Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL GALIMŲ UAB „BITĖ GSM“ REKLAMOS ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO PAŽEIDIMO VEIKSMŲ TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2002 11 07
  • Nutarimo Nr.: 123
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba) 2002 m. lapkričio mėn. 7 d. Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl galimų UAB „Bitė GSM“ Reklamos įstatymo 6 straipsnio pažeidimo veiksmų.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Konkurencijos taryboje 2002 m. gegužės mėn. 23 d. buvo gautas UAB „Tele2“ pareiškimas dėl UAB „Bitė GSM“ naudotos reklamos „Kam reikalingas mobilusis telefonas, jeigu jis nėra ryšio zonoje?“ pripažinimo klaidinančia reklama. Pareiškėjo teigimu, ši reklama daro esminį klaidinantį poveikį vartotojui, ir gali sukelti rimtas neigiamas ekonomines pasekmes Pareiškėjui, kadangi ji gali turėti tiesioginę įtaką Pareiškėjo paslaugų pardavimų apimtims, rinkodaros strategijai bei jo telekomunikacinių paslaugų verslui. Kaip teigia Pareiškėjas, minėta reklama referuoja į jo mobiliųjų telefonų pardavimo (sudarius sutartį) už 1 litą akcijas, į tai, kad ne visą šalies teritoriją apima Pareiškėjo siūlomos ryšio paslaugos, ir tuo būdu nėra išsami, teisinga ir korektiška. Konkurencijos tarybai, sutinkamai su Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies reikalavimais, 2002-05-27 paprašius Pareiškėjo pateikti žinomų konkurenciją ribojančių veiksmų patvirtinimo dokumentus, 2002-08-07 buvo pateiktos Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanijos „Baltijos tyrimai“ atliktos gyventojų apklausos išvados.
Reklamos įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad reklama, kurioje tiesiogiai ar netiesiogiai nurodomas reklamos davėjo konkurentas, jo prekės ar paslaugos, laikoma lyginamąja reklama ir todėl turi būti nagrinėjama, ar ji atitinka šiai reklamos rūšiai keliamus reikalavimus. Konkurencijos tarybos 2002-09-05 nutarimu Nr. 98 buvo nutarta pradėti tyrimą ar minėta UAB „Bitė GSM“ reklama nepažeidžia Reklamos įstatymo 6 straipsnio reikalavimų lyginamajai reklamai.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Tyrimo metu nustatyta, kad spaudoje skelbiamoje reklamoje buvo pateikiamas abejonių dėl jo teisingumo nekeliantis retorinis klausimas - „Kam reikalingas mobilusis telefonas, jei jis nėra ryšio zonoje?“. UAB „Bitė GSM“ šioje reklamoje siūlė jos organizuojamos akcijos metu patekti į ryšio zoną, t. y. įsigyti SIM kortelę už simbolinį 1 lito mokestį nemokant minimalių mokesčių už pokalbius iki metų pabaigos bei įjungimo mokesčio. Reklamoje nei tiesiogiai nei netiesiogiai (pavadinimų, simbolių, paveikslėlių ar kt. forma) nenurodomi konkurentai, jie nėra tarpusavyje lyginami. Tiesioginė nuoroda daroma tik į mobilų telefoną ir ne ryšio zoną. Apibūdinant mobilaus ryšio vartotojų galimybes prisiskambinti yra vartojamos sąvokos „tinklo“ arba „ryšio teritorija“, „tinklo padengimas“ ar „aprėptis“ (žr. visų GSM paslaugos tiekėjų svetaines internete). Šios sąvokos tiesiogiai parodo vartotojo, pasirinkusio tam tikrą paslaugos tiekėją, galimybes prisiskambinti, nes nurodo techninę tinklo charakteristiką. Nebuvimas ryšio zonoje gali būti suprantamas kaip laikina padėtis, į kurią gali pakliūti bet kuris vartotojas, nepriklausomai kurio GSM operatoriaus klientu jis būtų. Nei vienas iš trijų mobiliojo ryšio operatorių šiuo metu dar neužtikrina galimybės naudotis savo siūlomomis paslaugomis absoliučiai visoje šalies teritorijoje. Dažnai vietovėse, kurių nepasiekia vieno iš GSM operatorių ryšis, veikia kito operatoriaus ryšys. Kaip teigia reklamos davėjas - UAB „Bitė GSM“ - reklama tiesiog buvo siekiama skatinti SIM kortelių įsigijimą. Reklamuojamos akcijos metu vartotojui buvo siūloma už simbolinį 1 lito mokestį papildomai prisijungti prie UAB „Bitė GSM“ tink1^ (apimančio beveik 99 proc. šalies teritorijos), ir tuo praplėsti savo ryšio zoną nekeičiant j pasirinkto mobiliojo ryšio operatoriaus. Mobiliuosius telefonų aparatus, kurie savaime dar neduoda galimybės naudotis GSM ryšiu, be esančių trijų mobiliojo ryšio operatorių, siūlo įsigyti ir reklamuoja visa eilė prekybos organizacijų, juos galima įsigyti ir „iš rankų“. Iš tiesų mobiliojo ryšio vartotojams yra aktualesnis ne telefono aparatas, o užtikrintas GSM ryšys. Reklamoje pavaizduotas ant stalo, kėdžių užlipęs jaunuolis su iškeltu mobiliojo ryšio telefonu netiesiogiai gali būti suprastas kaip vienas iš mobiliojo ryšio operatorių, kaip vienas iš aparatais prekiaujančių ūkio subjektų ar asmenų, o gali būti - ir kaip telefoną įsigijęs bei kol kas negalintis prisiskambinti ir todėl ketinantis „patekti į ryšio zoną už 1 litą“ eilinis vartotojas.
Sprendžiant, ar ryšio zona yra tas išskirtinis požymis, per kurį netiesiogiai nurodoma į konkurento teikiamą paslaugą, svarbiu tokios nuorodos buvimo įrodymu galėtų būti laikoma tinkamai atlikta gyventojų apklausa. Tyrimų kompanijos „Baltijos Tyrimai“ Pareiškėjo užsakymu atliktos gyventojų apklausos rezultatai taip pat neįrodo, kad buvo pažeisti Reklamos įstatymo 6 straipsnio reikalavimai. Kai kurių apklausos klausimų formuluotės kelia įtarimų dėl jų sugestyvumo, t. y. piršimo respondentams nuomonės, kur jie ankščiau galėjo ir neturėti, tuo būdu sukeliant abejonių dėl apklausos objektyvumo. Baltijos ekonomikos vadybos instituto 2002 m. gegužės mėnesio duomenimis atskirų GSM operatorių dalis šalies rinkoje buvo sekanti: UAB „Omnitel“ - 57 proc, UAB „Bitė GSM“ - 28 proc, UAB „Tele2“ - 15 proc. Tuo tarpu į kompanijos „Baltijos tyrimai“ respondentams pateiktą klausimą „Apie kurį mobiliojo ryšio operatorių šioje reklamoje yra sakoma: „Kam reikalingas mobilusis telefonas, jeigu nėra ryšio zonoje?“ atsakiusių asmenų, besinaudojančių atskirų mobiliojo ryšio operatorių paslaugomis santykis buvo priešingas: tik 1 proc. jų naudojasi UAB „Omnitel“, 26 proc. - UAB „Bitė GSM“, ir net 61 proc - UAB „Tele2“ paslaugomis. Ši aplinkybė taip pat verčia abejoti apklausos išvados, teigiančios, kad 41 proc respondentų mano, kad minėta reklama skirta UAB „Tele2“, objektyvumu. Kas trečias (31 proc) apklaustasis nesuprato, apie kokį operatorių kalbama, o kas ketvirtas (27 proc.) mano, kad reklama yra skirta UAB „Bitė GSM“. Beveik kas antras - 46 proc - apklaustas Vilniaus gyventojas teigia, kad reklama nepakeitė jų ankstesnės nuomonės apie „Tele2“ operatorių, o 8 proc. respondentų nuomonė netgi pagerėjo. Tik 17 proc apklaustų gyventojų teigia, kad reklama pablogino ankstesnį jų turėtą UAB „Tele2“ įvaizdį. Konkurencijos taryba 2002-08-14 paprašius Pareiškėjo pateikti konkrečių faktų ir įrodymų, kad minėta reklama turėjo neigiamos įtakos Pareiškėjo telekomunikacijų verslui (pvz. kiek vartotojų, išplatinus šią reklamą, atsisakė UAB „Tele2“ paslaugų), tokių faktų pateikta nebuvo.
Atsižvelgiant į išdėstytą, manome, kad UAB „Bitė GSM“ skelbta reklama negali būti laikoma lyginamąja, o tuo pačiu negali būti pažeisti ir šiai reklamos rūšiai keliami reikalavimai. Reklamoje taip pat nėra neatitinkančios tikrovę informacijos, kuri sudarytų prielaidą laikyti ją klaidinančia. Taip pat laikome, kad UAB „Bitė GSM“, skelbdama reklamą „Kam reikalingas mobilusis telefonas, jeigu jis nėra ryšio zonoje?“, ir tuo reklamuodama akciją, kurios metu buvo siūloma už itin mažą kainą įsigyti SIM kortelę, nei tiesiogiai nei netiesiogiai neįvardydama konkurento - UAB „Tele2“ - nepažeidė Reklamos įstatymo 6 straipsnio reikalavimų.
Vadovaudamasi Reklamos įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi, bei Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 1 ir 3 dalimis
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1. Nutraukti tyrimą dėl UAB „Bitė GSM“ veiksmų atitikimo Reklamos įstatymo 6 straipsnio reikalavimams.
2. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms nutrauktą tyrimą atnaujinti.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas