkus, riboja konkurenciją atitinkamose techninio aptarnavimo rinkose. Tokia išvada grindžiama tuo, kad tokiu būdu yra apribojama automobilių pirkėjų (naudotojų) galimybė laisvai pasirinkti automobilių techninės priežiūros paslaugų teikėjus pagal jų teikiamų paslaugų kainas, kokybę ar kitus vartotojų pasirinkimą lemiančius kriterijus, jiems paliekant galimybę naudotis iš esmės tik įgaliotų remontininkų paslaugomis, o nepriklausomus remontininkus praktiškai išstumiant iš atitinkamų automobilių techninės priežiūros garantiniu laikotarpiu rinkų ar apskritai užkertant galimybes į jas patekti. Kadangi tokio pobūdžio konkurencijos ribojimą lemia sudaryti susitarimai nacionalinėse, apimančiose Lietuvos Respublikos teritoriją, rinkose, šie susitarimai tarp Honda, Hyundai, Renault, Saab ir Toyota automobilių gamintojų ir pardavėjų taip pat daro poveikį prekybai tarp valstybių, Europos Sąjungos narių. Tyrimo metu nebuvo nustatyta, kad tokie susitarimai skatintų ekonominę ar techninę pažangą arba kitu būdu teiktų vartotojams (automobilių pirkėjams (naudotojams)) papildomos naudos ir taip tenkintų Konkurencijos įstatymo 6 straipsnyje ir EB sutarties 81 straipsnio 3 dalyje numatytas bendras išimčių taikymo sąlygas.

Atsižvelgus į šias aplinkybes, atlikus tyrimą buvo padaryta išvada, kad Honda, Hyundai, Renault, Saab ir Toyota automobilių gamintojų ir šių automobilių pardavėjų sudaryti susitarimai, nustatantys vieną iš automobilių garantinio aptarnavimo sąlygų – privalomą techninės priežiūros atlikimą tik pas įgaliotus remontininkus, pažeidžia Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies ir EB sutarties 81 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

Tyrimo metu nustatytos aplinkybės ir padarytos išvados buvo išdėstytos Konkurencijos tarybos Paslaugų skyriaus 2008 m. gruodžio 22 d. pranešime Nr. 5S-17 „Apie atliktą tyrimą dėl automobilius parduodančių įmonių veiksmų, reikalaujant atlikti garantinių automobilių techninę priežiūrą tik įgaliotame tinkle, atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Europos Bendrijos steigimo sutarties 81 straipsnio reikalavimams“ (toliau – Pranešimas apie atliktą tyrimą). Savo nuomones dėl tyrimo išvadų pareiškė UAB „Autotoja“ (2009 m. vasario 12 d. raštas), UAB „Veho“ (2009 m. vasario 13 d. raštas), UAB „Tokvila“ (2009 m. vasario 17 d. raštas), UAB „Inchcape“ (2009 m. vasario 20 d. raštas), Saab Automobile AB (2009 m. vasario 27 d. raštas), Hyundai Motor Baltic Ltd. (2009 m. kovo 2 d. raštas), Toyota Baltic AS (2009 m. kovo 2 d. raštas), Honda Motor Europe Ltd. (2009 m. kovo 23 d. raštas) ir Renault Polska Sp. Z. o. o. (2009 m. kovo 23 d. raštas). Savo nuomonėse ūkio subjektai nesutiko su Pranešime apie atliktą tyrimą padarytomis išvadomis ir teigė, jog tyrimo metu buvo netinkamai apibrėžtos atitinkamos rinkos bei netinkamai nustatytos įgaliotų ir neįgaliotų remontininkų užimamos rinkų dalys jose. Be to, nurodė, kad tyrimo metu nustatytos aplinkybės yra neteisingos, nes, ūkio subjektų teigimu, automobilių pirkėjai (naudotojai) garantiniu laikotarpiu gali naudotis ir nepriklausomų remontininkų teikiamomis techninės priežiūros paslaugomis ir neprarasti teisės į garantinį aptarnavimą. Ūkio subjektai taip pat teigė, kad nagrinėjama situacija negali būti vertinama kaip susitarimas tarp automobilių gamintojų ir pardavėjų, nes garantijos teikimo sąlygas nustato automobilių gamintojai vienašališkai. Kita vertus, ūkio subjektai taip pat teigė, kad susitarimams tarp automobilių gamintojų ir pardavėjų turi būti taikoma Reglamente Nr. 1400/2002 nurodyta išimtis. Iš esmės tokias pačias nuomones ūkio subjektų atstovai pareiškė ir Konkurencijos tarybos 2009 m. birželio 11 d. viešo bylų nagrinėjimo posėdžio metu.

Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:

Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir EB sutarties 81 straipsnio 1 dalies nuostatos draudžia ūkio subjektams sudaryti bet kokius susitarimus, kuriais siekiama riboti, kurie riboja ar kurie gali riboti konkurenciją. Taigi, siekiant konstatuoti šių teisės normų pažeidimą, būtina tinkamai įvertinti, ar atitinkami santykiai tarp ūkio subjektų gali būti laikomi susitarimu konkurencijos teisės prasme, tokio susitarimo galimybes daryti įtaką ar daromą įtaką konkurencijai, bei su atitinkamais santykiais susijusį teisinį reglamentavimą.

Atsižvelgus į tyrimo metu nustatytas aplinkybes bei į proceso šalių pareikštus argumentus, darytina išvada, jog nagrinėjamu atveju būtina atlikti papildomą tyrimą, kad būtų nustatytos visos su nagrinėjama byla susijusios faktinės aplinkybės, galinčios turėti reikšmės, vertinant tarp automobilių gamintojų ir pardavėjų – tarp Honda Motor Europe Ltd. ir UAB „Veho“ (dėl Honda automobilių), tarp Hyundai Motor Baltic Ltd. ir UAB „Vytaras“ (dėl Hyundai automobilių), tarp Renault Polska Sp. z. o. o. ir UAB „Lautra Motors“ (dėl Renault automobilinių), tarp Saab Automobile AB ir UAB „Piliakalnis“ autocentras (dėl Saab automobilių), bei tarp Toyota Baltic AS ir UAB „Autotoja“ ir tarp Toyota Baltic AS ir UAB „Tokvila“ (dėl Toyota automobilių) – sudarytų susitarimų dėl automobilių garantinio aptarnavimo teikimo sąlygų atitiktį Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies ir EB sutarties 81 straipsnio 1 dalies reikalavimams.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Konkurencijos taryba n u t a r i a:

Grąžinti bylą dėl automobilius parduodančių ūkio subjektų veiksmų, reikalaujant atlikti garantinių automobilių techninę priežiūrą tik įgaliotame tinkle, atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Europos Bendrijos steigimo sutarties 81 straipsnio reikalavimams papildomam tyrimui atlikti.

Šis nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos ar rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

 

Pirmininkas Rimantas Stanikūnas


1OL, 2002 L 203, p. 30.

2UAB „Vytaras“ 2008 m. liepos 1 d. buvo išregistruota iš Juridinių asmenų registro, nes buvo prijungta prie UAB „Inchcape Motors“, kuri yra UAB „Vytaras“ teisių perėmėja.

Nutarimo rezoliucinė dalis paskelbta: Informaciniai pranešimai Nr. 51-652, 2009-07-01