BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


DĖL GALIMOS KLAIDINANČIOS REKLAMOS NAUDOJIMO REKLAMUOJANT INTYMIOS HIGIENOS KREMĄ „VIACREME“ TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2002 10 10
  • Nutarimo Nr.: 111
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba) 2002 m. spalio mėn. 10 d. Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl galimo Reklamos įstatymo pažeidimo reklamuojant intymios higienos kremą „Viacreme“ tyrimo nutraukimo.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Reklamos davėjas (kaip tyrimo metu nustatyta - Visuomeninė organizacija Klubas „įvaru“) intymios higienos kremą „Viacreme“ spaudoje reklamavo kaip lytinį pasitenkinimą bei orgazmą padedantį pajusti kremą moterims. Reklamoje teigiama, kad tai natūralus, subalansuotas preparatas, suteikiantis moteriai pasitikėjimo savimi ir partneriu, kurį reguliariai naudojant patiriamas didžiausias malonumas lytinių santykių metu.
Reklamos įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad klaidinanti reklama -reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti.
Konkurencijos tarybos 2002 m. liepos mėn. 18 d. nutarimu Nr. 86 pradėto tyrimo metu nustatyta, kad Vilniaus visuomenės sveikatos centras intymios higienos kremą „Viacreme“ įregistravo kaip kosmetikos gaminį, 2002-05-21 išduodant Kosmetikos gaminio higieninį pažymėjimą Nr. V4-109. Pažymėjime bei pridedamame Normatyvinių dokumentų bei gaminių higieninės ekspertizės protokole teigiama, kad gaminys atitinka higienos normas HN 62:2001 „Kosmetikos gaminiai“, yra „tinkamas naudoti pagal paskirtį, pavojaus sveikatai nekelia“. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001-07-23 įsakymo Nr. 403 „Kosmetikos ir asmens higienos gaminių saugos sveikatai įvertinimo tvarka“ 4 dalyje nustatyta, kad „Kosmetikos gaminys - medžiaga ar preparatas, skirtas išorinėms kūno dalims (epidermiui, plaukams, nagams, lūpoms ir išoriniams lytiniams organams) arba dantims, burnos ertmės gleivinei tik/ar daugiausia valyti, kvėpinti, pakeisti išvaizdą ar kvapą, apsaugoti ir/ar palaikyti gerą jų būklę“. Tuo tarpu Lietuvos Respublikos Vaistų įstatymo 2 straipsnio 14 dalis nustato, kad gaminiai, kurių sudėtyje yra vaistinių medžiagų ir kurie skirti žmonėms ar gyvūnams gydyti, ligų diagnostikai, profilaktikai arba fiziologinėms funkcijoms paveikti, yra laikomi vaistais. Lietuvos Respublikos Farmacinės veiklos įstatymo 1 straipsnyje nurodoma, kad vaistai – tai vartojimui paruoštos vaistinės medžiagos, t. y. tokios medžiagos, kurios veikia žmogaus ar gyvūno organizme vykstančius procesus.
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 2002-06-17 rašte Konkurencijos tarybai taip pat teigia, kad „jei kosmetinė priemonė reklamuojama kaip preparatas, kuris veikia bet kurią kūno fiziologinę funkciją, ji turi būti įregistruota kaip vaistas, o ne kaip kosmetikos priemonė“. Išanalizavusi medžiagą, pateikiamą apie šį kremą įvairiose JAV interneto svetainėse, minėta tarnyba nustatė, kad tai yra paprasta kūno higienos priemonė. Kaip vaistas „Viacreme“ nėra registruotas ir šalyje - gamintojoje - JAV. Australijoje šio preparato, kaip nepakankamai ištirto importas ir pardavimas laikomas kriminaliniu nusikaltimu ir gali užtraukti 132.000 Australijos dolerių baudą.
Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalis numato, kad „kai sprendžiama, ar reklama yra klaidinanti, atsižvelgiama į jos teisingumo, išsamumo ir pateikimo kriterijus“, o šios dalies 1 punktas nustato, kad „reklamoje pateikiami teiginiai yra neteisingi, jeigu reklamos davėjas negali pagrįsti šių teiginių teisingumo jos naudojimo metu“.
Konkurencijos taryba 2002-08-02 (pakartotinai 2002-09-03) kreipėsi į Klubą „įvaru“ su prašymu pateikti tyrimui reikalingus bei reklamos teisingumą įrodančius dokumentus. Dokumentų, įrodančių kad preparato savybės atitinka reklamuojamas reklamos davėjas - Visuomeninė organizacija Klubas „įvaru“ - nepateikė. Minėtas klubas 2002-09-26 Konkurencijos tarybą informavo, kad reklama nutraukta ir ateityje skelbiama nebus.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Visuomeninė organizacija Klubas „įvaru“, spaudoje reklamuodama preparato „Viacreme“ savybes, kurių jis neturi, pažeidė Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies reikalavimus. Sutinkamai su Reklamos įstatymo 19 straipsnio 2 dalies 3 punktu, poveikio priemonė, kurią galima būtų taikyti pažeidėjui už šio įstatymo 5 straipsnio pažeidimą - įpareigojimas nutraukti klaidinančios reklamos naudojimą. Šiuo atveju klaidinančios reklamos naudojimas nutrauktas.
Vadovaudamasi Reklamos įstatymo 17 straipsnio 2 dalimi, 19 straipsnio 1 dalimi bei Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 1 dalimi,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1. Nutraukti tyrimą dėl galimos klaidinančios reklamos naudojimo reklamuojant intymų higieninį kremą „Viacreme“.
2. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms nutrauktą tyrimą atnaujinti.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas