BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL GALIMOS KLAIDINANČIOS REKLAMOS NAUDOJIMO REKLAMUOJANT INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ PIRTIS TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2002 04 04
  • Nutarimo Nr.: 39
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba) 2002 m. balandžio 4 d. Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo Vartojimo prekių skyriaus pateiktą informaciją apie UAB „SAREME“ veiksmus reklamuojant Vokietijos firmos „SEBASTIAN“ gamybos infraraudonųjų spindulių pirčių gydomąsias savybes.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
UAB „SAREME“, reklamuodama parduodamų Vokietijos firmos „SEBASTIAN“ gamybos infraraudonųjų spindulių pirtis reklaminiame-informaciniame savaitraštyje „ReklamaPlius“ bendrovės internetiniame puslapyje www.sareme.lt reklaminiame leidinyje „INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ PIRTYS BAHИ C ИНФРAKPACHbIM H3ЛYЧEHИEM INFRARED CABIN INFRAROT TIEFENWARME - SYSTEM“, laikraštyje „Эксрресс неделя“, laikraščio „Lietuvos ryto“ priede „Stilius“, žurnale „Moteris“, žurnale „Ieva&Bazaar“, žurnale „Vitta“, žurnale „Salonas“, žurnale „Baltikum Kosmetik“, mažo formato 2002 metų kalendoriuje nurodė efektyvias šių pirčių gydomąsias savybes.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Tyrimo metu nustatyta, kad UAB „SAREME“ naudojami reklaminiai teiginiai apie parduodamų Vokietijos firmos „SEBASTIAN“ gamybos infraraudonųjų spindulių pirčių gydomąsias savybes yra neteisingi ir nepagrįsti. UAB „SAREME“ nepateikė dokumentų įrodančių, kad naudojantis infraraudonųjų spindulių pirtimis yra gaunamas gydomasis poveikis. Tokių teiginių apie šių pirčių gydomąsias savybes nenurodė nei skleidžiamoje reklamoje nei pirčių naudojimo instrukcijoje jų gamintojas Vokietijos firma „SEBASTIAN“.
Š.m. kovo 25 d. UAB „SAREME“ informavo, kad bendrovė nutraukė firmos „SEBASTIAN“ gamybos infraraudonųjų spindulių pirčių gydomųjų savybių reklamą.
Vadovaujar.is Reklamos įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi ir 2 dalies 3 punktu poveikio priemonė, kurią būtų galima taikyti pažeidėjui už Reklamos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą yra įpareigojimas nutraukti klaidinančios reklamos. Kadangi UAB „SAREME“ nutraukė klaidinančios reklamos naudojimą, nėra pagrindo taikyti šią sankciją.
Vadovaudamasi Reklamos įstatymo 17 straipsnio 2 dalimi, 19 straipsnio 1 dalimi bei Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 1 ir 3 dalimis,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1. Nutraukti tyrimą pradėtą vykdant Konkurencijos tarybos 2002 m. sausio 17 d. nutarimą Nr. 3 „Dėl UAB „SAREME“ veiksmų, reklamuojant infraraudonųjų spindulių pirtis, atitikimo Reklamos įstatymo 5 straipsnį tyrimo pradėjimo“.
2. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms arba jeigu ūkio subjektas nesilaikys Reklamos įstatymo pagrindu nustatytų sąlygų ir įpareigojimų, nutrauktą tyrimą atnaujinti.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas