BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL GALIMOS KLAIDINANČIOS REKLAMOS NAUDOJIMO REKLAMUOJANT DEŠRELES „JAZZ“ TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2003 10 02
  • Nutarimo Nr.: 1S-105
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2003m.spalio 2 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo Vartojimo prekių skyriaus atlikto tyrimo medžiagą dėl galimos klaidinančios reklamos naudojimo reklamuojant dešreles „Jazz“.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas pradėtas 2003 m. liepos 15 d. vykdant Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nutarimą Nr. 1S-74 „Dėl galimos klaidinančios reklamos naudojimo reklamuojant dešreles „Jazz“. Pareiškėja, Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, savo 2003 m. birželio 26 d. pasitarimo protokole, kurį pateikė Konkurencijos tarybai, be kitų duomenų nurodė, kad per televiziją skleidžiama tokio turinio reklama: „Pirkite „Klaipėdos maisto“ „Jazz“ dešreles“. Pareiškėjos nuomone nurodyta reklama klaidina vartotojus, nes nepateikiama išsami, tiksli informacija apie prekės gamintoją. Reklamos tekste naudojami žodžiai (žymuo) „Klaipėdos maistas „, kaip teigia pareiškėja, gali suklaidinti vartotojus dėl gaminio pagaminimo vietos. Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos inspekcija prašo ištirti klaidinančios reklamos faktą.
Tyrimo metu nustatyta, kad UAB „Pentinuotis“ ir UAB „Klaipėdos maisto produktai“ yra Suomijos įmonės „ HK Ruokatalo“ dukterinės įmonės Lietuvos Respublikoje ir dešrelių „Jazz“, pagamintų Latvijos įmonėje „Rigas Miesnieks“ importuotojos. Suomijos įmonė „HK Ruokatalo“ turi nuosavybės teisę į prekės ženklą „Klaipėdos maistas“ ir juo žymi savo gaminius, jų tarpe ir dešreles „Jazz“ .
2003 m. balandžio mėn. 20, 27 dienomis ir gegužės mėn. 4 d. LNK televizijos laidoje „Baltojo katino svetainė“ buvo rodomas reklaminis siužetas, kur be kitų teiginių, tekste buvo sakoma: „...Naujos dešrelės ? Kieno ? „Klaipėdos maisto“. „Jazz“ dešrelės modernioje pakuotėje.... „Klaipėdos maisto“ - visada tik aukščiausios kokybės mėsos gaminiai....“Klaipėdos maisto“ virtos dešrelės „Jazz“- tikras džiazas virtuvėj e.... „Klaipėdos maisto“ „Jazz“ dešrelės labai mėgstamos visos mūsų šeimynos....Taigi, Klaipėdos dešrelės „Jazz“, kaip ir visa „Klaipėdos maisto“ produkcija-tiesiog labai skanu....džiazuoju su Klaipėdos „Jazz“ dešrelėmis.“
Reklaminio teiginio: „Pirkite „Klaipėdos maisto“ „Jazz“ dešreles“ nurodytame reklaminiame siužete nenaudota.
Tyrimo metu nustatyta, kad reklamos davėjas yra UAB „Klaipėdos maisto produktai“, nes reklaminį siužetą, kuriame panaudoti aukščiau nurodyti reklaminiai teiginiai, savo iniciatyva ir interesais, reklamos įmonei UAB „KREDO R“ užsakė UAB „Klaipėdos maisto produktai“. Šios abi įmonės 2003 m. balandžio 16 d pasirašė sutartį Nr.2003-24. UAB „KREDO R“ veikdami UAB „Klaipėdos maisto produktai“ vardu, minimą reklamą užsakė LNK televizijos kanalu transliuojamoje programoje „Baltojo katino svetainė“.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Konkurencijos tarybos nuomone, atlikus tyrimą nustatyta, kad reklamos davėjo UAB „Klaipėdos maisto produktai“ pavedimu užsakyta ir televizijos LNK kanalu programoje „Baltoje katino svetainė“ transliuotame reklaminiame siužete aukščiau nurodytuose tekstuose panaudoti žodžiai (žymuo): „Klaipėdos maistas“, pagal požymius, gali turėti klaidinančios reklamos požymių. Vidutinis vartotojas, žiūrėdamas minėtą reklaminį siužetą ir girdėdamas žodžius „Klaipėdos maisto“, turi pagrindo manyti, kad reklamuojamos „Jazz“ dešrelės pagamintos Klaipėdoje. Tačiau, vadovaujantis Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu, informacija gali būti pripažinta klaidinančia reklama, tik įrodžius šias tris aplinkybes kaip visumą:
1) informacija yra reklama.
2) reklamoje pateikiami teiginiai yra neteisingi ir tokia reklama suklaidino ar galėjo suklaidinti vartotojus.
3) reklama galėjo paveikti vartotojų ekonominį elgesį.
UAB „Klaipėdos maisto produktai“ importuojamų prekių - dešrelių „Jazz“ ženklinimas atitinka Lietuvos Respublikos parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių reikalavimus. Ant dešrelių „Jazz“ pakuotės, be kitų ženklinimo rekvizitų nurodoma: „Gamintojas: A/S „Rigas Miesnieks“, Atlasą iela 7,LV-1026 Riga, Latvija. Vartotojai, prieš pirkdami šią prekę turi galimybę gauti pilną informaciją apie perkamą prekę, įskaitant ir jo pagaminimo vietą. Todėl vartotojas, prieš darydamas ekonominį apsisprendimą gali išvengti suklaidinimo.
Atsižvelgiant į išdėstytą pagal pirminę ir papildomai gautą informaciją, nėra pagrindo teigti, kad nurodytas faktas pagal visus tris požymius atitinka klaidinančios reklamos kriterijų reikalavimus.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 30 str. 1 d.
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Nesant įstatymo pažeidimo požymių, tyrimą nutraukti.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas