Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL BĮ UAB „NORFOS MAŽMENA“, AB „VILNIAUS DUONA“, BĮ UAB „SANITEX“ IR UAB „VILNIAUS PREKYBOS MAŽMENA“ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NUOSTATŲ PAŽEIDIMO

  • 2000 06 29
  • Nutarimo Nr.: 9/b
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), susidedanti iš
Konkurencijos tarybos pirmininko R.Stanikūno,
Konkurencijos tarybos narių D.Klimašauskienės, Š.Pajarsko, J.Rasimavičiaus,
sekretoriaujant Z.Balsienei,
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijos darbuotojams V.Aleksienei, P.Kvietkauskienei, K.Martišienei, E.Navickaitei, V.Rimkui, A.Žegūnaitei,
dalyvaujant proceso šalims:
AB „Vilniaus duona“ komercijos direktoriui N.Juzikiui,
UAB „Norfos mažmena“ įgaliotam atstovui R.Činčiui,
UAB „Sanitex“ direktoriui A.Pakalniui,
UAB „Vilniaus prekybos mažmena“ įgaliotam atstovui V.L.Savickui,
J.Markelevičius apie posėdžio vietą ir laiką buvo informuotas Konkurencijos tarybos 2000 06 21 registruotu raštu Nr.1082, tačiau posėdyje nedalyvavo.
viešame Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl dėl BĮ UAB „Norfos mažmena“, AB „Vilniaus duona“, BĮ UAB „Sanitex“ ir UAB „Vilniaus prekybos mažmena“ Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo nuostatų pažeidimo.
Konkurencijos taryba nustatė:
Tyrimas buvo pradėtas 2000 m. sausio 24 d. Konkurencijos tarybos nutarimu Nr.7 J.Markelevičiaus, gyv. L.Asanavičiūtės g. 38-80, Vilnius, pareiškimo pagrindu. Pareiškėjas nurodė, kad 2000 01 13 BĮ UAB „Norfos mažmena“ parduotuvėje „Kometa“ pirko vaflius su miško uogomis „Bingo“, kur ant pakuotės užrašas skelbė „Dalyvauk žaidime, laimėk!“, tačiau prie prekių jokių žaidimo taisyklių nebuvo, nebuvo jų nei ant pakuotės, nei jos viduje. Paprašius, parduotuvės direktorius atnešė taisykles, bet žaidimas jau buvo pasibaigęs 1999 m. lapkričio 21 d.
Tyrimo metu nustatyta, kad BĮ UAB „Norfos mažmena“ nuo 1999 m. lapkričio 22 d. iki 2000 m. sausio 27 d. įvairių vaflių (su miško uogomis, riešutinių, karamelinių ir šokoladinių) „Bingo“, kurių ženklinime ant prekės pakuotės buvo nurodyta „Žaidimas pakuotės viduje“, pardavė 7825 vienetus už 4249,40 Lt jau pasibaigus žaidimui.
Minėtus vaflius gamina AB „Vilniaus duona“. Tyrimo metu buvo gauti AB „Vilniaus duona“ duomenys ir informacinė medžiaga apie įvairių vaflių „Bingo“ su nuoroda ženklinime „Žaidimas pakuotės viduje“ gamybą ir realizaciją 1999 11 22 - 2000 01 27 laikotarpyje. AB „Vilniaus duona“ 2000 03 06 raštu Nr.244 informavo Tarybą, kad vaflius, skirtus žaidimui, įmonė gamino pagal įmonės standartą ĮST-2264683-07:1998. Gauti dokumentai parodė, kad nuo 1999 11 22 iki 2000 01 27 (imtinai) AB „Vilniaus duona“ pardavė 464721 vnt. vaflių (su miško uogomis, karamelinių, riešutinių, šokoladinių) „Bingo“ už 297421,4 Lt, tačiau žaidimo taisyklių pirkėjams jau neduodavo. Šiuos vaflius realizavo AB „Vilniaus duona“, BĮ UAB „Sanitex“ ir UAB „Vilniaus prekybos mažmena“. Todėl atliekant tyrimą buvo paprašyta BĮ UAB „Sanitex“ ir UAB „Vilniaus prekybos mažmena“ pateikti reikalingus dokumentus ir kitą informaciją apie įvairių vaflių „Bingo“ su nuoroda „Žaidimas pakuotės viduje“ realizaciją.
2000 03 17 gauti dokumentai iš BĮ UAB „Sanitex“ parodė, kad bendrovė laikotarpyje 1999 11 22 - 2000 01 27 pardavė 409221 vnt. įvairių vaflių „Bingo“ su nuoroda „Žaidimas pakuotės viduje“ už 288929,93 Lt. BĮ UAB „Sanitex“ minėtus vaflius pardavė 4660-čiai Lietuvos Respublikos prekybos įmonių.
Pagal gautus dokumentus nustatyta, kad UAB „Vilniaus prekybos mažmena“ nuo 1999 m. lapkričio 22 d. iki 2000 m. sausio 27 d. pardavė 120266 vnt. minėtų vaflių už 83428,49 Lt.
Nuoroda „Žaidimas pakuotės viduje“ ant vaflių pakuotės turėjo reikšmingos įtakos pirkėjui pasirenkant vaflius ir juos perkant. Pirkėjas, pirkdamas vaflius „Bingo“ su minėta nuoroda tikėjosi, kad jų vartojimo savybės bus naudingesnės, negu kitų vaflių, nes jis turės galimybę dalyvauti žaidime, ir galbūt laimėti žaidimo prizą. Tačiau vartotojas, nusipirkęs šių vaflių laikotarpyje 1999 11 22 - 2000 01 27 jau negalėjo dalyvauti žaidime. Žaidimo taisyklėse, parengtose AB „Vilniaus duona“ ir reklamos agentūros „MIA“, buvo nurodyta, kad nuo 1999 m. spalio 1 d. iki 1999 m. lapkričio 21 d. (imtinai) kiekvienas vaflių „Bingo“ pirkėjas gali dalyvauti žaidime.
Posėdyje dalyvavęs BĮ UAB „Sanitex“ direktorius A.Pakalnis paaiškino, kad minimi vafliai buvo parduoti 4660 parduotuvių ir buvo gautas tik vienas nusiskundimas, o tai, A.Pakalnio nuomone, rodo, kad vartotojai buvo informuoti, todėl siūloma taikyti sankcija yra per griežta. Taip pat A.Pakalnis paaiškino, kad, vykstant reklaminėms akcijoms, informacija vartotojams pateikiama įvairiais būdais ir, trūkstant patirties, sunku kontroliuoti, ar ši informacija visada pateikiama vartotojui perkant prekę. Kartu A.Pakalnis paaiškino, kad jų įmonė dirba kaip didmenininkas ir jų pagrindinė funkcija yra prekių platinimas, o ne reklamos priežiūros funkcija.
AB „Vilniaus duona“ komercijos direktorius N.Juzikis įmonės kaltę pripažino ir paaiškino, kad tokia reklaminė akcija buvo vykdoma pirmą kartą ir trūko patirties. Reklamos tikslas buvo supažindinti vartotoją su naujais vafliais, kurie yra pagaminti pagal naują technologiją. Rinkoje yra labai daug ir įvairių vaflių, todėl norint, kad atsipirktų į naujų gamybos linijų diegimą įdėtos lėšos ir vartotojas atkreiptų dėmesį į naujus vaflius, buvo pasirinkta tokia reklamos akcija. Reklama buvo planuota iki 1999 m. lapkričio 21 d., tačiau sandėlyje minėtų vaflių buvo sudėta daugiau ir nespėjus sukontroliuoti, jie toliau buvo tiekiami prekybos įmonėms. N.Juzikis prašė atkreipti dėmesį į tai, kad AB „Vilniaus duona“ ėmėsi visų priemonių, kad daroma žala vartotojui būtų sustabdyta ir nuo 2000 m. sausio 25 d. vafliai „Bingo“ buvo pardavinėjami su lipde, dengiančia užrašą ant pakuotės „žaidimas pakuotės viduje“. Taip pat N.Juzikis prašė neskirti baudų jų partneriams - prekybos įmonėms.
UAB „Vilniaus prekybos mažmena“ įgaliotas atstovas V.L.Savickas paaiškino, kad labai sunku kontroliuoti, ar informacija apie reklaminę akciją pateikiama vartotojui. Taip pat V.L.Savickas pareiškė, kad šiuo atveju AB „Vilniaus duona“ pati nukentėjo, nes vieną kartą suklaidintas vartotojas gali daugiau tokios prekės nepirkti.
Konkurencijos taryba konstatavo:
AB „Vilniaus duona“, BĮ UAB „Sanitex“, UAB „Vilniaus prekybos mažmena“ ir BĮ UAB „Norfos mažmena“ realizavo vaflius „Bingo”, ant kurių pakuotės užrašas skelbė „Dalyvauk žaidime, laimėk!“, kai žaidimas jau buvo pasibaigęs. Toks klaidinimas vertinamas kaip vartotojų klaidinimas nurodant neteisingas žinias apie prekės vartojimo savybes. Taigi šiais veiksmais buvo pažeistas Konkurencijos įstatymo Nr.I-2878 7 straipsnio 1 dalies 2 punktas, kuris draudžia klaidinti vartotojus, nurodant neteisingas žinias apie prekės kokybę, vartojimo savybes, pagaminimo vietą ir būdą, parduodamą kiekį ir kainą. Konkurencijos taryba baudos dydį diferencijuoja atsižvelgiant į pažeidimu padarytos žalos dydį, pažeidimo trukmę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, ūkio subjektui dėl pažeidimo tekusių pajamų dydį, kiekvieno ūkio subjekto įtaką pažeidimo padarymui, kai pažeidimą padaro keli ūkio subjektai. Atsižvelgdama į tai, kad BĮ UAB „Norfos mažmena“ ir kitų 4660-ies Lietuvos Respublikos prekybos įmonių įtaka pažeidimo padarymui yra mažareikšmė, ir kad šiems ūkio subjektams dėl pažeidimo tekusių pajamų dydis yra nedidelis, Konkurencijos taryba nutarė šioms įmonėms sankcijų netaikyti.
Vadovaudamasi LR konkurencijos įstatymo (1992 m. rugsėjo 15 d. Nr.I-2878) 7 str. 1 d. 2 p., LR konkurencijos įstatymo (1999 m. kovo 23 d. Nr. VIII-1099) 40 str. 1d. 3 p., 41 str. 2d.,
Konkurencijos taryba nutarė:
1. Už Konkurencijos įstatymo Nr.I-2878 7 straipsnio 1 dalies 2 punkto pažeidimą skirti AB „Vilniaus duona“ 4000 Lt baudą.
2. Už Konkurencijos įstatymo Nr.I-2878 7 straipsnio 1 dalies 2 punkto pažeidimą skirti BĮ UAB „Sanitex“ 3000 Lt baudą.
3. Už Konkurencijos įstatymo Nr.I-2878 7 straipsnio 1 dalies 2 punkto pažeidimą skirti UAB „Vilniaus prekybos mažmena“ 2000 Lt baudą.
4. BĮ UAB „Norfos mažmena“ ir kitoms 4660-čiai Lietuvos Respublikos prekybos įmonių netaikyti sankcijų, nes jų įtaka pažeidimo padarymui yra mažareikšmė.
 
KONKURENCIJOS TARYBOS PIRMININKAS RIMANTAS STANIKŪNAS