Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

DĖL CARLSBERG A/S PRANEŠIMO APIE KONCENTRACIJĄ ĮSIGYJANT AB “KALNAPILIS”, UAB “UTENOS ALUS”, UAB “JUNGTINIS ALAUS CENTRAS” KONTROLĘ

  • 2000 11 09
  • Nutarimo Nr.: 123
Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba 2000 11 09 d. Konkurencijos tarybos posėdyje nagrinėjo Carlsberg A/S 2000 07 12 pateiktą pranešimą apie koncentraciją.
Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba nustatė:
Carlsberg A/S turi priklausomą ūkio subjektą: AB “Švyturys”. Vykdoma koncentracija Lietuvoje atspindi koncentracijos veiksmus vykdomus užsienyje. 2000 gegužės 31 d. buvo pasirašyta sutartis tarp Carlsberg A/S ir Orkla ASA dėl bendros įmonės Carlsberg Breweries AS (toliau CB) steigimo, apjungiant visą šių įmonių alaus ir gaiviųjų gėrimų verslą. Minėtą įmonę CB 100% steigia Carlsberg AS. Po to akcijos paskirstomos taip: 60% Carlsberg A/S ir 40% Orkla ASA. Orkla ASA mainais už akcijas perduoda CB visą alaus ir gaiviųjų gėrimų verslą (t.y. 100% Pripps Ringnes AB ir Pripps Ringnes AB valdomą 50% BBH) kaip turtinį įnašą į naujai įkurtos bendrovės įstatinį kapitalą. CB turės Carlsberg prekės ženklo naudojimo teises 99 metų laikotarpiui su galimybe ją atnaujinti. Carlsberg AS teisės į Tuborg ir kitus prekės ženklus bus perduotos CB. Kitą dalį 50% BBH valdo Oy Hartwall Ab. Pastarosios įmonės 20.38% valdo Orkla ASA. Ši dalis į CB nėra perduodama. Lietuvoje BBH kontroliuoja dvi alaus gamybos įmones; AB “Kalnapilis” ir UAB “Utenos alus”. Be to, BBH 100% kontroliuoja UAB “Jungtinis alaus centras”. Pastaroji įmonė vykdo paslaugų teikimo ir produkcijos pirkimo sutartis su AB “Kalnapilis” ir UAB “Utenos alus”. Paslaugų teikimas apima: produkcijos ir taros surinkimą, sandėliavimą, transportavimą, skirstymą, buhalterinės apskaitos paslaugas ir konsultacijas, darbo veiklos organizavimo ir veiklos vykdymo paslaugas, personalo apmokymą, marketingo bei reklamos kampanijų ir prekybos akcijų bei pardavimų organizavimą bei vykdymą, konjunktūros bei rinkos segmentų tyrimus. Be to, numatoma, kad UAB “Utenos alus”, AB “Kalnapilis”, AB “Švyturys” ir UAB “Jungtinis alaus centras” bus reorganizuotos sujungimo būdu, kurio rezultatas būtų vienos bendrovės sukūrimas, kurios kontrolė priklausytų Carlsberg Breweries ir BBH.
Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba konstatavo:
Carlsberg A/S vykdoma koncentracija vertinama kaip horizontali alaus rinkoje, stipriai keičianti koncentracijos laipsnį alaus rinkoje. Buvo nustatyta, kad koncentracijoje dalyvaujančios alaus gamybos įmonės: AB “Švyturys”, AB “Kalnapilis” ir UAB “Utenos alus” užima maždaug lygias alaus rinkos dalis, t.y. po 20 – 22% rinkos ir kad po koncentracijos bus sukurta dominuojanti padėtis alaus rinkoje ir itin apribota konkurencija. Horizontali alaus koncentracija bus sustiprinta ir vertikalia koncentracija per UAB “Jungtinis alaus centras” vykdomą aukščiau minėtą veiklą. Be to, konkurencijos ribojimą stiprina tai, kad įvertinus artimiausius konkurentus kolektyvinis dominavimas siektų beveik 80% alaus rinkos. Atsižvelgusi į susidarysiančią padėtį alaus rinkoje ir Konkurencijos tarybos išvadas Carlsberg A/S įsipareigoja ( BBH tam pritaria) parduoti vieną iš koncentracijoje dalyvaujančių alaus gamybos įmonių.
Vadovaudamasi LR konkurencijos įstatymo 14 str. 1d. 2p.,
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba nutarė:
1. Leisti Carlsberg A/S vykdyti koncentraciją įsigyjant AB “Kalnapilis”, UAB “Utenos alus”, UAB “Jungtinis alaus centras” kontrolę pagal pateiktą pranešimą prie tokių Konkurencijos tarybos įpareigojimų ir koncentracijos vykdymo sąlygų:
1.1. Carlsberg A/S ir/arba BBH įpareigojamas parduoti šiuo metu neįvardintą vieną iš koncentracijoje dalyvaujančių įmonių ( arba AB “Švyturys”, arba AB “Kalnapilis”, arba UAB “Utenos alus”).
1.2. Pardavimo terminas laikomas konfidencialiu ir aprašomas šio nutarimo Priede Nr.1.
1.3. Parduoti ūkio subjektui nesusijusiam pagal LR konkurencijos įstatymą su Carlsberg A/S, Orkla ASA ir CB.
1.4. Vadovaujantis verslo logika išlaikyti parduodamos įmonės įvaizdį, konkurencingumą, turimus prekės ženklus, kitas įgytas teises, išskyrus teises susijusias su bendru produkcijos platinimo tinklu. Pagal atskirą prašymą ir šalių susitarimu šiame punkte minimi įpareigojimai ir koncentracijos vykdymo sąlygos gali būti pakeisti siekiant išvengti konkurencijos ribojimo ir užtikrinti įmonės pardavimą .
1.5. Apie visus vykdomus įmonės pardavimo veiksmus ir eigą nuolat informuoti LR Konkurencijos tarybą, nurodant parduodamą įmonę ir potencialius pirkėjus, pardavimo būdą ir kt., kad LR Konkurencijos taryba galėtų savalaikiškai įvertinti pirkėjo potencialias galimybes sėkmingai konkuruoti Lietuvos alaus rinkoje ir pritarti pasirinkto pirkėjo kandidatūrai. Šiuo atveju pardavimo terminas atskiru prašymu Konkurencijos tarybos nutarimu gali būti pratęstas tokiam laikotarpiui, kuris motyvuotai pagrįstas pardavimo sandoriui užbaigti.
1.6. Vykdant atskirus koncentracijos veiksmus, reikalingus įpareigojimų ir koncentracijos vykdymo sąlygų įgyvendinimui, būtina kreiptis į LR Konkurencijos tarybą dėl leidimo tokiems veiksmams atlikti.
1.7. Koncentracijoje dalyvaujančių aukščiau minėtų įmonių produkcijos platinimo, distribucijos, žaliavų tiekimo tinklai (išskyrus taros supirkimą) galės būti sujungti tik gavus LR konkurencijos tarybos leidimą reorganizuoti visas koncentracijoje dalyvaujančias įmones sujungimo būdu.
1.8. Už įpareigojimų ir koncentracijos vykdymo sąlygų nurodytų šiame nutarime nevykdymą taikoma atsakomybė numatyta LR Konkurencijos įstatymo VI skyriuje.
1.9. Esant pagrindo manyti, kad vykdant koncentraciją buvo pažeisti Konkurencijos įstatymo reikalavimai arba Konkurencijos tarybos nutarimai, arba kontroliuojantys ūkio subjektai pažeidė koncentracijos vykdymo sąlygas ir įpareigojimus, LR Konkurencijos taryba turi teisę pakeisti arba panaikinti šį nutarimą dėl leidimo vykdyti koncentraciją.
 
Tarybos Pirmininkas Rimantas Stanikūnas